Jump to content
Sign in to follow this  
Dominik [SK]

TruckersMP Rules [Czech] | TruckersMP Pravidla (09.11.2019)

Recommended Posts

truckersmp-logo.png

Oficiální pravidla

Naposledy upraveno 9. listopadu 2019

 

Poslední změny

 • 9. 11. 2019 - Aktualizovaná pravidla §1.2, §2.1, §2.8. Přidáno pravidlo §2.9. Aktualizováno záhlaví 5. části. Odebráno §5.1 (návody), aktualizován počet zbývajících pravidel v části 5.
 • 21. 10. 2019 - Aktualizovaná pravidla §2.8, §3.3, §3.6
 • 2. 10. 2019 - Přidáno „2.4.1 Patreon“ do zásad ochrany osobních údajů
 • 22. 09. 2019 - Aktualizovaná pravidla §3.4, §3.5
 • 11. 09. 2019 - Aktualizováno pravidlo §1.4, §2.8, §3.5, §3.6 a §3.7
 • 14. 08. 2019 - Aktualizována pravidla §1.4 a §3.5
 • 23. 07. 2019 - Přidáno pravidlo §4.9, aktualizováno pravidlo §4.6
 • 02. 07. 2019 - Velká aktualizace pravidel, mnoho upravených pravidel a pravidla pro save editing byla kompletně přepracována.
 • 02. 06. 2019 - Aktualizováno pravidlo §2.9 a §5.4
 • 13. 04. 2019 - Aktualizované pravidlo §1.4, §3.2, §5.4 a doplněno znění dopravních zákonů podle §2
 • 23. 03. 2019 - Přidáno pravidlo §1.9 a přepracována pravidla §3.1, §3.2, §3.3, §3.5
 • 03. 03. 2019 - Vráceno pravidlo §1.9
 • 20. 01. 2019 - Aktualizované pravidlo §1.5
 • 30. 12. 2018 - Aktualizované pravidlo §5.2
 • 18. 12. 2018 - Aktualizována pravidla §2.2, §2.4, §2.5, §3.3, §5.2, §5.4 a odstraněno pravidlo §2.7 "Auto s návěsem"
 • 10. 12. 2018 - Aktualizována pravidla §3.2, §4.3 a §4.4
 • 16. 11. 2018 - Aktualizované pravidlo §3.4
 • 17. 10. 2018 - Odstraněno pravidlo o přeložených odpovědích, dříve §4.9.
 • 12. 10. 2018 - Aktualizována pravidla §2.1, §2.5, §5.2 a odstraněno pravidlo o používání majáků v rušných oblastech.
 • 21. 9. 2018 - Aktualizována pravidla §1.4, §1.5, §2.5, §3.2, §3.3, §3.4, §3.5 a odstraněno pravidlo o používání místních modifikací.
 • 8. 9. 2018 - Aktualizována pravidla §1.3, §1.5, §1.7, §1.8, §5.8 a odstraněno pravidlo §4.10.
 • 29. 6. 2018 - Aktualizované pravidlo §2.1 a §3.1.
 • 7. 6. 2018 - V pravidle §5.5 zahrnuty pokyny pro obchodní značku.
 • 2. 4. 2018 - Masivní přepracování pravidel, mnoho pravidel přepsáno a byla přidána část o tzv. save editingu.
 • 18. 12. 2017 - Změněno pravidlo §4.2 týkající se kicků za ping tak, aby zahrnovalo všechny typy systémových kicků - §4.2 - Automatické vyhození ze serveru.

 

Obsah:

 • §1 - Všeobecná pravidla
 • §2 - Pravidla hry
 • §3 - Pravidla úpravy vozidel
 • §4 - Pravidla fóra
 • §5 - Návody & informace

 


 

§1 - Všeobecná pravidla

 

§1.1 - Účet


Každý uživatel je zodpovědný za svůj vlastní účet. Pokud budou pravidla porušená, bude účet, ze kterého došlo k tomuto prohřešku, penalizován, ať už v tu chvíli hrál kdokoliv.

 

§1.2 - Obcházení zákazu


Vytváření nebo používání jiného účtu k obcházení dočasného či permanentního zákazu. Pokud-li budou existovat důkazy o obcházení zákazu, zaměstnanci si vyhrazují právo kdykoliv penalizovat daného uživatele bez upozornění. Důkazy o obcházení zákazů nelze zveřejnit, protože obsahují důvěrné serverové informace.

 

§1.3 - Spamování nebo zneužívání


Jakékoliv zneužívání systému pro nahlašování nebo jiného komunikačního systému poskytnutého službou TruckersMP. To může zahrnovat, ale není omezeno na spamování, několikanásobné nahlašování jednoho uživatele se stejným důkazem a zneužívání systému pro zamýšlené účely. Spamování příspěvků na fóru/sociálních sítích nebo v chatu s nedostatečným či prázdným obsahem a nebo obsahem bez přidané hodnoty pro danou konverzaci je také klasifikováno jako zneužívání. Toto také zahrnuje, ale není limitováno na textový a hlasový chat ve hře, neustálé troubení, naše fórum, podporu, zpětnou vazbu, odvolání a nahlášení.

 

§1.4 - Nahlašování uživatelů

 

 • Poskytnuté důkazy nesmí být starší než 1 měsíc. Hlášení uživatelů s důkazy staršími než 1 měsíc povede k zákazu používání našeho nahlašovacího systému.
 • Spamování našeho nahlašovacího systému zbytečnými zprávami, zprávami používajícími nepřetržitý freecam (Kamera 0) k záznamu nebo podobně, může vést k zákazu v nahlašovacím systému.
 • Poskytnuté důkazy musí být k dispozici po celou dobu trvání zákazu plus 1 měsíc.
 • Hráč nemůže být nahlášen s důkazem, který nebyl pořízený vámi.
 • Při vytváření reportu je nutné přesně vyplnit všechna povinná pole.
 • Jakýkoli důkaz, který poskytnete, nesmí být žádným způsobem oříznut, retušován nebo rozmazán. Videa lze oříznout pouze časově.
 • Reporty o blokování, rammingu a jízdě v protisměru musí mít video důkaz. Screenshoty obvykle neukazují celý příběh ani rozsah problému.
 • Urážky v textovém chatu musí být nahlášeny spolu se snímkem celého otevřeného chatu.
 • Dotazování se některého člena týmu na přednostní vyřešení vašeho nahlášení je zakázáno.
 • Pokud byl webový report odmítnut, není dovoleno jej znovu vytvářet. Stížnost musí být adresována na tzv. Game Moderation Management prostřednictvím systému zpětné vazby.
 • Nahlášení člena týmu musí být provedeno skrz systém zpětné vazby.
 • Některé základní pokyny pro podávání zpráv naleznete v tomto příspěvku na fóru zde.

 

§1.5 - Nevhodné vyjadřování, komunikace a impersonace v jakékoliv podobě


Jakékoliv urážení ostatních uživatelů. Toto se vztahuje, ale není limitováno na rasismus, diskriminaci, diskuze/vyjadřování (extrémního) politického názoru, nelegální nebo nevhodné situace.

 

 • Slabé nadávky jako “idiot” nebo “noob” se normálně netrestají, pokud ovšem nedojde k jejich zneužívání.
 • Užívání sprostých slov i bez urážení je zakázaný. Zákaz/vyhození ze serveru bude udělen(o) podle daného člena týmu.
 • Chování, které může být považováno za vyhrožování uživateli naší služby, není povoleno.

 

Vydávání se za jiné uživatele, členy týmu, politické osobnosti, osoby zákona, představitelé a úřady jakéhokoli druhu nebo se nadřazovat nad ostatní. Toto může zahrnovat styl, jakým řídíte, textovou a hlasovou komunikaci, profilový obrázek, poznávací značky, uživatelské jméno a/nebo jmenovku. Profilové obrázky, uživatelská jména a jmenovky musí být vhodné, nesmí obsahovat nijak urážlivý obsah a nesmí obsahovat ani lehké urážky. Uživatelské jméno se musí skládat pouze z alfanumerických znaků, v opačném případě bude bez upozornění změněné.

 

 • Jakákoliv zmínka o drogách, jiných nelegálních substancí, pornografickým nebo sexuálním obsahu nebo jiné nezákonné záležitosti. Toto platí pro odkazy, profilové obrázky, podpisy (např. na fóru), jmenovky, nahrané obrázky nebo psaný obsah.

 

Sdílení osobních informací, včetně odkazů na různá sociální média, o ostatních uživatelích je zakázáno.
Dle dané situace sem mohou spadat i naše ostatní služby v rámci TruckersMP.

 

§1.6 - Zákony a pirátství

 

 • Jakékoliv porušování mezinárodních nebo lokálních zákonů, které by se mohly vztahovat i na TruckersMP, není povolené.
 • Není povolené sdílet, nahrávat nebo jinak propagovat pirátství skrz jakoukoliv naši platformu.

 

§1.7 - Pomocné moderování


Práce našich moderátorů je hledat a identifikovat prohřešky na našich platformách, kdy spravují TruckersMP komunitu. Neberte tyto záležitosti do svých vlastních rukou. Pokud najdete něco, co není v souladu s našimi pravidly, nahlaste prosím daný příspěvek, téma nebo uživatele přes odpovídající systém.

 

§1.8 - Podněcování


Není povoleno používat naše platformy k podněcování, nabádání nebo jiným způsobem ovlivňování ostatních uživatelů k porušování TruckersMP pravidel.

 

§1.9 - Nejasnost


Pokud se v pravidlech vyskytuje nejasnost nebo termíny, které by mohly vést k dvojí interpretaci, zákazy mohou být vydané na základě interpretace a souhlasu TruckersMP managementu. Jakákoliv nejednoznačnost spadá na stranu TruckersMP, ne individuálního hráče. Pokud je nám daná nejednoznačnost nahlášena, budeme pracovat na jejím odstranění. S mezerami v pravidlech je zacházeno stejně, zneužívání těchto mezer povede ke stejné penalizaci, jako by bylo porušené dané pravidlo - mezery v pravidlech by měly být nahlášené, ne zneužité.

 


 

§2 - Pravidla hry

 

Pravidla označená hvězdičkou (*) neplatí na serverech s označením ‘[Freeroam]’ v jejich názvu. Dopravní předpisy musí být dodržované stejně jako dopravní značení. To znamená, že evropské dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ETS2 a americké dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ATS. Nedodržování příslušných předpisů a značení může vést k penalizaci.

 

§2.1 - Hackování/Zneužívání chyb/funkcí - PERMANENT BAN

 

Použití jakéhokoli nástroje ke změně hraní, včetně, ale nejen, použití herní konzole, trainerů nebo cheatů, aby se obešel omezovač rychlosti, jump hack, no collision hack nebo něco podobného. Zneužití funkcí, jako je například ghost mode, způsobuje poškození ostatních při připojování k serverům.

 

§2.2 - Narážení*


Způsobení nehody s jinými hráči vědomě nebo kvůli nedbalosti. Pokoušení se o způsobení nehody najížděním směrem do ostatních vozidel.

 

§2.3 - Blokování*


Bránění v průjezdu ostatních hráčů, blokování sjezdů/vjezdů na dálnice nebo jiných silnic a cest a tak podobně.

 

§2.4 - Jízda v protisměru/Nepřiměřené předjíždění*


Jízda v protisměru. Předjíždění a podjíždění v zónách s příliš nízkými FPS nebo v zónách s větší hustotou dopravy, předjíždění vyúsťující v nehodu nebo tak podobně. Toto pravidlo také zahrnuje předjíždění na silnicích, kde je pouze jeden jízdní pruh v každém směru a kde existuje nadměrný provoz, jako je dopravní zácpa. Za zóny s větší hustotou dopravy jsou považovány ty s více než 25 hráči.

 

§2.5 - Nevhodná / Bezohledná jízda*


Nebezpečná jízda, která může vystavit ostatní hráče v nebezpečí, ježdění pozpátku, ignorování přednosti, závodění s ostatními hráči (výjimkou je závodní dráha v Arizoně), ignorování ostatních hráčů a pravidel. Jízda za hranicemi mapy. Toto zahrnuje oblasti, kam se hráč nemůže dostat pouhou jízdou. Zneužívání tzv. desyncu nebo rychlého ukládání za účelem poškození ostatních hráčů je zakázáno.

 

§2.6 - Nevhodné řízení konvojů / zneužívání automobilů*


Piloti konvojů nesmějí zpomalit, blokovat nebo řídit provoz, chovat se jako herní moderátor a jinak zneužívat pilotní lak. Není dovoleno úmyslně brát konvoj do vysoce zalidněné oblasti. To může zahrnovat (ale není omezeno na): Calais, Duisburg, silnici Calais-Duisburg nebo okolní oblasti.

 

§2.7 - Servery událostí


Všechna pravidla platí pro servery událostí, pokud nejsou schválená dočasná pravidla pro danou událost, která tato pravidla přepisují.

Požadavky pro server událostí najdete zde.

Dočasná pravidla pro události najdete zde.

 

§2.8 - Jak jsou řešený zákazy

 

 • První 3 vydané zákazy jsou na uvážení herního moderátora.
 • 4. zákaz je na 1 měsíc.
 • Pátý zákaz je na 3 měsíce.
 • Šestý zákaz je trvalý bez šance na zrušení.

 

Jakékoli bany starší 12 měsíců v době vydání nového banu jsou ignorovány. Tohle dvanáctiměsíční období je obdobím na rozmyšlenou. Prodloužení zákazu je založeno na aktivních banech (mladších 12 měsíců) v době vypršení platnosti a nebude se měnit, pokud ban přesáhne 12 měsíců, dokud je zákaz aktivní. Pokud máte v historii zákazů alespoň dva bany stejné délky, rozšíří herní moderátoři váš zákaz na další délku zákazu historie, bez ohledu na to, kolik banů jste v posledním roce měli. Bany, které jsou prodlouženy z důvodu, že se jedná o váš 4., 5. nebo 6. zákaz, nelze odstranit, jsou přísně 1 měsíc, 3 měsíce a trvalé.
 

§2.9 - Zákazy vydávané herním managementem

 

Pokud se herní management (Game Management) domnívá, že se uživatel připojí k TruckersMP pouze za účelem porušení pravidel, lze „§2.8 - Jak jsou řešeny zákazy“ obejít a délka zákazu tak bude na uvážení herního managementu. Další tresty mohou být uděleny po pokusech vyhnout se zákazům vytvořením nových účtů nebo autorskými právy požadovat důkazy o zákazu nebo něco podobného. V souladu s našimi smluvními podmínkami mají zaměstnanci možnost znovu použít důkazy zaslané v našich reportech. Ve zvláštních případech si herní management vyhrazuje právo ponechat si důkazy o zákazu po přezkoumání zabanovaného hráče.
 


 

§3 - Pravidla úpravy vozidel

 

§3.1 - Míchání částí vozidla


Není dovoleno kombinovat díly mezi kamionem, návěsem a automobilem. Jakékoli části kamionu lze použít na jakémkoli kamionu, jakékoli části návěsu mohou být použity na jakémkoli návěsu - není ale dovoleno používat žádné části kamionu na návěsu nebo viceversa.

 

§3.2 - Interiérové a exteriérové předměty


Není dovoleno používat v interiéru předměty určené pro zevnějšek, ani předměty určené pro interiér vnějšku.

 

§3.3 - Plovoucí a ořezové části*

 

Není dovoleno používat části, které se vznášejí z kamionu nebo návěsu, jako jsou modely plovoucího nákladu (i když se vznáší pouze jeden objekt v modelu). Není dovoleno používat žádné části, které způsobují vzájemné proklenutí modelů, jako je například model nákladu, který se sklouzne kabinou kamionu - jsou povoleny drobné výstřižky, například mezi částmi hybridního kamionu. Použití duplicitních dílů k propojení plovoucího nárazníku s kamionem není povoleno.

 

§3.4 - Kombinace návěsů*

 

Je povoleno používat pouze kombinaci návěsu, která je v každé hře výchozí. Přesné použití návěsů a nákladů není v tomto pravidle jednoznačné a lze je volně míchat. Maximální délka jakékoli kombinace návěsu nesmí překročit délku nejdelší výchozí kombinace („HCT“ pro ETS2 a „Turnpike Double“ pro ATS, viz obrázky níže) - použití delšího návěsu na jakékoli kombinaci je povoleno, pokud je v rámci této délky.

 

Povolené kombinace pro ETS2 (styly a velikosti se budou lišit)

tajmAMp.png

Povolené kombinace pro ATS (styly a velikosti se budou lišit)

7SyB6vT.png

§3.5 - Ovlivňování ostatních hráčů


Pokud se zjistí, že používaná modifikace ovlivňuje ostatní hráče, můžete být zabanováni a požádáni o její odstranění. To zahrnuje modifikace, které způsobují ztrátu kontroly nad vozidlem a / nebo návěsem a způsobují kolizi. Na vozidle / návěsu máte povoleno celkem 10 duplikátů dílů nebo světel - což se počítá na vozidlo a ne na slot. Podle tohoto pravidla není povoleno ani velké množství duplikovaných trubek, aby byl váš vůz hlasitější. Tónovaná světla vytvářená prostřednictvím duplikátů nejsou povolena. Hmotnost nákladu musí být 0 nebo vyšší, záporná hmotnost nákladu není povolena.

 

§3.6 - Majáky a klaksony


Světla majáků jsou povolena pouze ve výchozích polohách - na střeše kamionů nebo na vyhrazeném slotu na zadní straně návěsů, které je nesou (nikoli štěrbiny nárazníku). Problémy může způsobovat také velké množství blikajících světel, a proto se na ně může vztahovat toto pravidlo. Trubky jsou povoleny pouze na výchozí pozice.


§3.7 - Návěsy DLC s těžkým nákladem (Heavy Cargo DLC)


Návěsy z DLC Heavy Cargo v obou hrách musí být pouze ve svých výchozích kombinacích. Nákladní výměny s jinými návěsy jsou povoleny, ale tyto návěsy se nesmí používat v kombinaci dvou a tří přívěsů, než je výchozí. Součástí je ATS „Forest Machinery“ DLC. Nákladní modely mohou být použity v jakékoli kombinaci, pokud jsou v souladu s pravidly §3.3 a §3.4, avšak návěsy samotné nejsou povoleny v žádné upravené kombinaci.

 

§3.8 - ATS „Sedlové nákladní automobily“

 

Návěsy tzv. "saddle-mounted truck" v ATS musí být pouze ve výchozí kombinaci, tyto návěsy nesmí být použity v kombinaci dvou a tří přívěsů, která není výchozí.

 

§3.9 - Zřeknutí se odpovědnosti

 

Ujistěte se, že všechny používané modifikace jsou v souladu s těmito pravidly. Jste zodpovědní za všechny změny, které se rozhodnete použít. Pokud jsou vaše úpravy v rozporu s těmito pravidly, můžete čelit trestu. Pokud si nejste jisti, zda je vaše modifikace povolena nebo ne, zeptejte se zaměstnanců před vstupem do hry. Pokud zjistíte, že způsob, který používáte (bez ohledu na původ), je příčinou toho, že ztratíte kontrolu nad vozidlem a srazíte se s jiným hráčem, můžete být bezohledně potrestáni.

 


 

§4 - Pravidla fóra

 

Na fóru platí jiný systém varování a trestů, můžete ho najít zde.

 

§4.1 - Příspěvky mimo téma


Neměli byste přidávat příspěvky, které se netýkají tématu nebo předchozích příspěvků.

 

§4.2 - Žádné zvýrazňování témat více než jednou za 3 dny/Zbytečné zvýrazňování


Zvýrazňovat témata lze pouze jednou za 3 dny. Navíc není povoleno zvýrazňovat témata zbytečně, např. pokud příspěvek nemá přidanou hodnotu v tématu s vaší VTC.

 

§4.3 - Popisný názvy témat

 

Nepoužívejte názvy jako “Pomozte mi” nebo “POMOC”, místo toho zkuste popsat obsah daného tématu. Pokud máte např. problém spojený s lagy ve hře, hrou nebo něčím podobným, zkuste použít typ názvu tématu, který tento problém popisuje. Příklady: Lagy ve hře? Použijte “Lagy ve hře” místo “POMOC”.

 

§4.4 - “Farmení” reputace


Nepoužívejte jiné účty k reagování na vlastní příspěvek nebo k tzv. “farmení” reakcí. Neptejte se svých přátel, aby vám zvedli reputaci. Pokud se domníváme a zjistíme, že dochází k tomuto tzv. “farmení” reputace, vyhrazujeme si právo resetovat vaší reputaci bez jakéhokoliv varování.

 

§4.5 - Obchod a prodej


Na tomto fóru není povoleno obchodování/nabízení zboží k prodeji či obchod/prodej s účty služby Steam nebo jiné služby (např. služby, které vyžadují zaplatit předplatné, TS3 servery, VPN, PTC, stránky s hazardem atd.). Toto však nezahrnuje oficiální stránky s prodejem her a nepoužité herní klíče.

 

§4.6 - Obrázky v podpisech

 

Ve svém podpisu lze používat více obrázků, avšak velikost stahování všech obrázků nesmí přesáhnout 150kb.
Obrázky nemohou přesáhnout velikost 150 pixelů. Jakýkoli podpis, který nebude respektovat dva výše uvedené body, bude odstraněn bez předchozího upozornění nebo varování.

 

§4.7 - Animace

 

 • Blikající GIF obrázky jako profilový obrázek nejsou povolené.
 • Pohybující se GIF obrázky nebo jiné animace jsou povolený.

 

§4.8 - Kategorie/Účel příspěvku


Popis účelu každé kategorie lze nalézt v příslušné kategorii. Příspěvky nedodržující toto pravidlo mohou být přesunuty, skryty nebo i odstraněny. Pokud uživatel neustále zakládá vlákna ve špatných kategorií, bude buďto upozorněn, nebo dokonce obdrží varovný bod. Každá kategorie může mít svá odlišná pravidla/požadavky, která/které platí pouze pro ni. Kategorie s odlišnými pravidly/požadavky bude mít tuto informaci sdělenou v jejím popisku nebo v připnutém příspěvku/připnuté zprávě. Na podkategorie platí stejná pravidla a požadavky jako na hlavní kategorii, pokud-li není specifikováno jinak. Upozornění na formáty vláken v dané kategorii je provedeno stejnou cestou jako upozornění na jiná pravidla/požadavky dané kategorie. V kategoriích s přísnou moderací obdrží autoři zpráv, které se netýkají daného tématu, varovný bod bez předešlého varování a děje se tak pouze za cílem zajistit kvalitu informací v dané sekci. Tyto sekce budou označený jako [STRICT MODERATION] v popisku nebo názvu.

 

§4.9 - Překlad obsahu do jiných jazyků

 

Oficiální obsah může překládat pouze samotný personál, přesněji překladatelský tým, aby byla zajištěna dobrá kvalita překladů. Pokud přeložené téma nedává smysl, nebo je překládáno pomocí překladatelských nástrojů (např. Google), vyhrazuje si moderátorský tým (Forum Moderation Team) právo tato témata odstranit / skrýt.
Znamená to to, že stále máte možnost překládat obsah komunity do jiného jazyka, pokud si přeložené téma zachová původní kvalitu i po překladu.

 


 

§5 Zřeknutí se odpovědnosti a informace

 

§5.1 - Automatické vyhození ze serveru


Odezva - Pokud je vaše odezva vyšší než 600ms, budete automaticky vyhozeni ze serveru, aby se zabránilo v tzv. desyncu s ostatními hráči. Tato kontrola odezvy se zakládá na průměrné hodnotě.
Mimo dosah klávesnice (AFK) - Být neaktivní déle než 10 minut.
Auto s návěsem - Při použití návěsu u auta (s výjimkou karavanu) vyústí ve vyhození ze serveru.
Světla - Světla musí být vždy zapnutá v čase od 19:00 do 7:00.
Nepodporovaná příslušenství - Používání policejních příslušenství nebo jiných nepodporovaných příslušenství vyústí ve vyhození ze serveru.
Velký počet návěsů - Používání modifikované kombinace návěsů s více než 3 částmi pro ETS2 a 5 částmi pro ATS vyústí ve vyhození ze serveru bez ohledu na pozici na mapě.

 

§5.2 - Tým a TruckersMP


Členové týmu si vyhrazují právo vás kdykoliv podle potřeby vykázat z TruckersMP serverů. Pokud jste obdrželi trest, prosíme vás, abyste použili systém odvolání namísto psaní soukromých zpráv členům týmu. Členové tohoto týmu dělají vše zadarmo a servery a samotná modifikace jsou též bezplatný, v tomto smyslu je každý uživatel pouze hostem na serverech a jedná se o privilegium, které může být kdykoliv odstraněné. Žádná forma pronásledování nebo napadání vůči jakémukoliv uživateli nebo členovi týmu není povolená. Vyhrazujeme si právo vám kdykoliv na základě našeho rozhodnutí odepřít přístup k našim serverům. Berte také prosím na vědomí, že tvůrci TruckersMP modifikace nejsou propojený s SCS v žádné podobě nebo formě. Člen týmu TruckersMP může mít výjimku porušit tato pravidla v případě, kdy považuje toto porušení za nevyhnutelné pro vykonání jeho povinností.

 

§5.3 - Odvolání a podávání stížností

 

Pokud jste byli potrestaní, máte právo se odvolat na https://truckersmp.com/appeals. Pokud máte dojem, že vaše odvolání nebylo správně vyřízeno, nebo si budete chtít stěžovat na člena týmu, využijte našeho systému zpětné vazby. Vaše odvolání musí být ukončeno statusem Accepted, Modified nebo Declined. Systém zpětné vazby je vaše poslední možnost. Rozhodnutí vysoce postaveného člena týmu je definitivní a nedá se již proti němu odvolat. Důkaz, který byl součástí nahlášení, musí být k dispozici po celou dobu trvání trestu plus 1 měsíc. Není možné kontaktovat člena TruckersMP týmu ohledně trestu, jenž vypršel více jak před měsícem. 

 

§5.4 - Aktiva a logo TruckersMP


Naše aktiva, včetně našeho loga, jsou chráněná autorskými právy. Pro použití našeho loga musíte dodržet pokyny o obchodní značce.

 

§5.5 - Změna pravidel


TruckersMP může kdykoliv tato pravidla změnit. Používáním naší modifikace souhlasíte se všemi těmito pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá!

 

§5.6 - Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů


Souhlasem s těmito pravidel také souhlasíte s našimi smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů.

 

§5.7 - Odkazy na přídavná pravidla

 

Pravidla Discordu

Pravidla Facebook skupiny

 

*****

Překlad se může od originální verze trochu lišit. Tým se bude vždy rozhodovat na základě originálních pravidel v angličtině.

Přeloženo / Translated by @ShawnCZek, @Dominik (iFlufy) & @QF_Giulia

 • Like 3
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...