Jump to content

Droga do Symulacji - nowe serwery TruckersMP


WooQash
 Share

Recommended Posts

1 minute ago, WooQash said:

Wynioskować to ja sobie mogę, a ktoś będzie inaczej i zonk. Skoro miałbym coś wnioskować w ETS2, to dlaczego w ATS są wyszczególnione WSZYSTKIE możliwe standardowe konfiguracje dostępne w grze, a w ETS2 już nie.

No to mamy przepis, który każdy może interpretować jak chce, bo nie jest w nim wyszczególnione co można, a czego nie można. Pewnie admini sami będą to różnie odbierać, wskutek czego jeden dostanie bana, a drugi, za to samo, nie dostanie, bo trafi na innego admina...

Link to comment
Share on other sites

@WooQash

Według regulaminu wszystkie domyślne konfiguracje są dozwolone. Z jakiejś przyczyny nie umieścili wszystkich wariantów w postaci grafik. 

Natomiast triple nie są obecnie dozwolone w ets2:

 

15 hours ago, Wheezy said:

What are the major changes?

 • Only default trailer combinations are allowed, trailer type does not matter, example; triples are no longer allowed in ETS2

 • Double or triple trailers must not be longer than the largest default combination; for ATS, the "turnpike double", for ETS2, the "HCT"

 

 • Dozwolone są tylko domyślne kombinacje zwiastunów, typ przyczepy nie ma znaczenia, przykład; trójki nie są już dozwolone w ETS2
 • Podwójne lub potrójne przyczepy nie mogą być dłuższe niż największa domyślna kombinacja; dla ATS „podwójna kolejka” dla ETS2, „HCT”/tłum.

za: https://forum.truckersmp.com/index.php?/topic/86147-road-to-simulation/

 

§3.4 - Trailer combinations

It is only permitted to use a trailer combination which is default within each game. The exact trailers and cargoes used do not matter in this rule and can be mixed freely. The maximum length of any trailer combination must not exceed the length of the longest default combination ("HCT" for ETS2 and "Turnpike Double" for ATS, see images below) - using a longer trailer on any combination is permitted if it is within this length.

Allowed combinations for ETS2 (styles and sizes will vary)

Allowed combinations for ATS (styles and sizes will vary)

 

/§3.4 - Kombinacje przyczepy

Dozwolone jest używanie kombinacji zwiastunów, która jest domyślna w każdej grze. Dokładne używane przyczepy i ładunki nie mają znaczenia w tej regule i można je dowolnie mieszać. Maksymalna długość dowolnej kombinacji zwiastunów nie może przekraczać długości najdłuższej domyślnej kombinacji („HCT” dla ETS2 i „Turnpike Double” dla ATS, patrz zdjęcia poniżej) - użycie dłuższej przyczepy w dowolnej kombinacji jest dozwolone, jeśli jest w tym długość.

Dozwolone kombinacje dla ETS2 (style i rozmiary będą się różnić)

Dozwolone kombinacje dla ATS (style i rozmiary będą się różnić)/tłum.

 

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Miko [PL] said:

Ktoś wspominał o lagach przed aktualizacją

 

 

3-4 dni temu na EU2 miałem dziwną anomalię. Jechałem spokojnie prawym pasem, nagle ktoś wbił się we mnie z lewej strony, po czym zatrzymał się na środku drogi. Okazało się potem, że to ja miałem laga, wszyscy wokoło zatrzymali się. Z perspektywy mojego kolegi, rozbijałem się na całej szerokości drogi i staranowałem dwóch graczy. Trochę dziwne zjawisko. Później jeszcze dwa razy miała miejsce akcja z zamrożeniem graczy w moim otoczeniu, ale tym razem gra sama połączyła mnie jeszcze raz

Jak sie na landówke pchasz, to co potem narzekasz że nie potrafią jeździć? Wiesz że ogranicznik nic nie da, bo dla trolli prędkość nie gra roli? No i po co się zatrzymywać na czerwonym, kiedy wokoło nie ma dosłownie nikogo? Prędkość nie jest żadnym wyznacznikiem czy ktoś potrafi jeździć, czy nie

 

Co ty w ogóle mówisz ?? ,skoro mam cała mapę na to aby pojeździć to czemu mam patrzeć na to czy ktoś jest ma landowce czy nie ,oni mają się dostosować do zasad i przede wszystkim do prędkości. 

A jak nie umieją się dostosować to maja singla !!

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, MarkON said:

 

Fakt pojawiły się w regulaminie zapisy mówiące wprost o sygnalizacji świetlnej a nie tylko ogólnych przepisach ruchu drogowego. W poprzedniej wersji regulaminu tegoż nie było:

  Reveal hidden contents

 

"§2 - Game only rules
Rules marked with an Asterisk (*) do not apply on servers with '[Freeroam]' in their title. Traffic laws and road signage must be obeyed. This means European road laws and signage must be followed in ETS2 and American road laws and signage must be followed in ATS. Failure to adhere to the respective road laws and signage could result in a ban.

§2.5 - Reckless Driving*

Driving in such a way that is considered unsafe and that puts other people in danger, driving backwards, failing to yield, racing other users (except for the Arizona race track), ignoring other players and rules. Being outside of the map boundaries. This includes spots inaccessible by normal driving. Attempting to use desync lag or quick saves in order to cause damage to another user's vehicle is forbidden."

§2 - Zasady gry tylko
Zasady oznaczone gwiazdką (*) nie mają zastosowania na serwerach z tytułem „[Freeroam]”. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Oznacza to, że europejskie przepisy drogowe i oznakowania muszą być przestrzegane w ETS2, a amerykańskie przepisy i oznakowania drogowe muszą być przestrzegane w ATS. Nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów drogowych i oznakowań może skutkować zakazem.

§2,5 - Lekkomyślna jazda *

Jazda w taki sposób, który jest uważany za niebezpieczny, a który naraża innych ludzi na niebezpieczeństwo, jadąc wstecz, nie ustępując, ścigając się z innymi użytkownikami (z wyjątkiem toru wyścigowego w Arizonie), ignorując innych graczy i zasady. Będąc poza granicami mapy. Obejmuje to miejsca niedostępne podczas normalnej jazdy. Próba użycia opóźnienia desynchronicznego lub szybkiego zapisu w celu spowodowania uszkodzenia pojazdu innego użytkownika jest zabroniona./tłum.

 

 

Jednak z racji tego iż zapisy zostały zawarte zarówno w pkt 2 jak i 2.5 można przypuszczać, że ignorowanie sygnalizacji świetlnej nie jest problemem lecz jeśli spowodujemy wypadek/stworzymy zagrożenie zostaniemy ukarani za złamanie 2.5 - czyli tak jak było to do tej pory lecz zostało to po prostu napisane szczegółowo.

 

Aktualny regulamin:

§2 - Game only rules

Rules marked with an Asterisk (*) do not apply on Arcade servers with 'Arc' or 'Arcade' in their title. Traffic laws and road signage must be obeyed. This means European road laws and signage must be followed in ETS2 and American road laws and signage must be followed in ATS. Failure to adhere to the respective road laws and signage could result in a punishment. Traffic lights and stop signs can be ignored if no other users are in the immediate area. Also, overtaking can be done if no other users were put in any risk. Speeding, while allowed, is not recommended. Speeding can lead to accidents and therefore factor in a punishment decision.

/Światła drogowe i znaki stopu można zignorować, jeśli w najbliższej okolicy nie ma innych użytkowników /tłum.

 

§2.5 - Reckless Driving*

Driving in such a way that is considered unsafe and that puts other players in danger, driving backwards, ignoring traffic lights and road signage, speeding, racing other users (except for the Arizona race track), ignoring other players and rules. Being outside of the map boundaries, this includes spots inaccessible by normal driving. Attempting to use desync lag or quick saves in order to cause damage to another user's vehicle is forbidden. Using the ghost mode feature to go around traffic jams. Even if you have the right-of-way you must make reasonable efforts to avoid all collisions. Even if someone else is in the wrong, you must take actions to avoid a collision.

/Jazda w taki sposób, który jest uważany za niebezpieczny, a który naraża innych graczy na niebezpieczeństwo, do tyłu, ignorując sygnalizację świetlną i znaki drogowe,/tłum.

 

 

No w takiej sytuacji to ma sens. To może się przedwcześnie wkurzyłem za tą sygnalizację. Gdy jest dzwon lub wymuszenie, to nie mam nic przeciwko by pacjent dostał za swoje działanie. Nie chciałbym tylko dostawać kary za czerwone gdy wokoło żywego ducha... to by było słabe.

 

 

To tylko pozostaje problem z "nie uciekłeś z drogi na czas" jako przyczyna bana. W tym widzę kłopot, bo uważam, że każdy ma prawo być nieco rozkojarzony, zajęty czymś itp. Jeździmy nie po 10-20min dziennie, a czasem po wiele godzin i zakładanie, że jak nie zdołał uciec wyjeżdżającemu na czerwonym spod kół to powinien dostać kare wydaje mi się być BARDZO, bardzo nie na miejscu.

 

 

 • Upvote 1

Raffi

----

Za każdym razem, gdy do firanki podpinasz 8x4 i włączasz koguty gdzieś na świecie umiera w cierpieniu mały szczeniaczek.
Every time You attach curtain trailer to 8x4 and turn your beacons on - somewhere dies cute little puppy.

Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, roweroraffi said:

To tylko pozostaje problem z "nie uciekłeś z drogi na czas" jako przyczyna bana. W tym widzę kłopot, bo uważam, że każdy ma prawo być nieco rozkojarzony, zajęty czymś itp. Jeździmy nie po 10-20min dziennie, a czasem po wiele godzin i zakładanie, że jak nie zdołał uciec wyjeżdżającemu na czerwonym spod kół to powinien dostać kare wydaje mi się być BARDZO, bardzo nie na miejscu.

Skoro TruckersMP podążył w kierunku symulacji w teorii bądź w praktyce (to już każdy sobie oceni sam) to jest naturalny zapis.

 

Tak samo jak naturalną rzeczą jest fakt iż w momencie gdy ktoś jedzie na czołowe robimy co w naszej mocy aby uniknąć kolizji/zderzenia IRL tak samo powinno być w TMP.

Odniosłem wrażenie spoglądając na różne sytuacje drogowe na filmikach zamieszczanych w social mediach iż graczom bardzo często załącza się tryb trolla i pomimo widocznego zagrożenia tj. nieprawidłowej jazdy innej osoby gdy mają możliwość uniknięcia wypadku, a co za tym idzie uszkodzenia swojego ładunku (na WOTr bez możliwości wczytania) ani myślą o jakiejkolwiek reakcji-zjechaniu na pobocze, zwolnieniu itd. Może stąd ten zapis.

Warto zauważyć, że w regulaminie jest zdanie nawiązujące do niebezpiecznej jazdy. Więc jeśli nawet troll nas nie staranuje bo uratujemy się poboczem itd. to i tak może (jeśli staff uzna za słuszne) ponieść konsekwencje.

"§2.5 - Reckless Driving*

Driving in such a way that is considered unsafe and that puts other players in danger, driving backwards,"

/§2,5 - Lekkomyślna jazda *

Jazda w taki sposób, który jest uważany za niebezpieczny i stawia innych graczy w niebezpieczeństwie/tłum.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Randy Cunningham said:

 

Co ty w ogóle mówisz ?? ,skoro mam cała mapę na to aby pojeździć to czemu mam patrzeć na to czy ktoś jest ma landowce czy nie ,oni mają się dostosować do zasad i przede wszystkim do prędkości. 

A jak nie umieją się dostosować to maja singla !!

To naprawdę musisz mieć szczęście, że akurat zawsze trafiałeś na debili na EU2. Jak gram od początku jego istnienia (jakieś 4 lata) to w porównaniu do pokonanych kilometrów, ilość debili, którzy faktycznie uprzykrzyli mi życie była praktycznie zerowa. I tak jak mówiłem - prędkość =/= umiejętności jazdy. Czasami zdarzało mi się jeździć po 150, ale nie rozwalałem się po całej mapie

Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, MarkON said:

Skoro TruckersMP podążył w kierunku symulacji w teorii bądź w praktyce (to już każdy sobie oceni sam) to jest naturalny zapis.

 

Tak samo jak naturalną rzeczą jest fakt iż w momencie gdy ktoś jedzie na czołowe robimy co w naszej mocy aby uniknąć kolizji/zderzenia IRL tak samo powinno być w TMP.

Odniosłem wrażenie spoglądając na różne sytuacje drogowe na filmikach zamieszczanych w social mediach iż graczom bardzo często załącza się tryb trolla i pomimo widocznego zagrożenia tj. nieprawidłowej jazdy innej osoby gdy mają możliwość uniknięcia wypadku, a co za tym idzie uszkodzenia swojego ładunku (na WOTr bez możliwości wczytania) ani myślą o jakiejkolwiek reakcji-zjechaniu na pobocze, zwolnieniu itd. Może stąd ten zapis.

Warto zauważyć, że w regulaminie jest zdanie nawiązujące do niebezpiecznej jazdy. Więc jeśli nawet troll nas nie staranuje bo uratujemy się poboczem itd. to i tak może (jeśli staff uzna za słuszne) ponieść konsekwencje.

"§2.5 - Reckless Driving*

Driving in such a way that is considered unsafe and that puts other players in danger, driving backwards,"

/§2,5 - Lekkomyślna jazda *

Jazda w taki sposób, który jest uważany za niebezpieczny i stawia innych graczy w niebezpieczeństwie/tłum.

No dobrze, ale każdy ma inny czas reakcji, może nie wyrobić. I dlaczego ten gracz ma dostać bana? Skąd admin będzie wiedział, że ja akurat nie zareagowałem w porę, a nie specjalnie pchałem się na czołowe? Przy obecnej kadrze, która wystawia bany (lub też nie) na podstawie "bo mi się tak wydaje" ten przepis nie zda egzaminu

Link to comment
Share on other sites

15 minutes ago, Miko [PL] said:

To naprawdę musisz mieć szczęście, że akurat zawsze trafiałeś na debili na EU2. Jak gram od początku jego istnienia (jakieś 4 lata) to w porównaniu do pokonanych kilometrów, ilość debili, którzy faktycznie uprzykrzyli mi życie była praktycznie zerowa. I tak jak mówiłem - prędkość =/= umiejętności jazdy. Czasami zdarzało mi się jeździć po 150, ale nie rozwalałem się po całej mapie

 

Wróciłem po krótkiej przerwie i od razu 9 osób zgłosiłem z tego 6 dostało bana ,głównie za ramming ,albo za blocking , i ty chcesz mi powiedzieć że ty nie miałeś takiej sytuacji z innym graczem aż trudno uwierzyć.

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, Randy Cunningham said:

 

Wróciłem po krótkiej przerwie i od razu 9 osób zgłosiłem z tego 6 dostało bana ,głównie za ramming ,albo za blocking , i ty chcesz mi powiedzieć że ty nie miałeś takiej sytuacji z innym graczem aż trudno uwierzyć.

Czytaj ze zrozumieniem. Miałem trochę takich sytuacji, przez rok zgłosiłem z 80 osób. Ale nie powiem że na EU2 są na każdym kroku debile i trolle. Jak się jeździ głównie po podstawce, to ryzyko jest większe, na terenach z DLC ruch jest mniejszy. Poza tym, myślisz że wprowadzenie symulacyjnego serwera wyeliminuje ten problem? Otóż tutaj się grubo mylisz

 • Upvote 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Przy tym całym cyrku, który jest w TruckersMP ciężko nie dążyć do kolizji jeśli ktoś jedzie źle? Dlaczego? Powód jest prosty, bo dostanie bana, a nawet jakby dostał bez kolizji to dostanie większego. Kiedyś to działało lepiej, ale od czasu kiedy 3 dni bana to najdłuższy ban, który został nadany z moich reportów to może faktycznie nie jest warto. Jeśli dążyliśmy do tego, że bana może dostać osoba, która doprowadziła do kolizji, ale gdy my odbijamy na pobocze, na barierki i nie dochodziło do kolizji to ktoś bana nie dostawał to dlaczego to my mamy uciekać od kolizji kiedy inni mają to w nosie? Akurat w tym przypadku podeprę się tłumaczeniem, że to gra, a nie życie realne i mogę zachować się inaczej niż w życiu realnym. W życiu realnym na jednej trasie nie znajduje się 10 samobójców, więc jest 1:1 w tej kwestii. Coś za coś.

 • Thanks 2
 • True Story 1

rtrn263.png

Link to comment
Share on other sites

10 minutes ago, WooQash said:

Przy tym całym cyrku, który jest w TruckersMP ciężko nie dążyć do kolizji jeśli ktoś jedzie źle? Dlaczego? Powód jest prosty, bo dostanie bana, a nawet jakby dostał bez kolizji to dostanie większego. Kiedyś to działało lepiej, ale od czasu kiedy 3 dni bana to najdłuższy ban, który został nadany z moich reportów to może faktycznie nie jest warto. Dlaczego to my mamy uciekać od kolizji kiedy inni mają to w nosie? Akurat w tym przypadku podeprę się tłumaczeniem, że to gra, a nie życie realne i mogę zachować się inaczej niż w życiu realnym. W życiu realnym na jednej trasie nie znajduje się 10 samobójców, więc jest 1:1 w tej kwestii. Coś za coś.

Nie mogę zostawić żadnej reakcji pod postem, ale w pełni się z tym zgadzam. Jak tak dalej pójdzie, to przegną w drugą stronę, przedobrzą z tymi symulacyjnymi elementami. A tych najważniejszych, jak nie było, tak nie ma. Ale tutaj to akurat SCS musiałby się do roboty zabrać

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, MarkON said:

Skoro TruckersMP podążył w kierunku symulacji w teorii bądź w praktyce (to już każdy sobie oceni sam) to jest naturalny zapis.

 

Tak samo jak naturalną rzeczą jest fakt iż w momencie gdy ktoś jedzie na czołowe robimy co w naszej mocy aby uniknąć kolizji/zderzenia IRL tak samo powinno być w TMP.

Odniosłem wrażenie spoglądając na różne sytuacje drogowe na filmikach zamieszczanych w social mediach iż graczom bardzo często załącza się tryb trolla i pomimo widocznego zagrożenia tj. nieprawidłowej jazdy innej osoby gdy mają możliwość uniknięcia wypadku, a co za tym idzie uszkodzenia swojego ładunku (na WOTr bez możliwości wczytania) ani myślą o jakiejkolwiek reakcji-zjechaniu na pobocze, zwolnieniu itd. Może stąd ten zapis.

Warto zauważyć, że w regulaminie jest zdanie nawiązujące do niebezpiecznej jazdy. Więc jeśli nawet troll nas nie staranuje bo uratujemy się poboczem itd. to i tak może (jeśli staff uzna za słuszne) ponieść konsekwencje.

 

Nie jest naturalny. Ja akurat uciekam na bok i/lub hamuję gdy mnie ramują, bo to naturalny odruch. Ale za każdym jednym razem zastanawiam się czy to dobrze i żałuję, że to robię. Bo po pierwsze jak się tak wszyscy będziemy rozjeżdżać na boki przed trollami i robić im miejsce, to tylko ich zachęci do dalszego działania - bo przecież jakby co zjadą mu na bok i dadzą przejechać, nie dostanie żadnych uszkodzeń na ładunku ani trucku, nawet go nie zatrzyma. I może uda się przeleciec po C-D pięć razy zamiast trzech.

Po drugie - już mi się zdarzyło, że ponieważ uciekłem i "nic się nie stało" to pacjent np. jadący pod prąd, wyprzedzający "na trzeciego"  albo wpadający na krzyżówkę na czerwonym dostał tylko kicka z serwera albo nic nie dostał. No bo jakiś mod w swej nieskończonej mądrości uznał, że "przecież nic się nie stało" i wykroczenie było drobne. Natomiast przy dzwonie, gdy nie ucieknę i dojedzie do zdarzenia z trollem jednak raczej sypią się bany niż kicki i to nierzadko takie po tydzień i więcej. Do tego pacjent traci ładunek, ma uszkodzenia na trucku albo przynajmniej musi się od nowa rozpędzać - co mu utrudnia kolejne szaleństwa.

 

Poza tym roszczę sobie prawo do tego, by w danym momencie patrzyć na taba, mapkę, gadać na TS, pisać na chacie, wlewać sobie colę z butelki do kubka jadąc, albo zwyczajnie być nie w formie. Dopóki jadę swoim pasem, na zielonym, na pierwszeństwie, nie pod prąd, nie ramując nikogo - nie łamię żadnych zasad. I nie chcę dostać bana za w 100% poprawną i zgodną z regulaminem jazdę, bo w realu kierowcy robią tak samo - nie skupiają się w 100% na drodze przez 9h jazdy, bo to zwyczajnie niewykonalne, tylko wypisują faktury, ustawiają GPS, korzystają z komórek, cb i innych "diwajsów". Jedzą, piją, wypisują papiery i robią sto innych rzeczy. I też po 8h jazdy miewają już słabszy refleks.

 • Upvote 2

Raffi

----

Za każdym razem, gdy do firanki podpinasz 8x4 i włączasz koguty gdzieś na świecie umiera w cierpieniu mały szczeniaczek.
Every time You attach curtain trailer to 8x4 and turn your beacons on - somewhere dies cute little puppy.

Link to comment
Share on other sites

Przejeździłem dzisiaj 3 długie trasy, łącznie około 7000km. I stwierdzam jedną rzecz. Serwer symulacyjny, a syf większy niż za czasów EU2... Niestety, ale nazwa serwera symulacyjnego przyciągnęła więcej trolii i idiotów, że to jest szok. Jednego dnia zgłosiłem więcej reportów aniżeli w przeciągu 3-4 dni przed zmianą EU2.

 • Upvote 1

rtrn263.png

Link to comment
Share on other sites

Ogranicznik 110km/h nie powoduje, że jest lepiej. Nie stwierdzam, że jest gorzej, bo to zapewne czysty przypadek dzisiaj, ale na pewno jest tak samo jak było gdy był ogranicznik 150km/h. Więc pytanie, po co męczyć się z tym dziadowskim ograniczeniem 60km/h na autostradach przy miastach skoro to nic nie zmieniło.

 • Upvote 1

rtrn263.png

Link to comment
Share on other sites

Zastanawiam się czy w ogóle jest sens tej naszej dyskusji tutaj. Czy ktoś z Polskiej części teamu czyta te nasze wypociny i przekazuje jakieś sugestie? Bo chyba o feedback społeczeństwa chodzi, a widząc brak odpowiedzi na zadane kilka pytań w tym wątku, twierdzę, że rozmawiamy sami ze sobą tylko po to by ponabijać posty.

rtrn263.png

Link to comment
Share on other sites

Czytałem całą dyskuje. Słowa krytyki zostały przyjęte natomiast zmiany nie nastąpią co do decyzji jakie podjęliśmy. Kierujemy się w stronę symulacji i postanowiliśmy podjąć takie kroki a nie inne i jest to zrozumiałe że będą osoby którym to będzie pasować zarówno osoby którym to będzie przeszkadzało. Mogą zajść lekkie zmiany co do tego Ale nie drastyczne. Sugestie są zawsze mile widziane, jak i dyskusja na ten temat. Musieliśmy podjąć następne kroki aby było nam łatwiej wprowadzić rzeczy w przyszłości nad którymi team pracuje. 

 • Like 2
 • Thanks 1

Q9n6SSI.png

 

 

Link to comment
Share on other sites

On 7/6/2019 at 7:17 AM, Kap said:

Musieliśmy podjąć następne kroki aby było nam łatwiej wprowadzić rzeczy w przyszłości nad którymi team pracuje. 

 

A zdradzicie nad czym pracujecie? Pytam bo jednym z podnoszonych tu zarzutów było to, że nie było o tym żadnego info z wyprzedzeniem, a społeczność nie miała okazji włączyć się w proces, ani wypowiedzieć. Wskazane byłoby nieco więcej transparentności, bo to ma szanse uczynić proces lepszym - gracze są jak betatesterzy, pomagają wychwycić pewne niedoskonałości, podpowiedzieć nowe rzeczy itp. To jasne, że to Wy potem podejmiecie decyzje, które uwagi uwzględnić, a które nie. Jest też jasne, że macie swoją politykę i nie przyjmiecie propozycji, które zmierzają w przeciwną stronę. 

 

 

 • Like 2
 • Upvote 1

Raffi

----

Za każdym razem, gdy do firanki podpinasz 8x4 i włączasz koguty gdzieś na świecie umiera w cierpieniu mały szczeniaczek.
Every time You attach curtain trailer to 8x4 and turn your beacons on - somewhere dies cute little puppy.

Link to comment
Share on other sites

52 minutes ago, Grafick said:

A czy to tak powinno być, że na serwerach nie ma żadnego innego ruchu poza ciężarówkami graczy? Przyznam szczerze - w przypadku braku innego ruchu jazda jest po prostu nudna... :P

Jest film prezentujący ruch AI na serwerze, ale od momentu jego prezentacji jest cisza w tym temacie

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.