Jump to content

[Zamotani] Gregor GM

Veteran Driver
 TruckersMP Profile
  • Content Count

    22
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

24 Truck?

2 Followers

About [Zamotani] Gregor GM

  • Rank
    1t Caravan

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. URODZINY FIRMY ZAMOTANI LOGISTIC INFORMACJE DATA: 10.04.2021 START: POZNAŃ META: GENEWA ZBIÓRKA: 19:30. WYJAZD: 20:00 SERWER:SYMULACJA 2 TS: 193.70.94.32:10047 WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW WKRÓTCE Regulamin: 1. Każdy uczestnik konwoju musi zapoznać się z regulaminem. 2. Każdy uczestnik konwoju zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu TMP. 3. Każda osoba jadąca w konwoju musi przyjechać zatankowaną do pełna i naprawiona ciężarówką oraz naprawianą naczepą na miejsce startu.
×
×
  • Create New...