Jump to content

Recommended Posts

522982742_ -1- .thumb.jpg.8faa24a3a92f6b8d7efb382db4a6f239.jpg

 

GTR VTC,我们来自中国,成立于2016年11月29日。目前,我们有300多名运动员。我们参加了许多国内外的大型活动,组织和参加了许多官方的MP活动。众所周知,中国是一个拥有千年文化的国家,也是无数卡车爱好者。我们致力于成为最好的卡车爱好者。欧洲卡车模拟器2 VTC也欢迎所有对欧洲卡车模拟器2感兴趣的玩家加入我们。

 

如果您想加入GTR或了解更多信息,请查看以下链接:

•我们的网站:http://www.gtrets2.com/

•Bilibili(例如YouTube):https://space.bilibili.com/352280782/

•蒸汽:HTTP://steamcommunity.com/groups/gtr-vtc

•QQ:https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5k2lquS

 

从游戏到现实,从平凡到非凡,让每次遭遇都成为我们不可或缺的一部分--GTR

 

432061903_QQ20190718163558.thumb.jpg.8b5aceabd2d1d803dd430642a6e2d809.jpg1018092443_QQ20190718163535.thumb.jpg.0454b47ff89144504bd4d5492d62e150.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest [T.D.Y]-000-安晨

支持001 支持GTR 

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...