Jump to content

Crash gry po dołączeniu


Derpik
 Share

Recommended Posts

Nie używam żadnej modyfikacjii, a save'y na moim profilu edytowałem lecz drazu po tym je usuwałem. A jeśli chodzi o to co wyskakuje przy crashu to jedynie że wystąpił błąd i zapytanie czy ma to wysłać do moderatorów.     O to mój crash.log

Spoiler

 

-----------------------------------------------
Crash log 30.09.2018, 16:14:38
Game name: Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, version: 0.2.2.5.2, renderer: dx9
OS: Windows 10, NT: 10.0
CPU[1/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[2/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[3/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[4/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz

AvailMEM Virt:134210543MB Phys:3344MB Total:134213887MB
TotalMEM Virt:134217727MB Phys:8075MB Total:134225802MB

Exe base address: 00007FF72D8F0000
Exception address: 00007FF72DA36FA1
Exception code: C0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
Exception flags: 0
Module file name: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
Address without base: 0000000000146FA1

RAX: 00000223029AD270
RCX: 0000022302BD65A0
RDX: 000000000000000E
RBX: 0000000000000000
RBP: 0000000000000000
RSI: 00000000000044C6
RDI: 0000022302BD65A0
R8:  0000022303556620
R9:  0000000000000001
R10: 0000000000000001
R11: 0000005F467FF990
R12: 000000000000001C
R13: 0000000000000018
R14: 00000223029AD270
R15: 00007FF72EB039B0
CS:RIP: 0033:00007FF72DA36FA1
SS:RSP: 002B:0000005F467FFB70
DS: 002B 
ES: 002B 
FS: 0053 
GS: 002B 
EFlags: 10246 
XMM0: 0000000000000000:000000004315E922 
XMM1: 0000000000000000:000000003C903A75 
XMM2: 0000000000000000:000000003F9AC937 
XMM3: 000000003F9AC937:3F09B2DA3F4CCCCE 
XMM4: 3F45F0DB00000000:000000003F2257F1 
XMM5: 0000000000000000:3F45F0DB00000000 
XMM6: 0000000000000000:00000000358637BD 
XMM7: 0000000000000000:000000003C903A75 
XMM8: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM9: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM10: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM11: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM12: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM13: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM14: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM15: 0000000000000000:0000000000000000 


EIP bytecode:
  60 E8 09 52 45 00 48 8B 08 48 85 C9 48 0F 45 D9
> 48 8B 03 0F 28 CF 48 8B CB FF 90 88 00 00 00 49
  8B 8E 88 0C 00 00 48 8B 01 FF 90 D8 00 00 00 49


Call stack:
         Address             Frame              Base                Module  Additional
00007FF72DA36FA1  0000005F467FFBC0  0000000000146FA1       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF72D9EA0F4  0000005F467FFC20  00000000000FA0F4       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF72D957EB8  0000005F467FFC60  0000000000067EB8       eurotrucks2.exe  N/A
00007FFE305BD154  0000005F467FFCA0  000000000051D154       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFE305BE760  0000005F467FFCA8  000000000051E760       core_ets2mp.dll  N/A


Stack:
  70 D2 9A 02 23 02 00 00 F2 D0 DE 2D F7 7F 00 00 08 FA 82 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  10 FB 7F 46 5F 00 00 00 10 FB 7F 46 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40 B9 B0 02 23 02 00 00 76 C0 A2 2D F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  BD 37 86 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 65 BD 02 23 02 00 00 80 6F A3 2D F7 7F 00 00
> 8E 74 EF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 65 55 03 23 02 00 00 C6 44 00 00 00 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 65 55 03 23 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 F4 A0 9E 2D F7 7F 00 00
  8E 74 EF 08 00 00 00 00 78 D2 9A 02 23 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 C8 6D 03 23 02 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00
  00 DE B8 2E F7 7F 00 00 B0 FD 7F 46 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 7E 95 2D F7 7F 00 00
  F0 78 78 2E F7 7F 00 00 B8 C8 6D 03 23 02 00 00 C6 44 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
  00 76 78 2E F7 7F 00 00 64 78 78 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 D1 5B 30 FE 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 01 23 02 00 00 5B 26 BD 81 FE 7F 00 00
  00 7D 95 2D F7 7F 00 00 D0 EC 7F 46 5F 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 60 E7 5B 30 FE 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 38 63 01 23 02 00 00 0A 00 00 00 65 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 EB 6A 02 23 02 00 00
  5E 27 00 00 00 00 00 00 34 A2 64 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B8 FD 7F 46 5F 00 00 00 5E 85 64 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 FD 7F 46 5F 00 00 00
  80 79 95 2D F7 7F 00 00 78 FD 7F 46 5F 00 00 00 B3 27 00 00 00 00 00 00 B6 89 64 2E F7 7F 00 00
  D0 2D 74 2E F7 7F 00 00 10 79 95 2D F7 7F 00 00 B1 27 00 00 00 00 00 00 B8 FD 7F 46 5F 00 00 00

Modules:
00007FF72D8F0000 01473000 00007FF72ED37310 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
00007FFE81BC0000 001E1000 0000000000000000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
00007FFE7F5D0000 000B2000 00007FFE7F5E30C0 C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
00007FFE7E060000 00273000 00007FFE7E067FA0 C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
00007FFE7FBD0000 01440000 00007FFE7FCAF8D0 C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
0000000071A10000 00037000 0000000071A18624 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\steam_api64.dll
00007FFE813F0000 0009E000 00007FFE813F77E0 C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
00007FFE81800000 000A1000 00007FFE81811B60 C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
00007FFE7F870000 0005B000 00007FFE7F87EAB0 C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
00007FFE7ECF0000 00049000 00007FFE7ED01CD0 C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
00007FFE81490000 00124000 00007FFE81499F70 C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
00007FFE7DF60000 000FA000 00007FFE7DF66F50 C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
00007FFE81010000 000A9000 00007FFE8104D310 C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
00007FFE810C0000 00323000 00007FFE811923C0 C:\WINDOWS\System32\combase.dll
00007FFE7EE00000 0007A000 00007FFE7EE391D0 C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
00007FFE7E5E0000 0070D000 00007FFE7E75A930 C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
00007FFE7F8E0000 00051000 00007FFE7F8EA010 C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
00007FFE7F4D0000 00028000 00007FFE7F4D4070 C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
00007FFE7EE80000 00192000 00007FFE7EEB3C90 C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
00007FFE7ED40000 0009F000 00007FFE7ED50860 C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
00007FFE819C0000 00190000 00007FFE819DBB30 C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
00007FFE7EDE0000 00020000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
00007FFE7DEF0000 00011000 00007FFE7DEF3B00 C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
00007FFE7DF40000 0001F000 00007FFE7DF46560 C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
00007FFE7DEA0000 0004C000 00007FFE7DEA3630 C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
00007FFE7DF10000 0000A000 00007FFE7DF12E00 C:\WINDOWS\System32\FLTLIB.DLL
00007FFE7F690000 00151000 00007FFE7F6B3BA0 C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
00007FFE7F500000 000C2000 00007FFE7F5188D0 C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
00007FFE7FB60000 0006C000 00007FFE7FB772B0 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
00007FFE818B0000 000ED000 00007FFE818B2050 C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll
00007FFE7F080000 0044B000 00007FFE7F0A8D30 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
00007FFE722A0000 00269000 00007FFE7230BFE0 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.17134.285_none_fb4297e330656775\COMCTL32.dll
00007FFE707C0000 00007000 00007FFE707C1190 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIMG32.dll
00007FFE7C100000 00023000 00007FFE7C1035A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
00007FFE7C0D0000 0002A000 00007FFE7C0D5010 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmmbase.dll
00007FFE815C0000 0002D000 00007FFE815C1640 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
00007FFE300A0000 00D9D000 00007FFE30E3A460 C:\ProgramData\TruckersMP\core_ets2mp.dll
00007FFE81B50000 00008000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\Normaliz.dll
00007FFE7F020000 0005F000 00007FFE7F03CA90 C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll
00007FFE703E0000 0000A000 00007FFE703E1300 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
00007FFE703D0000 0000C000 00007FFE703D2490 C:\WINDOWS\SYSTEM32\secur32.dll
00007FFE7DDD0000 00030000 00007FFE7DDDF9A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SSPICLI.DLL
00007FFE7D440000 00038000 00007FFE7D44BC80 C:\WINDOWS\SYSTEM32\Iphlpapi.dll
00007FFE7F8D0000 00008000 00007FFE7F8D1F40 C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
00007FFE780B0000 0001A000 00007FFE780B2410 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
00007FFE2F210000 00E82000 00007FFE2FA9F39C C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient64.dll
00007FFE7E390000 001E2000 00007FFE7E3ECE80 C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
00007FFE7DF20000 00012000 00007FFE7DF258B0 C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
00007FFE819A0000 0001D000 00007FFE819A2B60 C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll
00007FFE81650000 00008000 00007FFE81651080 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
00007FFE7D720000 00066000 00007FFE7D7312C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSWSOCK.dll
00007FFE521F0000 0007A000 00007FFE52212F84 C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s64.dll
00007FFE519C0000 00172000 00007FFE519DEDFC C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s64.dll
00007FFE7D920000 0000B000 00007FFE7D921E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL
00007FFE7C3D0000 00098000 00007FFE7C3F4800 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
00007FFE3D950000 00185000 00007FFE3DA0B570 C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer64.dll
00007FFE54B40000 00043000 00007FFE54B4A7E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
00007FFE74E50000 00079000 00007FFE74E9C1E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\inputhost.dll
00007FFE7BB00000 000DA000 00007FFE7BB45C30 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
00007FFE796E0000 0014D000 00007FFE7970A6F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
00007FFE79830000 0031E000 00007FFE798986E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
00007FFE7CF90000 00031000 00007FFE7CF971F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
00007FFE7CBD0000 0000C000 00007FFE7CBD1CB0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
00007FFE7DCB0000 00027000 00007FFE7DCB69C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
00007FFE7E580000 00057000 00007FFE7E590EB0 C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
00007FFE72040000 00010000 00007FFE72047330 C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
00007FFE7F940000 00175000 00007FFE7F986F70 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
00007FFE7C630000 00029000 00007FFE7C6325C0 C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll
00007FFE74ED0000 00097000 00007FFE74EF9980 C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll
00007FFE75BB0000 000DC000 00007FFE75BE9740 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winhttp.dll
00007FFE791E0000 00016000 00007FFE791E2160 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
00007FFE7D8D0000 00017000 00007FFE7D8D4C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
00007FFE7D2A0000 00033000 00007FFE7D2AB560 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
00007FFE7DA00000 00025000 00007FFE7DA088D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
00007FFE4C170000 00197000 00007FFE4C1B50A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
00007FFE4F3D0000 0253D000 00007FFE4F52B354 C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdumdim64.dll
00007FFE7CC60000 000BB000 00007FFE7CC849C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DXGI.dll
00007FFE7FAC0000 000A0000 00007FFE7FAC3CF0 C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
00007FFE78400000 00011000 00007FFE784026D0 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
00007FFE782F0000 00083000 00007FFE78306E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll
00007FFE758D0000 00014000 00007FFE758D1790 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
00007FFE758F0000 000F2000 00007FFE75921BD0 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
00007FFE743B0000 00A3F000 00007FFE74446DFC C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdusc64.dll
00007FFE7B8C0000 0019C000 00007FFE7B927DE0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dcomp.dll
00007FFE57900000 00075000 00007FFE57938DB8 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\swopenal32.dll
00007FFE78380000 00076000 00007FFE783A09E0 C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
00007FFE7A810000 001B4000 00007FFE7A8580A0 C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
00007FFE52E20000 0008F000 00007FFE52E27210 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dsound.dll
00007FFE54A00000 0012C000 00007FFE54A127B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
00007FFE79F50000 0000A000 00007FFE79F51000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
00007FFE7C220000 0008B000 00007FFE7C2347E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll
00007FFE53640000 0004A000 00007FFE53641F90 C:\Windows\System32\dlnashext.dll
00007FFE67740000 00063000 00007FFE6777B5C0 C:\Windows\System32\PlayToDevice.dll
00007FFE72510000 0001E000 00007FFE725250A0 C:\Windows\System32\DevDispItemProvider.dll
00007FFE78240000 0000B000 00007FFE78241DB0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINNSI.DLL
00007FFE775A0000 0069B000 00007FFE775B3090 C:\Windows\System32\OneCoreUAPCommonProxyStub.dll
00007FFE7A5E0000 00036000 00007FFE7A5E8300 C:\WINDOWS\System32\netprofm.dll
00007FFE78500000 0000E000 00007FFE78501410 C:\WINDOWS\System32\npmproxy.dll
00007FFE538A0000 001E1000 00007FFE538A2F80 C:\WINDOWS\system32\wpdshext.dll
00007FFE70430000 0019A000 00007FFE70481E60 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.17134.285_none_2c2d8ac88af7e143\gdiplus.dll
00007FFE74F70000 00114000 00007FFE74F9EFD0 C:\Windows\System32\Windows.UI.dll
00007FFE4D940000 002D4000 00007FFE4D94D454 C:\Users\ender\AppData\Roaming\discord\0.0.301\modules\discord_hook\14\DiscordHook64.dll
00007FFE7DDA0000 00028000 00007FFE7DDA4BA0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
00007FFE7AB90000 0042F000 00007FFE7ADEE660 C:\WINDOWS\SYSTEM32\D3DCompiler_47.dll
00007FFE5C520000 00044000 00007FFE5C5279F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv
00007FFE69480000 00009000 00007FFE69481C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll
00007FFE753E0000 0000D000 00007FFE753E44B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv
00007FFE711C0000 0001C000 00007FFE711C3500 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
00007FFE73850000 0000A000 00007FFE73851750 C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll
00007FFE7D480000 000BE000 00007FFE7D4A9350 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
00007FFE70EB0000 00072000 00007FFE70EB4E80 C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
00007FFE70D20000 0000A000 00007FFE70D21470 C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
00007FFE7D1E0000 00079000 00007FFE7D1FB040 C:\WINDOWS\system32\schannel.DLL
00007FFE683B0000 00014000 00007FFE683B1A40 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mskeyprotect.dll
00007FFE7D9D0000 00026000 00007FFE7D9D8980 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
00007FFE7D990000 00036000 00007FFE7D9914D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
00007FFE68520000 00021000 00007FFE685271E0 C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
00007FFE77270000 00016000 00007FFE77271A60 C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
00007FFE77250000 0001A000 00007FFE772522B0 C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
00007FFE7A9D0000 00019000 00007FFE7A9D55F0 C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
00007FFE780A0000 0000E000 00007FFE780A13C0 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
00007FFE77230000 00015000 00007FFE77238960 C:\WINDOWS\System32\wshbth.dll
00007FFE6DE40000 001C9000 00007FFE6DE48C10 C:\WINDOWS\System32\dbghelp.dll

-----------------------------------------------
Crash log 30.09.2018, 16:24:55
Game name: Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, version: 0.2.2.5.2, renderer: dx9
OS: Windows 10, NT: 10.0
CPU[1/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[2/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[3/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[4/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz

AvailMEM Virt:134210847MB Phys:3833MB Total:134214680MB
TotalMEM Virt:134217727MB Phys:8075MB Total:134225802MB

Exe base address: 00007FF72D8F0000
Exception address: 00007FF72DA36FA1
Exception code: C0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
Exception flags: 0
Module file name: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
Address without base: 0000000000146FA1

RAX: 000001F450CA8C30
RCX: 000001F450F5CF70
RDX: 000000000000000E
RBX: 0000000000000000
RBP: 0000000000000000
RSI: 0000000000004135
RDI: 000001F450F5CF70
R8:  000001F4517B45D0
R9:  000000EB084FFA20
R10: 0000000000000002
R11: 000000EB084FFA40
R12: 000000000000001C
R13: 0000000000000018
R14: 000001F450CA8C30
R15: 00007FF72EB039B0
CS:RIP: 0033:00007FF72DA36FA1
SS:RSP: 002B:000000EB084FFBE0
DS: 002B 
ES: 002B 
FS: 0053 
GS: 002B 
EFlags: 10246 
XMM0: 0000000000000000:000000004368986E 
XMM1: 0000000000000000:000000003C88BFC2 
XMM2: 0000000000000000:00000000348A4546 
XMM3: 0000000000000000:000000003F7FFFFE 
XMM4: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM5: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM6: 0000000000000000:00000000358637BD 
XMM7: 0000000000000000:000000003C88BFC2 
XMM8: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM9: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM10: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM11: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM12: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM13: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM14: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM15: 0000000000000000:0000000000000000 


EIP bytecode:
  60 E8 09 52 45 00 48 8B 08 48 85 C9 48 0F 45 D9
> 48 8B 03 0F 28 CF 48 8B CB FF 90 88 00 00 00 49
  8B 8E 88 0C 00 00 48 8B 01 FF 90 D8 00 00 00 49


Call stack:
         Address             Frame              Base                Module  Additional
00007FF72DA36FA1  000000EB084FFC30  0000000000146FA1       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF72D9EA0F4  000000EB084FFC90  00000000000FA0F4       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF72D957EB8  000000EB084FFCD0  0000000000067EB8       eurotrucks2.exe  N/A
00007FFE305BD154  000000EB084FFD10  000000000051D154       core_ets2mp.dll  N/A
00007FFE305BE760  000000EB084FFD18  000000000051E760       core_ets2mp.dll  N/A


Stack:
  30 8C CA 50 F4 01 00 00 F2 D0 DE 2D F7 7F 00 00 08 FA 82 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 FB 4F 08 EB 00 00 00 80 FB 4F 08 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 FB DC 50 F4 01 00 00 76 C0 A2 2D F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  BD 37 86 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 CF F5 50 F4 01 00 00 80 6F A3 2D F7 7F 00 00
> E7 1F DD 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 45 7B 51 F4 01 00 00 35 41 00 00 00 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  10 45 7B 51 F4 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 F4 A0 9E 2D F7 7F 00 00
  E7 1F DD 0D 00 00 00 00 38 8C CA 50 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 CF 8E 51 F4 01 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00
  00 DE B8 2E F7 7F 00 00 20 FE 4F 08 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 7E 95 2D F7 7F 00 00
  F0 78 78 2E F7 7F 00 00 18 CF 8E 51 F4 01 00 00 35 41 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
  00 76 78 2E F7 7F 00 00 64 78 78 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 D1 5B 30 FE 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 94 4F F4 01 00 00 5B 26 BD 81 FE 7F 00 00
  00 7D 95 2D F7 7F 00 00 50 ED 4F 08 EB 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 60 E7 5B 30 FE 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DB 37 94 4F F4 01 00 00 0A 00 00 00 65 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 F4 9F 50 F4 01 00 00
  5E 27 00 00 00 00 00 00 34 A2 64 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  28 FE 4F 08 EB 00 00 00 5E 85 64 2E F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 4F 08 EB 00 00 00
  80 79 95 2D F7 7F 00 00 E8 FD 4F 08 EB 00 00 00 B3 27 00 00 00 00 00 00 B6 89 64 2E F7 7F 00 00
  D0 2D 74 2E F7 7F 00 00 10 79 95 2D F7 7F 00 00 B1 27 00 00 00 00 00 00 28 FE 4F 08 EB 00 00 00

Modules:
00007FF72D8F0000 01473000 00007FF72ED37310 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
00007FFE81BC0000 001E1000 0000000000000000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
00007FFE7F5D0000 000B2000 00007FFE7F5E30C0 C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
00007FFE7E060000 00273000 00007FFE7E067FA0 C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
00007FFE7C220000 0008B000 00007FFE7C2347E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll
00007FFE7FBD0000 01440000 00007FFE7FCAF8D0 C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
0000000071A10000 00037000 0000000071A18624 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\steam_api64.dll
00007FFE813F0000 0009E000 00007FFE813F77E0 C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
00007FFE81800000 000A1000 00007FFE81811B60 C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
00007FFE7F870000 0005B000 00007FFE7F87EAB0 C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
00007FFE7ECF0000 00049000 00007FFE7ED01CD0 C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
00007FFE81490000 00124000 00007FFE81499F70 C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
00007FFE7DF60000 000FA000 00007FFE7DF66F50 C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
00007FFE81010000 000A9000 00007FFE8104D310 C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
00007FFE810C0000 00323000 00007FFE811923C0 C:\WINDOWS\System32\combase.dll
00007FFE7EE00000 0007A000 00007FFE7EE391D0 C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
00007FFE7E5E0000 0070D000 00007FFE7E75A930 C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
00007FFE7F8E0000 00051000 00007FFE7F8EA010 C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
00007FFE7F4D0000 00028000 00007FFE7F4D4070 C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
00007FFE7EE80000 00192000 00007FFE7EEB3C90 C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
00007FFE7ED40000 0009F000 00007FFE7ED50860 C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
00007FFE819C0000 00190000 00007FFE819DBB30 C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
00007FFE7EDE0000 00020000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
00007FFE7DEF0000 00011000 00007FFE7DEF3B00 C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
00007FFE7DF40000 0001F000 00007FFE7DF46560 C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
00007FFE7DEA0000 0004C000 00007FFE7DEA3630 C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
00007FFE7DF10000 0000A000 00007FFE7DF12E00 C:\WINDOWS\System32\FLTLIB.DLL
00007FFE7F690000 00151000 00007FFE7F6B3BA0 C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
00007FFE7F500000 000C2000 00007FFE7F5188D0 C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
00007FFE7FB60000 0006C000 00007FFE7FB772B0 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
00007FFE818B0000 000ED000 00007FFE818B2050 C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll
00007FFE7F080000 0044B000 00007FFE7F0A8D30 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
00007FFE722A0000 00269000 00007FFE7230BFE0 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.17134.285_none_fb4297e330656775\COMCTL32.dll
00007FFE707C0000 00007000 00007FFE707C1190 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIMG32.dll
00007FFE7C100000 00023000 00007FFE7C1035A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
00007FFE7C0D0000 0002A000 00007FFE7C0D5010 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmmbase.dll
00007FFE815C0000 0002D000 00007FFE815C1640 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
00007FFE300A0000 00D9D000 00007FFE30E3A460 C:\ProgramData\TruckersMP\core_ets2mp.dll
00007FFE81B50000 00008000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\Normaliz.dll
00007FFE7F020000 0005F000 00007FFE7F03CA90 C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll
00007FFE703E0000 0000A000 00007FFE703E1300 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
00007FFE703D0000 0000C000 00007FFE703D2490 C:\WINDOWS\SYSTEM32\secur32.dll
00007FFE7DDD0000 00030000 00007FFE7DDDF9A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SSPICLI.DLL
00007FFE7D440000 00038000 00007FFE7D44BC80 C:\WINDOWS\SYSTEM32\Iphlpapi.dll
00007FFE7F8D0000 00008000 00007FFE7F8D1F40 C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
00007FFE780B0000 0001A000 00007FFE780B2410 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
00007FFE2F210000 00E82000 00007FFE2FA9F39C C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient64.dll
00007FFE7E390000 001E2000 00007FFE7E3ECE80 C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
00007FFE7DF20000 00012000 00007FFE7DF258B0 C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
00007FFE819A0000 0001D000 00007FFE819A2B60 C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll
00007FFE81650000 00008000 00007FFE81651080 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
00007FFE3FCD0000 00172000 00007FFE3FCEEDFC C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s64.dll
00007FFE55740000 0007A000 00007FFE55762F84 C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s64.dll
00007FFE7D720000 00066000 00007FFE7D7312C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSWSOCK.dll
00007FFE7D920000 0000B000 00007FFE7D921E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL
00007FFE7C3D0000 00098000 00007FFE7C3F4800 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
00007FFE3D950000 00185000 00007FFE3DA0B570 C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer64.dll
00007FFE54C70000 00043000 00007FFE54C7A7E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
00007FFE74E50000 00079000 00007FFE74E9C1E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\inputhost.dll
00007FFE796E0000 0014D000 00007FFE7970A6F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
00007FFE79830000 0031E000 00007FFE798986E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
00007FFE7BB00000 000DA000 00007FFE7BB45C30 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
00007FFE7CF90000 00031000 00007FFE7CF971F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
00007FFE7CBD0000 0000C000 00007FFE7CBD1CB0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
00007FFE7DCB0000 00027000 00007FFE7DCB69C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
00007FFE7E580000 00057000 00007FFE7E590EB0 C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
00007FFE715B0000 00010000 00007FFE715B7330 C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
00007FFE7F940000 00175000 00007FFE7F986F70 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
00007FFE7C630000 00029000 00007FFE7C6325C0 C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll
00007FFE74ED0000 00097000 00007FFE74EF9980 C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll
00007FFE75BB0000 000DC000 00007FFE75BE9740 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winhttp.dll
00007FFE791E0000 00016000 00007FFE791E2160 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
00007FFE7D8D0000 00017000 00007FFE7D8D4C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
00007FFE7D2A0000 00033000 00007FFE7D2AB560 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
00007FFE7DA00000 00025000 00007FFE7DA088D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
00007FFE4C170000 00197000 00007FFE4C1B50A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
00007FFE4F3D0000 0253D000 00007FFE4F52B354 C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdumdim64.dll
00007FFE7CC60000 000BB000 00007FFE7CC849C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DXGI.dll
00007FFE7FAC0000 000A0000 00007FFE7FAC3CF0 C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
00007FFE78400000 00011000 00007FFE784026D0 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
00007FFE782F0000 00083000 00007FFE78306E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll
00007FFE758D0000 00014000 00007FFE758D1790 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
00007FFE758F0000 000F2000 00007FFE75921BD0 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
00007FFE743B0000 00A3F000 00007FFE74446DFC C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdusc64.dll
00007FFE7B8C0000 0019C000 00007FFE7B927DE0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dcomp.dll
00007FFE57930000 00075000 00007FFE57968DB8 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\swopenal32.dll
00007FFE78380000 00076000 00007FFE783A09E0 C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
00007FFE7A810000 001B4000 00007FFE7A8580A0 C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
00007FFE52E20000 0008F000 00007FFE52E27210 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dsound.dll
00007FFE54A00000 0012C000 00007FFE54A127B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
00007FFE79F50000 0000A000 00007FFE79F51000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
00007FFE74F70000 00114000 00007FFE74F9EFD0 C:\Windows\System32\Windows.UI.dll
00007FFE5C520000 00044000 00007FFE5C5279F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv
00007FFE69480000 00009000 00007FFE69481C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll
00007FFE753E0000 0000D000 00007FFE753E44B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv
00007FFE711C0000 0001C000 00007FFE711C3500 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
00007FFE73850000 0000A000 00007FFE73851750 C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll
00007FFE7D480000 000BE000 00007FFE7D4A9350 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
00007FFE70EB0000 00072000 00007FFE70EB4E80 C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
00007FFE70D20000 0000A000 00007FFE70D21470 C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
00007FFE7D1E0000 00079000 00007FFE7D1FB040 C:\WINDOWS\system32\schannel.DLL
00007FFE683B0000 00014000 00007FFE683B1A40 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mskeyprotect.dll
00007FFE7D9D0000 00026000 00007FFE7D9D8980 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
00007FFE7D990000 00036000 00007FFE7D9914D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
00007FFE68520000 00021000 00007FFE685271E0 C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
00007FFE77270000 00016000 00007FFE77271A60 C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
00007FFE77250000 0001A000 00007FFE772522B0 C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
00007FFE7A9D0000 00019000 00007FFE7A9D55F0 C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
00007FFE780A0000 0000E000 00007FFE780A13C0 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
00007FFE77230000 00015000 00007FFE77238960 C:\WINDOWS\System32\wshbth.dll
00007FFE6DE40000 001C9000 00007FFE6DE48C10 C:\WINDOWS\System32\dbghelp.dll

-----------------------------------------------
Crash log 06.10.2018, 16:18:59
Game name: Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, version: 0.2.2.5.3, renderer: dx9
OS: Windows 10, NT: 10.0
CPU[1/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[2/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[3/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[4/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz

AvailMEM Virt:134210904MB Phys:2655MB Total:134213559MB
TotalMEM Virt:134217727MB Phys:8075MB Total:134225802MB

Exe base address: 00007FF70BDD0000
Exception address: 00007FF70BF171F1
Exception code: C0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
Exception flags: 0
Module file name: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
Address without base: 00000000001471F1

RAX: 0000027B549AE620
RCX: 0000027B54CA10F0
RDX: 000000000000000E
RBX: 0000000000000000
RBP: 0000000000000000
RSI: 0000000000004145
RDI: 0000027B54CA10F0
R8:  0000027B55146F10
R9:  0000000000000001
R10: 0000000000000003
R11: 000000B52517FAE0
R12: 000000000000001C
R13: 0000000000000018
R14: 0000027B549AE620
R15: 00007FF70CFE3B00
CS:RIP: 0033:00007FF70BF171F1
SS:RSP: 002B:000000B52517FBD0
DS: 002B 
ES: 002B 
FS: 0053 
GS: 002B 
EFlags: 10246 
XMM0: 0000000000000000:00000000430CE465 
XMM1: 0000000000000000:000000003C88E150 
XMM2: 0000000000000000:00000000C398A500 
XMM3: FFEAFFB4C398A707:427F9782C3E37680 
XMM4: 3C81C802A78262D0:303E5A03B3B1CB31 
XMM5: 3C81C802BFF2704D:303E5A03B3B1CB31 
XMM6: 0000000000000000:00000000358637BD 
XMM7: 0000000000000000:000000003C88E150 
XMM8: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM9: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM10: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM11: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM12: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM13: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM14: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM15: 0000000000000000:0000000000000000 


EIP bytecode:
  60 E8 F9 52 45 00 48 8B 08 48 85 C9 48 0F 45 D9
> 48 8B 03 0F 28 CF 48 8B CB FF 90 88 00 00 00 49
  8B 8E 88 0C 00 00 48 8B 01 FF 90 D8 00 00 00 49


Call stack:
         Address             Frame              Base                Module  Additional
00007FF70BF171F1  000000B52517FC20  00000000001471F1       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF70BECA344  000000B52517FC80  00000000000FA344       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF70BE37EE8  000000B52517FCC0  0000000000067EE8       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF86A58D154  000000B52517FD00  000000000051D154       core_ets2mp.dll  N/A
00007FF86A58E760  000000B52517FD08  000000000051E760       core_ets2mp.dll  N/A


Stack:
  20 E6 9A 54 7B 02 00 00 52 D4 2C 0C F7 7F 00 00 F8 FB D0 0C F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 FB 17 25 B5 00 00 00 70 FB 17 25 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 C3 B6 54 7B 02 00 00 C6 C2 F0 0B F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  BD 37 86 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 10 CA 54 7B 02 00 00 D0 71 F1 0B F7 7F 00 00
> 01 D8 65 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 6E 14 55 7B 02 00 00 45 41 00 00 00 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 6E 14 55 7B 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 44 A3 EC 0B F7 7F 00 00
  01 D8 65 08 00 00 00 00 28 E6 9A 54 7B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 84 70 55 7B 02 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00
  90 DF 06 0D F7 7F 00 00 10 FE 17 25 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 7E E3 0B F7 7F 00 00
  00 79 C6 0C F7 7F 00 00 28 84 70 55 7B 02 00 00 45 41 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
  10 76 C6 0C F7 7F 00 00 74 78 C6 0C F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 D1 58 6A F8 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 53 7B 02 00 00 5B 26 F9 C2 F8 7F 00 00
  30 7D E3 0B F7 7F 00 00 50 ED 17 25 B5 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 60 E7 58 6A F8 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 37 6C 53 7B 02 00 00 0A 00 00 00 65 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 5E 70 54 7B 02 00 00
  5F 27 00 00 00 00 00 00 24 A6 B2 0C F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  18 FE 17 25 B5 00 00 00 4E 89 B2 0C F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 FD 17 25 B5 00 00 00
  B0 79 E3 0B F7 7F 00 00 D8 FD 17 25 B5 00 00 00 B4 27 00 00 00 00 00 00 A6 8D B2 0C F7 7F 00 00
  B0 31 C2 0C F7 7F 00 00 40 79 E3 0B F7 7F 00 00 B2 27 00 00 00 00 00 00 18 FE 17 25 B5 00 00 00

Modules:
00007FF70BDD0000 01474000 00007FF70D218310 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
00007FF8C2F80000 001E1000 0000000000000000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
00007FF8C04C0000 000B2000 00007FF8C04D30C0 C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
00007FF8C0160000 00273000 00007FF8C0167FA0 C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
00007FF8C1410000 01440000 00007FF8C14EF8D0 C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
000000006BEA0000 00037000 000000006BEA8624 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\steam_api64.dll
00007FF8C0C20000 0009E000 00007FF8C0C277E0 C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
00007FF8C1000000 000A1000 00007FF8C1011B60 C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
00007FF8C0CC0000 0005B000 00007FF8C0CCEAB0 C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
00007FF8BF690000 00049000 00007FF8BF6A1CD0 C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
00007FF8C29F0000 00124000 00007FF8C29F9F70 C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
00007FF8BF3A0000 000FA000 00007FF8BF3A6F50 C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
00007FF8C06B0000 000A9000 00007FF8C06ED310 C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
00007FF8C10E0000 00323000 00007FF8C11B23C0 C:\WINDOWS\System32\combase.dll
00007FF8BF790000 0007A000 00007FF8BF7C91D0 C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
00007FF8BFA50000 0070D000 00007FF8BFBCA930 C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
00007FF8C2CE0000 00051000 00007FF8C2CEA010 C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
00007FF8C2CB0000 00028000 00007FF8C2CB4070 C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
00007FF8BF810000 00192000 00007FF8BF843C90 C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
00007FF8BF9B0000 0009F000 00007FF8BF9C0860 C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
00007FF8C2B20000 00190000 00007FF8C2B3BB30 C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
00007FF8BF320000 00020000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
00007FF8BF2E0000 00011000 00007FF8BF2E3B00 C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
00007FF8BF300000 0001F000 00007FF8BF306560 C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
00007FF8BF290000 0004C000 00007FF8BF293630 C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
00007FF8BF280000 0000A000 00007FF8BF282E00 C:\WINDOWS\System32\FLTLIB.DLL
00007FF8C2D40000 00151000 00007FF8C2D63BA0 C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
00007FF8C03E0000 000C2000 00007FF8C03F88D0 C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
00007FF8C0D20000 0006C000 00007FF8C0D372B0 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
00007FF8C0D90000 000ED000 00007FF8C0D92050 C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll
00007FF8C07D0000 0044B000 00007FF8C07F8D30 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
00007FF8B2970000 00269000 00007FF8B29DBFE0 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.17134.285_none_fb4297e330656775\COMCTL32.dll
00007FF8BD4C0000 00023000 00007FF8BD4C35A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
00007FF8B2F30000 00007000 00007FF8B2F31190 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIMG32.dll
00007FF8BD490000 0002A000 00007FF8BD495010 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmmbase.dll
00007FF8C10B0000 0002D000 00007FF8C10B1640 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
00007FF86A070000 00D9D000 00007FF86AE0A470 C:\ProgramData\TruckersMP\core_ets2mp.dll
00007FF8C04B0000 00008000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\Normaliz.dll
00007FF8C0770000 0005F000 00007FF8C078CA90 C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll
00007FF8B2920000 0000A000 00007FF8B2921300 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
00007FF8B2910000 0000C000 00007FF8B2912490 C:\WINDOWS\SYSTEM32\secur32.dll
00007FF8BF160000 00030000 00007FF8BF16F9A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SSPICLI.DLL
00007FF8BE800000 00038000 00007FF8BE80BC80 C:\WINDOWS\SYSTEM32\Iphlpapi.dll
00007FF8C0760000 00008000 00007FF8C0761F40 C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
00007FF8B94B0000 0001A000 00007FF8B94B2410 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
00007FF8691E0000 00E82000 00007FF869A6F39C C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient64.dll
00007FF8BF4A0000 001E2000 00007FF8BF4FCE80 C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
00007FF8BF260000 00012000 00007FF8BF2658B0 C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
00007FF8C05F0000 0001D000 00007FF8C05F2B60 C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll
00007FF8C0580000 00008000 00007FF8C0581080 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
00007FF8B1A60000 0007A000 00007FF8B1A82F84 C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s64.dll
00007FF88D150000 00172000 00007FF88D16EDFC C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s64.dll
00007FF8BEAE0000 00066000 00007FF8BEAF12C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSWSOCK.dll
00007FF8BECB0000 0000B000 00007FF8BECB1E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL
00007FF8BD910000 00098000 00007FF8BD934800 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
00007FF891FD0000 00185000 00007FF89208B570 C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer64.dll
00007FF8B1B40000 00043000 00007FF8B1B4A7E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
00007FF8B65B0000 00079000 00007FF8B65FC1E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\inputhost.dll
00007FF8BCEC0000 000DA000 00007FF8BCF05C30 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
00007FF8BAE00000 0031E000 00007FF8BAE686E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
00007FF8BABA0000 0014D000 00007FF8BABCA6F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
00007FF8BE350000 00031000 00007FF8BE3571F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
00007FF8BDF90000 0000C000 00007FF8BDF91CB0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
00007FF8BF070000 00027000 00007FF8BF0769C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
00007FF8BF340000 00057000 00007FF8BF350EB0 C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
00007FF8B1B30000 00010000 00007FF8B1B37330 C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
00007FF8C0E80000 00175000 00007FF8C0EC6F70 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
00007FF8BDA20000 00029000 00007FF8BDA225C0 C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll
00007FF8B6630000 00097000 00007FF8B6659980 C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll
00007FF8B4220000 000DC000 00007FF8B4259740 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winhttp.dll
00007FF8B7A10000 00016000 00007FF8B7A12160 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
00007FF8BEC90000 00017000 00007FF8BEC94C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
00007FF8BE660000 00033000 00007FF8BE66B560 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
00007FF8BEDC0000 00025000 00007FF8BEDC88D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
00007FF88F930000 00197000 00007FF88F9750A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
00007FF870770000 0253D000 00007FF8708CB354 C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdumdim64.dll
00007FF8BE020000 000BB000 00007FF8BE0449C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DXGI.dll
00007FF8C0610000 000A0000 00007FF8C0613CF0 C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
00007FF8B7660000 00011000 00007FF8B76626D0 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
00007FF8B7520000 00083000 00007FF8B7536E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll
00007FF8B6F90000 00014000 00007FF8B6F91790 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
00007FF8B6FB0000 000F2000 00007FF8B6FE1BD0 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
00007FF8B7EB0000 00A3F000 00007FF8B7F46DFC C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdusc64.dll
00007FF8BCC80000 0019C000 00007FF8BCCE7DE0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dcomp.dll
00007FF8B19E0000 00075000 00007FF8B1A18DB8 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\swopenal32.dll
00007FF8B74A0000 00076000 00007FF8B74C09E0 C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
00007FF8BBD30000 001B4000 00007FF8BBD780A0 C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
00007FF88C990000 0008F000 00007FF88C997210 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dsound.dll
00007FF895660000 0012C000 00007FF8956727B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
00007FF8BB270000 0000A000 00007FF8BB271000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
00007FF8B66D0000 00114000 00007FF8B66FEFD0 C:\Windows\System32\Windows.UI.dll
00007FF891BD0000 002D4000 00007FF891BDD454 C:\Users\ender\AppData\Roaming\discord\0.0.301\modules\discord_hook\14\DiscordHook64.dll
00007FF8BF190000 00028000 00007FF8BF194BA0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
00007FF8BBF40000 0042F000 00007FF8BC19E660 C:\WINDOWS\SYSTEM32\D3DCompiler_47.dll
00007FF872D10000 00044000 00007FF872D179F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv
00007FF8A9E90000 00009000 00007FF8A9E91C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll
00007FF872D00000 0000D000 00007FF872D044B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv
00007FF872CE0000 0001C000 00007FF872CE3500 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
00007FF872CD0000 0000A000 00007FF872CD1750 C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll
00007FF8BE840000 000BE000 00007FF8BE869350 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
00007FF8B41A0000 00072000 00007FF8B41A4E80 C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
00007FF8B3560000 0000A000 00007FF8B3561470 C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
00007FF8BE5A0000 00079000 00007FF8BE5BB040 C:\WINDOWS\system32\schannel.DLL
00007FF8AB7E0000 00014000 00007FF8AB7E1A40 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mskeyprotect.dll
00007FF8BED90000 00026000 00007FF8BED98980 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
00007FF8BED50000 00036000 00007FF8BED514D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
00007FF8AB890000 00021000 00007FF8AB8971E0 C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
00007FF8A4490000 00016000 00007FF8A4491A60 C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
00007FF89A9E0000 0001A000 00007FF89A9E22B0 C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
00007FF8BBBD0000 00019000 00007FF8BBBD55F0 C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
00007FF8A4D00000 0000E000 00007FF8A4D013C0 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
00007FF8A0680000 00015000 00007FF8A0688960 C:\WINDOWS\System32\wshbth.dll
00007FF8AF5F0000 001C9000 00007FF8AF5F8C10 C:\WINDOWS\System32\dbghelp.dll

-----------------------------------------------
Crash log 06.10.2018, 17:21:15
Game name: Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, version: 0.2.2.5.3, renderer: dx9
OS: Windows 10, NT: 10.0
CPU[1/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[2/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[3/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
CPU[4/4]: Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz

AvailMEM Virt:134210517MB Phys:2444MB Total:134212961MB
TotalMEM Virt:134217727MB Phys:8075MB Total:134225802MB

Exe base address: 00007FF7E2CD0000
Exception address: 00007FF7E2E171F1
Exception code: C0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
Exception flags: 0
Module file name: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
Address without base: 00000000001471F1

RAX: 000001D9EFFDDC20
RCX: 000001D9F11DE5D0
RDX: 000000000000000E
RBX: 0000000000000000
RBP: 0000000000000000
RSI: 0000000000004124
RDI: 000001D9F11DE5D0
R8:  000001D9F0ADC880
R9:  000000A258AFF420
R10: 0000000000000001
R11: 000000A258AFF440
R12: 000000000000001C
R13: 0000000000000018
R14: 000001D9EFFDDC20
R15: 00007FF7E3EE3B00
CS:RIP: 0033:00007FF7E2E171F1
SS:RSP: 002B:000000A258AFF5E0
DS: 002B 
ES: 002B 
FS: 0053 
GS: 002B 
EFlags: 10246 
XMM0: 0000000000000000:0000000043171F3B 
XMM1: 0000000000000000:000000003C889C1B 
XMM2: 0000000000000000:0000000036A10E7F 
XMM3: 0000000000000000:000000003F800000 
XMM4: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM5: 0000000000000000:000000003DEC8920 
XMM6: 0000000000000000:00000000358637BD 
XMM7: 0000000000000000:000000003C889C1B 
XMM8: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM9: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM10: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM11: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM12: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM13: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM14: 0000000000000000:0000000000000000 
XMM15: 0000000000000000:0000000000000000 


EIP bytecode:
  60 E8 F9 52 45 00 48 8B 08 48 85 C9 48 0F 45 D9
> 48 8B 03 0F 28 CF 48 8B CB FF 90 88 00 00 00 49
  8B 8E 88 0C 00 00 48 8B 01 FF 90 D8 00 00 00 49


Call stack:
         Address             Frame              Base                Module  Additional
00007FF7E2E171F1  000000A258AFF630  00000000001471F1       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF7E2DCA344  000000A258AFF690  00000000000FA344       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF7E2D37EE8  000000A258AFF6D0  0000000000067EE8       eurotrucks2.exe  N/A
00007FF86FEED154  000000A258AFF710  000000000051D154       core_ets2mp.dll  N/A
00007FF86FEEE760  000000A258AFF718  000000000051E760       core_ets2mp.dll  N/A


Stack:
  20 DC FD EF D9 01 00 00 52 D4 1C E3 F7 7F 00 00 F8 FB C0 E3 F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 F5 AF 58 A2 00 00 00 80 F5 AF 58 A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 57 12 F0 D9 01 00 00 C6 C2 E0 E2 F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  BD 37 86 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 E5 1D F1 D9 01 00 00 D0 71 E1 E2 F7 7F 00 00
> 52 F0 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 C7 AD F0 D9 01 00 00 24 41 00 00 00 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 C7 AD F0 D9 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 44 A3 DC E2 F7 7F 00 00
  52 F0 01 09 00 00 00 00 28 DC FD EF D9 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 68 C9 F0 D9 01 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00
  90 DF F6 E3 F7 7F 00 00 20 F8 AF 58 A2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 7E D3 E2 F7 7F 00 00
  00 79 B6 E3 F7 7F 00 00 E8 68 C9 F0 D9 01 00 00 24 41 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
  10 76 B6 E3 F7 7F 00 00 74 78 B6 E3 F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 D1 EE 6F F8 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA EE D9 01 00 00 5B 26 F9 C2 F8 7F 00 00
  30 7D D3 E2 F7 7F 00 00 50 E7 AF 58 A2 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 60 E7 EE 6F F8 7F 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 38 CA EE D9 01 00 00 0A 00 00 00 65 00 00 00
  00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 4F CE EF D9 01 00 00
  5F 27 00 00 00 00 00 00 24 A6 A2 E3 F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  28 F8 AF 58 A2 00 00 00 4E 89 A2 E3 F7 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 AF 58 A2 00 00 00
  B0 79 D3 E2 F7 7F 00 00 E8 F7 AF 58 A2 00 00 00 B4 27 00 00 00 00 00 00 A6 8D A2 E3 F7 7F 00 00
  B0 31 B2 E3 F7 7F 00 00 40 79 D3 E2 F7 7F 00 00 B2 27 00 00 00 00 00 00 28 F8 AF 58 A2 00 00 00

Modules:
00007FF7E2CD0000 01474000 00007FF7E4118310 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
00007FF8C2F80000 001E1000 0000000000000000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
00007FF8C04C0000 000B2000 00007FF8C04D30C0 C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
00007FF8C0160000 00273000 00007FF8C0167FA0 C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
00007FF8C1410000 01440000 00007FF8C14EF8D0 C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
000000006BCE0000 00037000 000000006BCE8624 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\steam_api64.dll
00007FF8C0C20000 0009E000 00007FF8C0C277E0 C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
00007FF8C1000000 000A1000 00007FF8C1011B60 C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
00007FF8BF690000 00049000 00007FF8BF6A1CD0 C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
00007FF8C0CC0000 0005B000 00007FF8C0CCEAB0 C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
00007FF8BF3A0000 000FA000 00007FF8BF3A6F50 C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
00007FF8C29F0000 00124000 00007FF8C29F9F70 C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
00007FF8C06B0000 000A9000 00007FF8C06ED310 C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
00007FF8C10E0000 00323000 00007FF8C11B23C0 C:\WINDOWS\System32\combase.dll
00007FF8BF790000 0007A000 00007FF8BF7C91D0 C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
00007FF8BFA50000 0070D000 00007FF8BFBCA930 C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
00007FF8C2CE0000 00051000 00007FF8C2CEA010 C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
00007FF8C2CB0000 00028000 00007FF8C2CB4070 C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
00007FF8BF810000 00192000 00007FF8BF843C90 C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
00007FF8BF9B0000 0009F000 00007FF8BF9C0860 C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
00007FF8C2B20000 00190000 00007FF8C2B3BB30 C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
00007FF8BF320000 00020000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
00007FF8BF2E0000 00011000 00007FF8BF2E3B00 C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
00007FF8BF300000 0001F000 00007FF8BF306560 C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
00007FF8BF290000 0004C000 00007FF8BF293630 C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
00007FF8BF280000 0000A000 00007FF8BF282E00 C:\WINDOWS\System32\FLTLIB.DLL
00007FF8C2D40000 00151000 00007FF8C2D63BA0 C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
00007FF8C03E0000 000C2000 00007FF8C03F88D0 C:\WINDOWS\System32\OLEAUT32.dll
00007FF8C0D20000 0006C000 00007FF8C0D372B0 C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
00007FF8C0D90000 000ED000 00007FF8C0D92050 C:\WINDOWS\System32\COMDLG32.dll
00007FF8C07D0000 0044B000 00007FF8C07F8D30 C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
00007FF8B2970000 00269000 00007FF8B29DBFE0 C:\WINDOWS\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.17134.285_none_fb4297e330656775\COMCTL32.dll
00007FF8B2F30000 00007000 00007FF8B2F31190 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIMG32.dll
00007FF8BD4C0000 00023000 00007FF8BD4C35A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
00007FF8BD490000 0002A000 00007FF8BD495010 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmmbase.dll
00007FF8C10B0000 0002D000 00007FF8C10B1640 C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
00007FF86F9D0000 00D9D000 00007FF87076A470 C:\ProgramData\TruckersMP\core_ets2mp.dll
00007FF8C04B0000 00008000 0000000000000000 C:\WINDOWS\System32\Normaliz.dll
00007FF8C0770000 0005F000 00007FF8C078CA90 C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll
00007FF8B2920000 0000A000 00007FF8B2921300 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
00007FF8B2910000 0000C000 00007FF8B2912490 C:\WINDOWS\SYSTEM32\secur32.dll
00007FF8BF160000 00030000 00007FF8BF16F9A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SSPICLI.DLL
00007FF8BE800000 00038000 00007FF8BE80BC80 C:\WINDOWS\SYSTEM32\Iphlpapi.dll
00007FF8C0760000 00008000 00007FF8C0761F40 C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
00007FF8B94B0000 0001A000 00007FF8B94B2410 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
00007FF86EB40000 00E82000 00007FF86F3CF39C C:\Program Files (x86)\Steam\steamclient64.dll
00007FF8BF4A0000 001E2000 00007FF8BF4FCE80 C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
00007FF8BF260000 00012000 00007FF8BF2658B0 C:\WINDOWS\System32\MSASN1.dll
00007FF8C05F0000 0001D000 00007FF8C05F2B60 C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll
00007FF8C0580000 00008000 00007FF8C0581080 C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
00007FF8BEAE0000 00066000 00007FF8BEAF12C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSWSOCK.dll
00007FF896D50000 0007A000 00007FF896D72F84 C:\Program Files (x86)\Steam\vstdlib_s64.dll
00007FF8904D0000 00172000 00007FF8904EEDFC C:\Program Files (x86)\Steam\tier0_s64.dll
00007FF8BECB0000 0000B000 00007FF8BECB1E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.DLL
00007FF8BD910000 00098000 00007FF8BD934800 C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
00007FF890170000 00185000 00007FF89022B570 C:\Program Files (x86)\Steam\gameoverlayrenderer64.dll
00007FF8A7F40000 00043000 00007FF8A7F4A7E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dinput8.dll
00007FF8BDF90000 0000C000 00007FF8BDF91CB0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\HID.DLL
00007FF8BF070000 00027000 00007FF8BF0769C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
00007FF8B65B0000 00079000 00007FF8B65FC1E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\inputhost.dll
00007FF8BCEC0000 000DA000 00007FF8BCF05C30 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
00007FF8BABA0000 0014D000 00007FF8BABCA6F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
00007FF8BAE00000 0031E000 00007FF8BAE686E0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
00007FF8BE350000 00031000 00007FF8BE3571F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
00007FF8BF340000 00057000 00007FF8BF350EB0 C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.dll
00007FF8B32D0000 00010000 00007FF8B32D7330 C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_4.dll
00007FF8C0E80000 00175000 00007FF8C0EC6F70 C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
00007FF8BDA20000 00029000 00007FF8BDA225C0 C:\WINDOWS\system32\dwmapi.dll
00007FF8B6630000 00097000 00007FF8B6659980 C:\WINDOWS\System32\TextInputFramework.dll
00007FF8B4220000 000DC000 00007FF8B4259740 C:\WINDOWS\SYSTEM32\winhttp.dll
00007FF8B7A10000 00016000 00007FF8B7A12160 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc6.DLL
00007FF8BEC90000 00017000 00007FF8BEC94C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
00007FF8BE660000 00033000 00007FF8BE66B560 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
00007FF8BEDC0000 00025000 00007FF8BEDC88D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
00007FF88F930000 00197000 00007FF88F9750A0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
00007FF889E70000 0253D000 00007FF889FCB354 C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdumdim64.dll
00007FF8BE020000 000BB000 00007FF8BE0449C0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DXGI.dll
00007FF8C0610000 000A0000 00007FF8C0613CF0 C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
00007FF8B7660000 00011000 00007FF8B76626D0 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
00007FF8B7520000 00083000 00007FF8B7536E60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll
00007FF8B6F90000 00014000 00007FF8B6F91790 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
00007FF8B6FB0000 000F2000 00007FF8B6FE1BD0 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
00007FF8B7EB0000 00A3F000 00007FF8B7F46DFC C:\WINDOWS\SYSTEM32\igdusc64.dll
00007FF8BCC80000 0019C000 00007FF8BCCE7DE0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dcomp.dll
00007FF8A7FD0000 00075000 00007FF8A8008DB8 C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\swopenal32.dll
00007FF8B74A0000 00076000 00007FF8B74C09E0 C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
00007FF8BBD30000 001B4000 00007FF8BBD780A0 C:\WINDOWS\System32\PROPSYS.dll
00007FF88C990000 0008F000 00007FF88C997210 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dsound.dll
00007FF895660000 0012C000 00007FF8956727B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
00007FF8BB270000 0000A000 00007FF8BB271000 C:\WINDOWS\SYSTEM32\AVRT.dll
00007FF8B66D0000 00114000 00007FF8B66FEFD0 C:\Windows\System32\Windows.UI.dll
00007FF895FF0000 002D4000 00007FF895FFD454 C:\Users\ender\AppData\Roaming\discord\0.0.301\modules\discord_hook\14\DiscordHook64.dll
00007FF8BF190000 00028000 00007FF8BF194BA0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
00007FF8BBF40000 0042F000 00007FF8BC19E660 C:\WINDOWS\SYSTEM32\D3DCompiler_47.dll
00007FF872D10000 00044000 00007FF872D179F0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wdmaud.drv
00007FF8A9E90000 00009000 00007FF8A9E91C60 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ksuser.dll
00007FF872D00000 0000D000 00007FF872D044B0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msacm32.drv
00007FF872CE0000 0001C000 00007FF872CE3500 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSACM32.dll
00007FF872CD0000 0000A000 00007FF872CD1750 C:\WINDOWS\SYSTEM32\midimap.dll
00007FF8BE840000 000BE000 00007FF8BE869350 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
00007FF8B41A0000 00072000 00007FF8B41A4E80 C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
00007FF8B3560000 0000A000 00007FF8B3561470 C:\Windows\System32\rasadhlp.dll
00007FF8BE5A0000 00079000 00007FF8BE5BB040 C:\WINDOWS\system32\schannel.DLL
00007FF8AB7E0000 00014000 00007FF8AB7E1A40 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mskeyprotect.dll
00007FF8BED90000 00026000 00007FF8BED98980 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
00007FF8BED50000 00036000 00007FF8BED514D0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
00007FF8AB890000 00021000 00007FF8AB8971E0 C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
00007FF8A4490000 00016000 00007FF8A4491A60 C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
00007FF89A9E0000 0001A000 00007FF89A9E22B0 C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
00007FF8BBBD0000 00019000 00007FF8BBBD55F0 C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
00007FF8A4D00000 0000E000 00007FF8A4D013C0 C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
00007FF8A0680000 00015000 00007FF8A0688960 C:\WINDOWS\System32\wshbth.dll
00007FF8AF5F0000 001C9000 00007FF8AF5F8C10 C:\WINDOWS\System32\dbghelp.dll

 


 

Edited by EPS!LON
Added spoiler
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.