Jump to content
Sign in to follow this  
Dominik (iFlufy)

TruckersMP Rules [Czech] | TruckersMP Pravidla (2.6.2019)

Recommended Posts

truckersmp-logo.png

Oficiálni pravidla

Naposledy upraveno 16. června 2019

 

 


 

§1 - Všeobecná pravidla

 

§1.1 - Účet


Každý uživatel je zodpovědný za svůj vlastní účet. Pokud budou pravidla porušená, bude účet, ze kterého došlo k tomuto prohřešku, penalizován, ať už v tu chvíli hrál kdokoliv.

 

§1.2 - Obcházení trestu


Vytváření nebo používání jiného účtu k obcházení dočasného či permanentního zákazu. Pokud-li budou existovat důkazy o obcházení zákazu, manažeři si vyhrazují právo kdykoliv penalizovat daného uživatele bez upozornění.

 

§1.3 - Spamování nebo zneužívání


Jakékoliv zneužívání systému pro nahlašování nebo jiného komunikačního systému poskytnutého službou TruckersMP. To může zahrnovat, ale není omezeno na spamování, několikanásobné nahlašování jednoho uživatele se stejným důkazem a zneužívání systému pro zamýšlené účely. Spamování příspěvků na fóru/sociálních sítích nebo v chatu s nedostatečným či prázdným obsahem a nebo obsahem bez přidané hodnoty pro danou konverzaci je také klasifikováno jako zneužívání. Toto také zahrnuje, ale není limitováno na textový a hlasový chat ve hře, neustálé troubení, naše fórum, podporu, zpětnou vazbu, odvolání a nahlášení.

 

§1.4 - Nahlašování uživatelů

 

 • Poskytnuté důkazy nesmí být starší jak 1 měsíc. Poskytnutí důkazu staršího než uvedená doba může vést k penalizování ze systému pro nahlašování.
 • Poskytnuté důkazy musí být k dispozici po celou dobu trvání trestu plus 1 měsíc.
 • Hráč nemůže být nahlášen s důkazem, který nebyl pořízený vámi.
 • Poskytnuté důkazy nesmí být nijak upravované nebo rozmazané. Videa mohou být zkrácena na určitý časový úsek.
 • Důkazy o blokování, narážení a jízdě v protisměru by měly být ve formě videa. Snímky obrazovky většinou nedokáží zachytit celou situaci.
 • Nadávky v textovém chatu by měly být nahlášené spolu se snímkem celého otevřeného chatu.
 • Dotazování se některého člena týmu na přednostní vyřešení vašeho nahlášení je zakázané.
 • Nahlášení člena týmu musí být provedené skrz systém zpětné vazby.
 • Zahlcování našeho systému pro nahlašování zbytečnými nahlášeními, důkazy vytvořenými přes “volnou kameru” (Cam 0) nebo něčím podobným může vést k odepření přístupu k systému pro nahlášení.
 • Základní rady pro nahlašování najdete zde.

 

§1.5 - Nevhodné vyjadřování, komunikace a impersonace v jakékoliv podobě


Jakékoliv urážení ostatních uživatelů. Toto se vztahuje, ale není limitováno na rasismus, diskriminaci, diskuze/vyjadřování (extrémního) politického názoru, nelegální nebo nevhodné situace.

 

 • Slabé nadávky jako “idiot” nebo “noob” se normálně netrestají, pokud ovšem nedojde k jejich zneužívání.
 • Užívání sprostých slov i bez urážení je zakázaný. Zákaz/vyhození ze serveru bude udělen(o) podle daného člena týmu.
 • Chování, které může být považováno za vyhrožování uživateli naší služby, není povoleno.

 

Vydávání se za jiné uživatele, členy týmu, politické osobnosti, osoby zákona, představitelé a úřady jakéhokoli druhu nebo se nadřazovat nad ostatní. Toto může zahrnovat styl, jakým řídíte, textovou a hlasovou komunikaci, profilový obrázek, poznávací značky, uživatelské jméno a/nebo jmenovku. Profilové obrázky, uživatelská jména a jmenovky musí být vhodné, nesmí obsahovat nijak urážlivý obsah a nesmí obsahovat ani lehké urážky. Uživatelské jméno se musí skládat pouze z alfanumerických znaků, v opačném případě bude bez upozornění změněné.

 

 • Jakákoliv zmínka o drogách, jiných nelegálních substancí, pornografickým nebo sexuálním obsahu nebo jiné nezákonné záležitosti. Toto platí pro odkazy, profilové obrázky, podpisy (např. na fóru), jmenovky, nahrané obrázky nebo psaný obsah.

 

Sdílení osobních informací, včetně odkazů na různá sociální média, o ostatních uživatelích je zakázáno.
Dle dané situace sem mohou spadat i naše ostatní služby v rámci TruckersMP.

 

§1.6 - Zákony a pirátství

 

 • Jakékoliv porušování mezinárodních nebo lokálních zákonů, které by se mohly vztahovat i na TruckersMP, není povolené.
 • Není povolené sdílet, nahrávat nebo jinak propagovat pirátství skrz jakoukoliv naši platformu.

 

§1.7 - Pomocné moderování


Práce našich moderátorů je hledat a identifikovat prohřešky na našich platformách, kdy spravují TruckersMP komunitu. Neberte tyto záležitosti do svých vlastních rukou. Pokud najdete něco, co není v souladu s našimi pravidly, nahlaste prosím daný příspěvek, téma nebo uživatele přes odpovídající systém.

 

§1.8 - Podněcování


Není povoleno používat naše platformy k podněcování, nabádání nebo jiným způsobem ovlivňování ostatních uživatelů k porušování TruckersMP pravidel.

 

§1.9 - Nejasnost


Pokud se v pravidlech vyskytuje nejasnost nebo termíny, které by mohly vést k dvojí interpretaci, zákazy mohou být vydané na základě interpretace a souhlasu TruckersMP managementu. Jakákoliv nejednoznačnost spadá na stranu TruckersMP, ne individuálního hráče. Pokud je nám daná nejednoznačnost nahlášena, budeme pracovat na jejím odstranění. S mezerami v pravidlech je zacházeno stejně, zneužívání těchto mezer povede ke stejné penalizaci, jako by bylo porušené dané pravidlo - mezery v pravidlech by měly být nahlášené, ne zneužité.

 


 

§2 - Pravidla hry

 

Pravidla označená hvězdičkou (*) neplatí na serverech s označením ‘[Freeroam]’ v jejich názvu. Dopravní předpisy musí být dodržované stejně jako dopravní značení. To znamená, že evropské dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ETS2 a americké dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ATS. Nedodržování příslušných předpisů a značení může vést k penalizaci.

 

§2.1 - Hackování/Zneužívání chyb/funkcí - PERMANENT BAN


Používání jakéhokoliv nástroje ke změně hry zahrnující herní konzoli, tzv. trainers, tzv. cheat engine na obcházení rychlostního limitu, na skákání (tzv. jump hack), na bezkolizní hack a podobně. Zneužívání funkcí jako je např. ghost mód za účelem poškodit jiné hráče a tak podobně.

 

§2.2 - Narážení*


Způsobení nehody s jinými hráči vědomě nebo kvůli nedbalosti. Pokoušení se o způsobení nehody najížděním směrem do ostatních vozidel.

 

§2.3 - Blokování*


Bránění v průjezdu ostatních hráčů, blokování sjezdů/vjezdů na dálnice nebo jiných silnic a cest a tak podobně.

 

§2.4 - Jízda v protisměru/Nepřiměřené předjíždění*


Jízda v protisměru. Předjíždění a podjíždění v zónách s příliš nízkými FPS nebo v zónách s větší hustotou dopravy, předjíždění vyúsťující v nehodu nebo tak podobně. Toto pravidlo také zahrnuje předjíždění na silnicích, kde je pouze jeden jízdní pruh v každém směru a kde existuje nadměrný provoz, jako je dopravní zácpa. Za zóny s větší hustotou dopravy jsou považovány ty s více než 25 hráči.

 

§2.5 - Nevhodná / Bezohledná jízda*


Nebezpečná jízda, která může vystavit ostatní hráče v nebezpečí, ježdění pozpátku, ignorování přednosti, závodění s ostatními hráči (výjimkou je závodní dráha v Arizoně), ignorování ostatních hráčů a pravidel. Jízda za hranicemi mapy. Toto zahrnuje oblasti, kam se hráč nemůže dostat pouhou jízdou. Zneužívání tzv. desyncu nebo rychlého ukládání za účelem poškození ostatních hráčů je zakázáno.

 

§2.6 - Zbytečná doprava/Nevhodné parkování*


Jízda sem a tam v oblastech s vysokou hustotou dopravy bez jiného důvodu než způsobit vyšší provoz. Parkování nebo zastavování bez důvodu v oblastech s vyšším počtem hráčů. Za oblasti s vyšším počtem hráčů jsou považovaný ty s více než 25 hráči. Použití vyznačených parkovišť je povoleno za předpokladu, že v oblasti je nízká hustota dopravy.

 

§2.7 - Nevhodná správa konvoje/Zneužívání aut*


Doprovodným vozidlům není dovoleno blokovat nebo spravovat provoz, vydávat se za moderátora a jakkoliv zneužívat nástřiku pro doprovodná vozidla (Pilot). Není také povoleno vést konvoj v zónách s větší hustotou dopravy. Tyto zóny zahrnují, ale nejsou limitovaný na Calais, Duisburg, silnici Calais-Duisburg a oblasti v jejich okolí.

 

§2.8 - Servery událostí


Všechna pravidla platí pro servery událostí, pokud nejsou schválená dočasná pravidla pro danou událost, která tato pravidla přepisují.

Požadavky pro server událostí najdete zde.

Dočasná pravidla pro události najdete zde.

 

§2.9 - Jak jsou řešený zákazy

 

 • Délka prvních tří trestů závisí pouze na rozhodnutí daného člena týmu.
 • Čtvrtý trest je jednoměsíční.
 • Pátý trest je tříměsíční.
 • Šestý trest je permanentní bez nároku na zrušení.

 

Tresty, které vypršely před více jak 12 měsíci, jsou ignorovaný v rámci tohoto pravidla. Tato doba je považovaná za “promlčecí” lhůtu. Prodloužení trestů se odvíjí na základě aktivních trestů (nejsou starší než 12 měsíců) v době jeho vystavení a nebude změněn, pokud trest přesahuje tuto 12 měsíční lhůtu zatímco je aktivní. Pokud ve vaší historii máte dva tresty se stejnou dobou trvání, člen týmu může váš další trest prodloužit bez ohledu na to, kolik jste již měli trestů za uplynulý rok. Pokud již např. budete mít dva jednoměsíční tresty, váš další trest bude navýšen na tři měsíce. Pokud máte dva tříměsíční tresty, další trest bude permanentní. Berte také prosím na vědomí, že čtvrtý, pátý a šestý trest nemůže být odstraněný. Tyto tresty jsou přesně na jeden měsíc, na tři měsíce a/nebo permanentní.

 


 

§3 - Pravidla úpravy vozidel

 

§3.1 - Modifikace tahače


Vozidlo musí být plně funkční ve hře a nesmí způsobovat pády hry. Následující úpravy na vozidle jsou povolené:

 

 • Použití nástřiku z jiného tahače
 • Použití nástřiku specifického pouze pro 8x4 podvozek na tahači s jiným typem podvozku (a naopak)
 • Použití motoru z jednoho tahače na jiným
 • Použití převodovky z jednoho tahače na jiným
 • Použití zvuku jednoho tahače na jiným
 • Míchání kabiny a podvozků z jiných tahačů
 • Použití až 3 nosníků (pro tahače značky Scania až 4 nosníky) v jakékoliv kombinaci, např. 3 tyče můžou být jako střešní nosníky, zatímco 2 zbylý sloty budou prázdné. Pro tvůrce modifikací: f_grill, r_grill, b_grill and c_grill (pouze Scania) jsou ty nosníky, které toto splňují
 • Použití standardních LED na jakémkoliv doplňkovém slotu (pouze vnější)
 • Použití standardních reflektorů na jakémkoliv doplňkovém slotu (pouze vnější) s výjimkou zadního nárazníku
 • Použití postaviček Michelin na jakémkoliv slotu (pouze vnější)
 • Použití příslušenství, jako jsou světelné lišty nebo boční pláště, z jednoho tahače na druhý

 

Následující modifikace nejsou povolené na tahačích:

 

 • Zdvojení příslušenství (zahrnuje tzv. doplňkové hookups) a to i stejného typu krom nosníků zmíněných výše
 • Použití interiéru z jednoho tahače na jiném s výjimkou volantů
 • Použití příslušenství interiéru na vnějšku tahače
 • Použití vnějšího příslušenství v interiéru tahače
 • Umístění majáků na místa, kde nemohou být normálně umístěný
 • Umístění velkých klaksonů na místa, kde nemohou být normálně umístěný
 • Použití části návěsu nebo auta na tahači
 • Přidávání částí do vozidla, které se vznášejí mimo vozidlo bez ohledu na to, jestli je kolizní nebo ne
 • Jakákoliv modifikace, která přidává neviditelnou kolizní část vozidlu

 

§3.2 - Modifikace návěsů


Následující modifikace jsou povolené na návěsech:

 

 • Použití části jednoho návěsu na jiném
 • Použití nástřiku z jiného návěsu
 • Míchání podvozku a těla z jiných návěsů
 • Použití příslušenství z krátkých návěsů na dlouhých návěsech
 • Použití modelu nákladu z jednoho návěsu na jiném
 • Použití kol návěsu jiných velikostí
 • Použití kombinace návěsů, která není výchoze dostupná (mezi návěsy musí být mezera a nesmí zasahovat do sebe)
 • Kombinace návěsů se může skládat až ze 3 návěsů vozící náklad (tzv. dolly návěsy se nepočítají). 3 návěsy plné délky nejsou povolené v ETS2 kvůli systému automatického vyhození

 

Následující modifikace nejsou povolené na návěsech:

 

 • Zdvojení příslušenství (zahrnuje tzv. doplňkové hookups) a to i stejného typu
 • Použití částí tahače nebo auta na návěsu
 • Použití částí těla z delšího návěsu na kratším
 • Použití nulové váhy nákladu
 • Kombinace návěsů skládající se z více než 3 návěsů
 • Jakákoliv modifikace, která přidává neviditelnou kolizní část vozidlu

 

§3.3 - Modifikace auta


Následující modifikace jsou povolené na autech:

 

 • Použití správné velikosti kol z aut řízených umělou inteligencí
 • Použití nástřiku z tahače na autu (pouze v případě, že daný nástřik není součástí DLC)

 

Následující modifikace nejsou povolené na autech:

 

 • Zdvojení příslušenství (zahrnuje tzv. doplňkové hookups) a to i stejného typu
 • Použití částí z tahače nebo návěsu na autě s výjimkou nástřiků zmíněných výše

 

§3.4 - Podporované modifikace a příklady


Toto jsou podporované modifikace:

 

 

§3.5 - Zřeknutí se odpovědnosti


Ujistěte se, že všechny vámi používané modifikace jsou v souladu s těmito pravidly. Jste zodpovědní za všechny modifikace, které používáte. Pokud vaše modifikace vozidla budou porušovat tato pravidla, můžete být penalizovaní. Pokud si nejste jistí, zda-li je některá z vašich modifikací povolená či nikoliv, můžete se zeptat některého z členů týmu předtím, než vstoupíte do hry. Pokud modifikace, kterou používáte (bez ohledu na její původ), je příčinou ztráty kontroly nad vaším vozidlem a to vyústí v nehodu, jste odpovědný za tuto nehodu a můžete být náležitě potrestaní za bezohlednou jízdu.

 


 

§4 - Pravidla fóra

 

Na fóru platí jiný systém varování a trestů, můžete ho najít zde.

 

§4.1 - Příspěvky mimo téma


Neměli byste přidávat příspěvky, které se netýkají tématu nebo předchozích příspěvků.

 

§4.2 - Žádné zvýrazňování témat více než jednou za 3 dny/Zbytečné zvýrazňování


Zvýrazňovat témata lze pouze jednou za 3 dny. Navíc není povoleno zvýrazňovat témata zbytečně, např. pokud příspěvek nemá přidanou hodnotu v tématu s vaší VTC.

 

§4.3 - Popisný názvy témat

 

Nepoužívejte názvy jako “Pomozte mi” nebo “POMOC”, místo toho zkuste popsat obsah daného tématu. Pokud máte např. problém spojený s lagy ve hře, hrou nebo něčím podobným, zkuste použít typ názvu tématu, který tento problém popisuje. Příklady: Lagy ve hře? Použijte “Lagy ve hře” místo “POMOC”.

 

§4.4 - “Farmení” reputace


Nepoužívejte jiné účty k reagování na vlastní příspěvek nebo k tzv. “farmení” reakcí. Neptejte se svých přátel, aby vám zvedli reputaci. Pokud se domníváme a zjistíme, že dochází k tomuto tzv. “farmení” reputace, vyhrazujeme si právo resetovat vaší reputaci bez jakéhokoliv varování.

 

§4.5 - Obchod a prodej


Na tomto fóru není povoleno obchodování/nabízení zboží k prodeji či obchod/prodej s účty služby Steam nebo jiné služby (např. služby, které vyžadují zaplatit předplatné, TS3 servery, VPN, PTC, stránky s hazardem atd.). Toto však nezahrnuje oficiální stránky s prodejem her a nepoužité herní klíče.

 

§4.6 - Podpisy

 

 • Maximální velikost: 150px (Obsah přesahující výšku 150px se automaticky ořízne).
 • Maximální velikost použitých souborů: 150kb.

 

§4.7 - Animace

 

 • Blikající GIF obrázky jako profilový obrázek nejsou povolené.
 • Pohybující se GIF obrázky nebo jiné animace jsou povolený.

 

§4.8 - Kategorie/Účel příspěvku


Popis účelu každé kategorie lze nalézt v příslušné kategorii. Příspěvky nedodržující toto pravidlo mohou být přesunuty, skryty nebo i odstraněny. Pokud uživatel neustále zakládá vlákna ve špatných kategorií, bude buďto upozorněn, nebo dokonce obdrží varovný bod. Každá kategorie může mít svá odlišná pravidla/požadavky, která/které platí pouze pro ni. Kategorie s odlišnými pravidly/požadavky bude mít tuto informaci sdělenou v jejím popisku nebo v připnutém příspěvku/připnuté zprávě. Na podkategorie platí stejná pravidla a požadavky jako na hlavní kategorii, pokud-li není specifikováno jinak. Upozornění na formáty vláken v dané kategorii je provedeno stejnou cestou jako upozornění na jiná pravidla/požadavky dané kategorie. V kategoriích s přísnou moderací obdrží autoři zpráv, které se netýkají daného tématu, varovný bod bez předešlého varování a děje se tak pouze za cílem zajistit kvalitu informací v dané sekci. Tyto sekce budou označený jako [STRICT MODERATION] v popisku nebo názvu.

 


 

§5 - Návody a informace

 

§5.1 - Návody:


Dostal jsem ban, co můžu dál dělat?

Jak správně předjíždět (nebo být předjížděn)

Jak použít systém pro nahlášení

Návod na modifikaci auta

 

§5.2 - Automatické vyhození ze serveru


Odezva - Pokud je vaše odezva vyšší než 600ms, budete automaticky vyhozeni ze serveru, aby se zabránilo v tzv. desyncu s ostatními hráči. Tato kontrola odezvy se zakládá na průměrné hodnotě.
Mimo dosah klávesnice (AFK) - Být neaktivní déle než 10 minut.
Dvojitý návěs (ETS2) - Dvojité návěsy nejsou povolené v Belgii, Nizozemsku a západní části Německa. Pro konkrétnější mapu klikněte zde.
Auto s návěsem - Při použití návěsu u auta (s výjimkou karavanu) vyústí ve vyhození ze serveru.
Světla - Světla musí být vždy zapnutá v čase od 19:00 do 7:00.
Nepodporovaná příslušenství - Používání policejních příslušenství nebo jiných nepodporovaných příslušenství vyústí ve vyhození ze serveru.
Velký počet návěsů - Používání modifikované kombinace návěsů s více než 3 částmi pro ETS2 a 5 částmi pro ATS vyústí ve vyhození ze serveru bez ohledu na pozici na mapě.

 

§5.3 - Tým a TruckersMP


Členové týmu si vyhrazují právo vás kdykoliv podle potřeby vykázat z TruckersMP serverů. Pokud jste obdrželi trest, prosíme vás, abyste použili systém odvolání namísto psaní soukromých zpráv členům týmu. Členové tohoto týmu dělají vše zadarmo a servery a samotná modifikace jsou též bezplatný, v tomto smyslu je každý uživatel pouze hostem na serverech a jedná se o privilegium, které může být kdykoliv odstraněné. Žádná forma pronásledování nebo napadání vůči jakémukoliv uživateli nebo členovi týmu není povolená. Vyhrazujeme si právo vám kdykoliv na základě našeho rozhodnutí odepřít přístup k našim serverům. Berte také prosím na vědomí, že tvůrci TruckersMP modifikace nejsou propojený s SCS v žádné podobě nebo formě. Člen týmu TruckersMP může mít výjimku porušit tato pravidla v případě, kdy považuje toto porušení za nevyhnutelné pro vykonání jeho povinností.

 

§5.4 - Odvolání a podávání stížnosti

 

Pokud jste byli potrestaní, máte právo se odvolat na https://truckersmp.com/appeals. Pokud máte dojem, že vaše odvolání nebylo správně vyřízeno, nebo si budete chtít stěžovat na člena týmu, využijte našeho systému zpětné vazby. Vaše odvolání musí být ukončeno statusem Accepted, Modified nebo Declined. Systém zpětné vazby je vaše poslední možnost. Rozhodnutí vysoce postaveného člena týmu je definitivní a nedá se již proti němu odvolat. Důkaz, který byl součástí nahlášení, musí být k dispozici po celou dobu trvání trestu plus 1 měsíc. Není možné kontaktovat člena TruckersMP týmu ohledně trestu, jenž vypršel více jak před měsícem. 

 

§5.5 - Aktiva a logo TruckersMP


Naše aktiva, včetně našeho loga, jsou chráněná autorskými právy. Pro použití našeho loga musíte dodržet pokyny o obchodní značce.

 

§5.6 - Změna pravidel


TruckersMP může kdykoliv změnit tato pravidla. Používáním naší modifikace souhlasíte se všemi těmito pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá.

 

§5.7 - Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů


Souhlasením s těmito pravidel také souhlasíte s našimi smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

 

§5.8 - Odkazy na přídavná pravidla

 

Pravidla Discord serveru

Pravidla Facebook skupiny

 

Překlad se může trochu lišit od originální verze. Tým se bude vždy rozhodovat na základě originálních pravidel v angličtině.

 

 

Translated by @ShawnCZek and @Dominik (iFlufy)

 • Like 4
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×