Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'lider logistic'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • News
  • News
  • Development Announcements
  • Official TruckersMP Events
 • Information & Support
  • TruckersMP Rules
  • Guides
  • Help
  • Suggestions
  • Recruitment
 • Community
  • Discussion
  • Q&A
  • Hot Topic
  • VTC System
  • Event System
  • Discord
  • Developer Portal
  • Unofficial tools
  • Media
 • International Community
  • Other Languages
 • Archive
  • Archive
  • Trash

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Location


Interests


Known languages


VTC Name


Twitch


Twitter


Facebook


World Of Trucks


YouTube

Found 5 results

 1. Date: 30.08.2022 Gr I collection (Zbiórka) 18:30 (UTC +2) Start 19:00 (UTC +2) Starting city: Stuttgart (quarry) Final city: - initial setting: - Gr II collection (Zbiórka) 18:30 (UTC +2) Start 19:00 (UTC +2) Starting city: Prague Final city: Copenhagen initial setting: - Invited companies/Firmy zaproszone: Regulamin * Zasady NIE ZOSTAŁY zatwierdzone przez TruckersMP Obowiązują wszystkie inne zasady TruckersMP Wyprzedzanie jest zabronione Każdy kto bierze udział w konwoju jest zobowiązany stawić się na czas w określonym punkcie startowym konwoju Na kanale discord gdzie przeprowadzany jest konwój wymagana jest cała firma, oraz osoba reprezentująca daną firmę Na kanale głosowym głos zawierają tylko i wyłącznie piloci, oraz przedstawiciel firmy w ważnych zakazach sprawach obrażania innych firm (2 upomnienia ogólne dla całej firmy). W razie niesłuchania się Przedstawiciel firmy musi usnąć dana osobę z konwoju. Jeśli to nie nastąpi cała firma zostaje wykluczona z konwoju Zakaz wyprzedzania, spowalniania, oraz wyprzedzania na konwoju (chyba że zostanie udzielona zgoda przez pilota prowadzącego lub kończącego) Firma która bierze udział w konwoju będzie miała przypisany kanał na CV radiu do swobodnych rozmów (Może być tam pilot i słuchać rozmów) Przedstawiciel firmy jest zobowiązany dogadać się 10 minut przed starem konwoju o pozycji CV radia dla danej firmy z Organizatorami konwoju 5 minut przed starem pilot lub Organizator konwoju opowiada o trasie którą będą jechać. W razie przeszkadzania osoba dostaje muta n serwerze discord aż do opuszczenia konwoju (2 upomnienia) Pilot ustala daną prędkość chwilę przed startem konwoju (Lądówka, Miasto, Autostrada [droga szybkiego ruchu]) Rozmowy na discordzie oraz przebieg całego konwoju jest nagrywana OD początku DO końca Przedstawiciel firmy jest zobowiązanyć ten regulamin każdemu kto uczęszcza w konwoju z jego firmy (Obowiązkowe), oraz przekazać organizatorom informacje zwrotną na priv o zapoznaniu się z regulaminem(edytowane) Rules * The rules have NOT BEEN approved by TruckersMP All other TruckersMP rules apply Overtaking is prohibited Everyone who takes part in the convoy is obliged to arrive on time at the convoy starting point On the discord channel, where the convoy is carried out, the entire company and the person representing the company are required On the voice channel, only the pilots and the company's representative in important bans on matters can voice the voice insulting other companies (2 general reminders for the whole company). In the event of failure to listen, the Company Representative must remove the person from the convoy. If this does not happen, the entire company is excluded from the convoy Prohibition of overtaking, slowing down and overtaking in the convoy (unless authorized by the leading or ending pilot) The company that is participating in the convoy will have a channel assigned on the CV radio for free talks (There may be a pilot there and listen to the calls) The company representative is obliged to make an agreement 10 minutes before the old convoy about the radio CV position for the given company with the convoy organizers 5 minutes before the old man, the pilot or the convoy organizer tells about the route they will be going. In case of disturbance, the person gets muta on the discord server until they leave the convoy (2 reminders) The pilot sets the speed just before the start of the convoy (Lądówka, Miasto, Autostrada [expressway]) Discord conversations and the course of the entire convoy are recorded from start to finish The company representative is obliged to oblige these regulations to everyone who attends the convoy from his company (mandatory), and to provide the organizers with feedback on priv about reading the regulations (edited)
 2. Firma Lider-Logistic z miłą przyjemnością zaprasza na konwój gdzie powitamy ?wakacje?który odbędzie się 25.06.2022 (EN)The company Lider-Logistic is pleased to invite you to the convoy where we will welcome ?vacations?, which will take place on June 25, 2022 Konwój otwarty (EN)Open Convoy Meeting ->17:00 UTC Departure -> 18:00 UTC TruckersMP HQ ---> Calais port <---Mapa---> ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Collaborative only slots Slot 1 ( Lider-Logistic PL ) Slot 2 - ( Maximus Maximus Virtual Spedition ) Slot 3 - ( Coffee Spedition ) Slot 4 - ( McTrans ) Slot 5 - ( LaidBack Crew ) Slot 6 - ( DARKOM POLSKA ) ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 7 - ( Omega Transport ) Slot 8 - ( AS SPED ) Slot 9 - ( PL_HUSARIA ) Slot 10 - ( HDL® ) Slot 11 - ( AGK Spedition ) ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 12 - ( Roder ) Slot 13 - ( Gabtrans ) Slot 14 - ( Polscy Ułani ) Slot 15 - ( SNG Logistics ) Slot 16 - ( FOCUS LOGISTIC ) ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 17 - Slot 18 - ( Bison Transport ) Slot 19 - ( A&D Logistic ) Slot 20 - ( M Logistics ) Slot 21 - Slot 22 - ( Voyager-Trans ) Slot 23 - ( PKS ) Slot 24 - ( Transportes Bahia ) Slot 25 - ( GTW Logistic ) ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 26 - ( Se7eN ) Slot 27 - Slot 28 - Slot 29 - ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 30 - ( Agromex ) ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 31 - Slot 32 - Slot 33 - ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 34 - Slot 35 - ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Slot 36 - Slot 38 - Slot 39 - Slot 37 - ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ Zasady (EN)Rules * Zasady ZOSTAŁY zatwierdzone przez TruckersMP Obowiązują wszystkie inne zasady TruckersMP Wyprzedzanie jest zabronione Każdy kto bierze udział w konwoju jest zobowiązany stawić się na czas w określonym punkcie startowym konwoju Na kanale discord gdzie przeprowadzany jest konwój wymagana jest cała firma, oraz osoba reprezentująca daną firmę Na kanale głosowym głos zawierają tylko i wyłącznie piloci, oraz przedstawiciel firmy w ważnych zakazach sprawach obrażania innych firm (2 upomnienia ogólne dla całej firmy). W razie niesłuchania się Przedstawiciel firmy musi usnąć dana osobę z konwoju. Jeśli to nie nastąpi cała firma zostaje wykluczona z konwoju Zakaz wyprzedzania, spowalniania, oraz wyprzedzania na konwoju (chyba że zostanie udzielona zgoda przez pilota prowadzącego lub kończącego) Firma która bierze udział w konwoju będzie miała przypisany kanał na CV radiu do swobodnych rozmów (Może być tam pilot i słuchać rozmów) Przedstawiciel firmy jest zobowiązany dogadać się 10 minut przed starem konwoju o pozycji CV radia dla danej firmy z Organizatorami konwoju 5 minut przed starem pilot lub Organizator konwoju opowiada o trasie którą będą jechać. W razie przeszkadzania osoba dostaje muta n serwerze discord aż do opuszczenia konwoju (2 upomnienia) Pilot ustala daną prędkość chwilę przed startem konwoju (Lądówka, Miasto, Autostrada [droga szybkiego ruchu]) Rozmowy na discordzie oraz przebieg całego konwoju jest nagrywana OD początku DO końca - Obsługa imprezy może blokować skrzyżowania i drogi zbliżające się do skrzyżowań, aby kierować konwojem. - Zabronione jest wyprzedzanie. - Personel eventowy przejmujący konwój nie może być wykonywany przez więcej niż 2 członków na raz. - Obsługa wydarzenia może jechać niewłaściwą drogą, gdy drogi mają TYLKO centralną barierę rezerwacyjną. Zgodnie z zasadą powyżej. - Darmowy roaming jest zabroniony. (EN) * The rules HAVE BEEN approved by TruckersMP All other TruckersMP rules apply Overtaking is prohibited Everyone who takes part in the convoy is obliged to arrive on time at the convoy starting point On the discord channel, where the convoy is carried out, the entire company and the person representing the company are required On the voice channel, only the pilots and the company's representative in important bans on matters can voice the voice insulting other companies (2 general reminders for the whole company). In the event of failure to listen, the Company Representative must remove the person from the convoy. If this does not happen, the entire company is excluded from the convoy Prohibition of overtaking, slowing down and overtaking in the convoy (unless authorized by the leading or ending pilot) The company that is participating in the convoy will have a channel assigned on the CB radio for free talks (There may be a pilot there and listen to the calls) The company representative is obliged to make an agreement 10 minutes before the old convoy about the radio CV position for the given company with the convoy organizers 5 minutes before the old man, the pilot or the convoy organizer tells about the route they will be going. In case of disturbance, the person gets muta on the discord server until they leave the convoy (2 reminders) The pilot sets the speed just before the start of the convoy (Lądówka, Miasto, Autostrada [expressway]) Discord conversations and the course of the entire convoy are recorded from start to finish Event Staff can block junctions and roads approaching junctions in order to direct the convoy. Overtaking is prohibited. Event Staff overtaking the convoy cannot be performed by more than 2 members at a time. Event Staff can drive the incorrect way where roads have a central reservation barrier ONLY. In accordance with the rule above. Free roaming is prohibited.
 3. Firma Lider-Logistic z miłą przyjemnością zaprasza na konwój konwój Zamknięty Data: 26.03.2022 Godzina zbiórki: 18:45 Godzina rozpoczęcia: 19:00 (gr II wyjedzie 5min po 19) Serwer TruckersMP: SGP Komunikator(Discord): Lider-LogistcPL Grupa I Start: Wrocław kopalnia Koniec: Strasburg kopalnia Ustawienie: Mapa: Grupa II Start: Wrocław miasto Koniec: Strasburg kopalnia Ustawienie: Mapa: Pinezki: (Ustawienie końcowe będzie ustalane przez pilota) Firmy zaproszone: Regulamin * Zasady NIE ZOSTAŁY zatwierdzone przez TruckersMP Obowiązują wszystkie inne zasady TruckersMP Wyprzedzanie jest zabronione Każdy kto bierze udział w konwoju jest zobowiązany stawić się na czas w określonym punkcie startowym konwoju Na kanale discord gdzie przeprowadzany jest konwój wymagana jest cała firma, oraz osoba reprezentująca daną firmę Na kanale głosowym głos zawierają tylko i wyłącznie piloci, oraz przedstawiciel firmy w ważnych zakazach sprawach obrażania innych firm (2 upomnienia ogólne dla całej firmy). W razie niesłuchania się Przedstawiciel firmy musi usnąć dana osobę z konwoju. Jeśli to nie nastąpi cała firma zostaje wykluczona z konwoju Zakaz wyprzedzania, spowalniania, oraz wyprzedzania na konwoju (chyba że zostanie udzielona zgoda przez pilota prowadzącego lub kończącego) Firma która bierze udział w konwoju będzie miała przypisany kanał na CV radiu do swobodnych rozmów (Może być tam pilot i słuchać rozmów) Przedstawiciel firmy jest zobowiązany dogadać się 10 minut przed starem konwoju o pozycji CV radia dla danej firmy z Organizatorami konwoju 5 minut przed starem pilot lub Organizator konwoju opowiada o trasie którą będą jechać. W razie przeszkadzania osoba dostaje muta n serwerze discord aż do opuszczenia konwoju (2 upomnienia) Pilot ustala daną prędkość chwilę przed startem konwoju (Lądówka, Miasto, Autostrada [droga szybkiego ruchu]) Rozmowy na discordzie oraz przebieg całego konwoju jest nagrywana OD początku DO końca Przedstawiciel firmy jest zobowiązanyć ten regulamin każdemu kto uczęszcza w konwoju z jego firmy (Obowiązkowe), oraz przekazać organizatorom informacje zwrotną na priv o zapoznaniu się z regulaminem(edytowane)
 4. Konwój Otwarty Data: 20.05.2022 Godzina zbiórki: 18:30 Godzina wyjazdu: 19:00 Link do wydarzenia: https://truckersmp.com/events/8249-kieruj-z-krux'em Przy współpracy z Krux organizujemy konwój + konkurs Jest zgoda na organizowanie konwoju podobnego co organizuję firma Maximus Maximus "Chodź pomaluj moją ciężarówkę" Tematyka konkursu: Wiosenne klimaty Aby wygrać należy: (to nie jest regulamin) 1. Trzeba cały konwój przejechać konwój z punktu A do B ( bez tepania się ) 2. Być na naszym serwerze discord https://discord.gg/mJ6YUgBt 3. Przestrzegać regulaminu konkursu ?Nagrody: ?Pierwsze miejsce: Myszka ?Drugie miejsce: Podkładka ?Wybrane 1 przez siebie DLC do ETS2 lub ATS Informacje: Start : Dortmund (kopalnia) Koniec : Lyon (kopalnia) Mapa: ustawienie początkowe: Ustawienie końcowe jak początkowe. Firmy zaproszone: Regulamin * Zasady ZOSTAŁY zatwierdzone przez TruckersMP. Obowiązują wszystkie inne zasady TruckersMP. Wyprzedzanie jest zabronione. (Osoba wyprzedzająca nie weźmie udziału w konwoju ani zawodach). Personel imprezy może jeździć po za trasą konwoju. Uczestnikom nie wolno zjeżdżać z trasy konwoju. Minimum 1 osoba z firmy na kanale discord podczas konwoju. Maksymalny tonaż ładunku to 30 ton. Przed startem każda ciężarówka musi zostać zatankowana oraz naprawiona. Używanie beaconów przez uczestników jest zabronione. Obsługa imprezy może używać beaconów. Pracownicy wydarzenia są oznaczeni następującym tagiem: „Lider-Blokada” Regulamin konkursu: Dozwolone są Tuning Pack Osoba w malowaniu firmowy nie bierze udziału Trzeba cały konwój przejechać konwój z punktu A do B ( bez tepania się _ Na koniec konwoju nie trąbimy ( będą odejmowane punkty) Osoba która się wywali dostaje ( -1 punkt ) Zakaz HCT, B-Duble Cały konwój trzeba przejechać zestawem, który trafia na konkurs ( zakaz zmiany malowania oraz konfiguracji podczas trwania wydarzenia ) Wszystkie zestawy które nie będą w tematyce konkursu, nie będą podlegały ocenianiu. Zakaz jazdy po za trasą ( automatyczna dyskwalifikacja z konkursu )
 5. Firma Lider-Logistic z miłą przyjemnością zaprasza na konwój majówkowy który odbędzie się 1.05.2022 Konwój Zamknięty Serwer: [SGP] Simulation Komunikacja: Każda firma siedzi u siebie na discord. Komendy będą dawna na czacie Communication: Each company sits at home on a discord. The commands will be long in the chat Map: GR I Zbiórka 18:30 Start: 19:10 Miasto startowe: Mannheim Miejsce końcowe: Kopenhaga ustawienie: Gr II collection (Zbiórka) 18:30 (UTC +2) Start 19:00 (UTC +2) Starting city Mannheim Final city: Kopenhaga initial setting: The GR II opening pilot will finally position the companies (Pilot otwierający GR II na końcu ustawi firmy) Regulamin * Zasady NIE ZOSTAŁY zatwierdzone przez TruckersMP Obowiązują wszystkie inne zasady TruckersMP Wyprzedzanie jest zabronione Na końcu Ustawiamy się bez naczep Każdy kto bierze udział w konwoju jest zobowiązany stawić się na czas w określonym punkcie startowym konwoju obrażania innych firm (2 upomnienia ogólne dla całej firmy). W razie niesłuchania się Przedstawiciel firmy musi usnąć dana osobę z konwoju. Jeśli to nie nastąpi cała firma zostaje wykluczona z konwoju Zakaz wyprzedzania, spowalniania, oraz wyprzedzania na konwoju (chyba że zostanie udzielona zgoda przez pilota prowadzącego lub kończącego) Pilot ustala daną prędkość chwilę przed startem konwoju (Lądówka, Miasto, Autostrada [droga szybkiego ruchu]) Przedstawiciel firmy jest zobowiązanyć ten regulamin każdemu kto uczęszcza w konwoju z jego firmy (Obowiązkowe), oraz przekazać organizatorom informacje zwrotną na priv o zapoznaniu się z regulaminem(edytowane) Rules * The rules have NOT BEEN approved by TruckersMP All other TruckersMP rules apply Overtaking is prohibited At the end, we line up without trailers Everyone who takes part in the convoy is obliged to appear on time at the specified starting point of the convoy insulting other companies (2 general reminders for the whole company). In the event of failure to listen, the Company Representative must remove the person from the convoy. If this does not happen, the entire company is excluded from the convoy Prohibition of overtaking, slowing down, and overtaking in the convoy (unless authorized by the leading or ending pilot) The pilot sets the speed just before the convoy starts (Lądówka, Miasto, Autostrada [expressway]) The company representative is obliged to oblige these regulations to everyone who attends the convoy from his company (mandatory), and to provide the organizers with feedback on priv about reading the regulations (edited)
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.