Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'holidays'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • News
  • News
  • Development Announcements
  • Official TruckersMP Events
 • Information & Support
  • TruckersMP Rules
  • Guides
  • Help
  • Confirmed Bugs
  • Suggestions
  • Recruitment
 • Community
  • Discussion
  • Hot Topic
  • VTC System
  • Event System
  • Discord
  • Developer Portal
  • Unofficial tools
  • Media
 • International Community
  • Other Languages
 • Archive
  • Archive
  • Trash

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


Forum Title (obsolete)


Location


Interests


Known languages


VTC Name


TruckersMP ID

 
or  

VTC ID

 
or  

VTC Logo


VTC Role


Twitch


Twitter


Facebook


World Of Trucks


YouTube

Found 2 results

 1. Date: 30.08.2022 Gr I collection (Zbiórka) 18:30 (UTC +2) Start 19:00 (UTC +2) Starting city: Stuttgart (quarry) Final city: - initial setting: - Gr II collection (Zbiórka) 18:30 (UTC +2) Start 19:00 (UTC +2) Starting city: Prague Final city: Copenhagen initial setting: - Invited companies/Firmy zaproszone: Regulamin * Zasady NIE ZOSTAŁY zatwierdzone przez TruckersMP Obowiązują wszystkie inne zasady TruckersMP Wyprzedzanie jest zabronione Każdy kto bierze udział w konwoju jest zobowiązany stawić się na czas w określonym punkcie startowym konwoju Na kanale discord gdzie przeprowadzany jest konwój wymagana jest cała firma, oraz osoba reprezentująca daną firmę Na kanale głosowym głos zawierają tylko i wyłącznie piloci, oraz przedstawiciel firmy w ważnych zakazach sprawach obrażania innych firm (2 upomnienia ogólne dla całej firmy). W razie niesłuchania się Przedstawiciel firmy musi usnąć dana osobę z konwoju. Jeśli to nie nastąpi cała firma zostaje wykluczona z konwoju Zakaz wyprzedzania, spowalniania, oraz wyprzedzania na konwoju (chyba że zostanie udzielona zgoda przez pilota prowadzącego lub kończącego) Firma która bierze udział w konwoju będzie miała przypisany kanał na CV radiu do swobodnych rozmów (Może być tam pilot i słuchać rozmów) Przedstawiciel firmy jest zobowiązany dogadać się 10 minut przed starem konwoju o pozycji CV radia dla danej firmy z Organizatorami konwoju 5 minut przed starem pilot lub Organizator konwoju opowiada o trasie którą będą jechać. W razie przeszkadzania osoba dostaje muta n serwerze discord aż do opuszczenia konwoju (2 upomnienia) Pilot ustala daną prędkość chwilę przed startem konwoju (Lądówka, Miasto, Autostrada [droga szybkiego ruchu]) Rozmowy na discordzie oraz przebieg całego konwoju jest nagrywana OD początku DO końca Przedstawiciel firmy jest zobowiązanyć ten regulamin każdemu kto uczęszcza w konwoju z jego firmy (Obowiązkowe), oraz przekazać organizatorom informacje zwrotną na priv o zapoznaniu się z regulaminem(edytowane) Rules * The rules have NOT BEEN approved by TruckersMP All other TruckersMP rules apply Overtaking is prohibited Everyone who takes part in the convoy is obliged to arrive on time at the convoy starting point On the discord channel, where the convoy is carried out, the entire company and the person representing the company are required On the voice channel, only the pilots and the company's representative in important bans on matters can voice the voice insulting other companies (2 general reminders for the whole company). In the event of failure to listen, the Company Representative must remove the person from the convoy. If this does not happen, the entire company is excluded from the convoy Prohibition of overtaking, slowing down and overtaking in the convoy (unless authorized by the leading or ending pilot) The company that is participating in the convoy will have a channel assigned on the CV radio for free talks (There may be a pilot there and listen to the calls) The company representative is obliged to make an agreement 10 minutes before the old convoy about the radio CV position for the given company with the convoy organizers 5 minutes before the old man, the pilot or the convoy organizer tells about the route they will be going. In case of disturbance, the person gets muta on the discord server until they leave the convoy (2 reminders) The pilot sets the speed just before the start of the convoy (Lądówka, Miasto, Autostrada [expressway]) Discord conversations and the course of the entire convoy are recorded from start to finish The company representative is obliged to oblige these regulations to everyone who attends the convoy from his company (mandatory), and to provide the organizers with feedback on priv about reading the regulations (edited)
 2. Days are getting shorter, nights colder... Something is lurking in the dark... Winter is coming, and more...
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.