Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'quality-logistics'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • News
  • News
  • Development Announcements
  • Official TruckersMP Events
 • Information & Support
  • TruckersMP Rules
  • Guides
  • Help
  • Confirmed Bugs
  • Suggestions
  • Recruitment
 • Community
  • Discussion
  • Hot Topic
  • VTC System
  • Event System
  • Discord
  • Developer Portal
  • Unofficial tools
  • Media
 • International Community
  • Other Languages
 • Archive
  • Archive
  • Trash

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Forum Title (obsolete)


Location


Interests


Known languages


VTC Name


TruckersMP ID

 
or  

VTC ID

 
or  

VTC Logo


VTC Role


Twitch


Twitter


Facebook


World Of Trucks


YouTube

Found 3 results

 1. Konwój organizowany przez Chudyy oraz MTD Logistics pt. ,,Master Truck, łączymy ludzi..." Convoy organized by Chudy and MTD Logistics "Master Truck, we connect people ..." Konwój "zamknięty" dla osób niezrzeszonych.! "Closed" convoy for non-attached persons.! Informacje Konwojowe/ information convoys. Organizatorzy/ Organizers: Chudyy oraz MTD Logistics. Data/ Date: 27.06.2020 roku. Czas Zbiórki/ Collection Time: 18:30 Czas Rozpoczęcia/ Start Time : 19:05 (Dla wszystkich grup/ For all groups !) Serwer/ Server Multiplayer: Symulacja 2/ Simulation 2 Komunikator/ Communicator TeamSpeak3: 79.133.61.6:10303 Firmy biorące udział w wydarzeniu/ Companies participating in the event : Regulamin Konwoju/ Convoy Regulations . 1. Niniejszy regulamin jest własnością firmy Quality-Logistics. 1.These regulations are the property of Quality-Logistics. 2. Nieznajomość regulaminu nie upoważnia do łamania go. 2. Ignorance of the regulations does not authorize to break it. 3. Prowadzący konwój ma prawo ‘’wyrzucić’’ każdego uczestnika za niestosowanie się do regulaminu konwoju. 3.The convoy leader has the right to 'kick' any participant for not complying with the convoy rules. 4. Obowiązuje kultura zachowania na serwerze TeamSpeak 3. 4.There is a culture of behavior on the TeamSpeak 3 server. 5. Każda firma będzie miała przydzielone miejsce zbiórki podczas przerwy oraz zakończenia konwoju. 5. Each company will be allocated a meeting point during the break and the end of the convoy. 6. Każdy uczestnik konwoju musi zadbać o zatankowaną i naprawioną ciężarówkę na starcie. 6.Each participant in the convoy must ensure that the truck is refueled and repaired at the start. 7. Podczas konwoju obowiązuje zakaz wyprzedzania innych bez pozwolenia głównego pilota. 7.During the convoy it is forbidden to overtake others without the permission of the main pilot. 8. Odstępy między osobami jadącymi w konwoju min 100 do 150 metrów. 8.Intervals between people riding in a convoy min 100 to 150 meters. 9. Każda firma będzie miała przydzielone CB. 9. Each company will be allocated CB. 10. Zakaz używania świateł ostrzegawczych (kogutów) Nie dotyczy Pilota. 10. Prohibition of using warning lights (roosters) Not applicable to Pilot. 11. Podczas zatrzymywania się na poboczu każdy ma obowiązek włączyć światła awaryjne. 11.When stopping at the side of the road, everyone must turn on the hazard warning lights. 12. Podczas mijania bramek zajmujemy dwie od prawej strony. 12. When passing goals we occupy two from the right. 13. Każda osoba dostosowuje prędkość do osoby poprzedzającej. 13. Each person adjusts the speed to the previous person. 14. Podczas większych wypadków prosimy jak najszybciej opuścić miejsce (klikając f7+enter). 14.In larger accidents, please leave the place as soon as possible (by clicking f7 + enter). 15. Podczas przebywania na TeamSpeak’u uczestnicy proszeni są o nie podawanie zbędnych informacji. 15. While on TeamSpeak, participants are asked not to provide unnecessary information. 16. Zakaz reklamowania firm poprzez wysyłanie informacji na czacie lub zachęcanie przez komunikaty głosowe. 16. Prohibition of advertising companies by sending information in chat or encouraging by voice messages. 17. Nie obrażamy osób poruszających się na wirtualnych drogach. 17. We do not insult people moving on virtual roads. 18. Prosimy o zgłoszenie chęci nagrywania konwoju. 18. Please register your intention to record the convoy 19. Nie odpowiadamy za bany oraz kicki. 19.We are not responsible for bans and kicks. 20. W konwoju udział biorą tylko firmy przez nas zaproszone. 20. Only companies invited by us take part in the convoy Podział grup Grupa 1 Tallin- Katowice (Start 19.05) Pilot: Chudyy 1.Quality Logistics- Container Port_ CB.1 2. MTD Logistics- Container Port_ CB.2 3. ALMAR Wirtualna Spedycja- Container Port_ CB.3 4. Coffee Spedition- Container Port_ CB.4 5. Panda Spedition- Container Port_ CB.5 6. RISA- Container Port_ CB.6 7. EMK Logistics- Container Port_ CB.7 8. Orzeł Trans- Container Port_ CB.8 9. H&K Trans- Container Port_ CB.9 10. Westfalen Transporte- NS Oil_ CB.10 Pilot: Vallentus Grupa 2 Dover- Katowice (Start 19.05) Pilot: Roweroraffi 1. Agromex- Port _ CB.1 2. MMS- Port _ CB.2 3. GTW Logistics- Port _ CB.3 4. HGT- Port _ CB.4 5. Darkom- LKW _ CB.5 6. Jamajka- Hotel _ CB.6 7. TransBed- LKW _ CB.7 8. Czarne Orły- Serwis _ CB.8 9. BBATS- Garaż_ CB.9 10. Promil Trans- Port_ CB.10 Pilot: Domson Grupa 3 Ankona- Katowice (Start 19.05) Pilot: Gruszka 1. Capricorns- Terminal Container _ CB.1 2. Magic Trans- Terminal Container _ CB.2 3. KFK Logistics- Terminal Container _ CB.3 4. Szach- Mat- Terminal Container _ CB.4 5. S-VIP- Terminal Container _ CB.5 6. CHL- Terminal Container _ CB.6 7. TruckersPL- Terminal Container _ CB.7 8. Transsped- Terminal Container _ CB.8 9. Newton- Garaż _ CB.9 10. Sztapla- Marina _ CB.10 Pilot: Mario/ DokGrej
 2. INFORMACJE Data: 27 stycznia 2018 rok Zbiórka: 18:30 Rozpoczęcie konwoju: 19:00 Miejsce zbiórki: Kosice Miejsce zakończenia: Esbjerg Serwer (Specjalny): Agromex Naczepa: Dowolna Teamspeak: agromex.teamspeak3.pl TeamSpeak: agromex.teamspeak3.pl - Na teamspeaku przebywają wszyscy uczestnicy konwoju. USTAWIENIE FIRM W przypadku gdy któraś firma się nie zmieści będziemy rozmieszczać gdzie się da Pilot - Wasyl Quality-Logistic Baltic Transport Blue-Trans: Spedition Magic-Trans Andrespol Pilot - Sławek.31 Coffee-Spedition EDGE Logistic K&P H&V Orzeł-Trans Pilot - Feciu KFK Logistisc Deworse Promil Trans European Transport Group Antrans Pilot - Osiem Unipol Hard Group Transport Maximus Maximus White Angels Mecha Trans Pilot - Jjey Agromex Zaproszenie goście M&K-LOGISTICS
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.