Jump to content
Incompatible ATS & ETS2 Game Versions ×

TruckersMP Rules [Czech] | TruckersMP Pravidla (14. 2. 2021)


^Dominik^

Recommended Posts

 

OUTDATED

Please refer to this article: https://truckersmp.com/kb/715

truckersmp-logo.png

Vyjádřením souhlasu s těmito pravidly zároveň souhlasíte s našimi Podmínkami služby a s našimi zásadami o ochraně osobních údajů.

Oficiální pravidla

Naposledy upraveno: 14. února 2021

Obsah

 

 


Poslední změny

 

 

 • 14. 2. 2021 - Aktualizována pravidla §1.2, §1.4, §1.5, §2 §2.4, §2.6, §2.9
 • 29. 11. 2020 - Aktualizována pravidla §1.1, §1.4, §2, §2.8, §2.9, §3, §5.3 + aktualizace celé sekce §4
 • 30. 8. 2020 - Aktualizovány Zásady o ochraně osobních údajů
 • 5. 8. 2020 - Aktualizována pravidla §1.4, §1.5, §2, §2.5, §5.1 a §5.7
 • 16. 7. 2020 - Přidán bod "3.3.1 TruckersFM" do Zásad o ochraně osobních údajů
 • 8. 5. 2020 - Aktualizována pravidla §1.1, §1.4, §3 a §5.1
 • 19. 4. 2020 - Aktualizováno pravidlo §5.2
 • 20. 3. 2020 - Aktualizována pravidla §2.1 a §5.1
 • 16. 3. 2020 - Aktualizovaná pravidla §1.4, §2.5, §2.6, §2.8, §2.9, §5.1, §5.3 a §5.7. Všechna pravidla save editingu odstraněna, byla nahrazena §3
 • 8. 2. 2020 - Aktualizovaná pravidla §1.4, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §3.1, §3.4, §3.5 a §5.1. Pravidlo §3.6 spojeno s §3.5. Pravidla §3.7 a §3.8 spojena s §3.4. Pravidlo §3.9 je nyní pravidlo §3.7

 

 

 

 


§1 - Všeobecná pravidla

 

§1.1 - Účet a hardwarové vybavení

 

Každý si za své účty zodpovídá sám. Pokud budou pravidla porušená, bude účet, ze kterého došlo k tomuto prohřešku, penalizován, ať už v tu chvíli hrál kdokoliv. Uživatel je také zodpovědný za hardwarové vybavení, které používá při řízení v TruckersMP. Toto se vztahuje, ale není omezeno na správné udržování a používání klávesnic, ovladače, myši, volanty a podobně.

 

§1.2 - Obcházení banu


Vytváření nebo používání jiného účtu k obcházení dočasného či permanentního banu. Pokus o odstranění důkazů se záměrem svůj ban zrušit. Pokud-li budou existovat důkazy o obcházení banu, zaměstnanci si vyhrazují právo kdykoliv penalizovat daného uživatele bez upozornění. Důkazy o obcházení banů nelze zveřejnit, protože obsahují důvěrné serverové informace. Obcházení banů nelze nahlašovat TruckersMP týmu, toto porušení pravidel je řešeno skrz interní procesy.

 

§1.3 - Spamování nebo zneužívání


Jakékoliv zneužívání systému pro nahlašování nebo jiného komunikačního systému poskytnutého službou TruckersMP. To může zahrnovat, ale není omezeno na spamování, několikanásobné nahlašování jednoho uživatele se stejným důkazem a záměrné zneužívání systému. Spamování příspěvků na fóru/sociálních sítích nebo v chatu s nedostatečným či prázdným obsahem a nebo obsahem bez přidané hodnoty pro danou konverzaci je také klasifikováno jako zneužívání. Toto také zahrnuje, ale není limitováno na textový a hlasový chat ve hře, neustálé troubení, naše fórum, podporu, zpětnou vazbu, odvolání a nahlášení.

 

§1.4 - Nahlašování uživatelů

 

Jakékoliv porušení níže uvedených pravidel vyústí v 30-denní ban z našeho nahlašovacího systému za první přestupek, permanentní ban za druhý přestupek a povede k zamítnutí Vašeho nahlášení.

 • Poskytnuté důkazy nesmějí být pořízeny před déle jak čtrnácti dny.
 • Spamování našeho nahlašovacího systému zbytečnými zprávami, zprávami používajícími nepřetržitý freecam (Kamera 0) k záznamu a podobně, může vést k banu v nahlašovacím systému.
 • Poskytnuté důkazy musí být k dispozici po celou dobu trvání banu plus třicet dnů. Důkazy pro trvalé bany musí být dostupné navždy.
 • Hráč nemůže být nahlášen s důkazem, který nebyl pořízený Vámi.
 • Při vytváření reportu je nutné přesně vyplnit všechna povinná pole.
 • Poskytnuté důkazy v nahlášení by neměli být upravovány (zkráceny, upraveny, cenzurovány) způsobem, který by ovlivňoval kontext prohřešku. Videa mohou být zkráceny.
 • U důkazů přesahujících 5 minut musíte v nahlášení uvést časovou značku.
 • Důkazy obsahující nadávky v nadpisu, popisu a podobně nebudou přijaty a mohou vyústit v trest (dle závažnosti).
 • Nahlášení pro důvody zmíněné v §2 musí obsahovat důkaz v podobě videa.
 • Snímek nepatřičné mluvy v textovém chatu musí být obsahovat celý otevřený chat.
 • Nahlášení obcházení banu (Ban Evading) musí obsahovat důkazy o případném obcházení banu, nahlášení nemohou být vytvářena na základě podezření
 • Dotazování se některého člena týmu na přednostní vyřešení Vašeho nahlášení je zakázáno.
 • Není dovoleno znovu nahlašovat stejného uživatele, pokud bylo předchozí nahlášení zamítnuto. Stížnost musí být adresována na tzv. Game Moderation Management prostřednictvím systému zpětné vazby.
 • Nahlášení členů týmu TruckersMP musí být provedeno skrze systém zpětné vazby.
 • Pro pár základních vodítek na to jak reportovat se prosím odkažte na tento článek.

 

§1.5 - Nevhodné vyjadřování, komunikace a napodobování v jakékoliv podobě


Jakékoliv urážení ostatních uživatelů. Toto se vztahuje, ale není limitováno na rasismus, diskriminaci, diskuze/vyjadřování (extrémního) politického názoru, nelegální nebo nevhodné situace.

 

 • Slabé nadávky jako “idiot” nebo “noob” se normálně netrestají, pokud ovšem nedojde k jejich zneužívání.
 • Užívání sprostých slov i bez urážení je zakázaný. Ban/vyhození ze serveru bude udělen(o) podle daného člena týmu.
 • Chování, které může být považováno za vyhrožování uživateli naší služby, není povoleno.

 

Vydávání se za jiné uživatele, členy týmu, politické osobnosti, osoby zákona, představitele a úřady a kriminální organizace jakéhokoli druhu, nadřazovat se nad ostatní nebo vydávání se za člena verifikovaného VTC, kterého nejste součástí. Toto může zahrnovat styl, jakým řídíte, textovou a hlasovou komunikaci, profilový obrázek, poznávací značky, uživatelské jméno a/nebo jmenovku. Profilové obrázky, uživatelská jména a jmenovky musí být vhodné, nesmí obsahovat nijak urážlivý obsah a nesmí obsahovat ani lehké urážky nebo podněcovat jakýkoliv druhu násilí. Uživatelské jméno se musí skládat pouze z alfanumerických znaků, v opačném případě bude bez upozornění změněné.

 

 • Jakákoliv zmínka o drogách, jiných nelegálních substancí, pornografickém nebo sexuálním obsahu nebo jiné nezákonné záležitosti. Toto platí pro odkazy, profilové obrázky, podpisy (např. na fóru), jmenovky, nahrané obrázky nebo psaný obsah.

 

Sdílení osobních informací o ostatních uživatelích, včetně odkazů na různá sociální média, je zakázáno.
Dle dané situace sem mohou spadat i naše ostatní služby v rámci TruckersMP.

 

§1.6 - Zákony a pirátství

 

 • Jakékoliv porušování mezinárodních nebo lokálních zákonů, které by se mohly vztahovat i na TruckersMP, není povolené.
 • Není povolené sdílet, nahrávat nebo jinak propagovat pirátství skrz jakoukoliv naši platformu.

 

§1.7 - Pomocné moderování


Práce našich moderátorů je hledat a identifikovat prohřešky na našich platformách při správě TruckersMP komunity. Neberte tyto záležitosti do vlastních rukou. Pokud najdete něco, co není v souladu s našimi pravidly, nahlaste prosím daný příspěvek, téma nebo uživatele skrze daný systém.

 

§1.8 - Podněcování


Není povoleno používat naše platformy k podněcování, nabádání nebo jiným způsobem ovlivňování ostatních uživatelů k porušování TruckersMP pravidel.

 

§1.9 - Nejasnosti


Pokud se v pravidlech vyskytuje nejasnost nebo termíny, které by mohly vést k dvojí interpretaci, bany mohou být vydané na základě interpretace a souhlasu TruckersMP managementu. Jakákoliv nejednoznačnost spadá na stranu TruckersMP, ne individuálního hráče. Pokud je nám daná nejednoznačnost nahlášena, budeme pracovat na jejím odstranění. S mezerami v pravidlech je zacházeno stejně, zneužívání těchto mezer povede ke stejné penalizaci, jako by bylo porušené dané pravidlo - mezery v pravidlech by měly být nahlašovány, ne zneužívány.

 


§2 - Pravidla hry

 

Pravidla označená hvězdičkou (*) neplatí na arkádových serverech s označením 'Arc' nebo 'Arcade' v jejich jméně. Dopravní předpisy musí být dodržované stejně jako dopravní značení. To znamená, že evropské dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ETS2 a americké dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ATS. Nedodržování příslušných předpisů a značení může vést k penalizaci. Semafory a dopravní značení STOP může být ignorováno, pokud se v blízkosti nevyskytuje žádný další uživatel. Předjíždění je také dovoleno, pokud neohrozíte ostatní uživatele nehodou. Rychlá jízda je dovolena, ale nedoporučuje se. Rychlá jízda může vést k nehodě a může ovlivnit rozhodnutí o výši trestu. Pokud řídíte dle silničních pravidel a jiný hráč ne, musíte vynaložit veškeré úsilí k zabránění nehodě. Nachytávání ostatních hráčů do nehod nebude tolerováno a může se trestat.

 

§2.1 - Hackování/Zneužívání chyb/funkcí - TRVALÝ BAN

 

Použití jakéhokoli nástroje ke změně hraní, včetně, ale nejen, použití vývojářské konzole, trainerů nebo cheatů za účelem obcházení omezovače rychlosti, jump hack, no collision hack a podobně. Obcházení automatického systému vyhazování pomocí save-editingu. Zneužití funkcí, jako je například ghost mode, způsobuje poškození ostatním při připojování k serverům.

 

§2.2 - Narážení*


Způsobení nehody s jinými hráči vědomě nebo kvůli nedbalosti. Pokoušení se o způsobení nehody najížděním směrem do ostatních vozidel.

 

§2.3 - Blokování*


Bránění v průjezdu ostatních hráčů, blokování sjezdů/vjezdů na dálnice nebo jiných silnic a cest a tak podobně. Selhání při použití servisu (F7+Enter) v nutných situacích může vyústit v trest.

 

§2.4 - Jízda v protisměru/Nepřiměřené předjíždění*


Jízda v protisměru. Předjíždění a podjíždění v zónách s příliš nízkými FPS nebo v zónách s větší hustotou dopravy vyúsťující v nehodu nebo tak podobně. Toto pravidlo také zahrnuje předjíždění a podjíždění na silnicích, kde je pouze jeden jízdní pruh v každém směru a kde existuje nadměrný provoz, jako je dopravní zácpa. Za zóny s větší hustotou dopravy jsou považovány ty s více než 25 hráči.

 

§2.5 - Nevhodná / Bezohledná jízda*


Nebezpečná jízda, která může vystavit ostatní hráče v nebezpečí. Toto se vztahuje, ale není omezeno na: couvání, ignorování semaforů nebo dopravního značení, rychlá jízda, závodění s ostatními hráči (nevztahuje se na závodní okruhy Tucson, Phoenix a Södertälje (ProMods)), ježdění mimo hranice mapy nebo v oblastech, které nejsou pokryté mapou/GPS. Toto se nevztahuje na skryté silnice, které jsou záměrně částí mapy. Tyto silnice používat můžete. Na ProMods mapě je dovoleno jezdit na přístupných silnicích a cestách. Zneužívání tzv. desyncu, rychlého ukládání za účelem poškození ostatních hráčů nebo používání tzv. ghost módu pro projetí dopravních kolon je zakázáno.

 

§2.6 - Nevhodné řízení konvojů / zneužívání automobilů*


Piloti konvojů nesmějí zpomalit, blokovat, řídit provoz a chovat se jako herní moderátor a jinak zneužívat pilotní lak. Není dovoleno úmyslně brát konvoj do vysoce zalidněné oblasti. To může zahrnovat, ale není omezeno na: Calais, Duisburg, silnici Calais-Duisburg nebo okolní oblasti.

 

§2.7 - Servery událostí


Všechna pravidla platí i pro servery událostí, pokud nejsou schválená dočasná pravidla pro danou událost, která tato pravidla přepisují.

Požadavky pro server událostí najdete zde.

Dočasná pravidla pro události najdete zde.

 

§2.8 - Jak jsou řešeny bany

 • První 3 vydané bany jsou na uvážení herního moderátora.
 • 4. ban je na 30 dní.
 • 5. ban je trvalý.

Jakékoli bany starší 12 měsíců jsou v době vydání nového banu ignorovány. Toto dvanácti měsíční období je pro ban takzvanou „Cooling-off“ dobou. Prodlužování banů je založeno na banech, které jsou v době expirace banu stále aktivní (mladší 12ti měsíců). Prodloužení banu nebude měněno, pokud se během trvání banu stane jiný ban neaktivním (přesáhne dobu dvanácti měsíců). Pokud ve své historii máte alespoň 2 aktivní historické bany (history ban), Game Moderatoři prodlouží Váš další ban na permanentní, nezáležíc na tom, kolik banů jste během posledního roku obdrželi. Bany, které jsou prodlouženy kvůli tomu, že se jedná o Váš čtvrtý či pátý ban nemohou být odstraněny. Jsou striktně na 30 dní a permanentní.

 

§2.9 - Bany vydávané Game Moderation Managementem

 

Pokud se Game Moderation Management domnívá, že se uživatel připojí na TruckersMP pouze za účelem porušení pravidel, pravidlo „§2.8 - Jak jsou řešeny bany“ lze obejít a délka banu tak bude na uvážení Game Moderation Managementu. Další tresty mohou být uděleny po pokusech o domáhání se důkazů za pomoci autorských práv a podobně. V souladu s našimi smluvními podmínkami mají zaměstnanci možnost znovu použít důkazy zaslané v našich reportech. Ve zvláštních případech si Game Moderation Management vyhrazuje právo ponechat si důkazy o banu po přezkoumání zabanovaného hráče.
 

 


 

§3 - Pravidla úpravy vozidel

 

Způsobování extrémních lagů nebo pádů hry save editingem není povoleno. Z duplikovaných částí se extrémní lagy neobjeví, dokud jejich počet není skutečně nepřiměřený. Pokud Save Editujete pro vytvoření velmi dlouhé kombinace návěsu ale nejste schopni ji uřídit, hrozí Vám ban za bezohlednou jízdu / blokování a je Vám doporučeno si konkrétní modifikaci odstranit. Pokud se Game Moderation Management rozhodne, že se Vaše modifikace na naše servery nehodí nebo negativně ovlivňuje ostatní lidi, můžete být zabanováni, dokud modifikaci neodstraníte.

 

 


§4 - Pravidla fóra

 

Fórum se řídí jiným systémem upozornění a trestů, můžete ho najít zde.

 

§4.1 - Profily na fóru

 

Podpisy - Je povoleno více obrázků najednou, dokud jejich velikost nepřesahuje 150KB a jejich výška dohromady nepřesahuje 150 pixelů.

 

§4.2 - Topicy, příspěvky, statusy a soukromé zprávy na fóru

 

Nadpis musí popisovat obsah tématu. Odpovědi irelevantní k topicu nebo v jiném jazyce, než je jazyk subfóra, budou odstraněny, pokud nebylo řečeno jinak. Topic může být zmíněn jednou za 3 dny. Neopodstatněné zmiňování topiců není povoleno, dokud příspěvek danému topicu nepřidává na hodnotě. Diskuze o trestech, nahlášeních, ticketech, odvoláních, přihlášek nebo stížnostech na staff je zakázáno. Výměna nebo prodej jakéhokoli digitálního/fyzického zboží je zakázáno. Giveawaye a nevyužité klíče mohou být sdíleny. Odkazy na Fundraiser jsou zakázány, pokud nejsou schváleny managementem. Toto se vztahuje, ale není omezeno na odkazy vlastních fondů, externí hlasování nebo práce a charity v reálném životě. Blikající obrázky/GIFy nejsou povoleny. Tento typ obsahu může negativně ovlivnit ty, který trpí fotosenzitivní epilepsií nebo ty, kteří jsou náchylní vůči blikajícím světlům, kontrastním světlům nebo tmavým vzorům.

 

§4.3 - Účel/Využívání kategorií

 

Účel či popis využití kategorie fóra je k dispozici v popisu kategorie, včetně jakýchkoliv určitých pravidel či požadavků. Tyto informace budou sepsány buď v popisu kategorie, nad obsahem kategorie či v připnutém topicu v kategorii. Pro Subkategorie platí stejná pravidla a požadavky jako pro nadřazené kategorie, dokud není řečeno jinak. Pokud má kategorie specifické formátování příspěvků, je jeho dodržování povinné, dokud není řečeno jinak. Formátování příspěvků je uváděno stejným způsobem jako pravidla kategorií.

 

§4.4 - Překlad obsahu do ostatních jazyků

 

Obsah zveřejněn TruckersMP týmem může být překládán pouze Translation týmem. Komunitní obsah do jiných jazyků překládat lze, dokud bude překladu zachována jeho kvalita. Staff si vyhrazuje právo topic smazat/schovat, pokud bude nekvalitně přeložen a nebo bude k překladu využit překladač.

 


§5 - Návody & informace

 

 

§5.1 - Automatické vyhození ze serveru

 

 • Odezva - Pokud je Vaše odezva vyšší než 600ms, budete automaticky vyhozeni ze serveru, aby se zabránilo tzv. desyncu s ostatními hráči. Tato kontrola odezvy se zakládá na průměrné hodnotě
 • Away From Keyboard (AFK) - Být neaktivní déle než 10 minut
 • Auto s návěsem - Při použití návěsu u auta (s výjimkou karavanu)
 • Tahač s karavanem - Připojení karavanu k Vašemu tahači
 • Světla - Světla musí být vždy zapnuta v čase od 21:00 (9 PM) do 05:00 (5 AM)
 • Nepodporovaná příslušenství - Používání policejních příslušenství nebo jiných nepodporovaných příslušenství (návěsy ze Special Cargo DLC pro ETS i ATS).
 • Nadměrné používání doplňků - Používání nadměrného množství save-editnutých předmětů
  • Maximální množství doplňků pro tahač: 100
  • Maximální množství doplňků pro návěs: 50
  • Maximální množství hookupů na doplňek: 25
 • Velký počet návěsů - Používání modifikované kombinace návěsů s více než 3 částmi pro ETS2 a 5 částmi pro ATS vyústí ve vyhození ze serveru bez ohledu na pozici na mapě
 • Záporná váha nákladu - Při použití návěsu s vahou menší než 0 Vás server vyhodí
 • Míchání součástek vozidla - Používání automobilových součástek na tahači, součástek z tahače na návěsu nebo automobilových součástek na návěsu a naopak pro každý uvedený případ

 • Lokální modifikace - Používání pouze lokálních modifikací, jakož jsou zvukové, či modelové doplňky, které využívají adresář /home (Toto se nevztahuje na addon hookupy).

 

§5.2 - Tým a TruckersMP

 

Členové týmu si vyhrazují právo Vás kdykoliv podle potřeby vykázat z TruckersMP serverů. Project Management má právo zprostit jednotlivce od pravidel, ale za zvláštních podmínek. Pokud jste obdrželi trest, prosíme Vás, abyste použili systém odvolání namísto psaní soukromých zpráv členům týmu. Členové tohoto týmu dělají vše zadarmo a servery a samotná modifikace jsou též bezplatný, v tomto smyslu je každý uživatel pouze hostem na serverech a jedná se o privilegium, které může být kdykoliv odstraněné. Žádná forma pronásledování nebo napadání vůči jakémukoliv uživateli nebo členovi týmu není povolená. Vyhrazujeme si právo vám kdykoliv na základě našeho rozhodnutí odepřít přístup k našim serverům. Berte také prosím na vědomí, že tvůrci TruckersMP modifikace nejsou propojený s SCS v žádné podobě nebo formě. Člen týmu TruckersMP může mít výjimku porušit tato pravidla v případě, kdy považuje toto porušení za nevyhnutelné pro vykonání jeho povinností.

 

§5.3 - Odvolání a podávání stížností

 

Pokud jste byli potrestaní, máte právo se odvolat na https://truckersmp.com/appeals. Pokud máte dojem, že Vaše odvolání nebylo správně vyřízeno nebo si budete chtít stěžovat na člena týmu, využijte našeho systému zpětné vazby. Vaše odvolání musí být ukončeno statusem Accepted, Modified nebo Declined. Systém zpětné vazby je Vaše poslední možnost. Rozhodnutí vysoce postaveného člena týmu je definitivní a nedá se proti němu odvolat. Jakékoliv zneužívání systému zpětné vazby může vyústit v zákaz jeho používání. Důkaz, který byl součástí nahlášení, musí být k dispozici po celou dobu trvání trestu plus 30 dní. Není možné kontaktovat člena TruckersMP týmu ohledně trestu, jenž vypršel pře více jak čtrnácti dny.

 

§5.4 - Aktiva a logo TruckersMP


Naše aktiva, včetně našeho loga, jsou chráněná autorskými právy. Pro použití našeho loga musíte dodržet pokyny o obchodní značce.

 

§5.5 - Změna pravidel


TruckersMP může kdykoliv tato pravidla změnit. Používáním naší modifikace souhlasíte se všemi těmito pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá!

 

§5.6 - Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů


Souhlasem s těmito pravidel také souhlasíte s našimi smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

 

§5.7 - Odkazy na přídavná pravidla

 

Pravidla Discordu

 

Přispěvatelé:

@Dominik [SK]

@RedPiggy

@QF_Giulia

Link to comment
Share on other sites

 • RedPiggy changed the title to TruckersMP Rules [Czech] | TruckersMP Pravidla (14. 2. 2021)
 • BoSsik2 locked this topic
 • Guest unlocked, locked, unlocked and locked this topic
 • Guest unlocked and locked this topic

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.