Jump to content
Sign in to follow this  
henzsa

Ranky v TruckersMP komunitě

Recommended Posts

truckersmp-logo.png

 

 

Zdravím, drazí truckeři!

 

Mnohé z Vás pravděpodobně zajímá struktura komunity, kdo je za co zodpovědný, kdo na čem pracuje atd. V tomto článku se můžete dozvědět potřebné informace a každý z ranků bude vysvětlen. Rádi bychom připomněli, že všechna práce členů TruckersMP týmu je dobrovolná a tvořena v jejich volném čase bez jakýchkoliv odměn. Proto si vymezujeme určitý čas, který dáváme tomuto projektu a některé věci mohou trvat delší dobu, abychom zajistili co nejlepší kvalitu.

 

Ze všeho nejdřív si představme strukturu ranků našeho týmu:

DUqvWN9.png

 

 

Toto je komunikační listina, ne povyšovací listina.

 

 

Jak si můžete všimnout, máme poměrně komplikovaný systém. Pojďme se tedy podívat na detaily!

 

 

VEDOUCÍ TÝM

 

Developer

 

Jedná se o lidi, kteří celý mód vytvářejí - tedy sepisují kód hry (clientu/serveru/všeho ostatního) nebo vytvářejí webové stránky. Pracují se servery a/nebo s databázemi. Tato pozice je nejvíce důležitá, ale to neznamená, že kontrolují všechny „nitky“. Developeři se nemůžou starat o všechno – to je práce zbytku týmu. Rozhodně nemá cenu psát developerovi ohledně odvolání k banu, žádosti k přidání se k týmu nebo o čemkoliv, co je prací jiného týmu. Ovšem stojí za to je kontaktovat v případě, že jste objevili nějaký divný herní či webový bug, který způsobuje pád nebo neobvyklé situace a ještě nebyl objeven někým jiným. Dodatečně jsou to lidi, kteří jsou zodpovědní za implementaci obsahu vytvořeného Add-On týmem.

 

 

Project Manager

 

Je ve vedení celého týmu a projektu jako celku. Budoucnost modifikace a směr je jimi plánován společně s developery. Tato osoba je nadřízená všem Managerům, včetně Community Managerů a Game Managerů. Dodatečně lidé obdařeni touto pozicí vyslýchají zpětnou vazbu celého týmu na téma jako novinky pro web, nová pravidla atd., ale také i zpětnou vazbu komunity na celý projekt. Ujišťují se, že vše běží, jak má a projekt má světlou budoucnost.

Tato osoba je podporována Vice Project Managerem, který mu ruku v ruce pomáhá a má stejné povinnosti jen s menší mocí při rozhodování.

 

 

Human Resources

 

Jedná se o tým zodpovědný za nábor a starající se o interní týmové problémy. Jsou zde pro vyřešení jakýchkoliv implikací mezi členy v týmu a disciplinárních procesů. Zároveň jsou zodpovědní za nábory, kontrolování žádostí o přijetí, příjem a hledání nových talentů.

 

 

Community Manager

 

Tito lidé jsou zodpovědní za dobré spojení mezi komunitou a týmem. Odpovídají na mnohou komunitně-zaměřenou zpětnou vazbu na stránkách. Zároveň jsou to oni, kteří pracují s lidmi na sociálních mediích jako například Twitter či Facebook. Ruku v ruce s Media a Event Managery plánují mnoho věcí a podporují události či projekty, aby byly více působivé vůči veřejnosti.

Pokud máte nějaký problém, můžete vždy kontaktovat Community Managera a ten se vám pokusí co nejlépe pomoct. Jsou to ti, kteří budou informovat o nových aktivitách, událostech a dalších novinkách pomocí blogů a hlášení na výše zmíněných platformách.

Community Management je zároveň zodpovědný za pozitivní atmosféru. Kontaktovat byste je měli, pokud máte problém s určitými tresty nebo obecně s jakoukoliv zpětnou vazbou. Uvědomte si ale, že všechny záležitosti ohledně banů se týkají nadcházející skupiny - týmu Game Managers.

 

 

Game Managers

 

Jsou ve zkratce zodpovědní za všechny v Game Moderator týmu - od Game Moderator Observera až po Game Moderator Leadera. Tato role je dodatečně ve vedení oficiálních herních pravidel, speciálních událostí a dočasných pravidel u akcí.

Kontaktovat byste je měli pouze v případě zneužívání moci Game Moderátora, nebo pokud máte zpětnou vazbu, která se k nim váže.  Zodpovědní jsou i za přesun rolí k Game Moderator týmu. Pokud máte stížnost ohledně kicku, banu, odmítnutého nahlášení (reportu) nebo čehokoliv s ohledem na herní aspekt, pak rozhodně kontaktujete správné lidi, pokud píšete jim!

 

 

Community Moderation Manager

 

Osoba zastávající tuto pozici řeší všechny fórum, discord, facebook a komunitně zaměřené otázky. Community Moderator tým je pod kontrolou Manažerů ve smyslu rekrutace. Zajišťují příjem správných lidí, kteří budou pomáhat s moderací fóra, discordu a facebook skupiny.

 

 

Support Manager

 

Tato skupina má pod správou support panel na https://truckersmp.com/support - tito Manažeři zajišťují správnou pomoc lidem pomocí kontroly help sekce na našem fóru či na výše zmíněném support panelu. Jakožto manažer má tato osoba na starosti rekrutaci nových Trial Supportů a promoci lidí na plnohodnotné Supporty. Jakékoliv dotazy či zpětná vazba zaměřená na TruckersMP Support tým by měli být řešeny jimi. Pokud máte jakékoliv otázky nebo problémy, rozhodně napište právě jim.

 

 

Media Manager

 

Tato role pracuje čistě s Media týmem zajišťujícím tvorbu a publikování nového obsahu a to například tvorbou videí, screenshotů nebo podobnými aktivitami. Dodatečně mají na starost rekrutaci. Během oficiálních konvojů nebo akcí jsou Media Manažeři a jejich tým vždy na místě připraveni zachytit úžasné záběry pro sociální média nebo pro oslavu pozdějších úspěšných událostí.  

 

Translation Manager

 

Úloha zahrnuje řízení týmu překladatelů. Ujisti se, že všechno co bylo vydané je dostupné komunitě v různých jazycích! Že články, příspěvky a blogy budou k dispozici v různých jazycích, aby každý v komunitě věděl, co TruckersMP má. Tato osoba má zkušenosti s prací s různými jazyky. Všechny otázky týkající se přeložených zdrojů by měli být poslané držetli této úlohy.

 

 

Event Manager

 

Tato osoba jedná o tvorbě a organizaci veřejných událostí a interních týmových konvojů. Vše ve smyslu událostí se jedná s ním. Zajišťuje, že Event tým řádně spravuje kontrolu konvoje. Konečně, koordinuje týmové úkoly s Media Manažery, aby se zajistilo, že všichni pracují ruku v ruce.

 

 

Add-On Manager

 

Tento manažer je – očividně - ve vedení Add-On týmu. Mapování a módování je hlavní zodpovědnost, která jím bude kontrolována. Vylepšování již existujících věcí je taky jedna z jeho hlavních úloh. Pokud máte jakékoli nápady, které musí být nezbytně součástí Multiplayeru, můžete kontaktovat tyto osoby. Jako každý jiný Manažer, dohlíží na rekrutaci, aby se zajistila dostatečná kvalifikace nových lidí, kteří pomáhají dělat TruckersMP ještě lepším.

 

 

 

TÝM

 

 

Game Moderator Leader

 

Tato skupiny lidí pomáhá Game Managerům pomocí vedení menších podmnožin (Trial) Game Moderator (Observerů). GM Leader kontroluje jejich aktivitu, zaučuje nové (Trial) Game Moderator (Observery) a poskytuje pomoc nebo tipy kterémukoliv Game Moderátorovy, který je potřebuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o post zaštiťující interní práci, neměli byste jim psát, pokud tedy nechcete něco vědět o pravidlech v případě, že žádný jiný Game nebo Project Manager není v daném čase dostupný.

 

 

Game Moderator

 

Jsou zodpovědní za banování lidí ze hry a jejich kickování v případě, že je to potřeba. Tento rank vyřizuje jak webový, tak (pravděpodobně více vzrušující) herní aspekt. Zajišťují bezpečnost našich serverů proti trollům, pokud zkontrolují jejich nahlášení. Dodatečně k hernímu aspektu máme systém na http://truckersmp.com/reports/create, kde také můžete poskytnout dostatečně důkazy lidí porušující naše pravidla jako bourání či blokování. Ujistěte se prosím, že důkazy jsou ve formě videa. Webová hlášení jsou velkým aspektem práce Game Moderátora, protože každé jedno nahlášení bude jimi překontrolováno. Samozřejmě z důvodu velké vytíženosti to může chvilku trvat, což znamená, že musíte být trpěliví.

 

 

Trial Game Moderator Observer

 

Touto pozicí musí projít každý nový člen Game Moderator týmu. Hlavním důvodem tohoto ranku je pár dní základního tréninku a testování zdravého rozumu. Game Moderator Leader, který se stará o daného Observera předává veškerou znalost této osobě. Jakýkoli dotaz jim bude zodpovězen, aby byl TGMO připraven pracovat na webových nahlášeních a odvoláních jakmile je mu dáno povolení.

 

 

Community Moderator

 

Dnes je to rank moderující fórum, discord a veřejnou TrukcersMP facebook skupinu. V závislosti na potřebách pracují tito lidé na jedné z platforem, aby se zajistilo, že všichni dodržují pravidla. Patřičné tresty jsou rozdávány v případě, že dojde k jejich porušení. Bez ohledu na jejich zaměření je můžete kontaktovat, pokud máte něco nevhodného k nahlášení. Ujistěte se ale, že máte dostatek důkazů, pokud tak uděláte. Vzhledem k tomu, že nemají žádné speciální pravomoce, je bezvýznamné ptát se jich na cokoli zaměřené na bany či odvolání.

 

 

Support

 

Support rank je velmi důležitá role v našem týmu, protože jsou to oni, kteří zajišťují technickou asistenci uživatelům, kteří ji neodkladně potřebují. Začínající jako Trial Support, pomáhá tato osoba jak na fóru, tak i na support panelu https://truckersmp.com/support. Pokud se nemůžete přihlásit do launcheru, dostáváte error při připojování nebo jednoduše prožíváte ostatní technické potíže, můžete vytvořit ticket a oni Vám pomůžou, co nejdříve to bude možné.

 

Translator

 

Překladatel má na starosti překládání článků a příspěvků pro komunitu. Zajišťuje, že komunita chápe co se děje v TruckersMP.. Jsou to experti v jazycích kterými mluví. Pracují pod dohledem manažera překladu, aby pomohli komunitě. Nevidíte jejich práci přímo, ale jsou vždy zaneprázdněni překládáním věcí.

 

 

Media Team

 

Je složen z lidí, kteří organizují věci jako nový obsah na sociálních médiích (Twitter, Facebook, Youtube a Twitch). Během oficiálních konvojů či událostí zajišťují patřičné záběry, aby poté mohly být prezentovány veřejnosti. Pokud jste expert ve věci upravování videí, Photoshopu nebo máte jakékoli jiné mediálně zaměřené schopnosti, rozhodně byste jim měli poslat Vaše výtvory.

 

 

Event Team

 

Tento tým zajišťuje hladký průběh našich akcí a efektivně provádí dozor nad hráči, účastnících se našich oficiálních akcí. Také pomáhají při plánování těchto událostí. Schopnost kontroly konvoje jim někdy dává privilegium řídit policejní auto - také jeden z úkolů tohoto týmu. Plánovací schopnosti jsou vždy vyžadovány a díky toho jsou tito lidé schopní pomoct tam, kde je potřeba.

 

 

Add-On Team

 

Dělají to samé, co jejich příslušný Manager. Mapování a módování je velkým aspektem práce tohoto týmu a díky toho jsou schopni zajistit komunitě úžasné výtvory, které zlepšují herní zkušenost TruckersMP.

 

 

Player

 

Hráč je ve zkratce osoba, která využívá naší modifikace a dodržuje pravidla, s kterými souhlasila při přihlašování. V jiných slovech, to jste Vy!

 

Pokud máte otázky ohledně fungování týmové struktury, nebojte se zeptat v tomto příspěvku. Upozorňujeme ale, že zbytečné komentáře chválící toto téma budou smazány, jelikož nepřispívají žádnou hodnotou tomuto přehledu. Děkujeme. 

 

 

Community Management

------------------------------------------------------------------------------------

Originální post: 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...