Jump to content

Dominik (iFlufy)

Support
 • Content Count

  450
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

584 Reserve Driver

About Dominik (iFlufy)

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Slovakia,Bratislava
 • Preferred Trucks
  Scania
  Volvo
 • EU Garage Location
  Czech Republic: Praha
 • Known languages
  Slovak(native),Czech,English,Russian language

External Websites

Recent Profile Visitors

12076 profile views
 1. Oficiálni pravidla Naposledy upraveno 22. dubna 2019 §1 - Všeobecná pravidla §2 - Pravidla hry §3 - Pravidla úpravy vozidel §4 - Pravidla fóra §5 - Návody & informace _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ §1 - Všeobecná pravidla §1.1 - Účet Každý uživatel je zodpovědný za svůj vlastní účet. Pokud budou pravidla porušená, bude účet, ze kterého došlo k tomuto prohřešku, penalizován, ať už v tu chvíli hrál kdokoliv. §1.2 - Obcházení trestu Vytváření nebo používání jiného účtu k obcházení dočasného či permanentního zákazu. Pokud-li budou existovat důkazy o obcházení zákazu, manažeři si vyhrazují právo kdykoliv penalizovat daného uživatele bez upozornění. §1.3 - Spamování nebo zneužívání Jakékoliv zneužívání systému pro nahlašování nebo jiného komunikačního systému poskytnutého službou TruckersMP. To může zahrnovat, ale není omezeno na spamování, několikanásobné nahlašování jednoho uživatele se stejným důkazem a zneužívání systému pro zamýšlené účely. Spamování příspěvků na fóru/sociálních sítích nebo v chatu s nedostatečným či prázdným obsahem a nebo obsahem bez přidané hodnoty pro danou konverzaci je také klasifikováno jako zneužívání. Toto také zahrnuje, ale není limitováno na textový a hlasový chat ve hře, neustálé troubení, naše fórum, podporu, zpětnou vazbu, odvolání a nahlášení. §1.4 - Nahlašování uživatelů Poskytnuté důkazy nesmí být starší jak 1 měsíc. Poskytnutí důkazu staršího než uvedená doba může vést k penalizování ze systému pro nahlašování. Poskytnuté důkazy musí být k dispozici po celou dobu trvání trestu plus 1 měsíc. Hráč nemůže být nahlášen s důkazem, který nebyl pořízený vámi. Poskytnuté důkazy nesmí být nijak upravované nebo rozmazané. Videa mohou být zkrácena na určitý časový úsek. Důkazy o blokování, narážení a jízdě v protisměru by měly být ve formě videa. Snímky obrazovky většinou nedokáží zachytit celou situaci. Nadávky v textovém chatu by měly být nahlášené spolu se snímkem celého otevřeného chatu. Dotazování se některého člena týmu na přednostní vyřešení vašeho nahlášení je zakázané. Nahlášení člena týmu musí být provedené skrz systém zpětné vazby. Zahlcování našeho systému pro nahlašování zbytečnými nahlášeními, důkazy vytvořenými přes “volnou kameru” (Cam 0) nebo něčím podobným může vést k odepření přístupu k systému pro nahlášení. Základní rady pro nahlašování najdete zde. §1.5 - Nevhodné vyjadřování, komunikace a impersonace v jakékoliv podobě Jakékoliv urážení ostatních uživatelů. Toto se vztahuje, ale není limitováno na rasismus, diskriminaci, diskuze/vyjadřování (extrémního) politického názoru, nelegální nebo nevhodné situace. Slabé nadávky jako “idiot” nebo “noob” se normálně netrestají, pokud ovšem nedojde k jejich zneužívání. Užívání sprostých slov i bez urážení je zakázaný. Zákaz/vyhození ze serveru bude udělen(o) podle daného člena týmu. Chování, které může být považováno za vyhrožování uživateli naší služby, není povoleno. Vydávání se za jiné uživatele, členy týmu, politické osobnosti, osoby zákona, představitelé a úřady jakéhokoli druhu nebo se nadřazovat nad ostatní. Toto může zahrnovat styl, jakým řídíte, textovou a hlasovou komunikaci, profilový obrázek, poznávací značky, uživatelské jméno a/nebo jmenovku. Profilové obrázky, uživatelská jména a jmenovky musí být vhodné, nesmí obsahovat nijak urážlivý obsah a nesmí obsahovat ani lehké urážky. Uživatelské jméno se musí skládat pouze z alfanumerických znaků, v opačném případě bude bez upozornění změněné. Jakákoliv zmínka o drogách, jiných nelegálních substancí, pornografickým nebo sexuálním obsahu nebo jiné nezákonné záležitosti. Toto platí pro odkazy, profilové obrázky, podpisy (např. na fóru), jmenovky, nahrané obrázky nebo psaný obsah. Sdílení osobních informací, včetně odkazů na různá sociální média, o ostatních uživatelích je zakázáno. Dle dané situace sem mohou spadat i naše ostatní služby v rámci TruckersMP. §1.6 - Zákony a pirátství Jakékoliv porušování mezinárodních nebo lokálních zákonů, které by se mohly vztahovat i na TruckersMP, není povolené. Není povolené sdílet, nahrávat nebo jinak propagovat pirátství skrz jakoukoliv naši platformu. §1.7 - Pomocné moderování Práce našich moderátorů je hledat a identifikovat prohřešky na našich platformách, kdy spravují TruckersMP komunitu. Neberte tyto záležitosti do svých vlastních rukou. Pokud najdete něco, co není v souladu s našimi pravidly, nahlaste prosím daný příspěvek, téma nebo uživatele přes odpovídající systém. §1.8 - Podněcování Není povoleno používat naše platformy k podněcování, nabádání nebo jiným způsobem ovlivňování ostatních uživatelů k porušování TruckersMP pravidel. §1.9 - Nejasnost Pokud se v pravidlech vyskytuje nejasnost nebo termíny, které by mohly vést k dvojí interpretaci, zákazy mohou být vydané na základě interpretace a souhlasu TruckersMP managementu. Jakákoliv nejednoznačnost spadá na stranu TruckersMP, ne individuálního hráče. Pokud je nám daná nejednoznačnost nahlášena, budeme pracovat na jejím odstranění. S mezerami v pravidlech je zacházeno stejně, zneužívání těchto mezer povede ke stejné penalizaci, jako by bylo porušené dané pravidlo - mezery v pravidlech by měly být nahlášené, ne zneužité. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ §2 - Pravidla hry Pravidla označená hvězdičkou (*) neplatí na serverech s označením ‘[Freeroam]’ v jejich názvu. Dopravní předpisy musí být dodržované stejně jako dopravní značení. To znamená, že evropské dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ETS2 a americké dopravní předpisy a značení musí být dodržované v ATS. Nedodržování příslušných předpisů a značení může vést k penalizaci. §2.1 - Hackování/Zneužívání chyb/funkcí - PERMANENT BAN Používání jakéhokoliv nástroje ke změně hry zahrnující herní konzoli, tzv. trainers, tzv. cheat engine na obcházení rychlostního limitu, na skákání (tzv. jump hack), na bezkolizní hack a podobně. Zneužívání funkcí jako je např. ghost mód za účelem poškodit jiné hráče a tak podobně. §2.2 - Narážení* Způsobení nehody s jinými hráči vědomě nebo kvůli nedbalosti. Pokoušení se o způsobení nehody najížděním směrem do ostatních vozidel. §2.3 - Blokování* Bránění v průjezdu ostatních hráčů, blokování sjezdů/vjezdů na dálnice nebo jiných silnic a cest a tak podobně. §2.4 - Jízda v protisměru/Nepřiměřené předjíždění* Jízda v protisměru. Předjíždění a podjíždění v zónách s příliš nízkými FPS nebo v zónách s větší hustotou dopravy, předjíždění vyúsťující v nehodu nebo tak podobně. Toto pravidlo také zahrnuje předjíždění na silnicích, kde je pouze jeden jízdní pruh v každém směru a kde existuje nadměrný provoz, jako je dopravní zácpa. Za zóny s větší hustotou dopravy jsou považovány ty s více než 25 hráči. §2.5 - Nevhodná / Bezohledná jízda* Nebezpečná jízda, která může vystavit ostatní hráče v nebezpečí, ježdění pozpátku, ignorování přednosti, závodění s ostatními hráči (výjimkou je závodní dráha v Arizoně), ignorování ostatních hráčů a pravidel. Jízda za hranicemi mapy. Toto zahrnuje oblasti, kam se hráč nemůže dostat pouhou jízdou. Zneužívání tzv. desyncu nebo rychlého ukládání za účelem poškození ostatních hráčů je zakázáno. §2.6 - Zbytečná doprava/Nevhodné parkování* Jízda sem a tam v oblastech s vysokou hustotou dopravy bez jiného důvodu než způsobit vyšší provoz. Parkování nebo zastavování bez důvodu v oblastech s vyšším počtem hráčů. Za oblasti s vyšším počtem hráčů jsou považovaný ty s více než 25 hráči. Použití vyznačených parkovišť je povoleno za předpokladu, že v oblasti je nízká hustota dopravy. §2.7 - Nevhodná správa konvoje/Zneužívání aut* Doprovodným vozidlům není dovoleno blokovat nebo spravovat provoz, vydávat se za moderátora a jakkoliv zneužívat nástřiku pro doprovodná vozidla (Pilot). Není také povoleno vést konvoj v zónách s větší hustotou dopravy. Tyto zóny zahrnují, ale nejsou limitovaný na Calais, Duisburg, silnici Calais-Duisburg a oblasti v jejich okolí. §2.8 - Servery událostí Všechna pravidla platí pro servery událostí, pokud nejsou schválená dočasná pravidla pro danou událost, která tato pravidla přepisují. Požadavky pro server událostí najdete zde. Dočasná pravidla pro události najdete zde. §2.9 - Jak jsou řešený zákazy Délka prvních tří trestů závisí pouze na rozhodnutí daného člena týmu. Čtvrtý trest je jednoměsíční. Pátý trest je tříměsíční. Šestý trest je permanentní bez nároku na zrušení. Tresty, které vypršely před více jak 12 měsíci, jsou ignorovaný v rámci tohoto pravidla. Tato doba je považovaná za “promlčecí” lhůtu. Pokud ve vaší historii máte dva tresty se stejnou dobou trvání, člen týmu může váš další trest prodloužit bez ohledu na to, kolik jste již měli trestů za uplynulý rok. Pokud již např. budete mít dva jednoměsíční tresty, váš další trest může být navýšen na tři měsíce. Pokud máte dva tříměsíční tresty, další trest může být permanentní. Berte také prosím na vědomí, že čtvrtý, pátý a šestý trest nemůže být odstraněný. Tyto tresty jsou přesně na jeden měsíc, na tři měsíce a/nebo permanentní. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ §3 - Pravidla úpravy vozidel §3.1 - Modifikace tahače Vozidlo musí být plně funkční ve hře a nesmí způsobovat pády hry. Následující úpravy na vozidle jsou povolené: Použití nástřiku z jiného tahače Použití nástřiku specifického pouze pro 8x4 podvozek na tahači s jiným typem podvozku (a naopak) Použití motoru z jednoho tahače na jiným Použití převodovky z jednoho tahače na jiným Použití zvuku jednoho tahače na jiným Míchání kabiny a podvozků z jiných tahačů Použití až 3 nosníků (pro tahače značky Scania až 4 nosníky) v jakékoliv kombinaci, např. 3 tyče můžou být jako střešní nosníky, zatímco 2 zbylý sloty budou prázdné. Pro tvůrce modifikací: f_grill, r_grill, b_grill and c_grill (pouze Scania) jsou ty nosníky, které toto splňují Použití standardních LED na jakémkoliv doplňkovém slotu (pouze vnější) Použití standardních reflektorů na jakémkoliv doplňkovém slotu (pouze vnější) s výjimkou zadního nárazníku Použití postaviček Michelin na jakémkoliv slotu (pouze vnější) Použití příslušenství, jako jsou světelné lišty nebo boční pláště, z jednoho tahače na druhý Následující modifikace nejsou povolené na tahačích: Zdvojení příslušenství (zahrnuje tzv. doplňkové hookups) a to i stejného typu krom nosníků zmíněných výše Použití interiéru z jednoho tahače na jiném s výjimkou volantů Použití příslušenství interiéru na vnějšku tahače Použití vnějšího příslušenství v interiéru tahače Umístění majáků na místa, kde nemohou být normálně umístěný Umístění velkých klaksonů na místa, kde nemohou být normálně umístěný Použití části návěsu nebo auta na tahači Přidávání částí do vozidla, které se vznášejí mimo vozidlo bez ohledu na to, jestli je kolizní nebo ne Jakákoliv modifikace, která přidává neviditelnou kolizní část vozidlu §3.2 - Modifikace návěsů Následující modifikace jsou povolené na návěsech: Použití části jednoho návěsu na jiném Použití nástřiku z jiného návěsu Míchání podvozku a těla z jiných návěsů Použití příslušenství z krátkých návěsů na dlouhých návěsech Použití modelu nákladu z jednoho návěsu na jiném Použití kol návěsu jiných velikostí Použití kombinace návěsů, která není výchoze dostupná (mezi návěsy musí být mezera a nesmí zasahovat do sebe) Kombinace návěsů se může skládat až ze 3 návěsů vozící náklad (tzv. dolly návěsy se nepočítají). 3 návěsy plné délky nejsou povolené v ETS2 kvůli systému automatického vyhození Následující modifikace nejsou povolené na návěsech: Zdvojení příslušenství (zahrnuje tzv. doplňkové hookups) a to i stejného typu Použití částí tahače nebo auta na návěsu Použití částí těla z delšího návěsu na kratším Použití nulové váhy nákladu Kombinace návěsů skládající se z více než 3 návěsů Jakákoliv modifikace, která přidává neviditelnou kolizní část vozidlu §3.3 - Modifikace auta Následující modifikace jsou povolené na autech: Použití správné velikosti kol z aut řízených umělou inteligencí Použití nástřiku z tahače na autu (pouze v případě, že daný nástřik není součástí DLC) Následující modifikace nejsou povolené na autech: Zdvojení příslušenství (zahrnuje tzv. doplňkové hookups) a to i stejného typu Použití částí z tahače nebo návěsu na autě s výjimkou nástřiků zmíněných výše §3.4 - Podporované modifikace a příklady Toto jsou podporované modifikace: Forerunner | Additional Customisation (ETS2 a ATS) - https://forerunner-mods.weebly.com/additional-customisation.html §3.5 - Zřeknutí se odpovědnosti Ujistěte se, že všechny vámi používané modifikace jsou v souladu s těmito pravidly. Jste zodpovědní za všechny modifikace, které používáte. Pokud vaše modifikace vozidla budou porušovat tato pravidla, můžete být penalizovaní. Pokud si nejste jistí, zda-li je některá z vašich modifikací povolená či nikoliv, můžete se zeptat některého z členů týmu předtím, než vstoupíte do hry. Pokud modifikace, kterou používáte (bez ohledu na její původ), je příčinou ztráty kontroly nad vaším vozidlem a to vyústí v nehodu, jste odpovědný za tuto nehodu a můžete být náležitě potrestaní za bezohlednou jízdu. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ §4 - Pravidla fóra Na fóru platí jiný systém varování a trestů, můžete ho najít zde. §4.1 - Příspěvky mimo téma Neměli byste přidávat příspěvky, které se netýkají tématu nebo předchozích příspěvků. §4.2 - Žádné zvýrazňování témat více než jednou za 3 dny/Zbytečné zvýrazňování Zvýrazňovat témata lze pouze jednou za 3 dny. Navíc není povoleno zvýrazňovat témata zbytečně, např. pokud příspěvek nemá přidanou hodnotu v tématu s vaší VTC. §4.3 - Popisný názvy témat Nepoužívejte názvy jako “Pomozte mi” nebo “POMOC”, místo toho zkuste popsat obsah daného tématu. Pokud máte např. problém spojený s lagy ve hře, hrou nebo něčím podobným, zkuste použít typ názvu tématu, který tento problém popisuje. Příklady: Lagy ve hře? Použijte “Lagy ve hře” místo “POMOC”. §4.4 - “Farmení” reputace Nepoužívejte jiné účty k reagování na vlastní příspěvek nebo k tzv. “farmení” reakcí. Neptejte se svých přátel, aby vám zvedli reputaci. Pokud se domníváme a zjistíme, že dochází k tomuto tzv. “farmení” reputace, vyhrazujeme si právo resetovat vaší reputaci bez jakéhokoliv varování. §4.5 - Obchod a prodej Na tomto fóru není povoleno obchodování/nabízení zboží k prodeji či obchod/prodej s účty služby Steam nebo jiné služby (např. služby, které vyžadují zaplatit předplatné, TS3 servery, VPN, PTC, stránky s hazardem atd.). Toto však nezahrnuje oficiální stránky s prodejem her a nepoužité herní klíče. §4.6 - Podpisy Maximální velikost: 150px (Obsah přesahující výšku 150px se automaticky ořízne). Maximální velikost použitých souborů: 150kb. §4.7 - Animace Blikající GIF obrázky jako profilový obrázek nejsou povolené. Pohybující se GIF obrázky nebo jiné animace jsou povolený. §4.8 - Kategorie/Účel příspěvku Popis účelu každé kategorie lze nalézt v příslušné kategorii. Příspěvky nedodržující toto pravidlo mohou být přesunuty, skryty nebo i odstraněny. Pokud uživatel neustále zakládá vlákna ve špatných kategorií, bude buďto upozorněn, nebo dokonce obdrží varovný bod. Každá kategorie může mít svá odlišná pravidla/požadavky, která/které platí pouze pro ni. Kategorie s odlišnými pravidly/požadavky bude mít tuto informaci sdělenou v jejím popisku nebo v připnutém příspěvku/připnuté zprávě. Na podkategorie platí stejná pravidla a požadavky jako na hlavní kategorii, pokud-li není specifikováno jinak. Upozornění na formáty vláken v dané kategorii je provedeno stejnou cestou jako upozornění na jiná pravidla/požadavky dané kategorie. V kategoriích s přísnou moderací obdrží autoři zpráv, které se netýkají daného tématu, varovný bod bez předešlého varování a děje se tak pouze za cílem zajistit kvalitu informací v dané sekci. Tyto sekce budou označený jako [STRICT MODERATION] v popisku nebo názvu. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ §5 - Návody a informace §5.1 - Návody: Dostal jsem ban, co můžu dál dělat? Jak správně předjíždět (nebo být předjížděn) Jak použít systém pro nahlášení Návod na modifikaci auta §5.2 - Automatické vyhození ze serveru Odezva - Pokud je vaše odezva vyšší než 600ms, budete automaticky vyhozeni ze serveru, aby se zabránilo v tzv. desyncu s ostatními hráči. Tato kontrola odezvy se zakládá na průměrné hodnotě. Mimo dosah klávesnice (AFK) - Být neaktivní déle než 10 minut. Dvojitý návěs (ETS2) - Dvojité návěsy nejsou povolené v Belgii, Nizozemsku a západní části Německa. Pro konkrétnější mapu klikněte zde. Auto s návěsem - Při použití návěsu u auta (s výjimkou karavanu) vyústí ve vyhození ze serveru. Světla - Světla musí být vždy zapnutá v čase od 19:00 do 7:00. Nepodporovaná příslušenství - Používání policejních příslušenství nebo jiných nepodporovaných příslušenství vyústí ve vyhození ze serveru. Velký počet návěsů - Používání modifikované kombinace návěsů s více než 3 částmi pro ETS2 a 5 částmi pro ATS vyústí ve vyhození ze serveru bez ohledu na pozici na mapě. §5.3 - Tým a TruckersMP Členové týmu si vyhrazují právo vás kdykoliv podle potřeby vykázat z TruckersMP serverů. Pokud jste obdrželi trest, prosíme vás, abyste použili systém odvolání namísto psaní soukromých zpráv členům týmu. Členové tohoto týmu dělají vše zadarmo a servery a samotná modifikace jsou též bezplatný, v tomto smyslu je každý uživatel pouze hostem na serverech a jedná se o privilegium, které může být kdykoliv odstraněné. Žádná forma pronásledování nebo napadání vůči jakémukoliv uživateli nebo členovi týmu není povolená. Vyhrazujeme si právo vám kdykoliv na základě našeho rozhodnutí odepřít přístup k našim serverům. Berte také prosím na vědomí, že tvůrci TruckersMP modifikace nejsou propojený s SCS v žádné podobě nebo formě. Člen týmu TruckersMP může mít výjimku porušit tato pravidla v případě, kdy považuje toto porušení za nevyhnutelné pro vykonání jeho povinností. §5.4 - Odvolání a podávání stížnosti Pokud jste byli potrestaní, máte právo se odvolat na https://truckersmp.com/appeals. Pokud máte dojem, že vaše odvolání nebylo správně vyřízeno, nebo si budete chtít stěžovat na člena týmu, využijte našeho systému zpětné vazby. Před použitím tohoto systému se ujistěte, že jste se nejdříve odvolali a následně jste dostali i odpověď. Také vaše odvolání musí být ukončeno statusem Accepted, Modified nebo Declined. Systém zpětné vazby je vaše poslední možnost. Rozhodnutí vysoce postaveného člena týmu je definitivní a nedá se již proti němu odvolat. Důkaz, který byl součástí nahlášení, musí být k dispozici po celou dobu trvání trestu plus 1 měsíc. Není možné kontaktovat člena TruckersMP týmu ohledně trestu, jenž vypršel více jak před měsícem. §5.5 - Aktiva a logo TruckersMP Naše aktiva, včetně našeho loga, jsou chráněná autorskými právy. Pro použití našeho loga musíte dodržet pokyny o obchodní značce. §5.6 - Změna pravidel TruckersMP může kdykoliv změnit tato pravidla. Používáním naší modifikace souhlasíte se všemi těmito pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá. §5.7 - Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů Souhlasením s těmito pravidel také souhlasíte s našimi smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. §5.8 - Odkazy na přídavná pravidla Pravidla Discord serveru Pravidla Facebook skupiny Překlad se může trochu lišit od originálního verze. Tým se bude vždy rozhodovat na základě originálních pravidel v angličtině. Translated by @ShawnCZek and @Dominik (iFlufy)
 2. Good Evening & Thanks for drive my guru :wub:

  A6F53DDA28C6D2B0F2836804BB8AAF9464794B9A

 3. Dominik (iFlufy)

  Lov na Veľkonočné vajíčko - Vyhodnotenie

  Zdravím ! TruckersMP hostil veľký veľkonočný hunt na vajíčka na oslavu Veľkonočnej nedele (https://truckersmp.com/blog/153) a som rád, že to bol obrovský úspech! Stovky vodičov nákladných vozidiel boli vyzvaní, ale dostali sme len 85 podaní. Niektoré sú bohužiaľ neplatné a nedajú sa spočítať! Chcem poďakovať každému účastníkovi za čas na účasť na našich poľovníckych aktivitách a gratulovať všetkým hráčom, ktorí ho dokončili! Teraz som rád, že môžem oznámiť, že účastníci, ktorí úspešne ukončili Veľkonočné vajíčko 2019, sú uvedení v chronologickom poradí. Formát času: [HH: MM: SS] _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Víťazi! Prvé miesto: (01:35:04) Blvckwidow - £25 Steam Gift Card Druhé miesto: (01:38:37) Mario26734 - £14 Steam Gift Card Tretie miesto: (01:49:33) creepergamingboy - £10 Steam Gift Card Blahoželáme Blvckwidowovi za to, že sa stal víťazom veľkonočného lovca vajec 2019! Nesmierna vďačnosť za Mario26734 a creepergamingboy za to, že sa dostali na miesta 2 a 3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Účastníci Okrem toho nájdete nižšie 25 najlepších! 4.Miesto (01:52:58) Jxkke 5.Miesto (02:02:00) Granite 6.Miesto (02:05:00) Vampire 7.Miesto (02:09:31) [ETS2MCG] Kien Giang 8.Miesto (02:10:48) HellorD TV 9.Miesto (02:11:06) mexiumut 10.Miesto (02:16:25) BloatedHook302 11.Miesto (02:17:29) FierceWolf 12.Miesto (02:18:01) UndeadxLegends 13.Miesto (02:24:41) Mini_Dave 14.Miesto (02:27:57) Svo43 15.Miesto (02:27:58) GooseGanster 16.Miesto (02:28:46) Moss847 17.Miesto (02:36:11) damianixv12_PL 18.Miesto (02:38:30) GalaXy_7 19.Miesto (02:40:13) I>MARK 20.Miesto (02:41:16) MartyTheTrucker 21.Miesto (02:42:01) TheRealDezy 22.Miesto (02:42:22) littleturk11 23.Miesto (02:43:51) karloskillam 24.Miesto (02:45:47) Skalkery (FR) 25.Miesto (02:46:37) eduardini104 Gratulujeme všetkým účastníkom, ktorí dokončili Veľkonočné vajíčko 2019! Ocenenie dostanete za účelom prezentácie svojich zručností komunite. Nakoniec som veľmi vďačný Numb3r2, Mike Dragon, Aek177, Gnl_Hugh122, iHobbit a White Wolf za naše skryté vajcia v tomto roku! <3 -TruckersMP Tím Preložil: @Dominik (iFlufy) Originál: @Digital
 4. Dominik (iFlufy)

  Ako povoliť 2FA pre Váš účet [SK]

  Vážení hráči Súkromie a bezpečnosť nášho tímu a účty hráčov a informácie vo všetkých TruckersMP sú pre nás veľmi dôležité. Chceme byť čo najbezpečnejší. Preto sme sa pred pár týždňami rozhodli zaviesť dvojfaktorovú autentifikáciu. Teraz máme veľa žiadostí o podporu, ako ju povoliť a niektoré ďalšie veci o 2fa. Ako povoliť dvojfaktorovú autentifikáciu 1. Prihláste sa na svoj účet na našich webových stránkach 2. Presuňte myš na tlačidlo "Account" v pravom hornom rohu, potom kliknite na tlačidlo "Account settings" na pravej strane. 3. Dostanete sa na obrazovku Nastavenia účtu, kde môžete upravovať svoj účet, zrušiť alebo povoliť alebo spravovať "Overenie dvoch faktorov". 4. V "Overenie dvoch faktorov" budete môcť vidieť tlačidlo "Povoliť overenie dvoch faktorov", ako je zobrazené nižšie. (po eng. Enable Two Factor Authentication) 5. Teraz musíte otvoriť autentifikačnú aplikáciu (Authy alebo Google Authenticator) a naskenovať QR kód, ktorý vidíte na obrazovke. 6. Pokiaľ aktivujete 2FA, mali by ste na obrazovke zobraziť verifikačný kód zálohovania. Uistite sa, že ich skopirujete alebo odfotíte! Toto je veľmi dôležitý krok, 7. Potom pri každom prihlásení na webovú stránku budete musieť zadať verifikačný kód, ktorý sa zobrazí v overovacej aplikácii, aby ste sa mohli úspešne prihlásiť. Ako povoliť 2fa na fóre TruckersMP 1. Nájdite tlačidlo Nastavenia (Settings), „Zabezpečenie účtu“ 2. Kliknite na sekciu Povoliť nástroj (Enable) Google Authenticator 3. Otvorte autentifikačnú aplikáciu (Authy alebo Google Authenticator) a naskenujte QR kód, ktorý vidíte na obrazovke. 4. Zadajte overovací kód naskenovaný v aplikácii do písacieho poľa. 5. Po zadaní správneho overovacieho kódu bude váš 2fa nastavený a vaše nastavenia zabezpečenia budú nasledovné: Po použití vyššie uvedených nastavení by nemali byť žiadne problémy s autentifikáciou. Zapamätajte si prosím svoje alternatívne heslo navždy! Čo mám robiť, ak stratím verifikačný kód a už sa nemôžem prihlásiť do validátora? Ako je uvedené vyššie, ak napríklad nemáte prístup k telefónu, je dôležité si zapamätať záložný kód. Kvôli tomu istému problému sme dostali veľa vstupeniek - užívateľ stratil záložný kód a už sa nemôže prihlásiť. Môžete sa však znova prihlásiť do svojho účtu vytvorením lístka technickej podpory na adrese truckersmp.com/support. Popíšte svoj problém, akonáhle je manažér online, váš 2fa bude deaktivovaný a môžete ho znova nastaviť. Po dokončení tohto kroku si musíte kód uložiť! Teraz by ste mali byť schopní sa znova prihlásiť normálne. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa opýtať Preložil: @Dominik (iFlufy) Originál (Source): @NeonLeon
 5. Mini convoy with @wpx_ and @EPS!LON ! :) Thank you @wpx_ for escort and for clear road ! I appreciate it :) Also congrats again @EPS!LON for promotion ! Nice to see you as Game Moderator mate <3 

   

  EA8AEFF0F214410514A1D427D42FCBD99C772A58

   

  Have a nice day!

   

  King Regards,

   

  Dominik 

  TruckersMP Support & Translator

 6. I wish a nice Friday to everyone
  Also,I wish you a beautiful Easter holidays

  CDFD247E334E832DBA7D9DF5B049010822D3734C

   

  King Regards,

   

  Dominik 

  TruckersMP Support & Translator

 7. Dominik (iFlufy)

  TruckersMP

  Zdravím @Marpao31, Z důvodů víc jak tří denní neaktivity bude toto téma přesunuto do Nevyřešených. Pokud bys stejně potřeboval pomoct, neváhej nás kontaktovat přes systém podpory: https://truckersmp.com/support Děkuji za pochopení. S pozdravem, Dominik (iFlufy) TruckersMP Support & Translator // Uzamčeno a přesunuto do Nevyřešeno
 8. Dominik (iFlufy)

  Sardínia [SK]

  Keď sme Vás prvýkrát začali dráždiť s obrázkami z tejto oblasti, dostali sme od našej komunity pomerne málo presných predpokladov ale jedna osoba to uhádla do 2 kilometrov od miesta, kde bola odobratá. O čom vlastne hovoríme? S radosťou oznamujeme, že ostrov Sardínia bude doplnený pri ďalšej aktualizácie 1.35 ako doplnok na rozšírenie mapy Talianska o Euro Truck Simulator 2. Sardínia je druhým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori, čo znamená, že sa tam musíte dostať trajektom z Neapola alebo Palerma do prístavu Cagliari. Na ostrove objavíte tri nové mestá - Cagliari, Olbia a Sassari, kde nájdete slávny Bethelský kostol Panny Márie a množstvo malých dedín ukrytých medzi vinicami a olivovníkmi. Ako na väčšine ostrovov, nenájdete tam žiadne diaľnice, ale existuje mnoho malých vidieckych ciest. Preto, ak chcete jazdiť po kľukatých cestách s kľukatými stúpaniami a krásnym výhľadom na pobrežie, je tu vysoká pravdepodobnosť, že budete chcieť preniesť svoju spoločnosť na tento stredomorský klenot. Zostaňte naladení na novinky o tom, čo sa deje v aktualizácii 1.35! Preložil: @Dominik (iFlufy) Oficiálny článok: https://blog.scssoft.com/2019/04/sardinia.html
 9. Dominik (iFlufy)

  Bug connection trucker mp

  //Moved to French Discussion & Aide
 10. Dominik (iFlufy)

  účet TMP nefunguje ve hře ale na webu ano

  Problém bol vyriešený prostredníctvom správy (DM) Ak bude nejaký problém,môžeš nás kontaktovať na technickej podpore vytvorením lístka --> https://truckersmp.com/support/ S pozdravom Dominik (iFlufy) TruckersMP Support & Translator //Zatváram a presúvam do vyřešeno
 11. Dominik (iFlufy)

  účet TMP nefunguje ve hře ale na webu ano

  Zdravím @polly98, Na vyriešenie tvojho problému prosím skús tieto pokyny ktoré sú uvedené nižšie. Nasleduj nasledovne pokyny: A: Používate nesprávny e-mail alebo heslo,skúste si zmeniť svoje heslo B: Odstráňte priečinok \win_x64 folder from C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\ , overte integritu súborov v steame C: Používate správny e-mail alebo heslo,ale stále Vám nejde sa prihlásiť. Uistite sa,že používate správny STEAM účet . Rodinný režim nefunguje,každý účet na TruckersMP je spojený iba s jedným účtom STEAM Ak sa problém nevyrieši,môžeš nás kontaktovať na technickej podpore vytvorením lístka --> https://truckersmp.com/support/ S pozdravom Dominik (iFlufy) TruckersMP Support & Translator //Moved to Czech Discussion & Pomoc
 12. Zdravím ! Tento víkend sa blíži Veľkonočná nedeľa a my sme nadšení! Minulý rok sme mali hon na veľkonočné vajíčka po celom Nemecku - a bol to veľký úspech. Som rád, že v roku 2019 môžem oznámiť, že budeme mať ďalší veľký hon na veľkonočné vajíčka, tentoraz po celej Kalifornii! V nedeľu 21. apríla 2019 od 16:00 do 20:00 UTC ste pozvaní na naše neuveriteľné nadchádzajúce podujatie, kde máte možnosť vyhrať nejaké fantastické ceny! Alternatívne časové zóny: https://notime.zone/LcWdx7r4yNWXO (Slovenský a Český čas je UTC +2 čiže od 18:00 do 22:00) Ako hrať: Šesť vajíčok je ukrytých po celej Kalifornii. Nájdite ich skôr, ako niekto iný je vaším hlavným cieľom. Ak sa dostanete do prvých troch miest, ktorí čo najskôr našli všetky vajíčka, vyhráte extra cenu. Vajíčka reprezentujú náš tím zamestnancov, s hráčskou značkou, akú farbu majú vajcia, napríklad „Žlté vajíčko“. Nebudú sa objaviť v zozname PlayerView, takže váš jediný spôsob, ako ich nájsť, je byť ostražití a sledovať ich na GPS! Funguje to takto: Pripojíte sa k serveru Lov na Veľkonočné vajíčko 2019 v American Truck Simulator, a budete pripravený na spustenie v 16:00 UTC. Kolízie hráčov budú zakázané. Zoznámte sa s ostatnými účastníkmi v Los Angeles. Každá lodenica, chodník alebo núdzový pruh je v poriadku. Nechajte svoje prívesy doma, nebudete ich potrebovať. Budete mať štyri hodiny na to, od 16:00 do 20:00 UTC, na cestu po Kalifornii. Rozhodnutie, ktorou cestou sa chcete vydať, je vaše. Používanie garáží je povolené. Keď nájdete vajíčko, zapnite PlayerView stlačením TAB. Potom urobte snímku obrazovky stlačením klávesu F12, aby ste dokázali, že ste ju našli. Keď nájdete všetkých šesť vajec, môžete požiadať o účasť v súťaži vyplnením nášho formulára. Ďalšie pokyny budú poskytnuté v nedeľu. Formulár žiadosti: https://forms.gle/Bt6MG8z7xcjUzrhv7 Ceny/Výhry: Po usilovnom pokuse chytiť vajcia je to to, čo máte k dispozícii na zachytenie: Prvé miesto (Víťaz): (musí nájsť všetky vajíčka a poslať fotku) - £ 25 Steam Gift Card Druhé miesto: (musí nájsť všetky vajíčka a poslať fotku) - £ 14 Steam Gift Card Tretie miesto: (musí nájsť všetky vajíčka a poslať fotku) - £10 Steam Gift Card Digitálne darčekové karty sa automaticky konvertujú do miestnej meny. Víťazi budú vyhlásení po podujatí! Okrem toho všetci účastníci, ktorí úspešne ukončia všetkých šesť vajec a podajú platnú žiadosť pred koncom podujatia, získajú na svojom profile špeciálne ocenenie! Profil odmeny je veľmi exkluzívny a skvelý spôsob, ako preukázať svoje zručnosti a účasť. Nenechajte si to ujsť! Tipy/Rady: Kalifornia je veľké miesto, takže môže byť veľmi ťažké ich rýchlo nájsť. Ak potrebujete náznak o umiestnení vajec, budeme aktualizovať tento blog počas akcie ** každých 30 minút **! Tip na žlté vajíčko: https://drive.google.com/open?id=1UQPVeCccP-02ne1t3AhByKqMi8_zZ-0T Tip na zelené vajíčko: https://drive.google.com/open?id=1dlHkKMcxyl7dbUBK_i8M7U9HR3vMuOw_ Tip na oranžové vajíčko: https://drive.google.com/open?id=1FQoFiTwkveXedMoGNMcCWGDgtLJ6S0_m Tip na modré vajíčko: https://drive.google.com/open?id=1pywG3Olcg3m2Pz595yqYDpqQuCZKU9bL Tip na červené vajíčko: https://drive.google.com/open?id=1y1P4aMiXjJYXxE-h8NHwpf-XJCe_8g_j Tip na fialové vajíčko: Odhalenie v 19:00 UTC (21:00) Dúfame, že na tomto podujatí budete mať toľko radosti ako my. Prosím, neváhajte a pošlite akékoľvek pripomienky alebo otázky na našich fórach. Prajeme Vám krásny lov vajec ! TruckersMP Tím Oficiálny článok napísal @Digital ↓↓
 13. Dominik (iFlufy)

  Nové Cestné Pripojenia [SK]

  Dnes by sme chceli predstaviť ďalšiu „desiatu“ pre pripravovanú aktualizáciu 1.35. Hráči pre hry American Truck Simulator a Euro Truck Simulator 2 sa môžu tešiť na trochu (skutočne veľa) nového asfaltu! Začnime s ATS. Nedávno boli pridané OR-58 cesty spájajúcej mestá Eugene a Bend , a tam je niečo vidieť! V určitej vzdialenosti vedie táto cesta k rieke Salt Creek, ktorá vás dovedie k jazeru Odell. Tam, ďaleko za hmlou, uvidíte majestátny Diamantový štít, najvyššiu horu v regióne, a na druhej strane je lyžiarske stredisko Willamette Pass. Je škoda, že nie je možnosť tam stráviť trochu času, keď niekto pracuje, nie? Nasleduje posledná časť slávnej a obľúbenej diaľnice OR-140; Môžete konečne riadiť celú cestu z Medford do Winnemucca! Od Klamath Falls si pravdepodobne všimnete, že centrum mesta bolo prepracované a rozšírené. Nová cesta vás zavedie cez veľké jazero Horné Klamath a potom cez husté lesy národného parku Fremont-Vinema a potom do mesta Medford v Nevade. Nakoniec, ale o nič menej dôležité, sa objavila cesta CA-299, ktorá ponúka možnosť cestovať z Reddingu priamo do Canby, prechádzať cez malé mestečko Burnie na ceste. Je to pomerne dlhá cesta, ktorá má všetko - poľnohospodársku pôdu, kľukaté lezenie, križovatky, pamiatky, horské kaňony, rokliny ... čokoľvek! Okrem nových ciest existujú rôzne zmeny a dodatky. Napríklad cesta CA-299 z mesta Redding získala rozšírenie na križovatke medzi diaľnicou 5 a cestou CA-299, novou garážou a predajňou automobilov. Farmington (Nové Mexiko) tiež dostal novú garáž, zatiaľ čo Yuma mala hneď 3 nové vylepšenia; nová garáž, predajca nákladných vozidiel a úplne nové parkovanie nákladných vozidiel. A je tu ďalšia významná aktualizácia - budeme aj naďalej usilovne pracovať na zlepšení našich dopravných značiek, aby boli realistickejšie. Ak sa chcete navigovať v štátoch "ako dedko" - potom stačí vypnúť GPS a pozorne sledovať značky pozdĺž ciest - budete oveľa jednoduchšie tráviť čas v iných regiónoch. Systém značenia v Arizone, ako aj niekoľko zastávok kamiónov a diaľnica US-95 v Kalifornii, boli úplne prepracované - stará škola bude teraz vyzerať prirodzenejšie. Na konci blogu sa pozrieme na starší obsah! Nové prírastky sú súčasťou nášho pokračujúceho úsilia o zlepšenie rozsiahlej cestnej siete, ktorá už v Európe existuje. Za zmienku stoja dve nové vidiecke cesty vo Francúzsku - jedno pre rozšírenie mapy Viva la France! a jedna pre základnú mapu hry. Prvý z nich spája diaľnice A10 a A6, kde nájdete nádherné mesto Montargis v blízkosti; druhá cesta spája A6 s N44. Keďže vidiecke cesty vo Francúzsku sa ukázali ako veľmi populárne, dúfame, že sa vám budú páčiť. Oficiálny článok : https://blog.scssoft.com/2019/04/new-road-connection.html Preložil: @Dominik (iFlufy) (Preklad sa môže trocha líšiť od oficiálneho článku)
 14. Vážení hráči, Len pred viac ako mesiacom sme oznámili niektoré zmeny v spôsobe spracovania správ na spätnú väzbu, konkrétne zaslané do kategórie "Správa moderovania hier". Najmä sme dovolili vodcom moderátorov hier a inštruktorom, aby nám pomohli s určitými odvolaniami. Dnes by sme radi oznámili ďalšie zmeny v tomto smere. Odteraz nám budú všetci vedúci pracovníci pomáhať s určitými odvolaniami v kategórii Správa moderovania hier. Na základe predchádzajúceho oznámenia by som vám rád pripomenul, prečo umožňujeme členom týchto tímov, aby nám pomohli: Veríme, že naši lídri a inštruktori a odteraz aj senior manažérov sú viac než schopní poskytnúť presné, profesionálne a informatívne riešenia otázok a otázok, ktoré nám boli zaslané prostredníctvom spätnej väzby. Tým, že týmto skupinám pomáhame pri spracovaní vašich hovorov, sa snažíme výrazne zvýšiť rýchlosť odozvy na vaše správy. Okrem toho budú môcť manažéri hier stráviť viac času prácou na zlepšovaní služieb poskytovaných našim tímom, a to tak v hre, ako aj na webovej stránke, s výnimkou návrhov hráčov a internej práce. Uistite sa, že herní manažéri budú pokračovať v práci s väčšinou vašich správ odoslaných prostredníctvom spätnej väzby, najmä ak ide o sťažnosti, podnety a vážne otázky. S touto zmenou, konkrétne prilákaním ďalších ľudí, sa snažíme zlepšiť čas odozvy na vaše otázky a požiadavky. Upozorňujeme, že autorita vyšších manažérov na rozhodovacej úrovni je rovnaká ako my , herní manažéri, takže ich rozhodnutia budú vždy konečné. Je tiež dôležité poznamenať, že tieto rozhodnutia boli prijaté po dôkladnom zvážení a dôkladnej diskusii s príslušnými manažérmi, pričom sa zohľadnili všetky klady a zápory. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás nižšie. S pozdravom Tím Herných Manažérov TruckersMP
×