Jump to content

Aktualizace projektu: Zpět k základům


Recommended Posts

project-update-back-to-basics.1680192013

 

Někdy je nutné provést zásadní změny, aby bylo možné změnit směr, přizpůsobit se výzvám nebo řešit neudržitelné situace. V březnu 2020 byla vydána významná aktualizace ohledně upravování uložené pozice. Tým obdržel mnoho kritiky za (příliš) přísné vymáhání těchto změn, které byly často považovány za neužitečné a pro mnoho hráčů nejasné. Dále několik členů týmu, kteří byli odpovědní za vymáhání těchto pravidel, pozbývali technických znalostí potřebných k informovanému úsudku. Z toho důvodu byly následně povoleny všechny úpravy, které neměly negativní vliv na ostatní. Dnes, tři roky později, děláme další zásadní rozhodnutí. Tentokrát ohledně konfigurace serverů, konkrétně omezovače. Po zjištění velmi vysoké poptávky po vyšším omezovači a nebývalé účasti v průzkumu jsme se rozhodli upravit nabídku našich serverů tak, aby splňovala přání komunity. Toto rozhodnutí nebylo lehké, naopak je výsledkem dlouhého několikakrokového procesu. V tomto blogu vás těmito kroky provedu.

 


Klíčové poznatky (TLDR)

 • Zpětnou vazbu poskytlo několik tisíc uživatelů
 • Kvůli vysoké poptávce bude upravena nabídka serverů
 • Nabídka bude napodobovat servery EU1, EU2 a EU4, které v TruckersMP byly v letech 2018–2019
 • Součástí hlavních serverů bude:
  • Simulation 1 (ekvivalent EU1): kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 110 km/h
  • Simulation 2 (ekvivalent EU2): kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 150 km/h
  • Arcade (ekvivalent EU4): bez kolizí, bez pravidel silničního provozu, bez omezovače
 • Komunita je ohledně moderování hry rozdělená, přesto ale dochází ke shodě, že by se méně závažné prohřešky neměly trestat tak tvrdě. Nové pokyny jsou již v platnosti
 • Automatické vyhození ze serveru za neaktivitu je nyní dynamické a více uživatelsky přátelské. (aktualizováno 8. března)

 


Stručná historie „cesty k simulaci“

Abychom plně pochopili souvislosti tohoto rozhodnutí, musíme se vrátit do let 2018 a 2019, kdy byly dostupné servery EU1, EU2, EU3 a EU4. Tyto servery nabízely hráčům možnost volby, pokud jde o podmínky na serveru. Konkrétně EU1 měl rychlost omezen na 110 km/h, přičemž kolize byly povoleny, EU2 byl s kolizemi a neměl žádný omezovač, EU3 byl s kolizemi a neměl žádný omezovač, ale bez aut a EU4 neměl žádný omezovač s vypnutými kolizemi. Nejpopulárnější server mezi komunitou byl server EU2.

 

V létě 2019 bylo rozhodnuto klást větší důraz na simulaci a nabídnout dva různé typy serverů: simulační a arkádní. Servery EU1 a EU4 byly ekvivalenty dnešních simulačních a arkádních serverů. Bylo rozhodnuto, že pro prostředí simulace řízení kamionu je nejvhodnější omezovač na 110 km/h, přičemž arkádní server bez omezovače i kolizí by stále zajímal ty, kteří chtějí jezdit rychleji. Dále pravidla úprav uložené pozice byly zpřísněny za účelem vymýcení „nerealistických“ úprav (ačkoli tyto změny byly zrušeny v roce 2020 na základně zpětné vazby z komunity, jak bylo výše zmíněno).

 

V srpnu 2019 byly implementovány další změny s přísnějšími postupy proti uživatelům, kteří se dopouštěli „nerealistického“ řízení. To znamenalo výrazně delší tresty než dříve, stejně jako uvedení pravidla §2.9, které administrátorům umožňovalo udělovat permanentní bany uživatelům, které považovali za nežádoucí na našich serverech. Dále v únoru 2020 byly zavedeny další opatření, které měly zvýšit přísnost moderování hry.

 

„Cesta k simulaci“ probíhá již více než tři roky a mezi našimi uživateli se neustále diskutuje o našem směřování. Zejména v souvislosti s moderováním našich her se objevuje mnoho připomínek napříč komunitou, ale také v ostatních menších komunitách, recenzích TruckersMP, pod příspěvky na sociálních sítích a videi na YouTube. Naše vize zůstala po celou dobu konzistentní: snažíme se poskytovat zábavné masivně multiplayerové (MMO) prostředí, kde se hráči mohou setkávat a hrát společně. Spolu s výše uvedenými změnami serverů a moderování hry jsme také provedli úpravy mapy tak, abychom zvýšili plynulost provozu (např. kompletní přepracování Duisburgu a křižovatky na silnici mezi Calais a Duisburg). Navzdory všem těmto změnám a zjevným debatám v komunitě jsme však nikdy neoslovili vás, komunitu, co si o tom všem myslíte.

 


Vstříc poznatkům vycházejícím z názorů komunity

Když jsem se v květnu loňského roku stal projektovým manažerem, byl to jeden z klíčových prvků, kterým jsem se chtěl zabývat, vzhledem k tomu, že tento projekt v konečném důsledku závisí na jeho komunitě. vy jste ti, díky kterým může tato modifikace vzkvétat. Mým cílem bylo více zapojit hráče do rozhodování a brát v potaz jejich potřeby a přání. Místo rozhodování za komunitu, moje vize byla rozhodovat s komunitou.

 

První krok tímto směrem byl komunitní průzkum v létě 2022. Tohoto průzkumu se zúčastnilo 2153 uživatelů. V předchozí části jsem se zmínil, že jsme upravili mapu tak, abychom zlepšili plynulost dopravy, ale uživatelů se nikdy nikdo neptal na názor a po dokončení se ke mně dostaly signály od hráčů, že jim byl odebrán „faktor zábavy“ a že jsme udělali věci „nudnějšími“. Z průzkumu jsme zjistili, že 65 % respondentů dává přednost jízdě v hustém provozu a že 81 % nevadí dopravní zácpy. Mnozí zdůraznili, že právě hustý provoz (nebo, jak někteří říkají, „chaos“) je to, co dělá náš multiplayer tak zábavným. Jedním z hlavních důvodů, proč hráči hrají na našich serverech, je to, že se jim líbí interakce s ostatními uživateli a že oblasti s hustým provozem jsou zábavnější. To vyvolalo otázku, zda je zlepšení plynulosti dopravy něco, o co bychom měli usilovat? Efektivita na úkor zábavy!?

 

Hráče jsme také požádali, aby uvedli preferované konfigurace serverů na základě tří možností: zapnuté/vypnuté kolize, zapnutý/vypnutý omezovač, a (ne)vymáhaná pravidla silničního provozu. Většina (66 %) respondentů dala přednost současnému serveru Simulation 1 a zároveň polovina respondentů (50 %) vyjádřila podporu serveru podobnému simulaci, ale bez omezovače! Pouze 9 % podpořilo současný server Arcade, zatímco o něco větší skupina 12 % preferuje server podobný Arcade, ale se zapnutými kolizemi. V otevřených otázkách jsme navíc obdrželi stovky připomínek týkajících se moderování hry a omezovače rychlosti.

 

oA1KzZj.png

Poznámka: Celkový počet respondentů: 2153. Respondenti mohli vybrat více možností.

 

Interpretace výsledků a následné průzkumy

Abychom mohli prodiskutovat výsledky průzkumů s vybranou skupinou reprezentantů komunity a proniknout hlouběji do pocitů hráčů, které je obtížné zachytit pomocí průzkumů, požádali jsme uživatele, kteří by měli zájem, aby se přihlásili do uživatelského panelu. Po přezkoumání zhruba 600 přihlášek jsme pozvali přibližně 20 kandidátů k účasti v pilotním programu, který byl zahájen v prosinci 2022. Během pilotního projektu jsme diskutovali o výsledcích průzkumu, vyměňovali si názory a stanoviska a členové panelu se také snažili získat zpětnou vazbu ze svých vlastních uzavřených komunit, aby se s námi o ni podělili. Pilotní projekt byl ukončen začátkem tohoto měsíce a my jsme vděčni za účast a příspěvky všech, kteří se zapojili do panelu. V budoucnu můžeme zvážit založení nového panelu, pokud budeme potřebovat konzultovat jiné téma.

 

Po analýze výsledků úvodního průzkumu a diskuzí s panelem jsme v únoru letošního roku provedli sérii následných průzkumů. První průzkum (s 1954 účastníky) se zaměřil na různé aspekty našeho moderování her na základě zpětné vazby, kterou jsme obdrželi. Druhý průzkum (kterého se zúčastnilo bezprecedentních 8912 účastníků!) se podrobněji zabýval konfigurací serverů, přičemž se zaměřil zejména na omezovač rychlosti, kde jsme obdrželi velmi rozdílné názory. Třetí průzkum (s 954 účastníky) nebyl reakcí na žádnou konkrétní zpětnou vazbu, ale spíše interním auditem zapojení na našich komunitních platformách, který se snažil získat širší pohledy uživatelů nad rámec surových dat.

 

Komunitní platformy

Když jsme s tímto projektem začínali, většina našich služeb byla poskytována prostřednictvím našeho fóra. Postupem času se však různé systémy přesunuly z fóra na webové stránky, včetně podporyudálostí, a VTC. Kromě toho se platformy, jako je Discord, staly pro mnoho online komunit nepostradatelnými a fóra ztratila část své přitažlivosti. Zjistili jsme, že mnoho uživatelů dává přednost Discordu pro komunikaci v reálném čase, zatímco fórum je vhodnější pro strukturované diskuse. Uživatelé také používají fórum k reagování na naše novinky, blogy a aktualizace nebo ke zveřejňování a reagování na aktualizace stavu. Discord je vhodný pro aktivní diskuse nebo „žhavá témata“, zatímco fórum je vhodnější pro věci, které vyžadují strukturování, jako jsou návrhy a návody.

 

Y8nFcU9.png

 

Moderování hry

Jak již bylo zmíněno, obdrželi jsme řadu negativních připomínek k našim postupům při moderování hry a vymáhání pravidel. V reakci na to jsme se rozhodli zaměřit na konkrétní oblasti moderování, abychom získali více informací. Přestože 73 % respondentů se domnívá, že oficiální pravidla jsou v pořádku, pouze 51 % je spokojeno s vymáháním pravidel a 49 % je spokojeno s kvalitou našeho týmu moderátorů. Ačkoli se nejedná o konec světa, tyto výsledky poukazují na určitou míru nespokojenosti s naším týmem pro vymáhání pravidel a moderování hry. Jedním z faktorů, které mohou přispívat k této nespokojenosti, je náš přísný přístup k moderování hry v rámci iniciativy „cesta k simulaci“. Přibližně 68 % respondentů by si přálo, abychom byli shovívavější k drobným přestupkům: mnoho hráčů uvádí, že by preferovali mírnější přístup k moderování hry, zejména v situacích, které nemají dopad na ostatní.

 

Kromě odpuštění vyjádřila komunita obavy ohledně spravedlnosti banů, přísnosti našeho moderování hry a délky banů. Polovina respondentů se domnívá, že jsou bany udělovány spravedlivě, ale třetina s tím nesouhlasí. Stejně tak se polovina respondentů domnívá, že doba trvání banů je přiměřená, zatímco třetina si to nemyslí. Pokud jde o otázku, zda jsou bany příliš přísné, 39 % s tvrzením souhlasí, 31 % nesouhlasí a 30 % je neutrálních. Tyto výsledky ukazují, že komunita je v otázce moderování her velmi rozdělená, ale je zřejmé, že mnoho hráčů by ocenilo „volnější“ přístup, zejména v situacích, kdy na tom nezáleží. Game Moderation Management se s výsledky průzkumu ztotožnil a přijal nové, mírnější pokyny, které jsou v souladu s výsledky průzkumu, včetně celkově kratší doby banů a větší míry shovívavosti. Tyto nové pokyny nabyly účinnosti na začátku tohoto měsíce a doufáme, že budou mít na komunitu pozitivní dopad.

 

eVbAHWV.png

 

Konfigurace herních serverů

Jak již bylo ukázáno dříve, komunitní průzkum z roku 2022 ukázal silný zájem o simulační server bez přísného omezovače rychlosti. Již dříve jsme také obdrželi mnoho připomínek od hráčů, kteří žádali o přehodnocení omezovače rychlosti. Tyto poznatky nás přiměly přehodnotit nabídku našich serverů. Průzkum o konfiguracích herních serverů jasně ukazuje, jak důležité je zapojit naše hráče do rozhodovacích procesů, vzhledem k tomu, že jsme obdrželi rekordně vysoký počet odpovědí (bezprecedentních 8912 odpovědí, což svědčí o vysokém zájmu po určitých základních funkcích).

 

Velká většina respondentů se vyslovila pro vyšší omezovač rychlosti, přičemž drtivá většina z nich preferuje limit 150 km/h jak pro ETS2, tak pro ATS. Kromě toho náš uživatelský panel také navrhl zavedení regionálního omezení rychlosti v okolí Calais a Duisburgu, ale tato myšlenka nezískala dostatečnou podporu - 43 % bylo pro a 50 % proti. Naším hlavním cílem je poskytnout našim hráčům zábavné a příjemné online herní prostředí. Přestože jsme v roce 2019 zavedli omezovač rychlosti na 110 km/h s cílem vytvořit realističtější simulační prostředí, chápeme, že je potřeba i nenáročné hraní. Když byla „cesta k simulaci“ spuštěna v roce 2019, předpokládali jsme, že arkádní server (bez kolizí, omezovače ani pravidel) pokryje tuto poptávku. Z interních dat a zpráv však nyní víme, že naše arkádní servery nejsou dostatečně vytížené ani ve špičce, a z ohlasů uživatelů vyplývá, že drtivá většina hráčů nevěří, že by servery bez kolizí nebo pravidel silničního provozu mohly být zábavné. Naše průzkumy skutečně ukázaly, že 48 % respondentů by na arkádních serverech preferovalo kolize a servery bez kolizí nebo pravidel silničního provozu získaly jen malou podporu. Existuje však malá, ale nezanedbatelná skupina uživatelů, kteří využívají naše arkádní servery, např. aby se vyhnuli veškerému provozu nebo aby si nastavili profily pro navádění konvojů při událostech.

 

Někdo nedávno řekl: „Hra má být taková, jakou si ji hráči udělají,“ a jiný se zamyslel nad vztahem mezi stylem jízdy a omezovačem rychlosti, když prohlásil, že někteří lidé budou bezohlední bez ohledu na rychlost a že „cesta k simulaci“ nezměnila způsob, jakým lidé řídí, ale spíše omezila možnosti, které hráči mají. Kouzlo prostředí MMO spočívá v rozmanité skupině hráčů, z nichž každý hraje hru svým vlastním stylem. Ne všichni mají stejné zájmy, a proto vynucování univerzálního řešení není přínosné, a řešení, které zvýhodňuje pouze jednu skupinu hráčů, znepřátelí ostatní. Naši komunitu lze zhruba rozdělit na relativně malou skupinu „hardcore“ hráčů simulace a větší skupinu „nenáročných“ hráčů – každá z nich má velmi odlišné preference. Uznáváme, že není možné splnit požadavky obou skupin současně, proto jsme se rozhodli nabídnout to nejlepší z obou světů: server, kde se lidé mohou sejít a jezdit realističtěji, a server, kde se lidé mohou chovat nenáročně. Vracíme se proto k základům a vracíme se k podobným nabídkám serverů, jaké jsme nabízeli v roce 2018/2019: Simulation (podobně jako EU1) a Arcade (podobně jako EU2).

 

Konkrétně bude omezovač rychlosti globálně zvýšen na 150 km/h a bude na samotných hráčích, aby se přizpůsobili stavebnímu a dopravně technickému stavu vozovky. Pokud se nechcete strachovat porušením pravidel, budeme mít stále k dispozici arkádní server. Hráči tak mají možnost jezdit rychleji, pokud si to přejí, zatímco ostatní, kteří chtějí jezdit pomaleji (např. přepravováním externích zakázek, které jsou omezeny na 90 km/h, nebo jízdou pro realistickou statistiku v externích aplikacích), mají tuto možnost také. Stávající konfiguraci „Simulation 1“ zachováme podobným způsobem, jako v roce 2018/2019. „Simulation 1“ bude ekvivalent EU1 (kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 110 km/h), nový server s názvem „Simulation 2“ bude ekvivalentem EU2 (kolize, pravidla silničního provozu, omezovač na 150 km/h) a „Arcade“ bude ekvivalentem EU4 (žádné kolize, bez pravidel silničního provozu, bez omezovače). Server Simulation 1 hodláme používat jako základ, na které budeme nadále stavět naše jedinečné simulační prostředí, například speciálními „živými“ akcemi, jako byla Operace HQ. Doufáme také, že server Simulation 1 bude místem, kde se budou setkávat „serióznější“ a „realističtější“ nadšenci do simulace.

 

Nakonec jsme se také dověděli, že je mnoho uživatelů, kteří se domnívají, že náš automatický časovač AFK kicků je příliš přísný. Tento časovač byl nastaven na 10 minut a někteří cítili potřebu používat externí nástroje, aby tento časovač obešli. V průzkumu jsme se hráčů zeptali, jak by podle nich měl vypadat uživatelsky přívětivější časovač. 95 % respondentů uvedlo, že časovač na 30 minut nebo méně by uspokojil jejich potřeby. Rozhodli jsme se pro dynamický časovač, který se bude automaticky přizpůsobovat podle vytíženosti serveru. V infografice níže si můžete prohlédnout naše nové časovače. Ve výchozím nastavení je nyní časovač 30 minut v případě, že je využití serveru menší než 90 %. V případě, že je server vytížen, vrátí se časovač na 10 minut. Patroni (skupina Master Trucker) mají ještě větší výhody. U nich bude časovač AFK vypnut, ledaže by bylo využito více než 90 % slotů – v takovém případě bude časovač nastaven na 30 minut. Tato změna již byla provedena v únoru, Podívejte se na tuto infografiku, kde najdete přehled.

 

pOSoFrI.png

 

Nová konfigurace serverů bude se souhlasem našich partnerů použita na všech našich serverech, včetně serverů ProMods. Níže je přehledná tabulka. Zpočátku budou sloty pro simulaci a nenáročnou hru rozděleny rovnoměrně, protože komunitní průzkum ukázal velkou podporu pro obě konfigurace a my nechceme rozhodovat, který server bude preferován; je to na vás. Jakmile zjistíme, jaká je poptávka, upravíme sloty ve prospěch oblíbenějšího serveru. Upraveny byly také sloty pro arkádní servery, aby se kapacita lépe rozdělila mezi různé servery. Počet slotů vychází z našich serverových dat z roku 2022 a odpovídá poptávce ve špičce.

 

IC2bvND.png

Servery s omezovačem na 150 km/h mají omezovač ve městech nastaven na 80 km/h

 

Závěrečné slovo

 

Pro TruckersMP je to začátek nové kapitoly a chápu, že ne každému se tato změna líbí. V našem týmu se jednalo a jedná o kontroverzní téma. Domnívám se však, že někdy je třeba naslouchat hlasu komunity a podívat se za hranice naší vlastní vize, abychom splnili její přání. Pečlivě jsme zvážili naše možnosti a doufáme, že nové servery uspokojí obě strany spektra – ty, kteří dávají přednost realističtějšímu hernímu zážitku, i ty, kteří jsou nenároční. Koneckonců je naší nejdůležitější funkcí umožnit hráčům, aby se bavili, a doufám, že tato aktualizace k tomu přispěje.

 

Pro mě osobně to také znamená začátek nové kapitoly, protože brzy opustím svou roli v projektovém řízení a přejdu na pozici, která kombinuje povinnosti účetního a konzultanta. Bylo mi ctí reprezentovat komunitu i tým a doufám, že můj přínos a odkaz přetrvají. Nyní však nastal čas, aby se vedení ujali jiní, protože kvůli povinnostem v reálném životě mám méně času a je třeba se soustředit především na technologické aspekty tohoto projektu, a nikoli na politiku a řízení lidí, které jsou s řízením projektu spojeny. Děkuji tisícům hráčů, kteří mi řekli svůj názor, a všem, kteří se mnou úzce spolupracovali na tom, aby se to vše podařilo. Vaše vstupy byly nesmírně užitečné.

 

Užijte si to a uvidíme se na cestách!

 

S pozdravem

Jeronimo
Project Manager

 

--> Zobrazit článek na domovské stránce (anglická verze)

 

2032295431_role_GameModeratorLeader(1).p 339458068_role_Translator(1).png.1c7213d

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.