Jump to content

TruckersMP Rules [Polish] | Regulamin TruckersMP (30.11.2020)


Meitt

Recommended Posts

OUDATED

Please refer to this article: https://truckersmp.com/kb/705

truckersmp-logo.png

Zawartość

 

 

Najnowsze zmiany

 

 • 2020/11/29 - Zaktualizowano zasady §1.1, §1.4, §2, §2.8, §2.9, §3, §5.3 + zaktualizowano sekcję §4

 • 2020/08/30 - Zaktualizowano politykę prywatności

 • 2020/08/05 - Zaktualizowano zasady §1.4, §1.5, §2, §2.5, §5.1, §5.7

 • 2020/07/16 - Dodano "3.3.1 TruckersFM" do polityki prywatności

 • 2020/05/08 - Zaktualizowano zasady §1.1, §1.4, §3, §5.1
 • 2020/04/19 - Zaktualizowano zasadę §5.2
 • 2020/03/16 - Zaktualizowano zasady §2.1, §5.1
 • 2020/02/08 - Zaktualizowano zasady §1.4, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §3.1, §3.4, §3.5, §5.1. Zasada §3.6 została połączona z §3.5, Zasady §3.7 i §3.8 zostały połączone z §3.4. Zasada §3.9 jest teraz zasadą §3.7.

 


§1 - Zasady obowiązujące na TruckersMP

 

§1.1 Konto i sprzęt

Jesteś odpowiedzialny za swoje konto (konta). W sytuacji, kiedy są łamane zasady, będziemy nakładać karę na konto, bez względu na to, kto grał w tym czasie. Jesteś również odpowiedzialny za sprzęt używany podczas jazdy na TruckersMP. Dotyczy to między innymi bezpiecznego użytkowania i konserwacji klawiatury, kontrolerów gier, myszki, kierownicy i tym podobnych.

 

§1.2 Unikanie bana

Tworzenie innego konta lub korzystanie z niego w celu obejścia tymczasowego lub stałego bana. Jeśli dowody wskazują, że ban został ominięty, pracownicy zastrzegają sobie prawo do zbanowania cię ponownie bez powiadomienia. Dowody na unikanie bana nie mogą zostać ujawnione, ponieważ zawierają poufne informacje ze strony serwera.

 

§1.3 Spamowanie lub nadużywanie

Używanie w niewłaściwy sposób systemu reportów lub komunikacji w TruckersMP. Może to obejmować spamowanie reportami, wielokrotne zgłaszanie graczy z tymi samymi dowodami oraz niewłaściwe wykorzystywanie systemu do zamierzonych celów. Spamowanie na forum/Mediach społecznościowych bezużytecznymi postami oraz czatów z małą treścią i / lub bezużytecznymi treściami, które nic nie dodają do rozmowy, jest również klasyfikowane jako nadużycie. Może to obejmować: czat w grze, CB radio, nadużycie klaksonu, posty publikowane na forum, tickety w pomocy, tickety wysyłane do feedbacku, apelacje oraz reporty.

 

§1.4 Reportowanie użytkowników

Każde naruszenie poniższych zasad może spowodować tymczasowy lub stały zakaz korzystania z internetowego systemu raportowania.

 

 • Dowody, które wysyłasz, nie mogą być starsze niż czternaście dni.
 • Nie możesz zgłaszać graczy z dowodami, które nie zostały nagrane samodzielnie w grze.
 • Spamowanie naszego systemu reportów z bezużytecznymi reportami, reporty nagrywane z wolnej kamery (Kamery 0) lub coś podobnego 
 • Dowody, które nam dostarczasz, muszą być dostępne przez cały okres obowiązywania zakazu plus trzydzieści dni. Dowody na trwałe zakazy muszą być dostępne na zawsze.
 • Dowody, które nam dostarczasz, nie mogą być w żaden sposób przycinane, retuszowane lub rozmyte. Filmy można tylko skracać w czasie.
 • Dowód, którego długość przekracza ponad 5 minut, musi mieć dołączony znacznik czasu do zgłoszenia.
 • Dowody zawierające obelgi lub inne obraźliwe znaki w tytule , opisie lub tym podobne nie będą akceptowane i mogą skutkować karą w zależności od skali obelg/wulgaryzmów.
 • Podczas tworzenia reportu wymagane jest dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól.
 • Zgłoszenia dot. powodów uwzględnionych w §2 muszą mieć dowód w postaci wideo.
 • Obrażanie na czacie tekstowym musi być zgłaszane przy otwartym całym czacie.
 • Raporty dotyczące unikania banów muszą zawierać dowody na ewentualne unikanie banów, raportów nie można składać wyłącznie z podejrzeń.
 • Pytanie się członków zespołu o szybsze rozpatrzenie reporta jest niedozwolone.
 • Jeśli report na stronie internetowej został odrzucony, jego ponowne utworzenie nie jest dozwolone. Skargi muszą być skierowana do Game Managerów za pośrednictwem systemu feedback.
 • Reportowanie administracji powinno odbywać się na feedbacku.
 • Aby poznać podstawowej wskazówki dotyczące reportowania znajdziesz w tym poście na forum.

 

§1.5 Niewłaściwy język, komunikacja i podszywanie się pod inne osoby

 • Używanie wszelkiego rodzaju obelg w celu obrażenia innego użytkownika. Może to obejmować: rasizm, dyskryminowanie, omawianie/wyrażanie (skrajnych) politycznych, nielegalnych lub niewłaściwych sytuacji/poglądów.
  • “Lekkie” wyzwiska takie jak “idiota”, “noob”, nie są najczęściej karane, lecz nadużywane będą karane.
  • Wulgaryzmy, które nie mają na celu obrazić również podlegają karze. Bany/Kicki wydane są według uznania administracji.
  • Zachowanie uważane za zagrożenie dla jakiegokolwiek użytkownika naszej usługi jest niedozwolone.
 • Podszywanie się pod innych użytkowników, członków personelu, osobistości polityczne, organy ścigania, przywódców oraz władze jakiegokolwiek rodzaju, zachowywanie się jak ktoś, kto jest lepszy lub zachowywanie się jako członek zweryfikowanej VTC, pomimo nie bycia jej członkiem. Może to być sposób, w jaki prowadzisz pojazd, używasz czatu głosowego, swojego awatara, tablic rejestracyjnych / wewnętrznych, nazwy użytkownika i / lub tagu w grze. Awatary, nazwy użytkowników i tagi w grze muszą być odpowiednie i nie mogą w jakikolwiek sposób zawierać obraźliwych treści i nie są wyłączone z lekkich obelg ani nie podżegają do jakiejkolwiek przemocy. Twój nick musi składać się wyłącznie z alfanumerycznych znaków, inaczej zostanie zmieniony przez personel bez powiadomienia.
  • Łączenie lub zapewnianie dostępu do niebezpiecznych witryn lub treści.
  • Wszelkie odniesienia do narkotyków, innych nielegalnych substancji, treści pornograficznych lub seksualnych lub innych nielegalnych spraw. Odnosi się to do wszelkich zamieszczonych linków, awatarów, podpisów, tagów w grze, przesłanych obrazów lub treści napisanych.
 • Udostępnianie danych osobowych, w tym linków do kont mediów społecznościowych swoich jak i innych użytkownikach jest zabronione.
 • W zależności od sytuacji może to również dotyczyć usług, które pomagają projektowi TruckersMP.

 

§1.6 Prawo i piractwo

 • Nie dopuszcza się łamania praw międzynarodowych jaki i praw krajowych, które mogą mieć zastosowanie do TruckersMP.
 • Nie możesz udostępniać, przesyłać ani w inny sposób uprawiać piractwa komputerowego za pomocą naszych platform.

 

§1.7 Moderacja w tle

Rolą naszych pracowników ds. Moderacji jest wyszukiwanie i identyfikowanie występków na naszych platformach podczas zarządzania społecznością TruckersMP. Nie bierz sprawy w swoje ręce. Jeśli zauważysz coś, co łamie zasady, zgłoś post, temat lub użytkownika w odpowiednim systemie.

 

§1.8 Nawoływanie 

Nie wolno używać naszych platform do udostępniania treści, które zachęcają, pomagają lub w inny sposób pozwalają innym członkom łamać zasady TruckersMP.

 

§1.9 Dwuznaczność

Jeżeli z jakichkolwiek powodów w zasadach istnieją niejednoznaczne określenia lub określenia, które mogą być „otwarte na interpretację”, dalej zwane dwuznacznością, kary mogą zostać wydane zgodnie z interpretacją i uzgodnieniami członków TruckersMP. Każda niejednoznaczność jest po stronie TruckersMP, a nie graczy. Jeżeli zostanie nam zgłoszona dwuznaczność, będziemy próbowali pracować nad usunięciem tej niejasności. Luki są traktowane w ten sam sposób jak wykorzystywanie luk i będzie karane tak samo jak zasada, którą wykorzystujesz. Luki powinny zostać zgłoszone, a nie być wykorzystywane.

 


§2 - Zasady w grze

*Zasady oznaczone gwiazdką (*) nie dotyczą serwerów Arcade które zawierają 'Arc' lub 'Arcade' w ich nazwie. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Oznacza to, że europejskie przepisy drogowe i oznakowania muszą być przestrzegane w ETS2, a amerykańskie przepisy i oznakowania drogowe muszą być przestrzegane w ATS. Nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów drogowych i oznakowań może skutkować banem. Sygnalizacja świetlna oraz znaki stop mogą być ignorowane, jeżeli żaden inny gracz nie jest w pobliżu. Wyprzedzanie jest dozwolone, jeżeli żaden gracz nie jest w zagrożeniu z powodu tego manewru. Przekraczanie prędkości, kiedy dozwolone, nie jest rekomendowane. Przekroczenie prędkości może doprowadzić do wypadku, co jest równoznaczne z nałożeniem kary. Jeśli masz pierwszeństwo lub inny gracz popełnia błąd, musisz podjąć rozsądne kroki, by uniknąć kolizji. Podpuszczanie innych graczy do wypadków nie będzie tolerowane i będzie karane.

 

§2.1 Hakowanie/Nadużywanie bugów / Funkcji  - PERMANENTNY BAN

Używanie wszelkiego rodzaju narzędzi do zmiany rozgrywki, dotyczy to również korzystania z konsoli w grze, używanie trainers/cheat engine w celu ominięcia ogranicznika prędkości, jump hack, no collision hack lub coś w tym stylu. Omijanie serwerowego systemu Auto Kick poprzez edycje zapisu gry, nieprawidłowe używanie funkcji takich jak ghost mode, aby spowodować szkody innym podczas łączenia się z serwerami.

 

§2.2 Taranowanie*

Celowe zadawanie uszkodzeń dla pojazdu innego użytkownika i zlekceważenie powodujące kolizję i podobne. Próba spowodowania kolizji poprzez kierowanie pojazdu w stronę innego gracza. 

 

§2.3 Blokowanie*

Blokowanie drogi pokonywanej przez innego użytkownika, blokowanie wjazdów/zjazdów autostrad lub innych dróg i podobne. Nieużywanie funkcji (F7 + Enter) w razie potrzeby może skutkować karą.

 

§2.4 Zły kierunek jazdy/nieprawidłowe wyprzedzanie*

Jazda po niewłaściwej stronie drogi. Wyprzedzanie innych graczy w obszarze o niskiej liczbie FPS, na obszarach o dużym natężeniu ruchu, wyprzedzanie skutkujące wypadkiem lub coś w tym stylu. Obejmuje to również wyprzedzanie na każdej 1 stronie drogi, na której występuje natężony ruch taki jak korek. Obszary o dużym natężeniu ruchu zaczynają się, gdy wokół ciebie znajduje się ponad 25 graczy.

 

§2.5 Niewłaściwa/lekkomyślna jazda*

Prowadzenie pojazdu w taki sposób, który jest uważany za niebezpieczny. Wlicza się w to, ale nie jest ograniczone do: jazdy wstecz, po złej stronie jezdni, wymuszania pierwszeństwa, ścigania się z innymi graczami (z wyjątkiem torów wyścigowych w Tucson, Phoenix i Södertälje (ProMods)). Jeżdżenie poza obszarem mapy lub w miejscach, których nie można zauważyć poprzez mini mapę/GPS. Ukryte drogi, które są częścią mapy, nie są wliczane. Na mapie ProMods można jeździć po odblokowanych drogach lub ścieżkach. Używanie desynchronizacji lub szybkiego zapisu w celu spowodowania szkód w innym pojeździe użytkowników jest zabronione. Używanie funkcji "ghost mode" aby ominąć korki.

  

§2.6 Niewłaściwe pilotowanie konwoju/nadużycie samochodu*

Piloci konwojów nie mogą spowalniać, blokować ani kontrolować ruchu, zachowywać się jak moderator gry i w inny sposób nadużywając malowania pilota. Nie wolno umyślnie kierować konwoju na obszary o dużym ruchu. Może to obejmować (ale nie tylko) drogi Calais, Duisburg, Calais-Duisburg lub okolic.

 

§2.7 Serwery eventowe

Wszystkie zasady dotyczą też serwerów eventowych, chyba, że zostały opublikowane tymczasowe zasady obowiązujące na tym evencie.

 

Wymagania dotyczące serwera evetowego znajdziesz tutaj.

 

Tymczasowe zasady wydarzeń znajdziesz tutaj.

 

§2.8 W jaki sposób nadawane są bany

 • Długość pierwszych 3 nadawanych banów są decyzją Game Moderatora.
 • Długość 4 bana to 30 dni.
 • 5 ban jest permanentny.

 

Wszelkie bany starsze niż 12 miesięcy w momencie wydania nowego zakazu są ignorowane, ten 12-miesięczny okres jest uważany za okres wygaśnięcia bana. Rozszerzenia banów oparte są na aktywnych  banach (mniej niż 12 miesięcy) Jeśli masz w historii co najmniej dwa aktywne bany w historii, moderatorzy gier przedłużą twój kolejny ban na stały, niezależnie od liczby zakazów, które miałeś w ostatnim roku. Bany przedłużone ze względu na to, że jest to twój 4. lub 5. zakaz, nie mogą zostać usunięte, są one ściśle trzydziestodniowe i stałe.

 

§2.9 Bany nadawane przez menadżerów gry

Jeśli zarząd moderacji gry uważa, że użytkownik dołącza do TruckersMP wyłącznie w celu złamania zasad, „§2.8 - Jak wydawane są bany'' można ominąć, a czas trwania bana zależy od zarządu moderacji gry. Kolejne kary mogą zostać nałożone po próbach przejęcia praw autorskich do dowodu bana lub czegoś podobnego. Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, pracownicy mogą ponownie wykorzystywać dowody przesłane w naszych reportach. W szczególnych przypadkach zarząd moderacji gry zastrzega sobie prawo do zachowania poufności dowodów bana po przejrzeniu zbanowanego gracza.

 


§3 - Zasady edycji zapisu

 

Powodowanie ekstremalnych lagów lub awarii gry przez edycję zapisu jest niedozwolone. Ekstremalne lagi nie wystąpią poprzez użycie zduplikowanych części, chyba, że ilość tych zduplikowanych części jest naprawdę nadmierna. Jeśli przeprowadzisz edycje zapisu, aby utworzyć bardzo długą kombinację naczep, ale nie możesz jej bezpiecznie obsłużyć, możesz zostać zbanowany za lekkomyślną jazdę / blokowanie i poproszony usunięcie danego modu. Jeśli zarząd moderacji gry uzna, że modyfikacja nie jest odpowiednia dla naszych serwerów lub negatywnie wpłynie na inne osoby, możesz zostać zbanowany do momentu usunięcia modyfikacji.

 

 


§4 - Zasady na forum

 

§4.1 Profile na forum

Sygnatury - Zamieszczanie wielu obrazków jest dozwolone pod warunkiem, że ich rozmiar nie przekracza 150kb, a całkowita wysokość nie przekracza 150px.

 

§4.2 Tematy na forum, posty, aktualizacje statusu i prywatne wiadomości

 • Tytuły muszą opisywać zawartość tematu.
 • Posty, które nie mają związku z tematem, lub odpowiedzi w innym języku subforum zostaną usunięte chyba, że zaznaczono inaczej.
 • Tematy można podbijać raz na 3 dni. Niepotrzebne podbijanie tematów jest niedozwolone chyba, że post wnosi coś do tematu.
 • Prowadzenie dyskusji na temat kar, zgłoszeń, ticketów, apelacji i aplikacji jest zabronione, łącznie ze skargami w stronę zespołu TMP.
 • Handel lub sprzedaż jakichkolwiek fizycznych/elektronicznych dóbr jest zakazana. Można dzielić się gratisami i nieużywanymi kluczami do gier.
 • Linki do zbiórek pieniędzy są zakazane chyba, że zarząd wyrazi zgodę. To dotyczy przede wszystkim linków do osobistych zbiórek, zewnętrznych głosowań, pracy w rzeczywistym świecie oraz organizacji charytatywnych.
 • Błyskające i mrugające obrazki/GIFy nie są dozwolone. Tego typu zawartość może negatywnie wpłynąć na osoby dotknięte padaczką fotogenną, które są narażone na błyskające światła lub kontrastujące biało-czarne wzory.

 

§4.3 Cel i użycie kategorii

Opis zamierzonego wykorzystania działów na forum można znaleźć w opisie działu, włączając w to dane zasady lub wymagania. Ta informacja zostanie wypisana w opisie działu, ponad zawartością kategorii lub w podpiętym temacie działu. Poddziały mają te same zasady i wymagania, jak główny dział chyba, że zaznaczono inaczej. Gdy dział posiada określony wzór, należy się do niego stosować obowiązkowo chyba, że zaznaczono inaczej. Wzory są podawane w ten sam sposób, co zasady działu.

 

§4.4 Tłumaczenie zawartości na inne języki

Zawartość opublikowana przez TruckersMP może być tłumaczona wyłącznie przez Translation Team. Wciąż dozwolone jest tłumaczenie zawartości społeczności na inne języki, o ile przetłumaczony temat dorównuje jakością oryginałowi. Dodatkowo, jeżeli tłumaczenie jest wątpliwej jakości, lub zostało przetłumaczone za pomocą translatora online, zespół TMP zastrzega sobie prawo do usunięcia/ukrycia takich tematów.

 


§5 Zrzeczenie się i informacje

 

§5.1 Automatyczne wyrzucanie z serwera

 • Ping - jeżeli twój ping na serwerze jest wyższy niż 600ms, zostaniesz wyrzucony z serwera w celu uniknięcia problemów z desynchronizacją. Ping jest mierzony według średniej wartości opóźnienia (ms)
 • Zdala od klawiatury (AFK) - bycie nieaktywnym przez 10minut. 
 • Samochód z naczepą. Podczepiane przyczepy do auta (nie dotyczy kempingu)
 • Ciężarówka z przyczepą kempingową - Mocowanie przyczepy kempingowej do ciężarówki.
 • Światła - światła muszą być włączone w godzinach 21.00 (9pm) - 05.00 (5am).
 • Nieobsługiwane akcesoria - korzystanie z policyjnych akcesoriów lub innych nieobsługiwanych przedmiotów (Specjalne naczepy w DLC Cargo dla ETS 2 i ATS).
 • Lokalne mody - Używanie przedmiotów tylko lokalnych, takich jak akcesoria dźwiękowe i modelowe, które korzystają z katalogu /home (nie obejmuje to addon hookups).
 • Nadmiarowa ilość akcesoriów - Używanie nadmiarowej ilości rzeczy wykonanych poprzez edycję zapisu
  • Maksymalna ilość akcesoriów dla ciężarówki: 100
  • Maksymalna ilości akcesoriów dla naczepy: 25
  • Maksymalna ilość "hookups" dla akcesorium: 25
 • Za dużo naczep - Używanie zmodyfikowanej kombinacji naczep, która ma więcej niż 3 części dla ETS2 oraz 5 części dla ATS spowoduje wyrzucenie z serwera, bez względu na to gdzie na mapie się znajdujesz.
 • Ujemna masa ładunku - Korzystanie z naczepy o masie mniejszej niż 0 kg.
 • Mieszanie elementów pojazdu - Korzystanie z części samochodowych na ciężarówce, części ciężarowych na naczepie lub części samochodowych na naczepie i odwrotnie w każdym przypadku.

 

§5.2 Administracja i TruckersMP

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wyrzucenia lub zablokowania dostępu do serwerów TruckersMP w dowolnym momencie, jeżeli będzie taka potrzeba. Project Management ma prawo do zwolnienia osób z przepisów w szczególnych okolicznościach. Prosimy o tworzenie apelacji od bana, zamiast wysyłania prywatnych wiadomości do członków zespołu TruckersMP. Serwery, modyfikacja oraz zespół są dostarczane dla wszystkich graczy bez żadnych opłat. Każdy na serwerze jest gościem i może zostać z niego usunięty w dowolnym momencie. Zakazana jest każda forma prześladowania lub prowadzenia przestępstw w stosunku do innych graczy lub członków zespołu. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowaniu twojego dostępu do serwerów w dowolnym czasie i według naszego uznania. Należy pamiętać, że TruckersMP nie jest w żaden sposób powiązane z SCS, kształtem ani formą. Personel TruckersMP może być zwolniony z zasad, jeśli uzna to za konieczne do wypełniania swoich obowiązków.

 

§5.3 Apelacje i składanie reklamacji

Jeśli zostałeś zbanowany, masz prawo do złożenia apelacji od bana na https://truckersmp.com/appeals. - Jeżeli uważasz, że twoje odwołanie nie zostało prawidłowo rozpatrzone lub chcesz złożyć zażalenie na członka zespołu TruckersMP, skorzystaj z systemu Feedback. Przed skontaktowaniem się z feedback twoja apelacja musi zostać zaakceptowana, zmodyfikowana lub odrzucona. System feedback to ostatnia możliwa opcja. Każda decyzja podjęta przez wysoko postawionych pracowników będzie ostateczna i nie będzie można odwołać się w inny sposób. Wszelkie nadużycia systemu informacji zwrotnej mogą skutkować zakazem jego używania. Dowody dotyczące zakazów muszą być dostępne przez cały okres trwania zakazu, plus trzydzieści dni. Nie można skontaktować się z żadnym członkiem personelu TruckersMP w sprawie banów, które wygasły ponad czternaście dni temu.

 

§5.4 TruckersMP zasoby i logo

Nasze zasoby, w tym nasze logo, są chronione prawem autorskim. Możesz używać naszego logo zgodnie z naszymi wytycznymi, które znajdziesz tutaj.

 

§5.5 Zmiana tych zasad

TruckersMP może zmienić te zasady w każdym momencie. Jeżeli jedna z tych zasad nie będzie już obowiązywać, pozostałe nadal będą aktywne. Grając na trybie multiplayer na platformie TruckersMP akceptujesz te wszystkie zasady, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 

§5.6 Warunki świadczenia usługi i polityka prywatności

Zgadzając się na te zasady, zgadzasz się również na nasze warunki usług i naszą politykę prywatności.

Tłumaczenia mogą się różnić od oryginalnej wersji zasad w grze. Decyzje personelu są oparte na oficjalnym regulaminie w języku angielskim.

 

§5.7 Dodatkowe zestawy reguł 

Regulamin Discorda

 

Contributors:

@[GTW] Kavson

@arusf2011 [PL/EN]

@BoSsik2

@Meitt

@szykaro23

@karnet

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • szykaro23 changed the title to TruckersMP Rules [Polish] | Regulamin TruckersMP (02.10.2019)
 • Guest changed the title to TruckersMP Rules [Polish] | Regulamin TruckersMP (30.11.2020)
 • [C-S] Adrian22-PL locked this topic

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.