Jump to content

FrozenTheWolf

Members
 • Content Count

  3
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Truck?

About FrozenTheWolf

 • Rank
  No Cargo

Profile Information

 • Gender
  Not Telling
 • Virtual Trucking Company
  https://trucksbook.eu/company/25706
 • Preferred Trucks
  MAN

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. FrozenTheWolf

  hledám firmu

  Pokud tě baví pilotování....
 2. Zdravím... Chtěl bych si tu udělat menší reklamu, protože si myslím že naše firma je něco jiného než ostatní firmy. Celkově se naše firma zabývá převážně pilotováním. Poskytujeme služby našeho pilotování jiným firmám. [V případě zájmu kontaktujte na discordu : FrozenTheWolf#6503] Samozřejmě že máme i vlastní firemní konvoje, konvoje vypadají tak, že 1-3 kamiony a přiměřený počet pilotů. Video o naší firmě : https://www.youtube.com/watch?v=YKdd5U6owcA Náborové řízení začíná tím že si podáte přihlášku na TB : https://trucksbook.eu/company/25706. Následuje pozvání na TeamSpeak/Discord kde vám bude poskytnut výcvikoví materiál, který obsahuje např. pilotní manuál sepsaný se skutečnými piloty. Nakonec vám položíme několik otázek z dokumentů pro ověření zda jste si to skutečně četli... Thats all... S pozdravem vedení firmy P.A. Furrehelp. Děkuji za umožnění si sem napsat reklamu
 3. FrozenTheWolf

  Pilotní manuál [CZ]

  >=< Pilotní vozidla >=< -!!! Je důležité myslet stále na jednu věc, nejsi policista, pouze pilot !!!- < Co je to Pilot ? > Pilotní vozidlo je vozidlo, které doprovází nadměrný náklad po dobu jeho cesty z bodu A do bodu B. Jeho primární úkol je, zajišťovat bezpečnost nákladu a bezpečí účastníků provozu. < Co je zodpovědností pilotního vozu ? > Zajistit bezpečnost nákladu a účastníků provozu. < Jak správně pilotovat ? > Prostřednictvím několika hlavních způsobů... Působí jako “oči a uši”, tedy pozoruje provoz protichůdné dopravy, překážky atd., a vše posíláte ostatním přes hlasovou komunikaci [Ať už TeamSpeak nebo CB radio] Navigujete různými ulicemi a dálnicemi atd. cestou. Vaše povinnost je plánovat trasu konvoje, aby jste zajistili, že cesta je naplánovaná správně a vše je připraveno před odjezdem. Působí jako výstražné zařízení pro ostatní řidiče, zejmena na menších silnicích. Zajišťuje bezpečný průjezd z bodu A do bude B. < Manévrování, provoz vozidla, atd. > Ve skutečnosti jsou jen dvě místa pro piloty v konvoji, a to pilot vpředu a vzadu, nebo oba vepředu. Při třech pilotech jedou dva vpředu a jeden vzadu, pokud nestanoví velitel konvoje jinak. Důležité informace : !!! Řidiči pilotních vozidel nemají oprávnění k řízení provozu !!! Mohou ale řídit své vozidlo ve vhodném jízdním pruhu tak, aby předešli ostatnímu provozu omezovat zatáčecí manévr nadměrného nákladu. Pilotní vozy nikdy neblokojí ani nebrání plynulosti kolem jedoucího provozu. Běžný provoz pokud je to možné musí mít možnost objet konvoj, protože konvoj bude díky své velikosti a váze pomalejší než ostatní vozidla. Nákladní automobily konvoje doprovází 2 piloti. Prací pilotů je zajistit nákladnímu automobilu přehled o událostech, a o provozu vně konvoje. Také musí zajistit že kolemjedoucí vědí o konvoji. Je jasné že korigování konvoje může být poměrně obtížné, ale ideálně zkuste zařídit, aby konvoj nezasahoval do více než jednoho pruhu. V případě že se toto pravidlo nebude dodržovat budou účastníci konvoje potrestáni dle pravidel TruckersMP. Vždy se pokuste zabírat nejpomalejší pruh. (Tedy pruh nejvíce vpravo. Pro Británii samozřejmě vlevo.) Při nutnosti zastavení na benzínové pumpě, je nutné aby všichni účastníci konvoje natankovali, z důvodů pozdějšího zdržování konvoje. V případě, že nadměrný náklad musí projet mýtnou branou, je doporučeno použít průjezd, který se nachází nejvíce vpravo, z důvodů napodobení reality Maximální konvojová rychlost je 70 km/h. na dálnici a 60 km/h. na silnici. Samotné zvolení rychlosti konvoje má na starost velící konvoje. Řidiči mají ze zákona dané povinné přestávky. Pokud nepřepravujete konvoj vypněte varovné prvky a sundejte označení které je snadno odstranitelné. (V americe se používají vlajky, kterými musí být vozidla v konvoji označena. Pokud nejsou vozidla v konvoji, musí být tyto vlajky odstraněny. Jejich vztyčení bez konvoje je důvodem k bezprostřednímu zastavení policií.) Je možné aby doprovodná vozidla jela při kraji středové čáry. Toto mívá za následek, že protijedoucí vozidla se sama staví blíže ke krajní čáře. !!! Přejetí středové čáry je proti předpisům !!! < Přizpůsobení pilotního vozidla pro funkci pilota > Berte na vědomí že jako pilot nepotřebujete ten nejlepší motor co se ve hře nachází. Vystačíte si s jakýmkoliv motorem. Protože jako pilot určitě nebudete potřebovat jezdit 140 km/h. a ostatní funkce silných motorů. Ideální měřítko podle čeho si vybrat motor je v tomto případě hlučnost. Vždy využívejte pilotní světelnou lištu ! Používejte skin pilota, určitě se vám bude hodit v případě řešení problémů s moderátory a také vás lidé budou brát více vážně než v růžovém nástřiku. Před jméno si vždy napište při konvoji něco ve smyslu “CONVOY PILOT” vyhnete se tak zbytečným problémům. < Úloha zadního pilota > Zadní pilot je nejnebezpečnější pozice v konvoji. Nemá přitahovat pozornost ale musí být vidět. Pozornost okolních řidičů musí mít hlavně nadměrný náklad ! Tím se rozumí, nesvítit jako vánoční stromek. Prací zadního pilota je: Starat se o pohyb nákladního vozidla. Když nákladní vozidlo potřebuje změnit jízdní pruh, pilot ho pro něj rezervuje a dá mu vědět kdy je bezpečné do tohoto pruhu přejet. Prostor je možné považovat za bezpečný pokud předjíždějící vozidlo předjelo nákladní vozidlo o dvě délky osobního vozidla. Sledovat stav pneumatik. Stav nákladu a jeho případný nepřijatelný pohyb. Stav upínacích popruhů, řetězů, a jejich napnutí. Sledovat okolní provoz. Zabezpečovat nenarušení konvoje jiným vozidlem, ale přitom neohrozit vozidlo které se ho pokusí narušit. (Není to protizákonné). Při vjezdu do křižovatky či zatáčky hlásit vzdálenost zadních náprav od obrubníku a vzdálenost nákladu od případné překážky. Zadní pilot se pohybuje zhruba 50 stop (asi 16 metrů) za kamionem. Z důvodu možného uvolnění části nákladu. S největší pravděpodobností uvolněná část se dvakrát odrazí od vozovky a zasáhne spodek pilotova vozidla. Komunikovat stručně a jasně o situacích týkajících se provozu konvoje. Při jízdě na jednoproudé silnici ve směru jízdy, jet jako bližší přední pilot transportu. Zajímavé informace : V americe je možné mít označení “OVERSIZE LOAD” na nárazníku. V Oregonu je tento druh označení nedostačující a takto označené vozidlo nesmí být členem konvoje. Každý rozumný člověk preferuje značku overload na střeše. Když máte označení dole mezi světly tak ho v noci zepředu nikdo neuvidí, a nákladní automobily ho nevidí ani ve dne. < Úloha předního (velícího) pilota > Máte na starosti výběr trasy pro transport s ohledem na šířku, výšku,váhu přepravovaného zboží a překážky nad vozovkou. Pohybovat se do vzdálenosti 500 metrů před konvojem, a varovat protijedoucí vozidla o blížícím se konvoji. Sledování vozovky, provozu, a informování řidičů o překážkách, nebezpečných klesáních, událostech a zúženích ovlivňujících cestu transportu. Informovat řidiče kamionu o odstavených (havarovaných) vozidlech. Např. jak daleko zasahují do jeho dráhy stejně tak jako o čemkoliv co je moc blízko u krajní čáry a může způsobit potíže při zatáčení kamionu. Pomalu projet předpokládanou trasu nákladu na křižovatce a upozornit tak ostatní účastníky provozu. Vybírat místa pro plánované zastávky s ohledem na velikost konvoje.. (čerpání pohonných hmot, odpočinek) V případě že nadměrný náklad doprovází jedna policejní eskorta, přední pilot jede před touto eskortou. Vyjímkou jsou křižovatky, dopravní uzly, kde je nutné zastavit provoz, aby se zajistila bezpečnost nákladu. < Policejní eskorta (Admin) > Úlohou policejní eskorty je zachovat bezpečnost provozu směrováním jej kolem nákladu za účelem minimalizace potíží způsobených okolním účastníkům provozu, a zabezpečit bezpečnost nákladu. Policejní eskorta může řídit nadměrný náklad a ostatní provoz tak, aby se nadměrný náklad a ostatní vozidla bezpečně minula. Policejní doprovod také řídí tok dopravy kolem ostatních vozidel a autorizovaného personálu přidruženého k dopravě nadměrného nákladu. Na silnicích, kde je protijedoucí doprava oddělena středovou čárou, může policie jet za eskortním vozidlem (předním pilotem). Je-li na křižovatkách nutné, jede policejní eskorta dostatečně daleko před nadměrným nákladem a zastavuje provoz na dopravních světlech, či hranicích křižovatek, aby mohl nadměrný náklad bezpečně projet. < Pozice vozidel (příklady z Anglie) > Obrázky : < Komunikace > Komunikace mezi vozidly konvoje týkající se událostí ovlivňující transport má být stručná a jasná a má přednost před ostatní komunikací. Každý návrh by měl schválit nebo zamítnout velící konvoje, příkazy vydané řidičem kamionu se schvalovat nemusí. Zpráva by měla obsahovat: Název události (Nehoda, změna pruhu, překážka na cestě a pod.) Příkaz k provedení opatření proti ohrožení transportu, který vydá velící vozidlo konvoje. Jak událost ovlivňuje transport, a jak daleko zasahuje do jízdního pruhu. Za důležité se považují i ostatní jízdní pruhy z kterých by mohlo dojít k ohrožení nákladu. Dodatečné informace. (např. Neosvětlený kamion za tmy.) Příklad komunikace a postupu při havárii na 4 proudé komunikaci (dva pruhy ve směru a dva proti): Pilot jedna: Havárie v prvním pruhu. Druhý volný. Velitel konvoje: Zpomalit a přejezd do levého pruhu. (Pilot jedna se vyhýbá havárii a druhý pilot přejíždí do druhého pruhu.) Pilot dvě: Rezervuji druhý pruh. (Pilot dvě zaujal pozici pro přejezd mezi pruhy a čeká na uvolnění pruhu vedle nákladu.) Pilot dvě: Druhý pruh volný. (Hlásí pilot dvě, když je bezpečné pro náklad přejet do rezervovaného pruhu) Řidič nákladu: Přejezd do druhého pruhu ukončen. (Oznámí řidič po ukončení manévru a splnění požadavku velitele. Protože pilot jedna, velící konvoje, nemusí vidět vše co se děje kvůli vzdálenosti mezi vozidli nebo události na vozovce.) < Slovo na závěr > Je zde několik věcí, které jsme schválně napsali aniž by je engine her ETS2 a ATS umožňoval. Jsou zde jen proto, aby vás navedli k tomu že si hru můžete ozvláštnit i tím, co sama nenabízí, aniž by jste ji kazily jiným. Hlavní ale je: Používejte mozek. Není jen od toho aby nám nenapršelo do krku. Zábava přichází s tím. < Zdroje > Pilot Car Map (YTB Channel) : https://www.youtube.com/channel/UCD7SeB_we5TRiutT7IEkbRw/featured Článek : https://forum.truckersmp.com/index.php?/topic/32968-how-to-pilot/ (Tento článek byl využit z důvodů “kompatibility” nadměrných nákladů s TruckersMP pravidly) Pilotní manuál : https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/16177/escort_guidelines.pdf Vypracovali FrozenTheWolf, TauryCZ Pomáhali Blackborn Naše firma zabývající se pilotováním a transportem nadměrných nákladů. https://trucksbook.eu/company/25706
×