Jump to content

Recommended Posts

Firma Lider-Logistic z miłą przyjemnością zaprasza na konwój majówkowy który odbędzie się 1.05.2022
Konwój Zamknięty
Serwer: [SGP] Simulation

Komunikacja: Każda firma siedzi u siebie na discord. Komendy będą dawna na czacie
Communication: Each company sits at home on a discord. The commands will be long in the chat
Map: 

spacer.png

GR I
Zbiórka 18:30
Start: 19:10
Miasto startowe: Mannheim
Miejsce końcowe: Kopenhaga
ustawienie:
spacer.png
spacer.png
spacer.png
spacer.png
spacer.png


Gr II

collection (Zbiórka) 18:30 (UTC +2)
Start 19:00 (UTC +2)

Starting city Mannheim
Final city: Kopenhaga
initial setting:
spacer.png
The GR II opening pilot will finally position the companies
(Pilot otwierający GR II na końcu ustawi firmy)

Regulamin

* Zasady NIE ZOSTAŁY zatwierdzone przez TruckersMP

Obowiązują wszystkie inne zasady TruckersMP

Wyprzedzanie jest zabronione
Na końcu Ustawiamy się bez naczep

Każdy kto bierze udział w konwoju jest zobowiązany stawić się na czas w określonym punkcie startowym konwoju

obrażania innych firm (2 upomnienia ogólne dla całej firmy). W razie niesłuchania się Przedstawiciel firmy musi usnąć dana osobę z konwoju. Jeśli to nie nastąpi cała firma zostaje wykluczona z konwoju

Zakaz wyprzedzania, spowalniania, oraz wyprzedzania na konwoju (chyba że zostanie udzielona zgoda przez pilota prowadzącego lub kończącego)

 Pilot ustala daną prędkość chwilę przed startem konwoju (Lądówka, Miasto, Autostrada [droga szybkiego ruchu])

Przedstawiciel firmy jest zobowiązanyć ten regulamin każdemu kto uczęszcza w konwoju z jego firmy (Obowiązkowe), oraz przekazać organizatorom informacje zwrotną na priv o zapoznaniu się z regulaminem(edytowane)

 

Rules

* The rules have NOT BEEN approved by TruckersMP

All other TruckersMP rules apply

Overtaking is prohibited
At the end, we line up without trailers

Everyone who takes part in the convoy is obliged to appear on time at the specified starting point of the convoy

insulting other companies (2 general reminders for the whole company). In the event of failure to listen, the Company Representative must remove the person from the convoy. If this does not happen, the entire company is excluded from the convoy

Prohibition of overtaking, slowing down, and overtaking in the convoy (unless authorized by the leading or ending pilot)

The pilot sets the speed just before the convoy starts (Lądówka, Miasto, Autostrada [expressway])

The company representative is obliged to oblige these regulations to everyone who attends the convoy from his company (mandatory), and to provide the organizers with feedback on priv about reading the regulations (edited)

 


 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.