Jump to content

0.2.1.7.5 Released


mwl4

Recommended Posts

Guest Sir Kenzo

Thank you mwl4 for this interesting update. An excellent idea taking nicknames from website instead of Steam, this tool will be helpful when reporting players.

Link to comment
Share on other sites

Игра вылетает с ошибкой!

Краш лог 18.04.2017, 18:46:34
название игры: Евро грузовик симулятор 2 Мультиплеер, версия: 0.2.1.7.0, визуализации: DX9 место на
ОС: Windows 10, НТ: 10.0
ЦП[1/2]: Интел(Р) ядро(ТМ)2 Дуо процессор Е8400 @ 3.00 ГГц
процессора[2/2]: Интел(Р) ядро(ТМ)2 Дуо процессор Е8400 @ 3.00 ГГц

AvailMEM Вирт:134214835MB Уфн:1129MB Итого:134215964MB
TotalMEM Вирт:134217727MB Уфн:4027MB Итого:134221754MB

Ехе базы по адресу: 00007FF6DB6C0000
исключение адресу: 00007FFA91DF3C58
код исключения: C0000025 (EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION)
исключение флаги: 1
модуль Название файла: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Адрес без базы: 0000000000033C58

РАКС: 00000000000000E3
платформе rcx: 0000000000000000
ГЕКСОГЕН: 00000000FFFFFFFF
РБ: 00007FF6DC502390
РБП: 0000010BB7816D70
РСИ: 0000010BB7816E30
РДИ: 0000010BB7816E10
Р8: 0000010BB7F2E170
С9: 00000000000000D0
С10: 00007FF6DC33D21F
Р11: 00007FF6DC500980
П12: 0000000000000003
R13 с: 0000010BADCAACA0
С14: 0000010BB708FB10
Р15: 0000000000000000
в CS:РИП: 0033:00007FFA91DF3C58
СС:РСП: 002B:00000003320FE2A0
ДС: 002B
ЭС: 002B
ПС: 0053
ГС: 002B
регистра флагов: 206
XMM0: 0000000000000000:000000000000001F
XMM1: 0000000000000000:0000000000000000
XMM2: 0000000000000000:0000000000000000
XMM3: 0000010BB8410210:0000010BB8418AC0
XMM4: 0000010BB708FB10:0000010BADCAACA0
XMM5: 0000010BB78FE818:00000003320FDF10
XMM6: 0000000000000000:0000000000000000
XMM7: 0000000000000000:0000000044000000
XMM8: 0000000000000000:0000000000000000
XMM9: 0000000000000000:0000000000000000
XMM10: 0000000000000000:0000000000000000
XMM11: 0000000000000000:0000000000000000
XMM12: 0000000000000000:0000000000000000
XMM13: 0000000000000000:0000000000000000
XMM14: 0000000000000000:0000000000000000
XMM15: 0000000000000000:0000000000000000


РП байт-кода:
Е8 47 90 04 00 48 8Д 4С 24 20 ФФ 15 20 44 11 00
> 48 8Б 8В 24 С0 00 00 00 48 33 куб. Е8 н8 55 04 00
48 81 С4 н8 00 00 00 С3 83 64 24 38 00 ев Д6 куб.


Стек вызовов:
Адрес фрейма базовый модуль Дополнительный
00007FFA91DF3C58 00000003320FE370 0000000000033C58 KERNELBASE.dll +00000068h RaiseException
00007FF6DB7A8831 00000003320FE3B0 00000000000E8831 eurotrucks2.exe Н/
00007FF6DBCF3FC3 00000003320FE410 0000000000633FC3 eurotrucks2.exe Н/
00007FF6DBCF3E30 00000003320FE440 0000000000633E30 eurotrucks2.exe Н/
00007FF6DBC5A159 00000003320FE610 000000000059A159 eurotrucks2.exe Н/
00007FF6DBCA3AD6 00000003320FE7F0 00000000005E3AD6 eurotrucks2.exe н/д
00007FF6DBC5792C 00000003320FE8F0 000000000059792C eurotrucks2.exe Н/
00007FF6DB94E5BE 00000003320FE920 000000000028E5BE eurotrucks2.exe Н/
00007FFA60054E6E 00000003320FE9A0 0000000000564E6E core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FBCDFD7 00000003320FEB50 00000000000DDFD7 core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FBD1776 00000003320FEB90 00000000000E1776 core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FBCCE1C 00000003320FEC10 00000000000DCE1C core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FBA12F2 00000003320FECA0 00000000000B12F2 core_ets2mp.dll н/д
00007FFA5FC4D013 00000003320FECD0 000000000015D013 core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FC6555D 00000003320FED30 000000000017555D core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FC67270 00000003320FED90 0000000000177270 core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FC5D042 00000003320FF3D0 000000000016D042 core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FB7772F 00000003320FF520 000000000008772F core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FBAFC76 00000003320FF550 00000000000BFC76 core_ets2mp.dll Н/
00007FFA5FBB80D1 00000003320FF590 00000000000C80D1 core_ets2mp.dll н/д
0000010BBD9C0122 00000003320FF598 0000000000000122 Н/Д


Стека:
70 49 70 АЭ 0В 01 00 00 71 01 Б3 дБ Ф6 7Ф 00 00 А0 Ф1 Е1 переменного тока 0В 01 00 00 58 89 76 дБ Ф6 7Ф 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 8Э 00 00 00 00 00 00 00
55 Б5 8Б 65 С2 80 00 00 ЭЭ Б3 76 дБ Ф6 7Ф 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ФБ 08 В7 0В 01 00 00
А0 АС ка объявление 0В 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 70 6Д 81 В7 0В 01 00 00 58 3С ДТ 91 ФА 7Ф 00 00
> 30 6Е 81 В7 0В 01 00 00 90 23 50 В постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 30 6Е 81 В7 0В 01 00 00 10 6Е 81 В7 0В 01 00 00
25 00 00 С0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 3С ДТ 91 ФА 7Ф 00 00 00 00 00 00 0В 01 00 00
70 Е1 Ф2 В7 0В 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 Де 26 77 дБ, Ф6 7Ф 00 00
28 57 4Ф постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 70 6Д 81 В7 0В 01 00 00 БА ДФ 48 В постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 28 57 4Ф постоянного тока Ф6 7Ф 00 00
28 57 4Ф постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 70 Е1 Ф2 В7 0В 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ЦС Н0 постоянного тока Б5 4Ф 39 Ф6 7Ф 00 00
90 23 50 В постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 АА 27 77 дБ, Ф6 7Ф 00 00 30 6Е 81 В7 0В 01 00 00 10 6Е 81 В7 0В 01 00 00
В8 0С ЕК 61 7Ф 8С 00 00 де 54 39 ДЦ Ф6 7Ф 00 00 ФЕ FF FF FF FF FF FF FF 31 88 7А дБ Ф6 7Ф 00 00
80 09 50 В постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 Д0 5Д 4Ф постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 Ф3 01 00 00 00 00 00 00 10 А0 50 В DC Ф6 7Ф 00 00
90 23 50 В постоянного тока Ф6 7Ф 00 00 2е 96 73 дБ Ф6 7Ф 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 С3 3ф МВ Ф6 дБ 7Ф 00 00
30 6Е 81 В7 0В 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 Н0 6Е 81 В7 0В 01 00 00
06 00 00 00 00 00 00 00 В0 6Е 81 В7 0В 01 00 00 БД 37 86 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 6Д 81 В7 0В 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ФБ 08 В7 0В 01 00 00 30 3Э МВ Ф6 дБ 7Ф 00 00
06 00 00 00 00 00 00 00 80 5е 8Д К4 0В 01 00 00 А0 е5 Е8 В6 0В 01 00 00 70 6Д 81 В7 0В 01 00 00
Ф0 Е0 60 В6 0В 01 00 00 59 дБ С5 А1 Ф6 7Ф 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 е5 0С 32 03 00 00 00
80 5е 8Д К4 0В 01 00 00 68 7А, 8А, 95 Альфа 7Ф 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Ф6 7Ф 00 00
00 00 00 00 45 А2 В6 3ф 04 Ф6 ФЕ 43 00 00 FF и FF и 00 00 80 3f по 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Модули:
00007FF6DB6C0000 0137D000 00007FF6DCA19310 D:\SteamLibrary\steamapps\common\Euro грузовика 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
00007FFA95870000 001D1000 0000000000000000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
00007FFA93190000 000AB000 00007FFA93198400 C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
00007FFA91DC0000 0021D000 00007FFA91DED840 C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
00007FFA90270000 0007A000 00007FFA902A3FF0 C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
00007FFA73510000 00053000 00007FFA73511900 C:\WINDOWS\AppPatch\AppPatch64\AcGenral.DLL
00007FFA92EC0000 0009E000 00007FFA92EC78B0 C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
00007FFA934B0000 00059000 00007FFA934C2D30 C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
00007FFA93380000 00121000 00007FFA9338ED40 C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
00007FFA94BB0000 00052000 00007FFA94BBF460 C:\WINDOWS\System32\SHLWAPI.dll
00007FFA953F0000 002C8000 00007FFA954C07D0 C:\WINDOWS\System32\combase.dll
00007FFA92080000 000F5000 00007FFA920903A0 C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
00007FFA92420000 0006A000 00007FFA92455BD0 C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
00007FFA93240000 00034000 00007FFA93244310 C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
00007FFA92540000 00182000 00007FFA9257E370 C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
00007FFA94A20000 00165000 00007FFA94A2BAB0 C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
00007FFA92180000 0001E000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
00007FFA92F60000 00137000 00007FFA92F873E0 C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
00007FFA93510000 01508000 00007FFA936B3270 C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
00007FFA92DB0000 00042000 00007FFA92DC5E70 C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
00007FFA926D0000 006DA000 00007FFA9288BC50 C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
00007FFA91CF0000 0004C000 00007FFA91CF3710 C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
00007FFA94E80000 000A2000 00007FFA94E961C0 C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll
00007FFA91D50000 0000F000 00007FFA91D53550 C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
00007FFA92370000 000A9000 00007FFA923ADB30 C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
00007FFA91CD0000 00014000 00007FFA91CD5290 C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
00007FFA91930000 0002C000 00007FFA91949380 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll
00007FFA91360000 0001F000 00007FFA91365EB0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
00007FFA814B0000 0001B000 00007FFA814B1040 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dll
00007FFA93100000 0002E000 00007FFA931012E0 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
00007FFA92E00000 000BF000 00007FFA92E1F760 C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
00000000735B0000 00037000 00000000735B8624 D:\SteamLibrary\steamapps\common\Euro грузовика 2\bin\win_x64\steam_api64.dll
00007FFA91FE0000 0009C000 00007FFA91FF0370 C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
00007FFA94E10000 0006A000 00007FFA94E28F60 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
00007FFA93280000 000FA000 00007FFA932A4DB0 C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll
00007FFA94F30000 00429000 00007FFA94F58680 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
00007FFA893C0000 0027A000 00007FFA8945D430 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.14393.953_none_42151e83c686086b\COMCTL32.dll
00007FFA808C0000 00007000 00007FFA808C11B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIMG32.dll
00007FFA8FBC0000 00023000 00007FFA8FBC3820 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
00007FFA8F9E0000 0002B000 00007FFA8F9E81E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
00007FFA5FAF0000 00CEF000 00007FFA6008C070 C:\ProgramData\TruckersMP\core_ets2mp.dll
00007FFA930A0000 0005C000 00007FFA930BA7C0 C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll
00007FFA8E830000 0000A000 00007FFA8E831310 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
00007FFA95860000 00008000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\Normaliz.dll
00007FFA91C00000 0000B000 00007FFA91C019F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL
00007FFA81F60000 0000C000 00007FFA81F63590 C:\WINDOWS\SYSTEM32\secur32.dll
00007FFA91320000 00038000 00007FFA91330620 C:\WINDOWS\SYSTEM32\Iphlpapi.dll
00007FFA95370000 00008000 00007FFA95371ED0 C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
00007FFA8B740000 0001A000 00007FFA8B742380 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
0000000072880000 00D2B000 000000007301DD94 C:\Program файлы (х86)\Steam\steamclient64.dll
00007FFA921A0000 001C9000 00007FFA921FC950 C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
00007FFA91D40000 00010000 00007FFA91D45630 C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
00007FFA94B90000 0001C000 00007FFA94B932C0 C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll
00007FFA95360000 00008000 00007FFA953610B0 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
0000000072510000 0036D000 00000000725311B8 C:\Program файлы (х86)\Steam\tier0_s64.dll
00000000724A0000 0006C000 00000000724C1AF8 C:\Program файлы (х86)\Steam\vstdlib_s64.dll
00007FFA90450000 00095000 00007FFA90475650 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
00007FFA72010000 00172000 00007FFA720D45DC C:\Program файлы (х86)\Steam\gameoverlayrenderer64.dll
00007FFA889D0000 00040000 00007FFA889DB280 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
00007FFA90BB0000 0000C000 00007FFA90BB2650 C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
00007FFA90990000 00028000 00007FFA90997AD0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
00007FFA91D60000 00055000 00007FFA91D74A30 C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
00007FFA8B2F0000 0000E000 00007FFA8B2F6800 C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
00007FFA94C10000 0015A000 00007FFA94C542E0 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
00007FFA8FBF0000 00026000 00007FFA8FBF1B50 C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll
00007FFA88B60000 000CD000 00007FFA88B9F8B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winhttp.dll
00007FFA8B690000 00016000 00007FFA8B6921E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
00007FFA91740000 00017000 00007FFA917478F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
00007FFA911A0000 00033000 00007FFA911B7E90 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
00007FFA91C10000 0002B000 00007FFA91C245C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
00007FFA73060000 0018D000 00007FFA730AC8E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
00007FFA8E840000 000DF000 00007FFA8E84CAD0 C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\nvldumdx.dll
00007FFA68140000 01014000 00007FFA689C9400 C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\nvd3dumx.dll
00007FFA88C30000 001D1000 00007FFA88D059F8 C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll
00007FFA8F640000 00013000 00007FFA8F642660 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WTSAPI32.dll
00007FFA8C790000 0041F000 00007FFA8CA2FB2C C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
00007FFA90C50000 0009F000 00007FFA90C6DE60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxgi.dll
00007FFA74BE0000 0007D000 00007FFA74C249D8 C:\Program Файлы (для x86)\NVIDIA корпорации\3Д Vision\nvStereoApiI64.dll
00007FFA8CDB0000 000E7000 00007FFA8CE187F8 C:\Program Файлы (для x86)\NVIDIA корпорации\3Д Vision\nvSCPAPI64.dll
00007FFA94D70000 0009F000 00007FFA94D78CB0 C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
00007FFA81F00000 00010000 00007FFA81F02D80 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
00007FFA843B0000 0007F000 00007FFA843C7D00 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll
00007FFA82380000 00014000 00007FFA823817D0 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
00007FFA81CA0000 000F4000 00007FFA81CD6CB0 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
00007FFA72DA0000 00075000 00007FFA72DD8DB8 D:\SteamLibrary\steamapps\common\Euro грузовика 2\bin\win_x64\swopenal32.dll
00007FFA8B7F0000 00071000 00007FFA8B814480 C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
00007FFA8F790000 00185000 00007FFA8F7E02B0 C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
00007FFA72B40000 0009B000 00007FFA72B54BE0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dsound.dll
00007FFA78310000 00094000 00007FFA783248E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
00007FFA8EE50000 00136000 00007FFA8EE7C480 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
00007FFA915A0000 0005C000 00007FFA915B47E0 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
00007FFA91390000 000A1000 00007FFA913B3820 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
00007FFA84E50000 0000A000 00007FFA84E51490 C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
00007FFA892D0000 0006A000 00007FFA892D6550 C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
00007FFA87E20000 0003F000 00007FFA87E257E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv
00007FFA88A30000 00009000 00007FFA88A31290 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll
00007FFA8EB70000 0000B000 00007FFA8EB71650 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
00007FFA88A20000 0000D000 00007FFA88A24530 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv
00007FFA87D90000 0001C000 00007FFA87D931F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
00007FFA88940000 0000A000 00007FFA88941770 C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll
00007FFA910E0000 0007A000 00007FFA911046B0 C:\WINDOWS\system32\schannel.DLL
00007FFA7D8C0000 00015000 00007FFA7D8C4970 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mskeyprotect.dll
00007FFA91810000 00026000 00007FFA91820480 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
00007FFA917D0000 0003B000 00007FFA917D7420 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
00007FFA7D910000 00021000 00007FFA7D91E500 C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
00007FFA846E0000 00016000 00007FFA846E1AC0 C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
00007FFA80530000 0001A000 00007FFA80532310 C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
00007FFA8F3D0000 00018000 00007FFA8F3D5450 C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
00007FFA846D0000 0000E000 00007FFA846D13F0 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
00007FFA844A0000 00192000 00007FFA844B10A0 C:\WINDOWS\System32\dbghelp.dll


 

Link to comment
Share on other sites

you guys have destoryed the game,

I just got a update from you guys and i updated it and now im keep crashing everytime i enter the server, it have worked fine before so i dont know what you guys changed making me crash everytime i enter the server


 

-----------------------------------------------
Crash log 18.04.2017, 18:01:39
Game name: Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, version: 0.2.1.7.0, renderer: dx9
OS: Windows 10, NT: 10.0
CPU[1/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
CPU[2/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
CPU[3/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz
CPU[4/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz

AvailMEM Virt:134215073MB Phys:12012MB Total:134227085MB
TotalMEM Virt:134217727MB Phys:16325MB Total:134234052MB

Exe base address: 00007FF653700000
Exception address: 00007FFA6B029E08
Exception code: C0000025 (EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION)
Exception flags: 1
Module file name: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
Address without base: 0000000000069E08

RAX: 00000000000000E3
RCX: 0000000000000000
RDX: 00000000FFFFFFFF
RBX: 00007FF654542390
RBP: 0000026B9D913A80
RSI: 0000026B9D913B40
RDI: 0000026B9D913B20
R8:  0000026BA2D9E940
R9:  00000000000000D0
R10: 00007FF65437D21F
R11: 00007FF654540980
R12: 0000000000000003
R13: 0000026B9975C2D0
R14: 0000026BA1D00910
R15: 0000000000000000
CS:RIP: 0033:00007FFA6B029E08
SS:RSP: 002B:000000E85510E1F0
DS: 002B 
ES: 002B 
FS: 0053 
GS: 002B 
EFlags: 206 
XMM0: 0000000000000000:000000000000001F 
XMM1: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM2: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM3: 0000026BA1C4C410:0000026BA1C4AAC0 
XMM4: 0000026BA1D00910:0000026B9975C2D0 
XMM5: 0000026BA1D95718:0000026B97870000 
XMM6: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM7: 0000000000000000:0000000044000000 
XMM8: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM9: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM10: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM11: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM12: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM13: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM14: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM15: 0000000000000000:0000000000000000 


EIP bytecode:
  E8 2B DB 01 00 48 8D 4C 24 20 FF 15 50 C7 0F 00
> 48 8B 8C 24 C0 00 00 00 48 33 CC E8 88 B0 01 00
  48 81 C4 D8 00 00 00 C3 83 64 24 38 00 EB D6 CC


Call stack:
         Address             Frame              Base                Module  Additional
00007FFA6B029E08  000000E85510E2C0  0000000000069E08        KERNELBASE.dll  +00000068h RaiseException
00007FF6537E8831  000000E85510E300  00000000000E8831       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF653D33FC3  000000E85510E360  0000000000633FC3       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF653D33E30  000000E85510E390  0000000000633E30       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF653C9A159  000000E85510E560  000000000059A159       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF653CE3AD6  000000E85510E740  00000000005E3AD6       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF653C9792C  000000E85510E840  000000000059792C       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF65398E5BE  000000E85510E870  000000000028E5BE       eurotrucks2.exe  N/A
00007FFA36F44E6E  000000E85510E8F0  0000000000564E6E       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36ABDFD7  000000E85510EAA0  00000000000DDFD7       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36AC1776  000000E85510EAE0  00000000000E1776       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36ABCE1C  000000E85510EB60  00000000000DCE1C       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36A912F2  000000E85510EBF0  00000000000B12F2       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36B3D013  000000E85510EC20  000000000015D013       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36B5555D  000000E85510EC80  000000000017555D       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36B57270  000000E85510ECE0  0000000000177270       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36B4D042  000000E85510F320  000000000016D042       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36A6772F  000000E85510F470  000000000008772F       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36A9FC76  000000E85510F4A0  00000000000BFC76       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFA36AA80D1  000000E85510F4E0  00000000000C80D1       core_ets2mp.dll  N/A
0000026BA9630122  000000E85510F4E8  0000000000000122                        N/A
0000026B991BD738  000000E85510F4F0  00000000018ED738                        N/A
00007FFA5E65A22D  000000E85510F530  000000000000A22D           dinput8.dll  +0000062Dh DirectInput8Create
00007FFA36A7ACD0  000000E85510F560  000000000009ACD0       core_ets2mp.dll  N/A


Stack:
  03 00 00 00 00 00 00 00 71 01 B7 53 F6 7F 00 00 D0 5A 8F 98 6B 02 00 00 58 89 7A 53 F6 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 1D D8 A2 6B 02 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00
  33 90 CA C6 9A CF 00 00 EE B3 7A 53 F6 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 09 D0 A1 6B 02 00 00
  D0 C2 75 99 6B 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 80 3A 91 9D 6B 02 00 00 08 9E 02 6B FA 7F 00 00
> D0 C2 75 99 6B 02 00 00 90 23 54 54 F6 7F 00 00 40 3B 91 9D 6B 02 00 00 20 3B 91 9D 6B 02 00 00
  25 00 00 C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 9E 02 6B FA 7F 00 00 00 00 00 00 6B 02 00 00
  30 D7 90 97 6B 02 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 DE 26 7B 53 F6 7F 00 00
  28 57 53 54 F6 7F 00 00 80 3A 91 9D 6B 02 00 00 BA DF 4C 54 F6 7F 00 00 28 57 53 54 F6 7F 00 00
  28 57 53 54 F6 7F 00 00 40 E9 D9 A2 6B 02 00 00 CA 00 00 00 D0 00 00 00 B5 4F 3D 54 F6 7F 00 00
  90 23 54 54 F6 7F 00 00 AA 27 7B 53 F6 7F 00 00 40 3B 91 9D 6B 02 00 00 20 3B 91 9D 6B 02 00 00
  23 D4 08 63 8C 5F 00 00 DE 54 3D 54 F6 7F 00 00 FE FF FF FF FF FF FF FF 31 88 7E 53 F6 7F 00 00
  80 09 54 54 F6 7F 00 00 D0 5D 53 54 F6 7F 00 00 F3 01 00 00 00 00 00 00 10 A0 54 54 F6 7F 00 00
  90 23 54 54 F6 7F 00 00 2F 96 77 53 F6 7F 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 C3 3F D3 53 F6 7F 00 00
  40 3B 91 9D 6B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 E0 3B 91 9D 6B 02 00 00
  06 00 00 00 00 00 00 00 C0 3B 91 9D 6B 02 00 00 BD 37 86 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 3A 91 9D 6B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 09 D0 A1 6B 02 00 00 30 3E D3 53 F6 7F 00 00
  06 00 00 00 00 00 00 00 F0 1E DE A1 6B 02 00 00 B0 25 0D 9C 6B 02 00 00 80 3A 91 9D 6B 02 00 00
  10 AF A4 9E 6B 02 00 00 59 A1 C9 53 F6 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 E4 10 55 E8 00 00 00
  F0 1E DE A1 6B 02 00 00 00 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 7F 00 00
  00 00 00 00 A2 45 B6 3F 04 F6 FE 43 00 00 FF FF 00 00 80 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Modules:
00007FF653700000 0137D000 00007FF654A59310 F:\SteamLibrary\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
00007FFA6E4C0000 001DB000 0000000000000000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
00007FFA6BB10000 000AE000 00007FFA6BB22800 C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
00007FFA6AFC0000 00249000 00007FFA6AFCBEC0 C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
00007FFA68F00000 0007E000 00007FFA68F175F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll
00007FFA4E8D0000 00057000 00007FFA4E8D1930 C:\WINDOWS\AppPatch\AppPatch64\AcGenral.DLL
00007FFA6E120000 0009D000 00007FFA6E1277C0 C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
00007FFA6D830000 00059000 00007FFA6D836130 C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
00007FFA6D410000 00125000 00007FFA6D476540 C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
00007FFA6BA20000 00051000 00007FFA6BA2A0E0 C:\WINDOWS\System32\SHLWAPI.dll
00007FFA6E1C0000 002F9000 00007FFA6E2A2940 C:\WINDOWS\System32\combase.dll
00007FFA6AEC0000 000F6000 00007FFA6AECF200 C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
00007FFA6ABB0000 0006A000 00007FFA6ABDD7F0 C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
00007FFA6D540000 00027000 00007FFA6D5445F0 C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
00007FFA6AC20000 00189000 00007FFA6AC69790 C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
00007FFA6ADD0000 0009A000 00007FFA6ADDE2E0 C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
00007FFA6D2B0000 0014A000 00007FFA6D2C0E10 C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
00007FFA6ADB0000 0001E000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
00007FFA6D8F0000 00144000 00007FFA6D918D50 C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
00007FFA6BDF0000 01437000 00007FFA6BEF8630 C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
00007FFA6AE70000 00049000 00007FFA6AE859E0 C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
00007FFA6D5E0000 000AA000 00007FFA6D622360 C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
00007FFA6B270000 006F2000 00007FFA6B43D330 C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
00007FFA6E070000 000A1000 00007FFA6E0842F0 C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll
00007FFA6A950000 00011000 00007FFA6A9534C0 C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
00007FFA6A990000 0004C000 00007FFA6A993750 C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
00007FFA6A930000 00015000 00007FFA6A935410 C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
00007FFA6A830000 00030000 00007FFA6A83D3B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll
00007FFA6A860000 00029000 00007FFA6A867190 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
00007FFA5A4F0000 0001B000 00007FFA5A4F1000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dll
00007FFA6DA40000 0002D000 00007FFA6DA41670 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
00007FFA6BBC0000 000BF000 00007FFA6BBDE5F0 C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
00007FFA6D570000 0006C000 00007FFA6D5884E0 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
0000000057230000 00037000 0000000057238624 F:\SteamLibrary\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\steam_api64.dll
00007FFA6DEC0000 00108000 00007FFA6DEE9B40 C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll
00007FFA6DA70000 0043B000 00007FFA6DA96B20 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
00007FFA63470000 00267000 00007FFA634DFE20 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.15063.0_none_108e4f62dfe5d999\COMCTL32.dll
00007FFA67C50000 00007000 00007FFA67C51190 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIMG32.dll
00007FFA67AF0000 00023000 00007FFA67AF3E50 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
00007FFA67950000 0002B000 00007FFA67958060 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmmbase.dll
00007FFA369E0000 00CEF000 00007FFA36F7C070 C:\ProgramData\TruckersMP\core_ets2mp.dll
00007FFA6D890000 0005C000 00007FFA6D89B770 C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll
00007FFA6DEB0000 00008000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\Normaliz.dll
00007FFA66830000 0000A000 00007FFA66831300 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
00007FFA6A400000 0000B000 00007FFA6A401990 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL
00007FFA5A700000 0000C000 00007FFA5A7015A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\secur32.dll
00007FFA69FE0000 00037000 00007FFA69FF0010 C:\WINDOWS\SYSTEM32\Iphlpapi.dll
00007FFA6D400000 00008000 00007FFA6D401EE0 C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
00007FFA66CA0000 0001A000 00007FFA66CA2360 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
0000000056500000 00D2B000 0000000056C9DD94 C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient64.dll
00007FFA6A9E0000 001C9000 00007FFA6AA39C60 C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
00007FFA6A970000 00011000 00007FFA6A9757E0 C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
00007FFA6D230000 0001D000 00007FFA6D232D00 C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll
00007FFA6BB00000 00008000 00007FFA6BB01090 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
0000000056120000 0006C000 0000000056141AF8 C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s64.dll
0000000056190000 0036D000 00000000561B11B8 C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s64.dll
00007FFA69150000 00095000 00007FFA69174940 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
00007FFA628B0000 00172000 00007FFA629745DC C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer64.dll
00007FFA5E650000 00042000 00007FFA5E65AF60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
00007FFA69710000 0000D000 00007FFA69712670 C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
00007FFA69450000 00028000 00007FFA69457810 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
0000026BB61C0000 00056000 0000026BB61D6F80 C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
00007FFA67C60000 0000E000 00007FFA67C66A80 C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
00007FFA6BC80000 00166000 00007FFA6BCCA640 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
00007FFA676D0000 0002A000 00007FFA676D57A0 C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll
00007FFA64B40000 00082000 00007FFA64B68FE0 C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll
00007FFA65AD0000 002D2000 00007FFA65B390C0 C:\WINDOWS\System32\CoreUIComponents.dll
00007FFA68940000 000E3000 00007FFA6898C940 C:\WINDOWS\System32\CoreMessaging.dll
00007FFA69C90000 00031000 00007FFA69C970E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
00007FFA666F0000 00139000 00007FFA6671D210 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
00007FFA677C0000 00015000 00007FFA677C3AE0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\usermgrcli.dll
00007FFA648F0000 000D7000 00007FFA649354C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winhttp.dll
00007FFA66CE0000 00016000 00007FFA66CE2190 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
00007FFA6A3E0000 00017000 00007FFA6A3E4860 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
00007FFA69E60000 00034000 00007FFA69E69D70 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
00007FFA6A4F0000 00025000 00007FFA6A4F89F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
00007FFA4EEC0000 00189000 00007FFA4EF02F10 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
00007FFA3E860000 0100A000 00007FFA3F0E12D0 C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispiwu.inf_amd64_e619501ce2023445\nvd3dumx.dll
00007FFA61710000 0041E000 00007FFA619AE42C C:\WINDOWS\SYSTEM32\nvapi64.dll
00007FFA697A0000 000A4000 00007FFA697BCC90 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxgi.dll
00007FFA5E5D0000 0007D000 00007FFA5E6149D8 C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvStereoApiI64.dll
00007FFA5FFA0000 000E7000 00007FFA600087F8 C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPI64.dll
00007FFA6DFD0000 0009E000 00007FFA6DFD9270 C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
00007FFA64DA0000 00010000 00007FFA64DA2800 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
00007FFA64CE0000 00082000 00007FFA64CF77F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll
00007FFA5F880000 00014000 00007FFA5F881770 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
00007FFA5FD50000 000F0000 00007FFA5FD84AC0 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
00007FFA577C0000 00075000 00007FFA577F8DB8 F:\SteamLibrary\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\swopenal32.dll
00007FFA658F0000 00067000 00007FFA6590CF40 C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
00007FFA674C0000 00196000 00007FFA67511FA0 C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
00007FFA55790000 0008C000 00007FFA5579BD40 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dsound.dll
00007FFA5F770000 00105000 00007FFA5F78A710 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
00007FFA660B0000 0000B000 00007FFA660B1000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
00007FFA6A240000 0005C000 00007FFA6A2541B0 C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
00007FFA6A020000 000A4000 00007FFA6A0432F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
00000000575F0000 00026000 00000000575F5844 C:\Program Files\Bonjour\mdnsNSP.dll
00007FFA649E0000 0000A000 00007FFA649E1470 C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
00007FFA665E0000 0006B000 00007FFA665E6270 C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
00007FFA64BD0000 00106000 00007FFA64C09050 C:\Windows\System32\Windows.UI.dll
00007FFA519D0000 00041000 00007FFA519D7E40 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv
00007FFA653B0000 00009000 00007FFA653B1C40 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll
00007FFA65110000 0000D000 00007FFA65114440 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv
00007FFA62890000 0001C000 00007FFA62893460 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
00007FFA642B0000 0000A000 00007FFA642B1750 C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll
00007FFA69DA0000 0007C000 00007FFA69DC3F50 C:\WINDOWS\system32\schannel.DLL
00007FFA57B60000 00014000 00007FFA57B61A50 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mskeyprotect.dll
00007FFA6A4C0000 00025000 00007FFA6A4C6660 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
00007FFA6A480000 00036000 00007FFA6A482140 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
00007FFA57C10000 00021000 00007FFA57C16FE0 C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
00007FFA679A0000 00016000 00007FFA679A1A50 C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
00007FFA631E0000 0001A000 00007FFA631E22B0 C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
00007FFA67900000 00018000 00007FFA67905500 C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
00007FFA679E0000 0000E000 00007FFA679E13C0 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
00007FFA5A300000 001A9000 00007FFA5A309190 C:\WINDOWS\System32\dbghelp.dll


 

Edited by Hevar

2a7trx0.png

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.