Jump to content

H&V I Patrycja.

Veteran Driver V
 • Content Count

  2288
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

H&V I Patrycja. last won the day on March 11 2017

H&V I Patrycja. had the most liked content!

Community Reputation

1376 National Driver

About H&V I Patrycja.

 • Rank
  ʙʀɪᴅᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ❤ 4.9.2020
 • Birthday 04/18/1996

Profile Information*

 • Gender
  Female
 • Location
  Warsaw, Poland
 • Interests
  music, dogs, cars, computer graphics, The Sims series, travels, geography, Eurovision Song Contest lover :3
 • Preferred Trucks
  Scania
  Volvo
 • American Garage Location
  California: Los Angeles
 • EU Garage Location
  Poland: Warszawa
 • Known languages
  Polish, English, German, Spanish, Slovak

Recent Profile Visitors

72554 profile views

About Me

M4pyJHS.png 

 

Driving:

    ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴅʀɪᴠɪɴɢ ✧
                                                   ✧      ꜱᴄᴀɴɪᴀ ꜱ                   ✧                                  ✧
                       ✧                                ᴄʜᴀꜱꜱɪꜱ: 4x2                            ✧                         
                                           ᴘᴇʀꜰᴏʀᴍᴀɴᴄᴇ: 730ʜᴘ (537ᴋᴡ)                                     
                                    ᴛᴏʀQᴜᴇ: 3,500 ɴᴍ / 1,000-1,400 ʀᴘᴍ                               
        ✧                                ᴇɴɢɪɴᴇ: ᴅᴄ16 107 730 ᴇᴜʀᴏ6 ᴠ8                      ✧              
                                       ɢᴇᴀʀʙᴏx: ᴏᴘᴛɪᴄʀᴜɪꜱᴇ ɢʀꜱᴏ905                                    
                                         ꜱʜɪꜰᴛɪɴɢ: ꜱᴇQᴜᴇɴᴛɪᴀʟ                     ✧               
                                         ᴍɪʟʟᴇᴀɢᴇ: 230 000ᴋᴍ 
                    ✧               
               

✧ 

               
My social media:

1scFPTv.png YouTube | kHXsryF.png World Of Trucks | j3Ey3Ao.png Facebook | CH5lpFQ.png Steam 

✧ 

✧                                                                                     ✧ 

✧                                             ✧ 

 

     ᴄᴏᴍᴘᴜᴛᴇʀ ꜱᴇᴛᴜᴘ 
                                       ᴄᴘᴜ: ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ ɪ5 7500 @ 3.40 ɢʜᴢ 6ᴍʙ         ✧                   
                              ɢᴘᴜ: ɢɪɢᴀʙʏᴛᴇ ɢᴇꜰᴏʀᴄᴇ ɢᴛx 1060 ɢ1 ɢᴀᴍɪɴɢ 3ɢʙ ɢᴅᴅʀ5                     
     ✧                                           ʙᴏᴀʀᴅ: ᴍꜱɪ ʙ250ᴍ ᴘʀᴏ-ᴠᴅʜ                                               
                                ✧          ʀᴀᴍ: ʜʏᴘᴇʀx ꜰᴜʀʏ ᴅᴅʀ4 8ɢʙ 2133ᴍʜᴢ     ✧                                
                      ʜᴅᴅ: ꜱᴇᴀɢᴀᴛᴇ ʙᴀʀʀᴀᴄᴜᴅᴀ 1ᴛʙ 6ɢʙ/ꜱ ꜱᴀᴛᴀ              ✧

✧         ᴀᴄ: ꜱɪʟᴇɴᴛɪᴜᴍᴘᴄ ꜱᴜᴘʀᴇᴍᴏ ʟ2 ᴠ2 550ᴡ  

         ᴄᴀꜱᴇ: ɴᴢxᴛ ꜱ340

×
×
 • Create New...