Jump to content
Sign in to follow this  
Dominik (iFlufy)

Sprievodca pre úpravu vozidla (Car Modification Guide)

Recommended Posts

V súčasťou v MP nefungujú modifikácie správne, preto ich prosím v MP nepoužívajte,počkajte na aktualizáciu klienta.

 

Prehľad (Overview):

Тáto príručka (topic),vám ukáže a vysvetli,ako zmeniť kolesa vozidiel Al a ako zmeniť farbu (náter) a základnú farbu.

Požiadavky (Requirements):

  • TruckersMP
  • Textový editor Notepad, Wordpad, Notepad++ . Odporúčam Wordpad

 

Krok 1 - Menenie auta (škoda auto) v Singerplayeri (Step 1 - Converting the Scout car to singleplayer):

Aby bolo možné robiť módy pre auta,musíte mať auto kúpené v SP (singerplayer), uloženie úprav v MP je veľmi riskantné .

Kopírujte "C:\ProgramData\TruckersMP\Data\ETS2\mods\skoda_car.mp" "C:\ProgramData\TruckersMP\Data\shared\mods\sh_skoda_car.mp"  do  "documents\euro truck simulator 2\mod" (pre ATS: "documents\american truck simulator \mod") a zmeniť súbor DOPLNIT ".mp" to ".scs ". Tento súbor je možné otvoriť štandardným softvérom,ako napríklad WinRar alebo 7-Zip.

 

Krok 2 - Nastavenia módu (Step 2 - Mod set up:)

Spravte priečinok vo vašom mod priečinku ("documents\<game>\mod") ,môže byť napr. "CustomCarMod" (bude sa volať "<modname>" teraz v tomto tutoriále)".

Spravte priečinok tak,aby ste mali "cestu" k súboru "mod\<modname>\def\vehicle\truck_dealer\<truckbrand>"  kde "<truckbrand>" je obchodník/predajca v ktorom sa ma to auto objaviť,a môžete tiež vymeniť "truck_dealer" za "truck_dealer_uk",keď chcete,aby vaše auto bolo v UK (Británia).

Extráhujte súbor z "skoda_car.scs" (ten súbor,ktorý ste skopírovali v kroku č1) do tohoto priečinka z "skoda_car.scs\def\vehicle\truck_dealer\<truckbrand>" do "<modname>\def\vehicle\truck_dealer\<truckbrand>" bude ".sii"

 

Krok 3 - Vytvorenie módu (Step 3 - Making the mod):

Budete editovať súbor,ktorý ste práve skopírovali , tak ho otvorte vo Wordpade (ktorý odporúčam),Poznámkovom bloku (Notepad) alebo Poznámkový blok ++ (Notepad++)

 

Tieto kroky sú určené iba pre kolesá Al (autá nemôžu byť prispôsobené v hre po tom,čo ste urobili,ak by ste chceli pridať ďalšie veci (napr. pilotný maják), postupujte podľa iných editačných tutoriálov tuna na fóre)

 

Krok 3 - Odstránenie nepotrebných vecí (Step 1 - Removing unnecessary parts):

Auto je štandardne vybavané štyrmi doplnkami na koleso (pneumatika,hlaveň,matice a disk),a pre kolesá Al potrebujete jeden doplnok na nápravu. V tomto kroku odstránime doplnky matice,hlaveň a disk,pretože nebudú nám potrebne.

Najskôr vymažte nasledujúce riadky z "accessories" (po preklade Doplnky) vo vozidle (v horne časti).

⦁    accessories[]: _nameless.fdisc
⦁    accessories[]: _nameless.fhub
⦁    accessories[]: _nameless.fnuts
⦁    accessories[]: _nameless.rdisc
⦁    accessories[]: _nameless.rhub
⦁    accessories[]: _nameless.rnuts

A potom vymažte nepotrebné jednotky pre každé z vyššie uvedených doplnkov (na rozpoznanie,začínajú sa na "_nameless" (bez mena)),napr.

"
vehicle_wheel_accessory : _nameless.fdisc {    
    offset: 0
    wear: 0
    data_path: "/def/vehicle/f_disc/18in_disc.sii"
}
"

Krok 2 - Zmenenie pneumatík (Step 2 - Changing the tires:)

Takže by sme mali mať jeden Doplnok pre pneumatiku pre každú nápravu,to sú práve tie,ktoré budeme vymienať za kolesá Al.

Toto sú platné hodnoty pre kolesa Al "data_path":

Poznámka:

Tieto filtre som neodfiltroval,preto skontrolujte pravidlo 3.3,aby ste zistili,čo je povolené a čo nie,ak neviete,kontaktujte nás na spätnej väzbe --> "https://truckersmp.com/feedback"  

 

ETS2:

Spoiler

/def/vehicle/ai_wheel/25_alu_vw_front.sii
/def/vehicle/ai_wheel/25_alu_vw_rear.sii
/def/vehicle/ai_wheel/27_steel_fiat_double.sii
/def/vehicle/ai_wheel/27_steel_fiat_front.sii
/def/vehicle/ai_wheel/27_steel_fiat_rear.sii
/def/vehicle/ai_wheel/bombardier_traxx_front.sii
/def/vehicle/ai_wheel/bombardier_traxx_rear.sii
/def/vehicle/ai_wheel/caravan_wheel.sii
/def/vehicle/ai_wheel/crafter_front.sii
/def/vehicle/ai_wheel/crafter_rear.sii
/def/vehicle/ai_wheel/duck_front.sii
/def/vehicle/ai_wheel/duck_rear.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_13in_steel.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_15in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_15in_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_15in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_15in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_16in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_16in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_16in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_16in_4.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_17in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_l.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_o_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_19in_l.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_20in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_alu19_wheel.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_bus.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_empty_10cm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_empty_50cm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_santafe.sii
/def/vehicle/ai_wheel/huracan_front.sii
/def/vehicle/ai_wheel/huracan_front_b.sii
/def/vehicle/ai_wheel/huracan_rear.sii
/def/vehicle/ai_wheel/huracan_rear_b.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_13in_steel.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_15in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_15in_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_15in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_15in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_16in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_16in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_16in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_16in_4.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_17in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_l.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_o_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_19in_l.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_20in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_alu19_wheel.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_bus.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_empty_10cm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_empty_50cm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_santafe.sii
/def/vehicle/ai_wheel/train_cars.sii

 

ATS:

Spoiler

/def/vehicle/ai_wheel/front_16in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_17in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_17in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_4.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_5.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_6.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_7.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_8.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_o_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_p.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_18in_t.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_19in_l.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_20in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_20in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_20in_o_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_20in_o_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_20in_o_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_20in_p.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_box.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_buggy.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_bus.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_bus2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_camaro.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_cargo.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_empty_50cm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_harvester.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_hummer.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_lowcab.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_mustang.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_oldc.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_oldm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/front_santafe.sii
/def/vehicle/ai_wheel/locomotive_front.sii
/def/vehicle/ai_wheel/locomotive_rear.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_16in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_17in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_17in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_4.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_5.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_6.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_7.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_8.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_o_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_p.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_18in_t.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_19in_l.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_20in.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_20in_o.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_20in_o_1.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_20in_o_2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_20in_o_3.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_20in_p.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_box.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_buggy.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_bus.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_bus2.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_camaro.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_cargo.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_empty_50cm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_harvester.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_hummer.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_lowcab.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_mustang.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_oldc.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_oldm.sii
/def/vehicle/ai_wheel/rear_santafe.sii
/def/vehicle/ai_wheel/train_cars.sii

 

Zmenťe "data_path" v "ftire" ("vehicle_wheel_accessory : _nameless.ftire") na dráhu predného kolesá,ktorý chcete z uvedeného zoznamu ktorý je vyššie spomenutý,urobte to isté "rtire" "data_path" zadného kolesá. MUSÍTE mať jedno predné a jedno zadné koleso,inač Vám hra spadne !

Toto je všetko pre kolesá Al,nemám ako príklad obrázky všetkých kolies,takže experimentujte sami.

 

 

 

Tieto kroky sú vyžadované iba pre lakovanie vozidiel (Nemusia byť v MP podporované až do ďalšie aktualizácie,nebudem Vám teraz hovoriť,ako to urobiť teraz)

 

Krok 1 - Zmena "data_path" (Step 1 - Changing the data_path):

Všetko,čo potrebujete na získanie lakovanie na aute,mení farbu "data_path" a farby doplnkov,nájdete "vehicle_paint_job_accessory : _nameless.skoda.paint" vo vašom textovom editore,bude to "data_path" pod. 

Toto sú povolené hodnoty pre auta "data_path":

 

ETS2:

Spoiler

 /def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/eve_cr_d_a.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/eve_cr_d_b.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/eve_cr_d_c.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_daf_xf1_a_flag.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_daf_xf1_bc_flag.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_daf_xf_a_flag.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_daf_xf_bc_flag.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf/paint_job/style7.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/eve_cr_d6_a.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/eve_cr_d6_b.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/eve_cr_d6_c.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style0.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/daf.xf_euro6/paint_job/style7.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color8.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/color9.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/eve_cr_i_h_a.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/iveco.hiway/paint_job/style7.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/eve_cr_i_s_a.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/eve_cr_i_s_b.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/eve_cr_i_s_c.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style3_c.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/iveco.stralis/paint_job/style7.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/eve_cr_m_a.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/eve_cr_m_b.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/eve_cr_m_c.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style13_bc.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style2_ab.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style2_c.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style3_c.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style7_ac.sii
/def/vehicle/truck/man.tgx/paint_job/style7_b.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/eve_cr_m_a_a.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/eve_cr_m_a_b.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/eve_cr_m_a_c.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style12_bc.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style13_ab.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style13_c.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style2_a.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style2_b.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style2_c.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style3_c.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style7_a.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style7_b.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros/paint_job/style7_c.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/color1m.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/color2m.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/eve_c_m_a4_a.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/eve_c_m_a4_b.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/eve_c_m_a4_c.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/eve_c_m_a4_d.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_8x4_teutons.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_bear.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_bear_black.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_duty.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_6_8x4.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style7_a.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style7_b.sii
/def/vehicle/truck/mercedes.actros2014/paint_job/style7_c.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/eve_cr_r_m_a.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/route_66.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/renault.magnum/paint_job/style7.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/eve_cr_r_p_a.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/eve_cr_r_p_b.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/racing.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style3_b.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/renault.premium/paint_job/style7.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/eve_cr_sr_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/eve_cr_sr_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/eve_cr_sr_c.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/eve_cr_sr_d.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_8x4_scaniar_duty.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_8x4_scaniar_grif.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_8x4_scaniar_grifdark.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_8x4_scaniar_griflight.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style13_bc.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style2_ab.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style2_c.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style7_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style7_bc.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style8.sii
/def/vehicle/truck/scania.r/paint_job/style9.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color1m.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color2m.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color3m.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color4m.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/color5m.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/eve_cr_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/eve_cr_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_0_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_0_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_1_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_1_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_2_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_2_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_3_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_3_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_4_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_4_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_5_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_5_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_6_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_6_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_7_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/log_7_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt01_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt01_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt02_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt02_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt03_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt03_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt04_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt04_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt06_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt06_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt07_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt07_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt10_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt10_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt11_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt11_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt12_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt12_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt13_s_r_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.r_2016/paint_job/pnt13_s_r_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/eve_cr_ss_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/eve_cr_ss_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/eve_cr_ss_c.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/eve_cr_ss_d.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_8x4_scaniast_duty.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_8x4_scaniast_grif.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_8x4_scaniast_grifdark.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_8x4_scaniast_griflight.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style10_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style11_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style12_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style13_ab.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style13_c.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style1_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style2_ab.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style2_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style2_c.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style3_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style6_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style7_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style7_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style7_bc.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style8.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style8_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style9.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style9_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style_streamline.sii
/def/vehicle/truck/scania.streamline/paint_job/style_streamline_bc.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color1m.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color2m.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color3m.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color4m.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/color5m.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/eve_cr_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/eve_cr_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_0_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_0_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_1_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_1_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_2_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_2_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_3_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_3_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_4_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_4_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_5_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_5_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_6_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_6_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_7_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/log_7_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt01_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt01_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt02_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt02_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt03_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt03_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt04_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt04_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt06_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt06_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt07_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt07_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt10_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt10_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt11_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt11_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt12_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt12_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt13_s_s_a.sii
/def/vehicle/truck/scania.s_2016/paint_job/pnt13_s_s_b.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/eve_cr_v_a.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/eve_cr_v_b.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/eve_cr_v_c.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style13_bc.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style3_c.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style5.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style5_b.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style5_c.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16/paint_job/style7.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/eve_cr_v12_a.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/eve_cr_v12_b.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/eve_cr_v12_c.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/eve_cr_v12_d.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_volvo_duty.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_volvo_fenrir.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_volvo_wdark.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_8x4_volvo_wlight.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_0.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_1.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_2.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_3.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_4.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_5.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_6.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/paintjob_flag_logo_7.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style1.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style10.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style11.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style12.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style13.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style2.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style3.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style4.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style5.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style5_b.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style5_c.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style6.sii
/def/vehicle/truck/volvo.fh16_2012/paint_job/style7.sii

 

ATS:

Spoiler

/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/color8.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_01_ab.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_01_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_02_ab.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_02_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_03_a.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_03_b.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_03_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_04_ab.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_04_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_05_ab.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_05_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_06_ab.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_06_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_07.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_08.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_09_ab.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_09_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_10_a.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_10_b.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.t680/paint_job/paintjob_10_c.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color8.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/color9.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_01.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_02.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_03.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_04_a.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_04_bc.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_05_a.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_05_bc.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_06.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_07.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_08_a.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_08_bc.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_09_a.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_09_bc.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_10_a.sii
/def/vehicle/truck/kenworth.w900/paint_job/paintjob_10_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_01.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_02_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_02_b.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_02_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_03_ab.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_03_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_04_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_04_b.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_04_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_05_ab.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_05_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_06_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_06_b.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_06_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_07_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_07_b.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_07_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_08_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_08_b.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_08_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_09_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_09_b.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_09_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_10_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_10_b.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.389/paint_job/paintjob_10_c.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color0.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color0m.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color1.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color2.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color3.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color4.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color5.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color6.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color7.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color8.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/color9.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_01_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_01_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_02_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_02_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_03_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_03_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_04_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_04_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_05_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_05_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_06_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_06_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_07_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_07_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_08_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_08_bc.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_09.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_10_a.sii
/def/vehicle/truck/peterbilt.579/paint_job/paintjob_10_bc.sii

 

Krok 2 - Nastavenie voliteľných farieb  (Step 2 - Setting colours (optional)):

Niektoré paintjoby vám povoľujú zmeniť niektoré farby,ak modifikujete ale iba paintjob,ktoré sa v hre môžu zmeniť ,kolesa automobilov Al sa resetujú,keď sa pokúsite prispôsobiť auto v hre,tak farby by trebalo nastaviť manuálne .

Otvorte si softvér na úpravu obrázkov (farieb),ako je napr. Paint,Gimp alebo Photoshop,a použite farby akú chcete,a nastavte si hodnoty RGB napr. 255,127,0 (oranžové).

Pre každé z týchto čísel (pre hodnotu RGB),postupujte podľa následujúcich krokov v programe Windows Calculator alebo podobné tomu.

1. Hodnota vynásobená hodnotou -  (hodnota*hodnota) pre programátorov,ktorý vytvárajú nástroje

2. Rozdeľte novú hodnotu na 62025 - (/ 65025) pre programátorov,ktorý robia nástroje 

Tieto hodnoty,budú mať aj desatinnú čiarku,tak to musí byť  "." a preto to zmente na "."  ak vaša krajina používa znak  "," namiesto desatinnej čiarky , tak by to znamenalo poškodenie vozidla . Do ukladacieho súboru vložte "(edited_r, edited_g, edited_b)"  v požadovanom farebnom bloku ,napr "base_color".

 

 

 

Získanie auta do multiplayeru (MP):

 

Krok 1 - Kúpte auto (Step 1 - buying the car):

Vozidlo musí byť vo vašom hernom uložení (gamesave),aby ste ho mohli použiť v MP. Musíte si zakúpiť auto od in-game predajcu v hre. Povoľte dva súbory,ktoré ste kopírovali z priečinka TruckersMP (v kroku č.1) a mod,ktorý ste vytvorili v kroku č.2 . Takže,prejdite k predajcovi nákladných vozidiel,a kúpte upravené auto . Teraz môžeme ukončiť SP (singleplayer).

 

Krok 2 - Hra pre viacerých hráčov (Step 2 - Multiplayer):

Takže,teraz vlastníte už auto,tak spuste TruckersMP . Vyberte si profil,dostanete upozornenie pre chýbajúce módy,ale to je to normálny. Stačí kliknúť "pokračovať" . To je všetko,teraz máte upravené vozidlo v MP.

 

Originál napísal @Forerunner

Preložil/Translator:

@iFlufy

TruckersMP Support 

 

 

 

  • Like 1
  • Love it! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...