Jump to content

B&Č Transport ASIR [CZE]

Game Moderator
 TruckersMP Profile
 • Posts

  788
 • Joined

 • Last visited

About B&Č Transport ASIR [CZE]

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Czech Republic, Praha
 • Interests
  Females
 • Preferred Trucks
  MAN
 • American Garage Location
  California: Los Angeles
 • EU Garage Location
  Czech Republic: Praha
 • Known languages
  Czech, English

TruckersMP Information

 • Virtual Trucking Company
  B&Č Transport

  𝐒𝐏𝐎𝐋𝐔𝐌𝐀𝐉𝐈𝐓𝐄𝐋 | 𝐂𝐎-𝐎𝐖𝐍𝐄𝐑

External Websites

 • World Of Trucks

Recent Profile Visitors

38256 profile views

B&Č Transport ASIR [CZE]'s Achievements

Contributor

Contributor (4/13)

 • Well Followed
 • Problem Solver
 • Conversation Starter
 • Avid Talker
 • Old Timer

Recent Badges

1.1k

Reputation

33

Community Answers

 1. Někdy je nutné provést zásadní změny, aby bylo možné změnit směr, přizpůsobit se výzvám nebo řešit neudržitelné situace. V březnu 2020 byla vydána významná aktualizace ohledně upravování uložené pozice. Tým obdržel mnoho kritiky za (příliš) přísné vymáhání těchto změn, které byly často považovány za neužitečné a pro mnoho hráčů nejasné. Dále několik členů týmu, kteří byli odpovědní za vymáhání těchto pravidel, pozbývali technických znalostí potřebných k informovanému úsudku. Z toho důvodu byly následně povoleny všechny úpravy, které neměly negativní vliv na ostatní. Dnes, tři roky později, děláme další zásadní rozhodnutí. Tentokrát ohledně konfigurace serverů, konkrétně omezovače. Po zjištění velmi vysoké poptávky po vyšším omezovači a nebývalé účasti v průzkumu jsme se rozhodli upravit nabídku našich serverů tak, aby splňovala přání komunity. Toto rozhodnutí nebylo lehké, naopak je výsledkem dlouhého několikakrokového procesu. V tomto blogu vás těmito kroky provedu. Klíčové poznatky (TLDR) Zpětnou vazbu poskytlo několik tisíc uživatelů Kvůli vysoké poptávce bude upravena nabídka serverů Nabídka bude napodobovat servery EU1, EU2 a EU4, které v TruckersMP byly v letech 2018–2019 Součástí hlavních serverů bude: Simulation 1 (ekvivalent EU1): kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 110 km/h Simulation 2 (ekvivalent EU2): kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 150 km/h Arcade (ekvivalent EU4): bez kolizí, bez pravidel silničního provozu, bez omezovače Komunita je ohledně moderování hry rozdělená, přesto ale dochází ke shodě, že by se méně závažné prohřešky neměly trestat tak tvrdě. Nové pokyny jsou již v platnosti Automatické vyhození ze serveru za neaktivitu je nyní dynamické a více uživatelsky přátelské. (aktualizováno 8. března) Stručná historie „cesty k simulaci“ Abychom plně pochopili souvislosti tohoto rozhodnutí, musíme se vrátit do let 2018 a 2019, kdy byly dostupné servery EU1, EU2, EU3 a EU4. Tyto servery nabízely hráčům možnost volby, pokud jde o podmínky na serveru. Konkrétně EU1 měl rychlost omezen na 110 km/h, přičemž kolize byly povoleny, EU2 byl s kolizemi a neměl žádný omezovač, EU3 byl s kolizemi a neměl žádný omezovač, ale bez aut a EU4 neměl žádný omezovač s vypnutými kolizemi. Nejpopulárnější server mezi komunitou byl server EU2. V létě 2019 bylo rozhodnuto klást větší důraz na simulaci a nabídnout dva různé typy serverů: simulační a arkádní. Servery EU1 a EU4 byly ekvivalenty dnešních simulačních a arkádních serverů. Bylo rozhodnuto, že pro prostředí simulace řízení kamionu je nejvhodnější omezovač na 110 km/h, přičemž arkádní server bez omezovače i kolizí by stále zajímal ty, kteří chtějí jezdit rychleji. Dále pravidla úprav uložené pozice byly zpřísněny za účelem vymýcení „nerealistických“ úprav (ačkoli tyto změny byly zrušeny v roce 2020 na základně zpětné vazby z komunity, jak bylo výše zmíněno). V srpnu 2019 byly implementovány další změny s přísnějšími postupy proti uživatelům, kteří se dopouštěli „nerealistického“ řízení. To znamenalo výrazně delší tresty než dříve, stejně jako uvedení pravidla §2.9, které administrátorům umožňovalo udělovat permanentní bany uživatelům, které považovali za nežádoucí na našich serverech. Dále v únoru 2020 byly zavedeny další opatření, které měly zvýšit přísnost moderování hry. „Cesta k simulaci“ probíhá již více než tři roky a mezi našimi uživateli se neustále diskutuje o našem směřování. Zejména v souvislosti s moderováním našich her se objevuje mnoho připomínek napříč komunitou, ale také v ostatních menších komunitách, recenzích TruckersMP, pod příspěvky na sociálních sítích a videi na YouTube. Naše vize zůstala po celou dobu konzistentní: snažíme se poskytovat zábavné masivně multiplayerové (MMO) prostředí, kde se hráči mohou setkávat a hrát společně. Spolu s výše uvedenými změnami serverů a moderování hry jsme také provedli úpravy mapy tak, abychom zvýšili plynulost provozu (např. kompletní přepracování Duisburgu a křižovatky na silnici mezi Calais a Duisburg). Navzdory všem těmto změnám a zjevným debatám v komunitě jsme však nikdy neoslovili vás, komunitu, co si o tom všem myslíte. Vstříc poznatkům vycházejícím z názorů komunity Když jsem se v květnu loňského roku stal projektovým manažerem, byl to jeden z klíčových prvků, kterým jsem se chtěl zabývat, vzhledem k tomu, že tento projekt v konečném důsledku závisí na jeho komunitě. vy jste ti, díky kterým může tato modifikace vzkvétat. Mým cílem bylo více zapojit hráče do rozhodování a brát v potaz jejich potřeby a přání. Místo rozhodování za komunitu, moje vize byla rozhodovat s komunitou. První krok tímto směrem byl komunitní průzkum v létě 2022. Tohoto průzkumu se zúčastnilo 2153 uživatelů. V předchozí části jsem se zmínil, že jsme upravili mapu tak, abychom zlepšili plynulost dopravy, ale uživatelů se nikdy nikdo neptal na názor a po dokončení se ke mně dostaly signály od hráčů, že jim byl odebrán „faktor zábavy“ a že jsme udělali věci „nudnějšími“. Z průzkumu jsme zjistili, že 65 % respondentů dává přednost jízdě v hustém provozu a že 81 % nevadí dopravní zácpy. Mnozí zdůraznili, že právě hustý provoz (nebo, jak někteří říkají, „chaos“) je to, co dělá náš multiplayer tak zábavným. Jedním z hlavních důvodů, proč hráči hrají na našich serverech, je to, že se jim líbí interakce s ostatními uživateli a že oblasti s hustým provozem jsou zábavnější. To vyvolalo otázku, zda je zlepšení plynulosti dopravy něco, o co bychom měli usilovat? Efektivita na úkor zábavy!? Hráče jsme také požádali, aby uvedli preferované konfigurace serverů na základě tří možností: zapnuté/vypnuté kolize, zapnutý/vypnutý omezovač, a (ne)vymáhaná pravidla silničního provozu. Většina (66 %) respondentů dala přednost současnému serveru Simulation 1 a zároveň polovina respondentů (50 %) vyjádřila podporu serveru podobnému simulaci, ale bez omezovače! Pouze 9 % podpořilo současný server Arcade, zatímco o něco větší skupina 12 % preferuje server podobný Arcade, ale se zapnutými kolizemi. V otevřených otázkách jsme navíc obdrželi stovky připomínek týkajících se moderování hry a omezovače rychlosti. Poznámka: Celkový počet respondentů: 2153. Respondenti mohli vybrat více možností. Interpretace výsledků a následné průzkumy Abychom mohli prodiskutovat výsledky průzkumů s vybranou skupinou reprezentantů komunity a proniknout hlouběji do pocitů hráčů, které je obtížné zachytit pomocí průzkumů, požádali jsme uživatele, kteří by měli zájem, aby se přihlásili do uživatelského panelu. Po přezkoumání zhruba 600 přihlášek jsme pozvali přibližně 20 kandidátů k účasti v pilotním programu, který byl zahájen v prosinci 2022. Během pilotního projektu jsme diskutovali o výsledcích průzkumu, vyměňovali si názory a stanoviska a členové panelu se také snažili získat zpětnou vazbu ze svých vlastních uzavřených komunit, aby se s námi o ni podělili. Pilotní projekt byl ukončen začátkem tohoto měsíce a my jsme vděčni za účast a příspěvky všech, kteří se zapojili do panelu. V budoucnu můžeme zvážit založení nového panelu, pokud budeme potřebovat konzultovat jiné téma. Po analýze výsledků úvodního průzkumu a diskuzí s panelem jsme v únoru letošního roku provedli sérii následných průzkumů. První průzkum (s 1954 účastníky) se zaměřil na různé aspekty našeho moderování her na základě zpětné vazby, kterou jsme obdrželi. Druhý průzkum (kterého se zúčastnilo bezprecedentních 8912 účastníků!) se podrobněji zabýval konfigurací serverů, přičemž se zaměřil zejména na omezovač rychlosti, kde jsme obdrželi velmi rozdílné názory. Třetí průzkum (s 954 účastníky) nebyl reakcí na žádnou konkrétní zpětnou vazbu, ale spíše interním auditem zapojení na našich komunitních platformách, který se snažil získat širší pohledy uživatelů nad rámec surových dat. Komunitní platformy Když jsme s tímto projektem začínali, většina našich služeb byla poskytována prostřednictvím našeho fóra. Postupem času se však různé systémy přesunuly z fóra na webové stránky, včetně podpory, událostí, a VTC. Kromě toho se platformy, jako je Discord, staly pro mnoho online komunit nepostradatelnými a fóra ztratila část své přitažlivosti. Zjistili jsme, že mnoho uživatelů dává přednost Discordu pro komunikaci v reálném čase, zatímco fórum je vhodnější pro strukturované diskuse. Uživatelé také používají fórum k reagování na naše novinky, blogy a aktualizace nebo ke zveřejňování a reagování na aktualizace stavu. Discord je vhodný pro aktivní diskuse nebo „žhavá témata“, zatímco fórum je vhodnější pro věci, které vyžadují strukturování, jako jsou návrhy a návody. Moderování hry Jak již bylo zmíněno, obdrželi jsme řadu negativních připomínek k našim postupům při moderování hry a vymáhání pravidel. V reakci na to jsme se rozhodli zaměřit na konkrétní oblasti moderování, abychom získali více informací. Přestože 73 % respondentů se domnívá, že oficiální pravidla jsou v pořádku, pouze 51 % je spokojeno s vymáháním pravidel a 49 % je spokojeno s kvalitou našeho týmu moderátorů. Ačkoli se nejedná o konec světa, tyto výsledky poukazují na určitou míru nespokojenosti s naším týmem pro vymáhání pravidel a moderování hry. Jedním z faktorů, které mohou přispívat k této nespokojenosti, je náš přísný přístup k moderování hry v rámci iniciativy „cesta k simulaci“. Přibližně 68 % respondentů by si přálo, abychom byli shovívavější k drobným přestupkům: mnoho hráčů uvádí, že by preferovali mírnější přístup k moderování hry, zejména v situacích, které nemají dopad na ostatní. Kromě odpuštění vyjádřila komunita obavy ohledně spravedlnosti banů, přísnosti našeho moderování hry a délky banů. Polovina respondentů se domnívá, že jsou bany udělovány spravedlivě, ale třetina s tím nesouhlasí. Stejně tak se polovina respondentů domnívá, že doba trvání banů je přiměřená, zatímco třetina si to nemyslí. Pokud jde o otázku, zda jsou bany příliš přísné, 39 % s tvrzením souhlasí, 31 % nesouhlasí a 30 % je neutrálních. Tyto výsledky ukazují, že komunita je v otázce moderování her velmi rozdělená, ale je zřejmé, že mnoho hráčů by ocenilo „volnější“ přístup, zejména v situacích, kdy na tom nezáleží. Game Moderation Management se s výsledky průzkumu ztotožnil a přijal nové, mírnější pokyny, které jsou v souladu s výsledky průzkumu, včetně celkově kratší doby banů a větší míry shovívavosti. Tyto nové pokyny nabyly účinnosti na začátku tohoto měsíce a doufáme, že budou mít na komunitu pozitivní dopad. Konfigurace herních serverů Jak již bylo ukázáno dříve, komunitní průzkum z roku 2022 ukázal silný zájem o simulační server bez přísného omezovače rychlosti. Již dříve jsme také obdrželi mnoho připomínek od hráčů, kteří žádali o přehodnocení omezovače rychlosti. Tyto poznatky nás přiměly přehodnotit nabídku našich serverů. Průzkum o konfiguracích herních serverů jasně ukazuje, jak důležité je zapojit naše hráče do rozhodovacích procesů, vzhledem k tomu, že jsme obdrželi rekordně vysoký počet odpovědí (bezprecedentních 8912 odpovědí, což svědčí o vysokém zájmu po určitých základních funkcích). Velká většina respondentů se vyslovila pro vyšší omezovač rychlosti, přičemž drtivá většina z nich preferuje limit 150 km/h jak pro ETS2, tak pro ATS. Kromě toho náš uživatelský panel také navrhl zavedení regionálního omezení rychlosti v okolí Calais a Duisburgu, ale tato myšlenka nezískala dostatečnou podporu - 43 % bylo pro a 50 % proti. Naším hlavním cílem je poskytnout našim hráčům zábavné a příjemné online herní prostředí. Přestože jsme v roce 2019 zavedli omezovač rychlosti na 110 km/h s cílem vytvořit realističtější simulační prostředí, chápeme, že je potřeba i nenáročné hraní. Když byla „cesta k simulaci“ spuštěna v roce 2019, předpokládali jsme, že arkádní server (bez kolizí, omezovače ani pravidel) pokryje tuto poptávku. Z interních dat a zpráv však nyní víme, že naše arkádní servery nejsou dostatečně vytížené ani ve špičce, a z ohlasů uživatelů vyplývá, že drtivá většina hráčů nevěří, že by servery bez kolizí nebo pravidel silničního provozu mohly být zábavné. Naše průzkumy skutečně ukázaly, že 48 % respondentů by na arkádních serverech preferovalo kolize a servery bez kolizí nebo pravidel silničního provozu získaly jen malou podporu. Existuje však malá, ale nezanedbatelná skupina uživatelů, kteří využívají naše arkádní servery, např. aby se vyhnuli veškerému provozu nebo aby si nastavili profily pro navádění konvojů při událostech. Někdo nedávno řekl: „Hra má být taková, jakou si ji hráči udělají,“ a jiný se zamyslel nad vztahem mezi stylem jízdy a omezovačem rychlosti, když prohlásil, že někteří lidé budou bezohlední bez ohledu na rychlost a že „cesta k simulaci“ nezměnila způsob, jakým lidé řídí, ale spíše omezila možnosti, které hráči mají. Kouzlo prostředí MMO spočívá v rozmanité skupině hráčů, z nichž každý hraje hru svým vlastním stylem. Ne všichni mají stejné zájmy, a proto vynucování univerzálního řešení není přínosné, a řešení, které zvýhodňuje pouze jednu skupinu hráčů, znepřátelí ostatní. Naši komunitu lze zhruba rozdělit na relativně malou skupinu „hardcore“ hráčů simulace a větší skupinu „nenáročných“ hráčů – každá z nich má velmi odlišné preference. Uznáváme, že není možné splnit požadavky obou skupin současně, proto jsme se rozhodli nabídnout to nejlepší z obou světů: server, kde se lidé mohou sejít a jezdit realističtěji, a server, kde se lidé mohou chovat nenáročně. Vracíme se proto k základům a vracíme se k podobným nabídkám serverů, jaké jsme nabízeli v roce 2018/2019: Simulation (podobně jako EU1) a Arcade (podobně jako EU2). Konkrétně bude omezovač rychlosti globálně zvýšen na 150 km/h a bude na samotných hráčích, aby se přizpůsobili stavebnímu a dopravně technickému stavu vozovky. Pokud se nechcete strachovat porušením pravidel, budeme mít stále k dispozici arkádní server. Hráči tak mají možnost jezdit rychleji, pokud si to přejí, zatímco ostatní, kteří chtějí jezdit pomaleji (např. přepravováním externích zakázek, které jsou omezeny na 90 km/h, nebo jízdou pro realistickou statistiku v externích aplikacích), mají tuto možnost také. Stávající konfiguraci „Simulation 1“ zachováme podobným způsobem, jako v roce 2018/2019. „Simulation 1“ bude ekvivalent EU1 (kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 110 km/h), nový server s názvem „Simulation 2“ bude ekvivalentem EU2 (kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 150 km/h) a „Arcade“ bude ekvivalentem EU4 (žádné kolize, bez pravidel silničního provozu, bez omezovače). Server Simulation 1 hodláme používat jako základ, na které budeme nadále stavět naše jedinečné simulační prostředí, například speciálními „živými“ akcemi, jako byla Operace HQ. Doufáme také, že server Simulation 1 bude místem, kde se budou setkávat „serióznější“ a „realističtější“ nadšenci do simulace. Nakonec jsme se také dověděli, že je mnoho uživatelů, kteří se domnívají, že náš automatický časovač AFK kicků je příliš přísný. Tento časovač byl nastaven na 10 minut a někteří cítili potřebu používat externí nástroje, aby tento časovač obešli. V průzkumu jsme se hráčů zeptali, jak by podle nich měl vypadat uživatelsky přívětivější časovač. 95 % respondentů uvedlo, že časovač na 30 minut nebo méně by uspokojil jejich potřeby. Rozhodli jsme se pro dynamický časovač, který se bude automaticky přizpůsobovat podle vytíženosti serveru. V infografice níže si můžete prohlédnout naše nové časovače. Ve výchozím nastavení je nyní časovač 30 minut v případě, že je využití serveru menší než 90 %. V případě, že je server vytížen, vrátí se časovač na 10 minut. Patroni (skupina Master Trucker) mají ještě větší výhody. U nich bude časovač AFK vypnut, ledaže by bylo využito více než 90 % slotů – v takovém případě bude časovač nastaven na 30 minut. Tato změna již byla provedena v únoru, Podívejte se na tuto infografiku, kde najdete přehled. Nová konfigurace serverů bude se souhlasem našich partnerů použita na všech našich serverech, včetně serverů ProMods. Níže je přehledná tabulka. Zpočátku budou sloty pro simulaci a nenáročnou hru rozděleny rovnoměrně, protože komunitní průzkum ukázal velkou podporu pro obě konfigurace a my nechceme rozhodovat, který server bude preferován; je to na vás. Jakmile zjistíme, jaká je poptávka, upravíme sloty ve prospěch oblíbenějšího serveru. Upraveny byly také sloty pro arkádní servery, aby se kapacita lépe rozdělila mezi různé servery. Počet slotů vychází z našich serverových dat z roku 2022 a odpovídá poptávce ve špičce. Servery s omezovačem na 150 km/h mají omezovač ve městech nastaven na 80 km/h Závěrečné slovo Pro TruckersMP je to začátek nové kapitoly a chápu, že ne každému se tato změna líbí. V našem týmu se jednalo a jedná o kontroverzní téma. Domnívám se však, že někdy je třeba naslouchat hlasu komunity a podívat se za hranice naší vlastní vize, abychom splnili její přání. Pečlivě jsme zvážili naše možnosti a doufáme, že nové servery uspokojí obě strany spektra – ty, kteří dávají přednost realističtějšímu hernímu zážitku, i ty, kteří jsou nenároční. Koneckonců je naší nejdůležitější funkcí umožnit hráčům, aby se bavili, a doufám, že tato aktualizace k tomu přispěje. Pro mě osobně to také znamená začátek nové kapitoly, protože brzy opustím svou roli v projektovém řízení a přejdu na pozici, která kombinuje povinnosti účetního a konzultanta. Bylo mi ctí reprezentovat komunitu i tým a doufám, že můj přínos a odkaz přetrvají. Nyní však nastal čas, aby se vedení ujali jiní, protože kvůli povinnostem v reálném životě mám méně času a je třeba se soustředit především na technologické aspekty tohoto projektu, a nikoli na politiku a řízení lidí, které jsou s řízením projektu spojeny. Děkuji tisícům hráčů, kteří mi řekli svůj názor, a všem, kteří se mnou úzce spolupracovali na tom, aby se to vše podařilo. Vaše vstupy byly nesmírně užitečné. Užijte si to a uvidíme se na cestách! S pozdravem Jeronimo Project Manager --> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)
 2. Zdravíme vás, minulý rok jste pomohli Haulie najít ztracená vejce. Díky komunitě se nám podařilo všechna tato vajíčka najít! Avšak letos jsme obdrželi další urgentní hovor od Haulie, jelikož ztratila přehled o všech vejcích, která objednala. Úkol je jednoduchý. Haulie nám zanechal poznámku o všech vejcích, která je třeba najít. Musíte nalézt bílé, zelené, modré, žluté, fialové a tyrkysové vajíčko. S každým vajíčkem bude jeden řidič, ale jsou příliš vyčerpaní je dovézt včas. Vyžadované DLC: Na východ! Jak hrát Šest vajec zmizelo napříč východní Evropou. Jejich nalezení je zásadní. Pokud budete mezi top 3 účastníky, kteří všechna vajíčka naleznou nejrychleji, vyhrajete speciální cenu! Vejce budou reprezentována naším Event Teamem, kteří budou mít zabarvený Player Tag dle toho, jaké vejce reprezentují (např. „Yellow Egg“). Nebudou viditelní v PlayerView seznamu, takže váš jediný způsob, jak je nalézt, je být ostražitý a sledovat vaši GPS! Jak vše bude probíhat Připojte se v Euro Truck Simulatoru 2 přes TruckersMP Launcher na server Easter Egg Hunt 2023 a připravte se na start v 17:00 CEST. Kolize hráčů budou vypnuty. Setkejte se s dalšími účastníky v některém z měst ze seznamu. Jakýkoliv firemní prostor je v pořádku. Své návěsy zanechte v garáži, nebudete je potřebovat. Rychlost je klíč k úspěchu. Na vaši cestu napříč východní Evropou budete mít šest hodin, od 18:00 CEST do 00:00 CEST. Rozhodnutí o tom, jakou cestou se vydáte, je pouze na vás. Cestování přes garáže je povoleno. Jakmile naleznete vejce, otevřete PlayerView seznam stisknutím klávesy TAB. Poté vytvořte snímek obrazovky stisknutím F12 jako důkaz, že jste jej našli. Pro uznání nálezu vajíčka musí být na snímku vidět jak vajíčko, tak váš PlayerView seznam (TAB). Jakmile naleznete všech šest vajec, budete způsobilí odeslat váš vstup do soutěže vyplněním formuláře. Ceny Zde je seznam toho, co po vašem těžkém úsilí můžete vyhrát: Comment Vítěz (první, kdo nalezne všechna vejce a odešle je) - €25 (≈600 Kč) dárkový kupón služby Steam Druhý (druhý, kdo nalezne všechna vejce a odešle je) - €15 (≈360 Kč) dárkový kupón služby Steam Třetí (třetí, kdo nalezne všechna vejce a odešle je) - €10 (≈240 Kč) dárkový kupón služby Steam Dárkové kupóny budou automaticky převedeny Steamem do vaší lokální měny. Vyhlášení vítězů cen proběhne po ukončení události! K těmto cenám dostanou všichni účastníci, kteří úspěšně uloví všech osm vajec a odešlou platný vstup před ukončením události, speciální odznak na jejich profil! Odznak na profilu je exkluzivní a skvělý způsob, jak ukázat svoje schopnosti a účast – nezmeškejte to! Vstupní formulář Vstupní formulář bude zveřejněn v den konání. Otevřít formulář Doufáme, že se vám podaří nalézt všechna vejce před koncem události a kdo ví, možná budete šťastný výherce? Šťastný hon! --> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)
 3. Zdravíme truckeři! Je čas na návrat Turnaje TruckersMP! Myslíte si, že máte na to, abyste vyhráli? Turnaj TruckersMP obsahuje některé z nejkonkurenčnějších výzev v ETS2, včetně naší vlastní dráhy pro sprinty, srazit kužel, závodní okruh a v roce 2023 zbrusu novou polní trať. Zkontrolujte, že jste si v kalendáři nastavili připomínku na 11. a 12. března v 17:00 CET Klikněte zde pro více časových pásem. (Server bude otevřen od 16:00 CET) Turnaje se zúčastní stovky truckerů, každý z nich předvede své závodní zkušenosti, aby dosáhl na prestižní zlatý titul - Šampion turnaje. Mimo vysokorychlostní akce uvidíme mnoho smyků, nehod, skoků a driftů na našem okruhu. Takovou událost nechcete zmeškat. Tato velkolepá událost TruckersMP bude probíhat na ostrově Haulie! Abyste se dostali na náš vlastní ostrov, budete muset chytit trajekt z Europortu nebo Hullu. Zajistili jsme, aby cena trajektu byla přijatelná a dostupná pro každého. Turnaj se skládá z pěti kol rozdělených do dvou dnů, z nichž každé má svou vlastní jedinečnou výzvu. V každém kole někteří závodníci uspějí, zatímco někteří budou bohužel vyřazeni. Abyste se mohli zúčastnit, musíte být k dispozici po celou dobu akce! Den 1. - 11. března První kolo Na první události proběhnou závody nazývané „Drag race“, kde v každém závodě bude najednou soupeřit osm hráčů. Zde jsou požadavky a jak se přihlásit: Buďte dostupní od 16:00 CET - Klikněte zde pro více časových pásem. (První drag race začíná v 17:00 CET) Schopnost komunikace v angličtině (k porozumění pokynů). Připojit se na server TruckersMP Tournament 2023. Zajistit, že je váš tahač natankován, opraven a připraven na první událost. (Na ostrově bude servis i čerpací stanice) Sejít se na ostově Haulie pomocí trajektu v Europortu, nebo Hullu. S pravidly události se před účastí seznamte! Osm hráčů z řady bude vybráno (kdo dřív přijde, ten dřív jede) k účasti v drag race. Počet hráčů, kteří projdou kvalifikací, záleží na počtu účastníků. Např. pokud bude soutěžit 216 hráčů, pouze polovina projde kvalifikací, což znamená, že 4 nejrychlejší z 8 v každém závodu projdou kvalifikací. Maximální počet účastníků je 432! Nakonec, až závody skončí, 108 nejrychlejších hráčů postoupí do dalšího kola. Pokud neprojdete kvalifikací, stále možná budete mít příležitost! Pokud se někdo z postupujících nedostaví na další kolo, náhodně vybereme náhradníka, který bude online. Druhé kolo Pro všechny, kteří se kvalifikovali do šampionátu, tohle bude velká výzva. Je čas na neslavnou výzvu srazit kužel, která otestuje vaši koordinaci rychlosti a brždění. Kdy to zadupnete? Pokud jste prošli kvalifikací, buďte online po celou dobu, jelikož toto kolo bude ihned následovat. Tady je krátký přehled, co očekávat! Bude pouze jeden cvičný pokus, abyste získali odhad, kde na konci dráhy jsou kužely. Vaším cílem je srazit první kužel (označen první ze dvou bílých čar) BEZ sražení zadních kuželů (nebo překročení druhé bílé čáry). Pokud srazíte zadní kužely (nebo překročíte druhou bílou čáru), budete diskvalifikováni. První, kdo srazí první kužel bez sražení zadních, bude vítězem. Den druhý - 12. března Třetí kolo: čtvrtfinále Druhý den začíná na naší zbrusu nové polní trati. Začíná se v 17:00 CET! Klikněte zde pro více časových pásem. (Server bude otevřen od 16:00 CET) V předchozích letech jsme měli parkovací výzvu, avšak letos jsme se rozhodli to obměnit a místo toho bude polní trať. Na této trati na vás čekají výzvy v podobě ostrých zatáček, kopců a náročného terénu. Čtvrté kolo: semifinále Gratulujeme, dostali jste se až sem! Nyní dostanete šanci závodit na našem prestižním ostrovním závodním okruhu! Budete závodit s šesti dalšími hráči a vaše startovací pozice bude určena podle vašeho cílového času na polní trati! Tři nejlepší z obou závodů postoupí do finále. Páté kolo: finále Jste ve finále! Toto je poslední závod série a vám se podařilo projet (nebo probrzdit) soutěží až sem, tudíž nebudete odcházet s prázdnou! Přežijte toto kolo a budete korunovaným šampionem turnaje! Závody budou streamovány na oficiálním Twitch kanálu TruckersMP! Odměny Kvalifikanti Každy kvalifikant obdrží unikátní ocenění na profilu! Finalisté Pokud se dostanete na 2. nebo 3. místo, nepůjdete domů s prázdnou. 3. místo - 5€ (~118Kč) dárkový kupon na Steam + mapové rozšíření vašeho výběru. 2. místo - 10€ (~235Kč) dárkový kupon na Steam + mapové rozšíření vašeho výběru. Šampion turnaje Korunovace šampionem turnaje vám také zajistí následující odměny: Exkluzivní šampionské ocenění na váš profil, pro veškerá vaše zasloužená práva na chlubení. 25€ (~587Kč) dárkový kupon na Steam + mapové rozšíření vašeho výběru. Dárkové kupony budou automaticky převedeny do vaší měny Steamem. -TruckersMP Team --> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)
 4. Zdravíme vás, Když se podíváme na úžasnou komunitu, kterou jsme zde za ta léta vybudovali, vždy máme velký pocit satisfakce. Když TruckersMP v květnu 2014 začínalo, byl to jen malý sen a tehdejší tým netušil, že se z něj nakonec stane něco tak velkého. TruckersMP bylo poprvé spuštěno v roce 2013 skupinou hráčů Euro Truck Simulatoru 2, kteří hledali realističtější a intenzivnější multiplayerový zážitek. Modifikace si rychle získala popularitu mezi herní komunitou a přes ta léta tým TruckersMP pokračoval ve vyvíjení a zlepšování modifikace, aby získávala nové funkce a podporu nových verzí hry. Tento měsíc je ve znamení neuvěřitelného milníku: 5,000,000 registrovaných účtů. Tento úspěch je důkazem tvrdé práce a odhodlání týmu TruckersMP a jeho komunity kamionových nadšenců, kteří se zasloužili o takový úspěch této modifikace. Jenom v únoru 2021 jsme oslavovali překonání 4,000,000 uživatelů – takže získat milion hráčů za tak krátkou dobu je opravdu velkolepé. Od té doby jsme pokračovali a přinášeli vzrušující nový obsah jako náš vlastní dispečer, Operaci HQ a partnerství s DBus World. Rádi bychom poděkovali všem, kteří i nadále hrají TruckersMP a denně jsou s námi v kontaktu – jádrem naší práce je komunita a bez vás by tento projekt nikdy neexistoval. Je to také ideální příležitost ocenit obrovské množství času, které tomu věnuje náš tým. Bez nich by vše, co zde děláme, nebylo realizovatelné. Protože jsme dosáhli úctyhodného milníku 5 milionů registrovaných uživatelů, chtěli bychom to oslavit a poděkovat celé komunitě TruckersMP za její dlouhodobou podporu. Těšíme se na budoucnost a na další vývoj a vylepšování modifikace v příštích letech. Vaše zpětná vazba a účast v průzkumech a anketách nám dodává energii k dalšímu rozvoji komunity, kterou máme všichni rádi. Děkujeme! -TruckersMP Team --> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)
 5. Hello, try changing the TruckersMP Installation directory to C:\ProgramData\TruckersMP Sincerely, ASIR
 6. Zdravíme vás, doufáme, že jste si užili Vánoční konvoj. Máme pro vás jeden takový dárek a tím je návrat Silverstonu do ETS2. Ano, správně! Od neděle 18. prosince do pátku 6. ledna můžete vyzkoušet a prozkoumat naší legendární oblast. Bude k nalezení na bezkolizním serveru TruckersMP Christmas Special, abyste si to se svými přáteli užili. Podívejte, co všechno je na Siverstonském závodním okruhu k nalezení: Klasická sprintová rovinka, která poskytuje 8 pruhů, abyste mohli s přáteli zjistit, kdo má nejrychlejší tahač ve svém vozovém parku. Uvnitř závodního okruhu můžete vidět na tahače závodící na nedalekém okruhu. Je to pohled, který za to stojí! Naše nechvalně proslulá výzva srazit kužel. Podobné jako sprintová rovinka s tím rozdílem, že toto testuje vaši schopnost brzdit. Snažte se srazit první kužel, ale už ne ty dva za ním, jinak v soutěži neuspějete! Tato událost umožňuje soutěžit až šesti přátelům najednou! Tato rozlehlá asfaltová plocha, která se nachází na okraji areálu, nabízí dva různé typy výzev pro couvání. Sledujte ale bílé čáry, jelikož se musíte udržet uvnitř, abyste uspěli v této výzvě. Pro každou ze dvou výzev jsou k dispozici nejméně čtyři stejné plochy, takže můžete závodit s přáteli, kdo je nejlepší v couvání! Nakonec velké finále pro skupinu! Národní závodní okruh nabízí zatáčky, svahy a vzrušující závody. Dávejte si ale pozor, jelikož jsou na trať přidány překážky! ‌Ať už se rozhodnete závodit okolo Silverstonu, nebo si radši užijete ostatní oblasti, doufáme, že zažijete díky této příležitosti v TruckersMP mnoho zábavy a pohody. Užijte si tento server a samozřejmě vám přejeme Veselé Vánoce! Upravená pravidla pro tento server naleznete zde. -TruckersMP Team --> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)
 7. Zdravíme vás, je to nejkrásnější období v roce. Každý rok se komunita TruckersMP sejde a společně oslaví důležité svátky… Vánoce! Během roku proběhlo několik skvělých událostí, kterých se několik tisíc z vás zúčastnilo. Jak již je šestým rokem komunitní tradicí, stovky hráčů a členů týmu se sejdou a zúčastní se masivního 12hodinového konvoje. Tato událost nám umožní oslavit náš úspěch v roce 2022. Doufáme, že se začínáte cítit slavnostně, protože vám s radostí oznamujeme, že tradiční 12hodinový konvoj TruckersMP se vrací i letos, a to v sobotu 17. prosince 2022 od 10:00 SEČ a bude končit 12 hodin později v 22:00 SEČ! Správně, tuto sobotu nebude 90minutový konvoj, ale 12hodinový složený ze 4 tras a aktivity s překvapením uprostřed! Každá trasa je naplánována na 2 hodiny s 30minutovými přestávkami. Celá trasa konvoje měří 4169 kilometrů – takže si natankujte plnou nádrž nafty! Doprovodná vozidla budou přítomna a navigovat Vás skrz tento konvoj, abyste se neztratili. Podívejte se na všechny naplánované trasy níže! Pro informaci, kdy se vyjíždí na kterou trasu, zkontrolujte odkaz na alternativní časová pásma. Za celý tým TruckersMP vám přejeme Veselé Vánoce a doufáme, že vás uvidíme na konvoji! Dodatečné informace o události: Pravidla události - TruckersMP Team --> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)
 8. Zdravíme vás! ⠀ Přesně před třemi lety v listopadu 2019 jsme začali přemýšlet o novém launcheru – aplikaci, přes kterou by se hráči připojovali na naše servery. Z různých důvodů se však projekt nikdy neuskutečnil. DevOps inženýr 3v po vstupu do našeho týmu tuto myšlenku oživil a začal s tím od nuly. Doteď byl launcher používán hlavně pro připojení na naše servery, naším snem ale bylo rozšířit jeho možnosti a zlepšit uživatelský zážitek. Je mnoho informací, o kterých víme, že by bylo pro hráče užitečné je mít na jednom místě. Je náročné udržet se v obraze, když na náš web chodíte jen občas. Chtěli jste někdy vidět, který server je nejplnější, než jste spustili TruckersMP? Chtěli jste se podívat na nadcházející události bez otevření systému událostí? Nebo jste možná jste se chtěli ujistit, že vám neuniklo žádné rychlé oznámení z webové stránky, kouknout se na naše profily na sociálních sítích nebo aktuální verzi her? S radostí oznamujeme, že jsme připraveni s vámi sdílet náš zbrusu nový moderní launcher! Vše, co bylo řečeno výše je nyní dostupné přímo z launcheru, takže můžete více času hrát a méně času hledat informace. K tomu nám navíc nový launcher umožňuje spravovat a zlepšovat infrastrukturu našeho serveru pro stahování a snadněji řešit vzniklé technické problémy. Nový launcher by měl také vyřešit nedávné problémy s připojením některých hráčů, kteří se na nás obrátili přes systém podpory. Pokud to Váš problém nevyřešilo, prosíme obraťte se znovu na naši podporu. Prozatím dost řečí… proč si nezkusit nový launcher sami? Nový TruckersMP launcher můžete stahovat zde. Doufáme, že si nový launcher užijete stejně jako my! Také bychom rádi slyšeli zpětnou vazbu, pozitivní i negativní! Prosíme označte nás na sociálních sítích hashtagem #TruckersMP, začněte konverzaci na našem Discord serveru nebo kontaktujte náš Community Management přes systém zpětné vazby. --> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.