Jump to content

Konwój organizowany przez Chudyy oraz MTD Logistics pt. ,,Master Truck, łączymy ludzi..."


Recommended Posts

    Konwój organizowany przez Chudyy oraz MTD Logistics pt. ,,Master Truck, łączymy ludzi..."

Convoy organized by Chudy and MTD Logistics "Master Truck, we connect people ..." 

 

Konwój "zamknięty" dla osób niezrzeszonych.! 

"Closed" convoy for non-attached persons.!

 

spacer.png

 

Informacje  Konwojowe/ information convoys.

Organizatorzy/ Organizers: Chudyy oraz MTD Logistics

Data/ Date: 27.06.2020 roku. 

Czas Zbiórki/ Collection Time: 18:30

Czas Rozpoczęcia/ Start Time : 19:05 (Dla wszystkich grup/ For all groups !)

Serwer/ Server Multiplayer: Symulacja 2/ Simulation 2  

Komunikator/ Communicator TeamSpeak379.133.61.6:10303

 

 

 

Firmy biorące udział w wydarzeniu/ Companies participating in the event :

 

 spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png

 

spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png

spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png

 

 

 

Regulamin Konwoju/ Convoy Regulations .

1. Niniejszy regulamin jest własnością firmy Quality-Logistics.         1.These regulations are the property of Quality-Logistics.

2. Nieznajomość regulaminu nie upoważnia do łamania go.             2. Ignorance of the regulations does not authorize to break it.

3. Prowadzący konwój ma prawo ‘’wyrzucić’’ każdego uczestnika za niestosowanie się do regulaminu konwoju.       3.The convoy leader has the right to 'kick' any participant for not complying with the convoy rules.

4. Obowiązuje kultura zachowania na serwerze  TeamSpeak 3.         4.There is a culture of behavior on the TeamSpeak 3 server.

5. Każda firma będzie miała przydzielone miejsce zbiórki podczas przerwy oraz zakończenia konwoju.       5. Each company will be allocated a meeting point during the break and the end of the convoy.

6. Każdy uczestnik konwoju musi zadbać o zatankowaną i naprawioną  ciężarówkę na starcie.         6.Each participant in the convoy must ensure that the truck is refueled and repaired at the start.

7. Podczas konwoju obowiązuje zakaz wyprzedzania innych bez pozwolenia głównego pilota.          7.During the convoy it is forbidden to overtake others without the permission of the main pilot.

8. Odstępy między osobami jadącymi w konwoju min 100 do 150 metrów.                     8.Intervals between people riding in a convoy min 100 to 150 meters.

9. Każda firma będzie miała przydzielone CB.                   9. Each company will be allocated CB.

10. Zakaz używania świateł ostrzegawczych (kogutów) Nie dotyczy Pilota.         10. Prohibition of using warning lights (roosters) Not applicable to Pilot.

11. Podczas zatrzymywania się na poboczu każdy ma obowiązek włączyć światła awaryjne.           11.When stopping at the side of the road, everyone must turn on the hazard warning lights.

12. Podczas mijania bramek zajmujemy dwie od prawej strony.             12. When passing goals we occupy two from the right.

13. Każda osoba dostosowuje prędkość do osoby poprzedzającej.               13. Each person adjusts the speed to the previous person.

14. Podczas większych wypadków prosimy jak najszybciej opuścić miejsce (klikając f7+enter).                14.In larger accidents, please leave the place as soon as possible (by clicking f7 + enter).

15. Podczas przebywania na TeamSpeak’u uczestnicy proszeni są o nie podawanie zbędnych informacji.           15. While on TeamSpeak, participants are asked not to provide unnecessary information.

16. Zakaz reklamowania firm poprzez wysyłanie informacji na czacie lub zachęcanie przez komunikaty głosowe.              16. Prohibition of advertising companies by sending information in chat or encouraging by voice messages.

17. Nie obrażamy osób poruszających się na wirtualnych drogach.                        17. We do not insult people moving on virtual roads.

18. Prosimy o zgłoszenie chęci nagrywania konwoju.                    18. Please register your intention to record the convoy

19. Nie odpowiadamy za bany oraz kicki.                          19.We are not responsible for bans and kicks.

20. W konwoju udział biorą tylko firmy przez nas zaproszone.                       20. Only companies invited by us take part in the convoy

 

 

 

Podział grup 

Grupa 1 Tallin- Katowice (Start 19.05) 

Pilot: Chudyy

1.Quality Logistics- Container Port_ CB.1

2. MTD Logistics- Container Port_ CB.2

3. ALMAR Wirtualna Spedycja- Container Port_ CB.3

4. Coffee Spedition- Container Port_ CB.4

5. Panda Spedition- Container Port_ CB.5

6. RISA- Container Port_ CB.6

7. EMK Logistics- Container Port_ CB.7

8. Orzeł Trans- Container Port_ CB.8

9. H&K Trans- Container Port_ CB.9

10. Westfalen Transporte- NS Oil_ CB.10

Pilot: Vallentus

Spoiler

spacer.png

spacer.png

spacer.png

 

 

Grupa 2 Dover- Katowice (Start 19.05)

Pilot: Roweroraffi 

1. Agromex- Port CB.1

2. MMS- Port _ CB.2

3. GTW Logistics- Port _ CB.3

4. HGT- Port _ CB.4

5. Darkom- LKW _ CB.5

6. Jamajka- Hotel _ CB.6

7. TransBed- LKW _ CB.7

8. Czarne Orły- Serwis CB.8

9. BBATS- GarażCB.9

10. Promil Trans- Port_ CB.10

Pilot: Domson 

 

Spoiler

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.png

 

 

Grupa 3 Ankona- Katowice (Start 19.05) 

Pilot: Gruszka 

1. Capricorns- Terminal Container _ CB.1

2. Magic Trans- Terminal Container _ CB.2

3. KFK Logistics- Terminal Container _ CB.3

4. Szach- Mat- Terminal Container _ CB.4

5. S-VIP- Terminal Container _ CB.5

6. CHL- Terminal Container _ CB.6

7. TruckersPL- Terminal Container _ CB.7

8. Transsped- Terminal Container _ CB.8

9. Newton- Garaż _ CB.9

10. Sztapla- Marina _ CB.10

Pilot: Mario/ DokGrej

 

Spoiler

spacer.png

spacer.png

spacer.png

spacer.pngspacer.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Like 2
  • HaulieLove 2
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.