Jump to content
Meitt

TruckersMP Rules [Polish] | Regulamin TruckersMP (08.05.2020)

Recommended Posts

truckersmp-logo.png

Oficjalny regulamin

Ostatnia aktualizacja: 16 marca, 2020

 

Najnowsze zmiany

 

 • 2020/05/08 - Zaktualizowano zasady §1.1, §1.4, §3, §5.1
 • 2020/04/19 - Zaktualizowano zasade §5.2
 • 2020/03/16 - Zaktualizowano zasady §2.1, §5.1
 • 2020/02/08 - Zaktualizowano zasady §1.4, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §3.1, §3.4, §3.5, §5.1. Zasada §3.6 została połączona z §3.5, Zasady §3.7 i §3.8 zostały połączone z §3.4. Zasada §3.9 jest teraz zasadą §3.7.
 • 2019/11/09 - Zaktualizowano regułę §1.2, §2.1, §2.8. Dodano regułę §2.9. Zaktualizowano tytuł sekcji 5. Usunięto §5.1 (poradniki), zaktualizowano numery pozostałych reguł w sekcji 5.
 • 2019/10/21 - Zaktualizowano regułę §2.8, §3.3, §3.6
 • 2019/10/02 - Dodano "2.4.1 Patreon" do polityki prywatności
 • 2019/09/22 - Zaktualizowano regułę §3.4, §3.5
 • 2019/09/11 - Zaktualizowano regułę §1.4, §2.8, §3.5, §3.6, §3.7
 • 2019/08/14 - Zaktualizowano regułę §1.4 oraz § 3.5
 • 2019/07/23 - Dodano regułę §4.9, zaktualizowano regułę §4.6
 • 2019/07/02 - Duża aktualizacja, wiele reguł edytowanych i reguły o edycji zapisów całkowicie przerobione.
 • 2019/06/02 - Zaktualizowano regułę §2.9 oraz §5.4
 • 2019/04/13 - Zaktualizowano regułę §1.4, §3.2, §5.4 i dodano tekst o przepisach ruchu drogowego w sekcji §2
 • 2019/03/23 - Dodano regułę §1.9 i przerobiono §3.1, §3.2, §3.3, §3.5
 • 2019/03/03 - Dodano regułę §1.9, Wycofane
 • 2019/01/20 - Zaktualizowano regułę §1.5
 • 2018/12/30 - Zaktualizowano regułę §5.2
 • 2018/12/18 - Zaktualizowano regułę §2.2, §2.4, §2.5, §3.3, §5.2, §5.4 oraz usunięto regułę §2.7 "Samochód z naczepą"
 • 2018/12/10 - Zaktualizowano regułę §3.2, §4.3 oraz §4.4
 • 2018/11/16 - Zaktualizowano regułę §3.4
 • 2018/10/17 - Usunięto regułę dotyczącą przetłumaczonych odpowiedzi, wcześniej §4.9.
 • 2018/10/12 - Zaktualizowano regułę §2.1, §2.5, §5.2 i usunięto regułę o korzystaniu z sygnałów ostrzegawczych w ruchliwych obszarach.
 • 2018/09/21 - Zaktualizowano regułę §1.4, §1.5, §2.5, §3.2, §3.3, §3.4, §3.5 i usunięto regułę o modach lokalnych.
 • 2018/09/08 - Zaktualizowano regułę §1.3, §1.5, §1.7, §1.8, §5.8 i usunięto regułę §4.10.
 • 2018/06/29 - Zaktualizowano regułę §2.1 oraz §3.1.
 • 2018/06/07 - Dodano wytyczne dotyczące marki w regule §5.5.
 • 2018/04/02 - Poważny przegląd, przepisano wiele reguł i dodano rozdział dotyczący edycji zapisu.
 • 2017/12/18 - Zmieniono regułę §4.2 dotyczące wyrzucenia z serwera za Ping, aby uwzględnić wszystkie typy wyrzucenia z serwera przez system - §4.2 Automatyczne wyrzucanie z serwera.

 


§1 - Zasady obowiązujące na TruckersMP

 

§1.1 Konto i sprzęt

Jesteś odpowiedzialny za własne konto. W sytuacji kiedy są łamane zasady, będziemy nakładać kare na konto, bez względu na to, kto grał w tym czasie.Jesteś również odpowiedzialny za sprzęt używany podczas jazdy na TruckersMP. Dotyczy to między innymi bezpiecznego użytkowania i konserwacji klawiatury, kontrolerów gier, myszki, kierownicy i podobnych.

 

§1.2 Unikanie bana

Tworzenie innego konta lub korzystanie z niego w celu obejścia tymczasowego lub stałego bana. Jeśli dowody wskazują, że ban został ominięty, pracownicy zastrzegają sobie prawo do zbanowania cię ponownie bez powiadomienia. Dowody na unikanie bana nie mogą zostać ujawnione, ponieważ zawierają poufne informacje ze strony serwera.

 

§1.3 Spamowanie lub nadużywanie

Używanie w niewłaściwy sposób systemu reportów lub komunikacji w TruckersMP. Może to obejmować spamowanie reportami, wielokrotne zgłaszanie graczy z tymi samymi dowodami oraz niewłaściwe wykorzystywanie systemu do zamierzonych celów. Spamowanie na forum/Mediach społecznościowych bezużytecznymi postami oraz czatów z małą treścią i / lub bezużytecznymi treściami, które nic nie dodają do rozmowy, jest również klasyfikowane jako nadużycie. Może to obejmować: czat w grze,  CB radio, nadużyciem klaksonu, posty publikowane na forum, tickety w pomocy, ticketów wysyłanych do feedbacku, apelacje oraz reporty.

 

§1.4 Reportowanie użytkowników

Każde naruszenie poniższych zasad może spowodować tymczasowy lub stały zakaz korzystania z internetowego systemu raportowania.

 

 • Dowody, które wysyłasz, nie mogą być starsze niż 1 miesiąc. 
 • Nie możesz zgłaszać graczy z dowodami, które nie zostały nagrane samodzielnie w grze.
 • Spamowanie naszego systemu reportów z bezużytecznymi reportami, reporty nagrywane z wolnej kamery (Kamery 0) lub coś podobnego 
 • Dowody, które nam dostarczasz, muszą być dostępne przez cały okres obowiązywania zakazu plus jeden miesiąc.Dowody na trwałe zakazy muszą być dostępne na zawsze.
 • Dowody, które nam dostarczasz, nie mogą być w żaden sposób przycinane, retuszowane lub rozmyte. Filmy można tylko skracać w czasie.
 • Dowody zawierające obelgi lub inne obraźliwe znaki w tytule , opisie lub tym podobne nie będą akceptowane i mogą skutkować karą w zależności od skali obelg/wulgaryzmów.
 • Podczas tworzenia reportu wymagane jest dokładne wypełnienie wszystkich wymaganych pól.
 • Blokowanie, taranowanie i jazda pod prąd powinny być udokumentowane na filmie.
 • Obrażanie na czacie tekstowym musi być zgłaszane przy otwartym całym czacie.
 • Raporty dotyczące unikania banów muszą zawierać dowody na ewentualne unikanie banów, raportów nie można składać wyłącznie z podejrzeń.
 • Pytanie się członków zespołu o szybsze rozpatrzenie reporta jest niedozwolone.
 • Jeśli report na stronie internetowej został odrzucony, jego ponowne utworzenie nie jest dozwolone. Skargi muszą być skierowana do Game Managerów za pośrednictwem systemu feedback.
 • Reportowanie administracji powinno odbywać się na feedbacku.
 • Aby poznać podstawowej wskazówki dotyczące reportowania znajdziesz w tym poście na forum.

 

§1.5 Niewłaściwy język, komunikacja i podszywanie się pod inne osoby

 • Używanie wszelkiego rodzaju obelg w celu obrażenia innego użytkownika. Może to obejmować: rasizm, dyskryminowanie, omawianie/wyrażanie (skrajnych) politycznych, nielegalnych lub niewłaściwych sytuacji/poglądów.
  • “Lekkie” wyzwiska takie jak “idiota”, “noob”, nie są najczęściej karane, lecz jak są nadużywane takie zachowanie będzie karane.
  • Wulgaryzmy które nie mają na celu obrazić również podlegają karze. Bany/Kicki wydane są według uznania administracji.
  • Zachowanie uważane za zagrożenie dla jakiegokolwiek użytkownika naszej usługi jest niedozwolone.
 • Podszywanie się pod innych użytkowników, członków personelu, osobistości polityczne, organy ścigania, przywódców oraz władze jakiegokolwiek rodzaju lub zachowywanie się jak ktoś, kto jest lepszy. Może to być sposób, w jaki prowadzisz pojazd, używasz czatu głosowego, swojego awatara, tablic rejestracyjnych / wewnętrznych, nazwy użytkownika i / lub tagu w grze. Awatary, nazwy użytkowników i tagi w grze muszą być odpowiednie i nie mogą w jakikolwiek sposób zawierać obraźliwych treści i nie są wyłączone z lekkich obelg. Twój nick musi składać się wyłącznie z alfanumerycznych znaków, inaczej zostanie zmienione przez personel bez powiadomienia.
  • Łączenie lub zapewnianie dostępu do niebezpiecznych witryn lub treści.
  • Wszelkie odniesienia do narkotyków, innych nielegalnych substancji, treści pornograficznych lub seksualnych lub innych nielegalnych spraw. Odnosi się to do wszelkich zamieszczonych linków, awatarów, podpisów, tagów w grze, przesłanych obrazów lub treści napisanych.
 • Udostępnianie danych osobowych, w tym linków do kont mediów społecznościowych swoich jak i innych użytkownikach jest zabronione.
 • W zależności od sytuacji może to również dotyczyć usług, które pomagają projektowi TruckersMP.

 

§1.6 Prawo i piractwo

 • Nie dopuszcza się łamania praw międzynarodowych jaki i praw krajowych, które mogą mieć zastosowanie do TruckersMP.
 • Nie możesz udostępniać, przesyłać ani w inny sposób uprawiać piractwa komputerowego za pomocą naszych platform.

 

§1.7 Moderacja w tle

Rolą naszych pracowników ds. Moderacji jest wyszukiwanie i identyfikowanie przestępstw na naszych platformach podczas zarządzania społecznością TruckersMP. Nie bierz sprawy w swoje ręce. Jeśli zauważysz coś, co łamie zasady, zgłoś post, temat lub użytkownika w odpowiednim systemie.

 

§1.8 Nawoływanie 

Nie wolno używać naszych platform do udostępniania treści, które zachęcają, pomagają lub w inny sposób pozwalają innym członkom łamać zasady TruckersMP.

 

§1.9 Dwuznaczność

Jeżeli z jakichkolwiek powodów w zasadach istnieją niejednoznaczne określenia lub określenia, które mogą być „otwarte na interpretację” dalej zwane dwuznacznością, kary mogą zostać wydane zgodnie z interpretacją i uzgodnieniami członków TruckersMP. Każda niejednoznaczność jest po stronie TruckersMP, a nie graczy. Jeżeli zostanie nam zgłoszona dwuznaczność, będziemy próbowali pracować nad usunięciem tej niejasności. Luki są traktowane w ten sam sposób jak wykorzystywanie luk i będzie karane tak samo jak zasada, którą wykorzystujesz. Luki powinny zostać zgłoszone, a nie być wykorzystywane.

 


§2 - Zasady w grze

*Zasady oznaczone gwiazdką (*) nie dotyczą serwerów Arcade które zawierają 'Arc' lub 'Arcade' w ich nazwie. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Oznacza to, że europejskie przepisy drogowe i oznakowania muszą być przestrzegane w ETS2, a amerykańskie przepisy i oznakowania drogowe muszą być przestrzegane w ATS. Nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów drogowych i oznakowań może skutkować banem. Sygnalizacja świetlna oraz znaki stop mogą być ignorowane jeżeli żaden inny gracz nie jest w pobliżu. Wyprzedzanie jest dozwolone jeżeli żaden gracz nie jest w zagrożeniu z powodu tego manewru. Przekraczanie prędkości, kiedy dozwolone, nie jest rekomendowane. Przekroczenie prędkości może doprowadzić do wypadku co jest równoznaczne z nałożeniem kary.

 

§2.1 Hackowanie/Nadużywanie bugów / Funkcji  - PERMANENTNY BAN

Używanie wszelkiego rodzaju narzędzi do zmiany rozgrywki, dotyczy to również korzystania z konsoli w grze, używanie trainers/cheat engine w celu ominięcia ogranicznika prędkości, jump hack, no collision hack lub coś w tym stylu. Omijanie serwerowego systemu Auto Kick poprzez edycje Save Nieprawidłowe używanie funkcji takich jak ghost mode, aby spowodować szkody innym podczas łączenia się z serwerami.

 

§2.2 Taranowanie*

Celowe zadawanie uszkodzeń dla pojazdu innego użytkownika i zlekceważenie powodując kolizję i podobne. Próba spowodowania kolizji poprzez kierowanie pojazdu w stronę innego gracza. 

 

§2.3 Blokowanie*

Blokowanie drogi pokonywanej przez innego użytkownika, blokowanie wjazdów/zjazdów autostrad lub innych dróg i podobne. Nieużywanie funkcji (F7 + Enter) w razie potrzeby może skutkować karą.

 

§2.4 Zły kierunek jazdy/nieprawidłowe wyprzedzanie*

Jazda po niewłaściwej stronie drogi. Wyprzedzanie innych graczy w obszarze o niskiej liczbie FPS, na obszarach o dużym natężeniu ruchu, wyprzedzanie skutkujące wypadkiem lub coś w tym stylu. Obejmuje to również wyprzedzanie na każdej 1 stronie drogi, na której występuje natężony ruch taki jak korek. Obszary o dużym natężeniu ruchu zaczynają się, gdy wokół ciebie znajduje się ponad 25 graczy.

 

§2.5 Niewłaściwa/lekkomyślna jazda*

Prowadzenie pojazdu w taki sposób, który jest uważany za niebezpieczny, jazdę wstecz, po złej stronie jezdni, wymuszanie pierwszeństwa, ściganie innych graczy (z wyjątkiem torów wyścigowych w Tucson, Phoenix i Södertälje (ProMods)), ignorowanie innych graczy i zasad. Jeżdżenie poza obszarem mapy, obejmuje to miejsca niedostępne podczas normalnej jazdy. Na mapie ProMods można jeździć po odblokowanych drogach lub ścieżkach. Używanie desynchronizacji lub szybkiego zapisu w celu spowodowania szkód w innym pojeździe użytkowników jest zabronione. Używanie funkcji "ghost mode" aby ominąć korki. Nawet jeśli masz pierwszeństwo to musisz postarać się uniknąć kolizji. Nawet jeśli ktoś jest w błędzie musisz podjąc starania aby uniknąć kolizji.

  

§2.6 Niewłaściwe pilotowanie konwoju/nadużycie samochodu*

Piloci konwojów nie mogą spowalniać, blokować ani kontrolować ruchu, zachowywać się jak moderator gry i w inny sposób nadużywając malowania pilota. Nie wolno umyślnie kierować konwoju na obszary o dużym ruchu. Może to obejmować (ale nie tylko) drogi Calais, Duisburg, Calais-Duisburg lub okolic.

 

§2.7 Serwery eventowe

Wszystkie zasady dotyczą też serwerów eventowych, chyba, że zostały opublikowane tymczasowe zasady obowiązujące na tym evencie.

 

Wymagania dotyczące serwera evetowego znajdziesz tutaj: here.

 

Tymczasowe zasady wydarzeń znajdziesz tutaj: here.

 

§2.8 W jaki sposób nadawane są bany

 • Długość pierwszych 3 nadawanych banów są decyzją Game Moderatora.
 • Długość 4 bana to 1 miesiąc.
 • 5 ban jest permanentny, bez możliwości cofnięcia.

 

Wszelkie bany, starsze niż 12 miesięcy w momencie wydania nowego zakazu są ignorowane, ten 12-miesięczny okres jest uważany za okres wygaśnięcia bana. Rozszerzenia banów oparte są na aktywnych  banach (mniej niż 12 miesięcy) Jeśli masz w historii co najmniej dwa aktywne bany w historii, moderatorzy gier przedłużą twój kolejny ban na stały, niezależnie od liczby zakazów, które miałeś w ostatnim roku. Bany przedłużone ze względu na to, że jest to twój 4. lub 5. zakaz, nie mogą zostać usunięte, są one ściśle jednomiesięczne i stałe.

 

§2.9 Bany nadawane przez menadżerów gry

Jeśli Kierownictwo gry uważa, że użytkownik dołącza do TruckersMP wyłącznie w celu złamania zasad, „§2.8 - Jak wydawane są bany'' można ominąć, a czas trwania bana zależy od zarządu gry. Kolejne kary mogą zostać nałożone po próbach przejęcia praw autorskich do dowodu bana lub czegoś podobnego. Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi pracownicy mogą ponownie wykorzystywać dowody przesłane w naszych reportach. W szczególnych przypadkach zarząd gry zastrzega sobie prawo do zachowania poufności dowodów bana po przejrzeniu zbanowanego gracza.

 


§3 - Zasady edycji zapisu

 

Powodowanie ekstremalnych lagów lub awarii gry przez edycję zapisu jest niedozwolone. Ekstremalne lagi nie wystąpią poprzez zduplikowanych części, chyba ilość tych zduplikowanych części  jest naprawdę nadmierna. Jeśli przeprowadzisz edycje zapisu, aby utworzyć bardzo długą kombinację naczep, ale nie możesz jej bezpiecznie obsłużyć, możesz zostać zbanowany za lekkomyślną jazdę / blokowanie i poproszony usunięcie danego modu.Jeśli Kierownictwo gry uzna, że modyfikacja nie jest odpowiednia dla naszych serwerów lub negatywnie wpłynie na inne osoby, możesz zostać zbanowany do momentu usunięcia modyfikacji.

 

 


§4 - Zasady na forum

 

§4.1 Zakaz wysyłania postów nie na temat

Nie możesz publikować postów, które nie są związane z tematem lub poprzednich postów na ten temat.

 

§4.2 Zakaz odświeżania tematów więcej razy niż raz na 3 dni lub niewymagające tego.

Możesz odświeżać temat raz na 3 dni. Ponadto nie możesz niepotrzebnie odświeżać, na przykład nie możesz odświeżać tematu twojej firmy, chyba, że post wnosi coś do tematu.

 

§4.3 Używaj opisowych tytułów

Nie używaj takich tytułów jak “Pomóż mi”, lecz spróbuj opisać treść tematu. Jeżeli np. masz problem dotyczący lagów, problemów z grą lub czegoś podobnego staraj się używać opisu tytułu który w stopniu opisuje ten problem. Przykład: Masz Lagi w grze? używaj "Lagi w grze" zamiast "Pomóż mi"

 

§4.4 Zakaz nabijania reputacji

Nie używaj innych kont do wystawiania reakcji na własne posty lub nabijania punktów reputacji. Pod żadnym pozorem nie pytaj znajomych żeby ci wbijali reputacje. Jeżeli zauważymy że celowo nabijasz reputacje, to mamy prawo ją tobie zresetować do zera bez żadnego ostrzeżenia.  

 

§4.5 Zakaz handlowania oraz sprzedaży

Na forum nie można handlować/sprzedawać rzeczy, kont Steam lub innych usług (np. usług wymagających płatnej subskrypcji, serwerów TS3, VPN, PTC, stron hazardowych). Nie obejmuje to oficjalnych stron internetowych z grami i darmowych, nieużywanych kluczy do gier.

 

§ 4.6 - Obrazy w podpisach

 • Możesz używać wielu obrazów w swoim podpisie, pod warunkiem, że rozmiar pobierania wszystkich obrazów nie przekracza 150 KB po pobraniu.
 • Obrazy nie mogą przekraczać wysokości 150 pikseli. Wszelkie podpisy, które nie respektują powyższych dwóch punktów, zostaną usunięte bez uprzedniego powiadomienia lub ostrzeżenia.

 

§4.7 Animacje

 • Migające lub błyskowe pliki GIF w charakterze awataru lub podpisu są niedozwolone.
 • Poruszanie się GIF-ów lub animacji jest dozwolone.

 

§4.8 Zastosowanie kategorii/cel

Opis zamierzonego celu lub zastosowania kategorii można znaleźć w opisie kategorii. Każdy temat, który nie jest zgodny z zastosowaniem kategorii zostanie przeniesiony, a nawet ukryty lub usunięty. W przypadku użytkowników często zamieszczających tematy w niewłaściwej kategorii może zostać nadane ostrzeżenie werbalne lub ostrzeżenie punktowe. Każda kategoria na forum może mieć określone zasady lub wymagania, które muszą być stosowane tylko tam. W tym przypadku informacje te zostaną umieszczone w opisie kategorii, nad wszystkimi tematami, lub w oddzielny, przypiętym wątku. Podkategorie mają te same zasady i wymagania co kategoria nadrzędna, o ile nie określono innych zasad. Na przykład kategoria raportowania błędów znajdujących się w ETS2MP ma te same zasady co sekcja raportowania błędów. Jeżeli kategoria ma określony wzór musi zostać on użyty, chyba, że określono inaczej. Wzory są podawane w taki sam sposób, jak reguły dla danej kategorii. W ściśle moderowanych kategoriach wszelkie posty, które nie są związane z tematem otrzymają ostrzeżenie, bez wcześniejszych ostrzeżeń werbalnych. Ma to na celu zapewnienie jakości informacji zawartych w niektórych sekcjach. Sekcje te są oznaczane za pomocą znacznika [ŚCIŚLE MODEROWANE] (ang. [STRICT MODERATION]) w opisie sekcji.

 

§4.9 - Tłumaczenie treści na inne języki

Oficjalne treści mogą być tłumaczone wyłącznie przez personel, a dokładniej przez zespół tłumaczy, aby zapewnić dobrą jakość tłumaczeń. Ponadto, jeśli przetłumaczony temat nie ma sensu lub jest tłumaczony za pomocą narzędzi do tłumaczenia, takich jak Google, zespół moderujący forum zastrzega sobie prawo do usunięcia / ukrycia takich tematów.

Oznacza to, że nadal możesz tłumaczyć treść dla społeczności w innym języku, o ile przetłumaczony temat zachowuje oryginalną jakość nawet po tłumaczeniu.

 


§5 Zrzeczenie się i informacje

 

§5.1 Automatyczne wyrzucanie z serwera

 • Ping - jeżeli twój ping na serwerze jest wyższy niż 600ms zostaniesz wyrzucony z serwera w celu uniknięcia problemów z desynchronizacją. Ping jest mierzony według średniej wartości opóźnienia (ms)
 • Zdala od klawiatury (AFK) - bycie nieaktywnym przez 10minut. 
 • Samochód z naczepą. Podczepiane przyczepy do auta (nie dotyczy kempingu)
 • Ciężarówka z przyczepą kempingową - Mocowanie przyczepy kempingowej do ciężarówki.
 • Światła - światła muszą być włączone w godzinach 21.00 (9pm) - 05.00 (5am).
 • Nieobsługiwane akcesoria - korzystanie z policyjnych akcesoriów lub innych nieobsługiwanych przedmiotów (Specjalne naczepy w DLC Cargo dla ETS 2 i ATS).).
 • Lokalne mody - Używanie przedmiotów tylko lokalnych, takich jak akcesoria dźwiękowe i modelowe, które korzystają z katalogu /home (nie obejmuje to addon hookups).
 • Za dużo naczep - Używanie zmodyfikowanej kombinacji naczep która ma więcej niż 3 części dla ETS2 oraz 5 części dla ATS spowoduje wyrzucenie z serwera, bez względu na to gdzie na mapie się znajdujesz.
 • Ujemna masa ładunku - Korzystanie z naczepy o masie mniejszej niż 0 kg
 • Mieszanie elementów pojazdu - Korzystanie z części samochodowych na ciężarówce, części ciężarowych na naczepie lub części samochodowych na naczepie i odwrotnie w każdym przypadku.

 

§5.2 Administracja i TruckersMP

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do wyrzucenia lub zablokowania dostępu do serwerów TruckersMP w dowolnym momencie, jeżeli będzie taka potrzeba.Project Management ma prawo do zwolnienia osób z przepisów w szczególnych okolicznościach. Prosimy o to, że jak zostaniesz zbanowany, to żebyś utwórzył odwołanie od bana oraz nie pisał prywatnych wiadomości do członków zespołu TruckersMP. Serwery, modyfikacja oraz drużyna są dostarczane dla wszystkich graczy bez żadnych opłat w tym sensie że każdy na serwerze jest gościem i może zostać z niego usunięty w dowolnym momencie. Zakazana jest każda forma prześladowania lub prowadzenia przestępstw w stosunku do innych graczy lub członków zespołu. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowaniu twojego dostępu do serwerów w dowolnym czasie i według naszego uznania. Należy pamiętać, że TruckersMP nie jest w żaden sposób powiązane z SCS, kształtem ani formą. Personel TruckersMP może być zwolniony z zasad, jeśli uzna to za konieczne do wypełniania swoich obowiązków.

 

§5.3 Apelacje i składanie reklamacji

Jeśli zostałeś zbanowany, masz prawo do złożenia apelacji od bana na https://truckersmp.com/appeals. - Jeżeli uważasz, że twoje odwołanie nie zostało prawidłowo rozpatrzone lub chcesz złożyć zażalenie na członka zespołu TruckersMP skorzystaj z systemu Feedback. Przed skontaktowaniem się z feedback twoja apelacja musi zostać zaakceptowana, zmodyfikowana lub odrzucona. Feedback system jest to ostatnia możliwa opcja. Każda decyzja podjęta przez wysoko postawionych pracowników będzie ostateczna i nie będzie można odwołać się w inny sposób. Wszelkie nadużycia systemu informacji zwrotnej mogą skutkować zakazem jego używania. Dowody dotyczące zakazów muszą być dostępne przez cały okres trwania zakazu plus 1 miesiąc. Nie można skontaktować się z żadnym członkiem personelu TruckersMP w sprawie banów, które wygasły ponad miesiąc temu.

 

§5.4 TruckersMP zasoby i logo

Nasze zasoby, w tym nasze logo, są chronione prawem autorskim. Możesz używać naszego logo zgodnie z naszymi wytycznymi, które znajdziesz tutaj.

 

§5.5 Zmiana tych zasad

TruckersMP może zmienić te zasady w każdym momencie. Jeżeli jedna z tych zasad nie będzie już obowiązywać, pozostałe nadal będą aktywne. Grając na trybie multiplayer na platformie TruckersMP akceptujesz te wszystkie zasady, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 

§5.6 Warunki świadczenia usługi i polityka prywatności

Zgadzając się na te zasady, zgadzasz się również na nasze warunki usług i naszą politykę prywatności.

Tłumaczenia mogą się różnić od oryginalnej wersji zasad w grze. Decyzje personelu są oparte na oficjalnym regulaminie w języku angielskim.

 

§5.7 Dodatkowe zestawy reguł 

Regulamin Discorda

Regulamin Grupy Facebooka

 • Like 14
 • Thanks 1
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
 • Create New...